Collation of ByzRP vs 30222 (222)

Read 222 in the INTF website here.

Download the Robinson-Pierpont 2018 edition of the Byzantine textform here.

Description Examples
Word in both ByzRP and 222 λογος
222 adds (word not present in ByzRP) λογος
222 omits (word present in ByzRP) λογος
Text fragmentary, supplied by transcriber of 222 λογος
Text unclear, supplied by transcriber of 222 λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector agrees with ByzRP) λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector adds, not present in ByzRP) λογος
222 abbreviates nomen sacrum θεος
Gap in 222

The Gospel of Matthew

Chapter 5

μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται

5:8

μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι θεου κληθησονται

5:9

μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

5:10

μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν ειπωσι παν πονηρον ρημα καθ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου

5:11

χαιρετε και αγα αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων

5:12

χαιρετε και αγαλλιασθε λλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων

5:12 | instance no. 2

υμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθηναι εξω και καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων

5:13

υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

5:14

ουδε καιουσιν καιουσι λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν τοις εν τη οικια

5:15

ουτως λαμψατω λαμψατο το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υμων τα καλα υμων εργα και δοξασωσιν δοξασωσι τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις

5:16

εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον και εκει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου

5:23

αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφος αδελφω σου ου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου

5:24

ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

5:25

αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως αν αποδως τον εσχατον κοδραντην

5:26

ηκουσατε οτι ερρεθη ου μοιχευσεις

5:27

εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

5:28

ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν γεεναν

5:29

και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν

5:30

και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν γεεναν

5:30 | instance no. 2

ερρεθη ερρηθη δε οτι ος αν απολυση απολυσει την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον

5:31

εγω δε λεγω υμιν οτι ος αν απολυση πας ο απολυων την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας πορνειας ποιει αυτην μοιχασθαι και ος εαν απολλυμενην απολελυμενην γαμηση μοιχαται

5:32

παλιν ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ουκ επιορκησεις αποδωσεις δε τω κυριω τους ορκους σου

5:33

εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολως μητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν εστι του θεου

5:34

μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν εστι των ποδων αυτου μητε εις ιεροσολυμα οτι πολις εστιν εστι του μεγαλου βασιλεως

5:35

μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην η μελαιναν μελεναν ποιησαι

5:36

εστω δε ο λογος υμων ημων ναι ναι ου ου το δε περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν

5:37

Chapter 6

προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μηγε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων ημων τω εν τοις ουρανοις

6:1

οταν ουν ποιης ποιεις ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν απεχουσι τον μισθον αυτων

6:2

σου δε ποιουντος ελεημοσυνην μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου

6:3

οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω

6:4

ται και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων πλατιων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν φανωσιν φανωσι τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν απεχουσι τον μισθον αυτων

6:5

συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

6:6

θησαυριζεται θησαυριζετε δε υμην υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν

6:20

οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων εκει εσται και η καρδια υμων

6:21

ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν ουν ο οφθαλμος σου απλους η ολον το σωμα σου φωτεινον εσται

6:22

εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν εστι το σκοτος ποσον

6:23

ουδεις δυναται δυσιν δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η του ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε δυνασθαι θεω δουλευειν και μαμωνα

6:24

δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε και τι πιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν εστι του σωματος της τροφης και το σωμα του ενδυματος

6:25

εμβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εις αποθηκας και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει αυτα ουχ υμεις μαλλον διαφερετε διαφερεται αυτων

6:26

τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι προσθηναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα

6:27

και περι ενδυματος τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει

6:28

και περι ενδυματος τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει

6:28 | instance no. 2

λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων

6:29

ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ου πολλω μαλον μαλλον υμας ολιγοπιστοι

6:30

μη ουν μεριμνησητε λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα περιβαλλωμεθα

6:31

παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν οιδε γαρ ο πατηρ υμων ημων ο ουρανιος οτι χρηζετε χρηζεται τουτων απαντων

6:32

ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται προστεθησετε υμιν

6:33

μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει τα εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

6:34

Chapter 7

μη κρινετε ινα μη κριθητε

7:1

εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται υμιν

7:2

τι δε βλεπεις το καρφος τω το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις

7:3

η πως ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου

7:4

υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου

7:5

μη δωτε το αγιον τοις κυσιν μηδε βαλητε τους μαργαριτας υμων εμπροσθεν των χοιρων μηποτε καταπατησωσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υμας

7:6

αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

7:7

πας γαρ ο αιτων λαμβανει λαμβανη και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

7:8

η τις εστιν εξ υμων ανθρωπος ον εαν αιτηση ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω

7:9

η και εαν ιχθυν αιτηση μη οφιν επιδωσει αυτω

7:10

ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

7:11

παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

7:12

εισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν απολειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

7:13

τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες ευρησκοντες αυτην

7:14

προσεχετε προσεχεται δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν ενδυμασι προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες

7:15

απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα

7:16

απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην σταφυλας η απο τριβολων συκα

7:16 | instance no. 2

ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει

7:17

ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν

7:18

παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται εκκοπτετε και εις πυρ βαλλεται

7:19

αρα γε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε επιγνωσεσθαι αυτους

7:20

ου πας ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις

7:21

πολλοι ερουσιν ερουσι μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

7:22

και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας αποχωρειτε αποχωρειται απ εμου παντες οι εργαζομενοι την ανομιαν

7:23

πας ουν οστις ακουει μου τους λογους τουτους και ποιει αυτους ομοιωσω αυτον αυτω ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν την οικιαν αυτου επι την πετραν

7:24

και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεπεσον προσεπεσαν τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν επεσε τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν

7:25

και πας ο ακουων μου και πας ο ακουων μου τους λογους τουτους και μη ποιων ου ποιει αυτους ομοιωθησεται ανδρι μωρω οστις ωκοδομησεν ωκοδομησε την οικιαν αυτου επι την αμμον

7:26

και κατεβη η βροχη βροχα και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεκοψαν προσεπεσαν τη οικια εκεινη και επεσεν επεσε και ην η πτωσις αυτης μεγαλη

7:27

και εγενετο οτε συνετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου

7:28

ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις

7:29

Chapter 8

καταβαντι δε αυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

8:1

και ιδου λεπρος ελθων ελθον προσεκυνησεν προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

8:2

και εκτεινας την χειρα ηψατο ηψατω αυτου ο ιησους λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η λεπρα

8:3

και λεγει αυτω ο ιησους ορα μηδενι ειπης αλλα αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε το δωρον ο προσεταξεν προσεταξε μωσης μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

8:4

λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν ηξουσι και ανακλιθησονται ανακληθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

8:11

οι δε υιοι της βασιλειας εκβληθησονται εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

8:12

και ειπεν ο ιησους τω εκατονταρχη εκατονταρχω υπαγε και ως επιστευσας γενηθητω γεννηθητω σοι και ιαθη ο παις αυτου εν απο τη της ωρα ωρας εκεινη εκεινης

8:13

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν ειδε την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν

8:14

και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτω

8:15

οψιας δε γενομενης προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενους δαιμονιζομαινους πολλους και εξεβαλεν εξεβαλε τα πνευματα λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν

8:16

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος αυτος τας ασθενυας ασθενειας ημων ελαβεν ελαβε και τας νοσους εβαστασεν

8:17

ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

8:18

και προσελθων εις γραμματς γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

8:19

και λεγει αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν εχουσι και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη

8:20

ετερος δε των μαθητων αυτου ειπεν αυτω κυριε επιτρεψον μοι πρωτον απελθειν και θαψαι τον πατερα μου

8:21

ο δε ιησους ειπεν αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους

8:22

και εμβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου

8:23

και ιδου σεισμος μεγας εγενετο εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι υπο των κυματων αυτος δε εκαθευδεν

8:24

και προσελθοντες οι μαθηται ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ημας απολλυμεθα

8:25

και λεγει αυτοις τι δειλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεις επετιμησεν επετιμησε τοις ανεμοις και τη θαλασση και εγενετο γαληνη μεγαλη

8:26

οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

8:27

και ελθοντι αυτω εις το περαν εις την χωραν των γεργεσηνων γεργεσινων υπηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημειων εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ισχυειν τινα παρελθειν δια της οδου εκεινης

8:28

και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

8:29

και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

8:29 | instance no. 2

ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη

8:30

οι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας επιτρεψον ημιν απελθειν εις την αγελην των χοιρων

8:31

και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

8:32

οι δε βοσκοντες εφυγον και απελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν παντα και τα των δαιμονιζομενων

8:33

και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν υναντησιν τω ιησου και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων

8:34

Chapter 9

και εμβας εις το πλειον πλοιον διεπερασεν διεπερασε και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν

9:1

και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν ειπε τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου

9:2

αφεοντε και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου

9:2 | instance no. 2

και ιδου τινες των γραμματεων ειπον ειπων εν εαυτοις αυτοις ουτος βλασφημει

9:3

και ιδων ειδως ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν ινα ινατι τι υμεις ενθυμεισθαι ενθυμεισθε πονηρα εν ταις καρδιαις υμων

9:4

τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειραι και περιπατει

9:5

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην σου και υπαγε εις τον οικον σου

9:6

και εγερθεις απηλθεν εις τον οικον αυτου

9:7

ιδοντες δε οι οχλοι εθαυμασαν και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοις ανθρωποις

9:8

και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον ματθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω αυτον

9:9

και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

9:10

και ιδοντες οι φαρισαιοι ειπον τοις μαθηταις αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει ο διδασκαλος υμων

9:11

ο δε ιησους ακουσας ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες

9:12

πορευθεντες δε μαθεται μαθετε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

9:13

τοτε προσερχονται προσερχοντε αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες δια τι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν πολλα οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν

9:14

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφο νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος δε ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν

9:15

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν

9:15 | instance no. 2

ουδεις δε επιβαλλει επιβλημα ρακους αγναφου επι ιματιω παλαιω αιρει γαρ το πληρωμα αυτου απο του ιματιου και χειρον σχισμα σχησμα γινεται

9:16

ουδε βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μηγε μη γε ρηγνυνται οι ασκοι και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους καινους και αμφοτεροι συντηρουνται

9:17

ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων εἰσελθὼν εις ελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα χειραν σου επ αυτην και ζησεται

9:18

και εγερθεις ο ιησους ηκολουθησεν αυτω και οι μαθηται αυτου

9:19

και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου

9:20

ελεγεν ελεγε γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι αψομαι του ιματιου αυτου σωθησομαι

9:21

ο δε ιησους επιστραφεις και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης

9:22

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον θορυβουμενον

9:23

λεγει αυτοις αναχωρειτε αναχωρειται ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου

9:24

λεγει αυτοις αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν απεθανε το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου

9:24 | instance no. 2

οτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν εκρατησε της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον

9:25

και εξηλθεν η φημη αυτη αὔτη εις ολην την γην εκεινην

9:26

και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας υιε υιος δαυιδ

9:27

ελθοντι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε πιστευεται οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω νε ναι κυριε

9:28

τοτε ηψατο των οφθαλμων αυτων λεγων κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν

9:29

και ανεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι και ενεβριμησατο αυτοις ο ιησους λεγων ορατε μηδεις γινωσκετω

9:30

οι δε εξελθοντες διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

9:31

εξερχομενων δε αυτων δε εξερχομενων ιδου προσηνεγκαν αυτω ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον

9:32

και εκβληθεντος του δαιμονιου ελαλησεν ο κωφος κοφος και εθαυμασαν οι οχλοι λεγοντες ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ

9:33

οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

9:34

και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωμας διδασκων εν ταις συναγωγαις συναγωγες αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω

9:35

ιδων δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εσκυλμενοι εκλελυμενοι και ερριμμενοι ωσει προβατα μη εχοντα ποιμενα

9:36

τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι

9:37

δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

9:38

Chapter 10

και προσκαλεσαμενος τους δωδεκα μαθητας αυτου εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε αυτα εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν

10:1

των δε δωδεκα αποστολων τα ονοματα εστιν εστι ταυτα πρωτος σιμων ο λεγομενος πετρος και ανδρεας ο αδελφος αυτου ιακωβος ιακοβος ο του ζεβεδαιου και ιωαννης ιω ο αδελφος αυτου

10:2

φιλιππος και βαρθολομαιος θωμας και ματθαιος ο τελωνης ιακωβος ο του αλφαιου και λεββαιος ο επικληθεις θαδδαιος

10:3

σιμων ο κανανιτης και ιουδας ισκαριωτης ο και παραδους αυτον

10:4

τουτους τους δωδεκα απεστειλεν ο ιησους παραγγειλας αυτοις λεγων εις οδον εθνων μη απελθητε και εις πολιν σαμαρειτων σαμαριτων μη εισελθητε

10:5

πορευεσθε δε μαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

10:6

πορευομενοι δε κηρυσσετε λεγοντες οτι ηγγικεν η βασιλεια των ουρανων

10:7

ασθενουντας θεραπευετε θεραπεβετε λεπρους καθαριζετε δαιμονια εκβαλλετε εκβαλλεται δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε

10:8

μη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων

10:9

μη πηραν εις οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε ραβδους αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου εστιν

10:10

εις ην δ αν πολιν η κωμην κομην εισελθητε εξετασατε τις εν αυτη αξιος εστιν κακει μεινατε εως αν εξελθητε

10:11

εισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην

10:12

και εαν μεν η η οικια αξια ελθετω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω

10:13

και ος εαν μη δεξηται δεξητε υμας μηδε ακουση τους λογους υμων εξερχομενοι εξερχομενοι της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε εκτειναξατε τον κονιορτον των ποδων υμων

10:14

αμην γαρ λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται γη σοδομων και γομορρων εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

10:15

ιδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε γινεσθαι ουν φρονιμοι ως οι οφεις οφις και ακεραιοι ως αι οι περιστεραι

10:16

προσεχετε προσεχεται δε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν παραδωσουσι γαρ υμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγες συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν υμας

10:17

και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

10:18

οταν δε παραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται δωθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε λαλησεται

10:19

ου γαρ υμεις εστε εσται οι λαλουντες αλλα το πνευμα του πατρος υμων το λαλουν εν υμιν

10:20

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους

10:21

και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

10:22

οταν δε διωκωσιν υμας εν τη πολει ταυτη φευγετε εις την αλλην αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ εως αν ελθη ο υιος του ανθρωπου

10:23

ουκ εστιν εστι μαθητης υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου

10:24

αρκετον τω μαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ εκαλεσαν ποσω μαλλον τους οικειακους αυτου

10:25

αρκετον τω μαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ εκαλεσαν επεκαλεσαντο ποσω μαλλον τους οικειακους αυτου

10:25 | instance no. 2

μη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν εστι κεκαλυμμενον κεκαλυμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

10:26

ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

10:27

και μη φοβεισθε φοβηθητε απο των αποκτενοντων το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων αποκτειναι φοβηθητε δε μαλλον τον δυναμενον και την ψυχην και το σωμα απολεσαι εν γεεννη

10:28

ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται πολειται και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην ανευ του πατρος υμων

10:29

υμων δε και αι τριχες της κεφαλης πασαι ηριθμημεναι εισιν

10:30

μη ουν φοβηθητε πολλων στρουθιων διαφερετε υμεις

10:31

πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις

10:32

οστις δ αν αρνησηται με εμπροσθεν των ανθρωπων αρνησομαι καγω αυτον καγω εμπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις

10:33

μη νομισητε νομισηται οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν

10:34

ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης

10:35

και εχθροι του ανθρωπου οι οικειακοι αυτου

10:36

ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμου εμε ουκ εστιν εστι μου αξιος και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν εστι μου αξιος

10:37

και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει ακολουθη οπισω μου ουκ εστιν εστι μου αξιος

10:38

ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

10:39

ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με

10:40

ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου ληψεται και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου ληψεται

10:41

και ος εαν ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον εις ονομα μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη απολεσει απολεση τον μισθον αυτου

10:42

Chapter 11

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων

11:1

ο δε ιωαννης ιω ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χριστου πεμψας δυο των μαθητων αυτου

11:2

ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν

11:3

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και α βλεπετε βλεπεται

11:4

τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν ακουουσι νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται

11:5

και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

11:6

τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι εξηλθετε εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

11:7

τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι εξηλθετε εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

11:7 | instance no. 2

αλλα τι εξηλθετε εξηλθατε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοις ιματιοις ημφιεσμενον ιδου οι τα μαλακα φορουντες εν τοις οικοις των βασιλειων εισιν

11:8

αλλα τι εξηλθετε εξηλθατε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

11:9

ουτος γαρ εστιν εστι περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

11:10

αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν εστι

11:11

απο δε των ημερων ιωαννου του βαπτιστου εως αρτι η βασιλεια των ουρανων βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην

11:12

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου προεφητευσαν

11:13

και ει θελετε δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι

11:14

ο εχων ωτα οτα ακουειν ακουετω

11:15

τινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην ομοια εστιν εστι παιδιοις εν αγοραις αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν προσφωνουσι τοις εταιροις ετεροις αυτων

11:16

και λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκοψασθε

11:17

ηλθεν ηλθε γαρ ιωαννης μητε εσθιων μητε πινων και λεγουσιν λεγουσι δαιμονιον εχει

11:18

ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγουσιν ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης

11:19

τοτε ηρξατο ο ιησους ονειδιζειν τας πολεις εν αις εγενοντο αι πλεισται δυναμεις αυτου οτι ου μετενοησαν

11:20

ουαι σοι χοραζεν χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν σοι παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν εμετενοησαν

11:21

πλην λεγω υμιν τυρω και σιδωνι σιδονι ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η υμιν

11:22

και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα υψωθησα εως αδου καταβιβασθηση καταβηβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενοντο γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της την σημερον

11:23

πλην λεγω υμιν οτι γη σοδομων ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η σοι

11:24

πλην λεγω υμιν οτι γη σοδομων ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η σοι

11:24 | instance no. 2

εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις

11:25

ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εμπροσθεν σου

11:26

παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις επιγινωσκει τον πατερα υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει ει μη ο υιος και ω ο εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

11:27

δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας

11:28

αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραος ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε ευρησεται ανασιν αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων

11:29

ο γαρ ζυγος μου χρηστος χριστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν

11:30

Chapter 12

εν εκεινω τω καιρω επορευθη ο ιησους τοις σαμβασι σαββασιν σαμββασι δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν και ηρξαντο τιλλειν τους σταχυας και εσθιειν

12:1

οι δε φαρισαιοι ιδοντες ειπον αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν εξεστι ποιειν εν σαββατω

12:2

ο δε ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν εποιησε δαυιδ οτε επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου

12:3

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν εφαγον ους ουκ εξον ην αυτω φαγειν ουδε τοις τους μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν ιερευσι μονοις

12:4

η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν βεβηλουσι και αναιτιοι εισιν εισι

12:5

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν ωδε

12:6

ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε τους αναιτιους

12:7

κυριος γαρ εστιν εστι του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

12:8

και μεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτων

12:9

και ιδου ανθρωπος ην την χειρα χειραν εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν εξεστι τοις σαββασιν σαββασι θεραπευειν ινα κατηγορησωσιν αυτου

12:10

ο δε ειπεν αυτοις τις εσται εξ υμων ανθρωπος ος εξει προβατον εν και εαν εμπεση πεση τουτο τοις σαββασιν εις τον βοθυνον ουχι κρατησει αυτο αυτω και εγερει

12:11

ποσω ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν εξεστι τοις σαββασιν σαββασι καλως ποιειν

12:12

τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα χειραν σου και εξετεινεν εξετεινε και αποκατεσταθη απεκατεσταθη υγιης ως η αλλη

12:13

οι δε φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου εξελθοντες οπως αυτον απολεσωσιν

12:14

ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας

12:15

και επετιμησεν αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

12:16

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

12:17

ιδου ο παις μου ον ηρετισα ο αγαπητος μου εις ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει

12:18

ουκ ερισει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει τις εν ταις πλατειαις την φωνην αυτου

12:19

καλαμον συντετριμμενον συνττετριμμενον ου κατεαξει και λινον τυφομενον ου σβεσει εως αν εκβαλη εις νικος εκβαλη την κρισιν

12:20

και τω το ονοματι αυτου εθνη ελπιουσιν

12:21

τοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος κοφος και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον τυφλον και κωφον κοφον και λαλειν και βλεπειν

12:22

και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον μητι ουτος εστιν ο υιος δαυιδ

12:23

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει εκβαλλη τα δαιμονια ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων

12:24

ειδως δε ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια μερισθεισα καθ εαυτης ερημουται και πασα πολις η οικια μερισθεισα καθ εαυτης ου σταθησεται

12:25

και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

12:26

και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται

12:27

ει δε εν πνευματι θεου εγω εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

12:28

η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευει σκευη αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει διαρπαση

12:29

ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν εστι και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει

12:30

δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις

12:31

και ος εαν αν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τω νυν αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

12:32

η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται

12:33

γεννηματα εχιδνων πως δυνασθε αγαθα λαλειν πονηροι οντες εκ γαρ του περισσευματος περισευματος της καρδιας το στομα λαλει

12:34

ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

12:35

λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως

12:36

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση κατακριθηση

12:37

τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματεων και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν ειδειν

12:38

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου

12:39

ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται εστε ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας

12:40

ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

12:41

βασιλισσα βασιλεισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολοθωνος σολομωνος ωδε

12:42

οταν δε το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει σχολαζοντα

12:43

τοτε λεγει επιστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον και ελθον ελθων ευρισκει σχολαζοντα και σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

12:44

τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα ταυτη

12:45

ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εστηκασιν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι

12:46

ο δε αποκριθεις ειπεν ειπε δε τις αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω εστηκασιν ζητουντες σοι λαλησαι

12:47

ο δε αποκριθεις ειπεν ειπε τω ειποντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου

12:48

και εκτεινας την χειρα αυτου επι τους μαθητας αυτου ειπεν ειπε ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου

12:49

οστις γαρ αν ποιηση ποιησει το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος μου αδελφος και αδελφη και μητηρ εστιν

12:50

Chapter 13

εν δε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ιησους απο της οικιας οικειας εκαθητο παρα την θαλασσαν

13:1

και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις το πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος λαος επι τον αιγιαλον ειστηκει

13:2

και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν

13:3

και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν

13:3 | instance no. 2

και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν επεσε παρα την οδον και ηλθεν ηλθε τα πετεινα του ουρανου και κατεφαγεν αυτα

13:4

αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν εξανετειλε δια το μη εχειν βαθος γης

13:5

ηλιου δε ανατειλαντος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη

13:6

αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα

13:7

αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και εδιδου καρπον ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

13:8

ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

13:9

και προσελθοντες οι μαθηται ειπον αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις

13:10

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρια της βασιλειας των ουρανων εκεινοις δε ου δεδοται

13:11

οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται περισευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

13:12

δια τουτο εν παραβολαις λαλω αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ακουωντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν συνιωσιν

13:13

και αναπληρουται αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε ακουσεται και και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε

13:14

επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν ιδοσι τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν ακουσωσι και τη καρδια συνωσιν συνωσι και επιστρεψωσιν επιστρεψουσι και ιασομαι αυτους

13:15

υμων δε μακαριοι οι οφθαλμοι οτι βλεπουσιν βλεπουσι και τα ωτα υμων οτι ακουει ακουουσι

13:16

αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

13:17

υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειροντος

13:18

παντος ακουοντος ακουωντος τον λογον της βασιλειας και μη συνιεντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις

13:19

ο δε επι τα πετρωδη σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και ευθυς μετα χαρας λαμβανων αυτον

13:20

ο δε επι τα πετρωδη σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και ευθυς μετα χαρας λαμβανων αυτον

13:20 | instance no. 2

ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

13:21

ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου συμπνιγει συμπνηγει τον λογον και ακαρπος γινεται

13:22

ο δε επι την γην την καλην σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και συνιων ος δη καρποφορει και ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα λ

13:23

αλλην παραβολην ακουσατε παρεθηκεν αυτοις λεγων ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω σπειροντι σπειραντι καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου

13:24

εν δε τω το καθευδειν τους ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθρος και εσπειρεν ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν

13:25

οτε δε εβλαστησεν ο χορτος και καρπον εποιησεν τοτε εφανη και τα ζιζανια

13:26

προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας εσπειρες εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει ζιζανια

13:27

ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν οι δε δουλοι ειπον αυτω θελεις θελης ουν απελθοντες συλλεξομεν αυτα

13:28

ο δε εφη ου μηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια εκριζωσητε αμα αυτοις τον σιτον

13:29

αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου

13:30

αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι καυσαι αυτα τον δε σιτον μου συναγαγετε συναγετε εις την αποθηκην μου

13:30 | instance no. 2

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων κοκκω κοκω σιναπεως συναπεως ον λαβων ανθρωπος εσπειρεν εν τω αγρω αυτου

13:31

ο μικροτερον μεν εστιν παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη μειζον των λαχανων εστιν εστι και γινεται εις δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και κατασκηνουν εν τοις κλαδοις αυτου

13:32

αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη εκρυψεν ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον

13:33

ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης ουκ ελαλει αυτοις

13:34

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολαις το στομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβολης κοσμου

13:35

τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο ιησους και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες φρασον ημιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου

13:36

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ο σπειρων το καλον σπερμα εστιν ο υιος του ανθρωπου

13:37

ο δε αγρος εστιν ο κοσμος εστιν το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υιοι της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι του πονηρου

13:38

ο δε εχθρος εστιν ο διαβολος ο σπειρας αυτα εστιν ο διαβολος ο δε θερισμος συντελεια του αιωνος εστιν οι δε θερισται αγγελοι εισιν

13:39

ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια και πυρι καιεται ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος τουτου

13:40

αποστελει ο υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου και συλλεξουσιν εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους ποιουντας την ανομιαν

13:41

και βαλουσιν βαλουσι αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

13:42

τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν ως ο ηλιος εν τη βασιλεια του πατρος αυτων ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

13:43

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και πoλει παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

13:44

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω εμπορω ζητουντι καλους μαργαριτας

13:45

ος ευρων ενα πολυτιμον μαργαριτην απελθων πεπρακεν πεπρακε παντα οσα ειχεν ειχε και ηγορασεν αυτον

13:46

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος γενους συναγαγουση

13:47

ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες καθησαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον

13:48

ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν αφοριουσι τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων

13:49

και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων οδωντων

13:50

λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

13:51

ο δε ειπεν αυτοις δια τουτο πας γραμματευς μαθητευθεις εις την βασιλειαν των ουρανων ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου αυτου καινα και παλαια

13:52

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τας παραβολας ταυτας μετηρεν εκειθεν

13:53

και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπληττεσθαι εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις

13:54

ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης ιωαννης και σιμων και ιουδας

13:55

και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα

13:56

και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν εστι προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου

13:57

και ουκ εποιησεν εκει δυναμεις πολλας δια την απιστιαν αυτων

13:58

Chapter 14

εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ιησου

14:1

και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

14:2

ο γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην ιω εδησεν αυτον και εθετο εν φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου

14:3

ελεγεν ελεγε γαρ αυτω ο ιωαννης ουκ εξεστιν εξεστι σοι εχειν αυτην

14:4

και θελων αυτον αποκτειναι εφοβηθη τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον

14:5

γενεσιων δε αγομενων του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν ηρεσε τω ηρωδη

14:6

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν ωμολογησε δουναι αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

14:7

η δε προβιβασθεισα προβηβασθεισα υπο της μητρος αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

14:8

και ελυπηθη ο βασιλευς δια δε τους ορκους και τους συνανακειμενους ανακειμενους εκελευσεν εκελευσε δοθηναι

14:9

και πεμψας απεκεφαλισεν απεκεφαλησε τον ιωαννην εν τη φυλακη

14:10

και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν ηνεγκε τη μητρι αυτης

14:11

και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηραν το τω σωμα και εθαψαν αυτο αυτω και ελθοντες απηγγειλαν απηγγεινλαν τω ιησου

14:12

και ακουσας ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

14:13

και εξελθων ο ιησους ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις και εθεραπευσεν εθεραπευσε τους αρρωστους αυτων

14:14

οψιας δε γενομενης προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες ερημος εστιν ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον τους οχλους ινα απελθοντες εις τας κωμας αγορασωσιν εαυτοις βρωματα

14:15

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν απελθειν δοτε αυτοις υμεις φαγειν

14:16

οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας

14:17

ο δε ειπεν φερετε μοι αυτους ωδε

14:18

και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι τους χορτους λαβων τους πεντε ε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν ευλογησε και κλασας εδωκεν εδωκε τοις μαθηταις τους αρτους οι δε μαθηται τοις οχλοις

14:19

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον περισσευων των κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις

14:20

οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες ωσει πεντακισχιλιοι ͵εοι χωρις γυναικων και παιδιων

14:21

και ευθεως ηναγκασεν ο ιησους τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν αυτον εις το περαν εως ου απολυση τους οχλους

14:22

και απολυσας τους οχλους ανεβη εις το ορος κατ ιδιαν προσευξασθαι οψιας δε γενομενης μονος ην εκει

14:23

το δε πλοιον ηδη μεσον της θαλασσης ην βασανιζομενον υπο των κυματων ην γαρ εναντιος ο ανεμος

14:24

τεταρτη δε φυλακη της νυκτος απηλθεν προς αυτους ο ιησους περιπατων επι της θαλασσης

14:25

και ιδοντες αυτον οι μαθηται επι την θαλασσαν περιπατουντα εταραχθησαν λεγοντες οτι φαντασμα εστιν και απο του φοβου εκραξαν

14:26

ευθεως δε ελαλησεν αυτοις λεγων ο ιησους λεγων θαρσειτε εγω ειμι μη φοβησθαι φοβεισθε

14:27

αποκριθεις δε αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον με προς σε ελθειν προσελθειν επι τα υδατα

14:28

ο δε ειπεν ελθε και καταβας απο του πλοιου ο πετρος περιεπατησεν επι τα υδατα ελθειν προς τον ιησουν

14:29

ο δε ειπεν ελθε και καταβας απο του πλοιου ο πετρος περιεπατησεν επι τα υδατα ελθειν προς τον ιησουν

14:29 | instance no. 2

βλεπων βλεπον δε τον ανεμον ισχυρον εφοβηθη και αρξαμενος καταποντιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον με

14:30

βλεπων δε τον ανεμον ισχυρον εφοβηθη και αρξαμενος καταποντιζεσθαι εκραξεν εκραξε λεγων κυριε σωσον με

14:30 | instance no. 2

ευθεως δε ο ιησους εκτεινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας

14:31

και εμβαντων αυτων εις το πλοιον εκοπασεν ο ανεμος

14:32

οι δε εν τω πλοιω ελθοντες προσεκυνησαν αυτω αυτον λεγοντες αληθως θεου υιος ει

14:33

και διαπερασαντες ηλθον εις την γην γεννησαρετ γενησαρετ

14:34

και επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου απεστειλαν εις ολην την περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας

14:35

και παρεκαλουν αυτον ινα μονον αψωνται αψονται του κρασπεδου του ιματιου αυτου και οσοι ηψαντο αυτο διεσωθησαν

14:36

Chapter 15

τοτε προσερχονται τω ιησου οι απο ιεροσολυμων γραμματεις και φαρισαιοι λεγοντες

15:1

δια τι οι μαθηται σου παραβαινουσιν την παραδοσιν των πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται τας χειρας αυτων οταν αρτον εσθιωσιν εσθιουσιν

15:2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δια τι και υμεις παραβαινετε παραβαινεται την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων

15:3

ο γαρ θεος ενετειλατο λεγων τιμα τον πατερα σου και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

15:4

υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης οφεληθης και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου

15:5

και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου και ηκυρωσατε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων

15:6

υποκριται καλως προεφητευσεν ησαιας περι υμων ησαιας λεγων

15:7

εγγιζει μοι ο λαος ουτος τω στοματι αυτων και τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου

15:8

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

15:9

και προσκαλεσαμενος τον οχλον ειπεν αυτοις ακουετε και συνιετε

15:10

ου το εισερχομενον εις το στομα κοινοι τον ανθρωπον αλλα το εκπορευομενον εκ του στοματος τουτο κοινοι τον ανθρωπον

15:11

τοτε προσελθοντες οι μαθηται αυτου ειπον αυτω οιδας οτι οι φαρισαιοι ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν

15:12

ο δε αποκριθεις ειπεν πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανιος ουρανοις εκριζωθησεται

15:13

αφετε αυτους οδηγοι εισιν εισι τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

15:14

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην ταυτην

15:15

ο δε ιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

15:16

ουπω νοειτε οτι παν το εισπορευομενον εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει και εις τον αφεδρωνα εκβαλλεται

15:17

τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται εξερχονται κακεινα κοινοι τον ανθρωπον

15:18

εκ γαρ της καρδιας εξερχονται διαλογισμοι λογισμοι πονηροι φονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι βλασφιμιαι

15:19

ταυτα εστιν εστι τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανθρωπον

15:20

και εξελθων εκειθεν ο ιησους ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος

15:21

και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα ελεησον με κυριε υιε δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

15:22

ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον τους οχλους αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

15:23

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ απεσταλην ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

15:24

η δε ελθουσα προσεκυνησεν προσεκυνη αυτω λεγουσα κυριε βοηθει μοι

15:25

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν εστι καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

15:26

η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

15:27

τοτε αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

15:28

και μεταβας εκειθεν ο ιησους ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

15:29

και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες μεθ εαυτων χωλους χολους κωφους τυφλους κωφους κυλλους και ετερους πολους πολλους και ερριψαν αυτους παρα τους ποδας του ιησου και εθεραπευσεν αυτους

15:30

ωστε τους οχλους θαυμασαι βλεποντας κωφους λαλουντας κυλλους υγιεις χωλους περιπατουντας και τυφλους βλεποντας και εδοξασαν τον θεον ισραηλ

15:31

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν αυτοις σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη τρεις ημεραι τρεις προσμενουσιν προσμενουσι μοι και ουκ εχουσιν εχουσι τι φαγωσιν φαγουσι και απολυσαι αυτους νηστεις νηστις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

15:32

και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν ημιν εν ερημια ερημω αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον

15:33

και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια

15:34

και εκελευσεν εκελευσε τοις οχλοις αναπεσειν επι την γην

15:35

και λαβων τους επτα αρτους και τους δυο ιχθυας ευχαριστησας εκλασεν εκλασε και και εδωκεν εδωκε τοις μαθηταις αυτου οι δε μαθηται τω οχλω τους οχλους

15:36

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον περισσευων των κλασματων επτα σπυριδας πληρεις

15:37

οι δε εσθιοντες ησαν τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων

15:38

και απολυσας τους οχλους ενεβη ανεβη εις το πλοιον και ηλθεν εις τα ορια μερη μαγδαλα

15:39

Chapter 16

και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζοντες επηρωτησαν αυτον σημειον εξ εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοις

16:1

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οψιας γενομενης λεγετε λεγεται ευδια πυρραζει πυραζει γαρ ο ουρανος

16:2

και πρωι σημερον χειμων πυρραζει πυραζει γαρ στυγναζων ο ουρανος υποκριται το μεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε οιδατε διακρινειν τα δε σημεια των καιρων ου δυνασθε δυνασθαι

16:3

γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτους απηλθεν

16:4

γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτους απηλθεν

16:4 | instance no. 2

και ελθοντες οι μαθηται οι μαθηται αυτου εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν

16:5

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

16:6

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν

16:7

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι διαλογιζεσθε διαλογιζεσθαι εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ ελαβομεν ελαβετε

16:8

ουπω νοειτε ουδε μνημονευετε τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε

16:9

ουπω νοειτε ουδε μνημονευετε τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε

16:9 | instance no. 2

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

16:10

πως ου νοειτε οτι ου περι αρτου αρτων ειπον υμιν προσεχειν απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

16:11

τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυμης του αρτου αλλα αλλ απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

16:12

ελθων δε ο ιησους εις τα μερη καισαρειας καισαριας της φιλιππου ηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι τον υιον του ανθρωπου

16:13

οι δε ειπον οι μεν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεμιαν η ενα των προφητων

16:14

λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι

16:15

αποκριθεις δε σιμων ο πετρος ειπεν συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

16:16

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαριωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις

16:17

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαριωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν απεκαλυψε σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις

16:17 | instance no. 2

καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

16:18

και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις

16:19

τοτε διεστειλατο τοις μαθηταις αυτου ινα μηδενι μηδεν ειπωσιν οτι αυτος εστιν ιησους ο χριστος

16:20

απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων γραμματαιων και απο αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

16:21

απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι κτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι αναστηναι

16:21 | instance no. 2

και προσλαβομενος προσκαλεσαμενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω λεγων ιλεος ιλεως σοι κυριε ου μη εσται σοι τουτο

16:22

ο δε στραφεις επιστραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον μου ει οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

16:23

τοτε ο ιησους ειπεν ειπε τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

16:24

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

16:25

τι γαρ ωφελειται ανθρωπος εαν ολον τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα ανταλαγμα της ψυχης αυτου

16:26

μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα του των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

16:27

αμην λεγω υμιν εισιν εισι τινες των ωδε εστωτες οιτινες ου μη γευσωνται γευσονται θανατου εως αν ιδωσιν ιδωσι τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου

16:28

Chapter 17

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν

17:1

και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων και ελαμψεν ελαμψε το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιματια αυτου εγενοντο εγενετο λευκα ως το φως

17:2

και ιδου ωφθησαν αυτω αυτοις μωσης μωυσης και ηλιας μετ αυτου συλλαλουντες

17:3

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ιησου κυριε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις ποιησωμεν ωδε τρεις σκηνας σοι μιαν και μωση μιαν και μιαν ηλια

17:4

ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη φωτη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα αυτου ακουετε

17:5

και ακουσαντες οι μαθηται επεσον επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα

17:6

και προσελθων ο ιησους ηψατο αυτων και ειπεν εγερθητε και μη φοβεισθαι φοβεισθε

17:7

επαραντες δε τους οφθαλμους αυτων ουδενα ειδον ει μη τον ιησουν μονον

17:8

και καταβαινοντων αυτων εκ του ορους ενετειλατο αυτοις ο ιησους λεγων μηδενι ειπητε ειπειν το οραμα εως ου ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

17:9

και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλιαν δι δει ελθειν πρωτον

17:10

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας μεν ερχεται πρωτον και αποκαταστησει παντα

17:11

λεγω δε υμιν οτι και ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλα αλλ εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου μελλει πασχειν υπ αυτων

17:12

τοτε συνηκαν οι μαθηται οτι περι ιωαννου του βαπτιστου ειπεν αυτοις

17:13

και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον

17:14

και λεγων κυριε ελεησον μου τον υιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ

17:15

και προσηνεγκα προσηνεγκαν αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι

17:16

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι μεθ υμων εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε μοι αυτον ωδε

17:17

και επετιμησεν αυτω ο ιησους και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης

17:18

τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ιησου κατ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

17:19

ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως συναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθι εκειθεν εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

17:20

τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια

17:21

αναστρεφομενων δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν αυτοις ο ιησους μελλει ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

17:22

και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

17:23

ελθοντων δε αυτων εις καπερναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπον ο διδασκαλος υμων ου τελει τα διδραχμα

17:24

λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

17:25

λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους αρα γε ελευθεροι εισιν οι υιοι

17:26

ινα δε μη σκανδαλισωμεν σκανδαλισομεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον αγγιστρον και τον αναβαινοντα αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

17:27

Chapter 18

εν εκεινη τη τη ωρα προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες τις αρα μειζων εστιν εν τη βασιλεια των ουρανων

18:1

και προσκαλεσαμενος ο ιησους παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

18:2

και ειπεν αμην λεγω υμιν εαν μη στραφητε και γενησθε γενησθαι ως τα παιδια ου μη εισελθητε εισελθηται εις την βασιλειαν των ουρανων

18:3

οστις ουν ταπεινωσει εαυτον ως το παιδιον τουτο ουτος εστιν ο μειζων εν τη βασιλεια των ουρανων

18:4

και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον τοιουτο εν επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

18:5

ος δ αν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε συμφερει αυτω ινα κρεμασθη μυλος ονικος εις περι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη εν τω πελαγει της θαλασσης

18:6

ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου το σκανδαλα σκανδαλον ερχεται

18:7

ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σκανδαλιζη σε εκκοψον αυτ αυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

18:8

και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σκανδαλιζη σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η οι δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν γεεναν του πυρος

18:9

ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις

18:10

ηλθεν ηλθε γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος

18:11

τι υμιν δοκει εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχι αφεις τα ενενηκοντα εννενηκοντα εννεα επι τα ορη πορευθης πορευθεις ζητει ζητη το πλανωμενον πλανομενον

18:12

και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω υμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκοντα εννενηκοντα εννεα ενεα τοις μη πεπλανημενοις

18:13

ουτως ουκ εστιν εστι θελημα εμπροσθεν του πατρος υμων ημων του εν ουρανοις ινα απολυται αποληται εις των μικρων τουτων

18:14

εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

18:15

εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

18:16

εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

18:17

αμην λεγω υμιν οσα εαν αν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα δεδεμαινα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν τω ουρανω

18:18

παλιν αμην λεγω υμιν οτι εαν δυο υμων συμφωνησωσιν συμφωνησωσι επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται αιτησονται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν τοις ουρανοις

18:19

ου γαρ εισιν εισι δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυτων

18:20

τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ποσακις αμαρτησει αμαρτη εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις

18:21

λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα

18:22

δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν ηθελησε συναραι λογον μετα των δουλων αυτου

18:23

αρξαμενου δε αυτου συναιρειν προσηνεχθη αυτω εις οφειλετης μυριων ταλαντων

18:24

μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κυριος αυτου πραθηναι και την γυναικα αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειχεν ειχε και αποδοθηναι

18:25

πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε μακροθυμησον επ εμοι ος και παντα σοι αποδωσω

18:26

σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του δουλου εκεινου απελυσεν αυτον και το δανειον δανιον αφηκεν αυτω

18:27

εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια και κρατησας αυτον επνιγεν επνιγε λεγων αποδος μοι ει οι τι τοι οφειλεις ωφειλεις

18:28

πεσων ουν ο συνδουλος αυτου εις τους ποδας αυτου παρεκαλει αυτον αυτω λεγων μακροθυμησον επ εμοι και παντα σοι αποδωσω σοι

18:29

ο δε ουκ ηθελεν αλλα αλλ απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην φυλαξην εως ου αποδω παν το οφειλομενον ωφειλομενον

18:30

ιδοντες δε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω εαυτων παντα τα γενομενα

18:31

τοτε προσκαλεσαμενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσας με

18:32

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

18:33

και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφειλομενον αυτω

18:34

ουτως και ο πατηρ μου ο επουρανιος ουρανιος ποιησει υμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υμων ημων τα παραπτωματα αυτων

18:35

Chapter 19

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους μετηρεν απο της γαλιλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας περαν του ιορδανου

19:1

και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει

19:2

και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες αυτω ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτος αυτου κατα πασαν αιτιαν

19:3

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε οτι ο ποιησας απ αρχης αρσεν και θηλυ θυλη εποιησεν αυτους

19:4

και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει καταληψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα αρκα μιαν

19:5

ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω

19:6

λεγουσιν αυτω τι ουν μωσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου δουναι και απολυσαι αυτην

19:7

λεγει αυτοις οτι μωσης μωυσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι τας γυναικας υμων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως

19:8

λεγω δε υμιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου μη επι πορνεια πορνια και γαμηση αλλην μοιχαται και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται

19:9

λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος αυτου ου συμφερει γαμησαι

19:10

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν χωρουσι τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται δεδωται

19:11

εισιν εισι γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν ευνουχησαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

19:12

τοτε προσηνεχθη αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοις

19:13

ο δε ιησους ειπεν αφετε τα παιδια και μη κωλυετε αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

19:14

και επιθεις αυτοις τας χειρας επορευθη εκειθεν

19:15

και ιδου εις τις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

19:16

ο δε ιησους ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας

19:17

λεγει αυτω ποιας ο δε ιησους ειπεν το ου φονευσεις ου μοιχευσεις ου κλεψεις ου ψευδομαρτυρησεις

19:18

τιμα τον πατερα και την μητερα σου και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον εαυτον

19:19

λεγει αυτω ο νεανισκος ταυτα παντα ταυτα εφυλαξαμην εκ νεοτητος μου τι ετι υστερω

19:20

εφη αυτω ο ιησους ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις εξει θησαυρον εν ουρανω και δευρο δευρω ακολουθει ακολουθη μοι

19:21

ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν απηλθε λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

19:22

ο δε ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου αμην λεγω υμιν οτι δυσκολως πλουσιος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων

19:23

γαρ ο δε ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου αμην λεγω υμιν οτι δυσκολως πλουσιος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων

19:23 | instance no. 2

παλιν δε λεγω υμιν ευκοπωτερον ευκοποτερον εστιν καμηλον δια τρυπηματος ραφιδος διελθειν εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

19:24

ακουσαντες δε οι μαθηται αυτου εξεπλησσοντο σφοδρα λεγοντες τις αρα δυναται σωθηναι

19:25

εμβλεψας δε ο ιησους ειπεν αυτοις παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον εστιν εστι παρα δε θεω παντα δυνατα εστι

19:26

τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν

19:27

ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

19:28

και πας ος αφηκεν οικιας οικειας η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γναικα γυναικα η τεκνα η αγρους η γυ ενεκεν του ονοματος μου εμου εκατονταπλασιονα ληψεται και ζωην αιωνιον κληρονομησει

19:29

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και οι εσχατοι πρωτοι

19:30

Chapter 20

ομοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εξηλθεν αμα πρωι μισθωσασθαι εργατας εις τον αμπελωνα αυτου

20:1

και συμφωνησας μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου

20:2

και εξελθων περι την τριτην ωραν ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους

20:3

και εκεινοις κακεινοις ειπεν υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν

20:4

οι δε απηλθον παλιν εξελθων περι εκτην και ενατην εννατην ωραν εποιησεν ωσαυτως

20:5

περι δε την ενδεκατην ωραν εξελθων ευρεν αλλους εστωτας αργους και λεγει αυτοις τι ωδε εστηκατε ολην την ημεραν αργοι

20:6

λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον ληψεσθε ληψεσθαι

20:7

οψιας δε γενομενης λεγει ο κυριος του αμπελωνος τω επιτροπω αυτου καλεσον τους εργατας και αποδος αυτοις τον μισθον αρξαμενος απο των εσχατων εως των πρωτων

20:8

και ελθοντες οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον

20:9

ελθοντες δε και οι πρωτοι ενομισαν οτι πλειονα ληψονται και ελαβον και αυτοι ανα δηναριον

20:10

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

20:11

λεγοντες οτι ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν και ισους ημιν αυτους εποιησας τοις βαστασασιν βαστασασι το βαρος της ημερας και τον καυσωνα

20:12

ο δε απο αποκριθεις ειπεν ενι αυτων εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

20:13

ο δε αποκριθεις κριθεις ειπεν ενι ενα αυτων εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

20:13 | instance no. 2

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

20:14

η ουκ εξεστιν εξεστι μοι ποιησαι ο θελω εν τοις εμοις ει ο οφθαλμος σου πονηρος εστιν εστι οτι εγω αγαθος ειμι

20:15

ουτως εσονται οι πρωτοι εσχατοι και οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν εισι κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

20:16

και αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυμα παρελαβεν παρελαβε τους δωδεκα μαθητας κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις

20:17

ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και γραμματευσιν γραμματευσι και κατακρινουσιν αυτον θανατω

20:18

και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εθνεσι εις το εμπαιξαι και μαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ημερα αναστησεται

20:19

τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

20:20

τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

20:20 | instance no. 2

ο δε ειπεν αυτη τι θελεις θελης λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν καθησωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

20:21

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε αιτεισθαι δυνασθε δυνασθαι πιειν ποιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα

20:22

και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε πιεσθαι και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε βαπτισθησεσθαι το δε καθισαι καθησαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

20:23

και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

20:23 | instance no. 2

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν ηρξαντο αγανακτειν περι των δυο αδελφων

20:24

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους ειπεν οιδατε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων

20:25

ουχ ουτως δε εσται εν υμιν ημιν αλλ ος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι εσται εστω υμων διακονος

20:26

ουχ ουτως δε εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι εσται υμων διακονος

20:26 | instance no. 2

και ος εαν αν θελη πρωτος εν υμιν ειναι πρωτος εστω υμων δουλος

20:27

ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

20:28

και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

20:29

και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ιησους παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιος δαυιδ

20:30

ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε μειζον εκραζον λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιος υιε δαυιδ

20:31

και στας ο ιησους εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελετε ποιησω υμιν

20:32

λεγουσιν αυτω κυριε ινα ανοιχθωσιν ημων οι οφθαλμοι

20:33

σπλαγχνισθεις δε ο ιησους ηψατο των οφθαλμων αυτων και ευθεως ανεβλεψαν αυτων οι οφθαλμοι και ηκολουθησαν αυτω

20:34

Chapter 21

και οτε ηγγισαν εις ιεριλωσολυμα ιεροσολυμα και ηλθον εις βηθσφαγη προς το ορος των ελαιων τοτε ο ιησους απεστειλεν απεστειλε δυο μαθητας

21:1

λεγων αυτοις πορευθητε εις την κωμην την απεναντι υμων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

21:2

λεγων αυτοις πορευθητε εις την κωμην την απεναντι υμων ημων και ευθεως ευρησετε ευρησεται ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

21:2 | instance no. 2

και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν εχει ευθεως δε αποστελλει αυτους

21:3

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

21:4

ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και σωζον και επιβεβηκως επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου

21:5

πορευθεντες δε οι μαθηται και ποιησαντες καθως προσεταξεν αυτοις ο ιησους

21:6

ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επανω αυτων τα ιματια αυτων και επεκαθισεν επεκαθησεν επανω αυτων αυτω

21:7

ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιματια εν τη οδω τα ιματια εαυτων αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω

21:8

οι δε οχλοι οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαυιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις

21:9

και εισελθοντος αυτου εις ιεροσολυμα εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος

21:10

οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ιησους ο προφητης ο απο ναζαρετ της γαλιλαιας

21:11

και εισηλθεν ο ιησους εις το ιερον του θεου και εξεβαλεν εξεβαλε παντας τους πωλουντας πολουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κολυβηστων κατεστρεψεν κατεστρεψε και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας

21:12

και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος μου οικος μου προσευχης κληθησεται υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

21:13

και προσηλθον αυτω χολοι χωλοι και τυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους παντας

21:14

ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν εποιησε και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω υιω δαυιδ ηγανακτησαν

21:15

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

21:16

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

21:16 | instance no. 2

και καταλιπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθη εκει

21:17

πρωιας δε επαναγων εις την πολιν ο ιησους επεινασεν επεινασε

21:18

και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εξ εκ σου ου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

21:19

και ιδοντες οι μαθηται εθαυμασαν λεγοντες πως παραχρημα εξηρανθη η συκη

21:20

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

21:21

και παντα οσα εαν αιτησητε αιτησηται εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε ληψεσθαι

21:22

και ελθοντι αυτω αυτο εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

21:23

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω ερωτησο καγω υμας καγω ενα λογον ενα ον εαν ειπητε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

21:24

το βαπτισμα ιωαννου ποθεν εστιν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

21:25

εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ εχουσιν εχουσι τον ιωαννην ως προφητην

21:26

και αποκριθεντες τω ιησου ειπον ουκ ειδαμεν οιδαμεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

21:27

τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν ειχε τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

21:28

τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

21:28 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν ου θελω υστερον δε μεταμεληθεις απηλθεν απηλθε

21:29

και προσελθων τω δευτερω ετερω ειπεν ωσαυτως ο δε αποκριθεις ειπεν εγω κυριε και ουκ απηλθεν απηλθε

21:30

τις εκ των δυο β εποιησεν εποιησε το θελημα του πατρος λεγουσιν αυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου

21:31

ηλθεν ηλθε γαρ προς υμας ιωαννης εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και ε αι πορναι επιστευσαν αυτω υμεις δε ιδοντες ου μετεμεληθητε υστερον του πιστευσαι αυτω

21:32

αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος τις ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδημησεν

21:33

αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος τις ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν περιεθηκε και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν ωκοδομησε πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδημησεν

21:33 | instance no. 2

οτε δε ηγγισεν ο καιρος των καρπων απεστειλεν απεστειλε τους δουλους αυτου προς τους γεωργους λαβειν τους καρπους αυτου

21:34

και λαβοντες οι γεωργοι τους δουλους αυτου ον μεν εδειραν ον δε απεκτειναν ον δε ελιθοβολησαν

21:35

παλιν απεστειλεν αλλους δουλους πλειονας των πρωτων και εποιησαν αυτοις αυτους ωσαυτως

21:36

υστερον δε απεστειλεν προς αυτους τον υιον αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον μου

21:37

οι δε γεωργοι ιδοντες τον υιον ειπον εν εαυτοις αυτοις ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και κατασχωμεν την κληρονομιαν αυτου εαυτου

21:38

και λαβοντες αυτον εξεβαλον εξω του αμπελωνος και απεκτειναν

21:39

οταν ουν ελθη ο κυριος του αμπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις

21:40

λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται αλοις αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

21:41

λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων

21:42

λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εγεννηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν εστι θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων

21:42 | instance no. 2

δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του θεου και δοθησεται εθνει εθνη ποιουντι τους καρπους αυτης

21:43

και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον

21:44

και ακουσαντες οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι τας παραβολας αυτου εγνωσαν οτι περι αυτων λεγει

21:45

και ζητουντες αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους επειδη ως προφητην αυτον ειχον

21:46

Chapter 22

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων

22:1

ωμοιωθη ομοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει οστις εποιησεν γαμους τω υιω αυτου

22:2

και απεστειλεν απεστειλε τους δουλους αυτου καλεσαι τους κεκλημενους εις τους γαμους και ουκ ηθελον ελθειν

22:3

παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε τοις κεκλημενοις ιδου το αριστον μου ητοιμασα οι ταυροι μου και τα σιτιστα μου τεθυμενα και παντα ετοιμα δευτε εις τους γαμους

22:4

οι δε αμελησαντες απηλθον ο μεν εις τον ιδιον αγρον ο δε εις την εμποριαν αυτου

22:5

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν

22:6

και ακουσας ο βασιλευς εκεινος ωργισθη και πεμ πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσεν τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν

22:7

ψας και ακουσας ο βασιλευς εκεινος ωργισθη και πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσεν απωλεσε τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν ενεπρισεν

22:7 | instance no. 2

τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου ο μεν γαμος ετοιμος εστιν οι δε κεκλημενοι ουκ ησαν αξιοι

22:8

πορευεσθε ουν επι τας διεξοδους των οδων και οσους αν εαν ευρητε καλεσατε εις τους γαμους

22:9

και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας οσους ευρον πονηρους τε και αγαθους και επλησθη ο γαμος ανακειμενων

22:10

εισελθων δε ο βασιλευς θεασασθαι τους ανακειμενους ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον ενδυμα γαμου

22:11

και λεγει αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα ενδυμ γαμου ο δε εφιμωθη

22:12

τοτε ειπεν ο βασιλευς τοις διακονοις δησαντες αυτον αυτου ποδας και χειρας αρατε αυτον και εκβαλετε εμβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

22:13

πολλοι γαρ εισιν εισι κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

22:14

τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

22:15

και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθεις αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει μελλει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

22:16

ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν εξεστι δουναι κηνσον καισαρι η ου

22:17

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν ειπε τι με πειραζετε πειραζεται υποκριται

22:18

επιδειξατε υποδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

22:19

και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη

22:20

λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε αποδοται ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

22:21

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθον

22:22

εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι οι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

22:23

λεγοντες διδασκαλε μωσης μωυσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει εξαναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

22:24

ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαμησας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν αφηκε την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

22:25

ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος γ εως των επτα ζ

22:26

υστερον δε παντων απεθανεν και η γυνη

22:27

εν τη ουν αναστασει τινος των αυτων επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

22:28

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις πλανασθε πλανασθαι μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου

22:29

εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμιζονται εγκαμιζονται αλλ ως αγε αγγελοι του θεου εν ουρανω εισιν εισι

22:30

περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμιν υπο του θεου λεγοντος

22:31

εγω ειμι ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν ο θεος θεος νεκρων αλλα ζωντων

22:32

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

22:33

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιμωσεν εφιμωσε τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο

22:34

και επηρωτησεν εις εξ αυτων νομικος πειραζων αυτον και λεγων

22:35

διδασκαλε ποια εντολη μεγαλη εν τω νομω

22:36

ο δε ιησους εφη αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

22:37

ο δε ιησους εφη αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη καρδια σου και εν ολη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

22:37 | instance no. 2

αυτη εστιν εστι πρωτη και μεγαλη εντολη

22:38

δευτερα δε ομοια αυτη αὕτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον

22:39

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται κρεμμανται

22:40

συνηγμενων δε των φαρισαιων επηρωτησεν αυτους ο ιησους

22:41

λεγων τι υμιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του δαυιδ

22:42

λεγει αυτοις πως ουν δαυιδ εν πνευματι καλει αυτον κυριον κυριον αυτον καλει πως υιος αυτου εστιν λεγων

22:43

ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον υποκατω των ποδων σου

22:44

ει ουν δαυιδ εν πνευματι καλει αυτον κυριον πως υιος αυτου εστιν

22:45

και ουδεις εδυνατο αυτω αποκριθηναι λογον ουδε ετολμησεν ετολμησε τις απ εκεινης της ημερας επερωτησαι αυτον ουκετι

22:46

Chapter 23

τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις μαθηταις αυτου

23:1

λεγων επι της μωσεως καθεδρας εκαθισαν εκαθησαν οι γραμματεις και οι φαρισαιοι

23:2

παντα ουν οσα εαν αν ειπωσιν υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε ποιητε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν λεγουσι γαρ και ου ποιουσιν

23:3

φορτιζουσι δεσμευουσιν γαρ φορτια βαρεα και δυσβαστακτα και επιτιθεασιν επιτηθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων τω δε δακτυλω αυτων ου θελουσιν θελουσι κονησαι κινησαι αυτα

23:4

παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν ποιουσι προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις πλατυνουσιν πλατυνουσι δε τα φυλακτηρια αυτων και μεγαλυνουσιν μεγαλυνουσι τα κρασπεδα των ιματιων αυτων

23:5

φιλουσιν φιλουσι τε γαρ την πρωτοκλισιαν πρωτοκλησιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις

23:6

και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι ραμβι ραββι ραμβι

23:7

υμεις δε μη κληθητε ραββι ραμβι εις γαρ εστιν υμων ο καθηγητης ο χριστος υμεις δε παντες δε υμεις αδελφοι εστε

23:8

και πατερα μη καλεσητε υμων επι της γης εις γαρ εστιν ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις

23:9

μηδε κληθητε καθηγηται καθηκαθηγηται εις γαρ υμων εστιν ο καθηγητης ο χριστος

23:10

ο δε μειζων υμων εσται υμων διακονος

23:11

εστω ο δε μειζων υμων εσται υμων διακονος

23:11 | instance no. 2

οστις δε υψωσει εαυτον ταπεινωθησεται και οστις ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται

23:12

ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας κλειετε την βασιλειαν των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν

23:13 | instance no. 2

ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν κατεσθιετε τας οικιας των χειρων χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθαι ληψεσθε περισσοτερον κριμα ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν

23:14

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιεγετε περιαγετε περιαγεται την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον προσηλητον και οταν γενηται ποιειτε ποιηται αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

23:15

ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν εστι ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

23:16

μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζον μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον

23:17

και ος εαν αν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει

23:18

μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον εστιν το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον αγιαζων το δωρον

23:19

και ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασιν πασι τοις επανω αυτου

23:20

και ο ουν ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

23:21

και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου

23:22

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και τον ελεον και την πιστιν ταυτα εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι

23:23

οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καμηλον καταπινοντες

23:24

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε καθαριζεται το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγης και αδικιας

23:25

φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και της παροψιδος ινα γενηται και το εκτος αυτων καθαρον

23:26

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε παρομοιαζεται ταφοις κεκονιαμενοις οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας

23:27

ουτως και υμεις εξωθεν μεν φαινεσθε φαινεσθαι τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε μεστοι εστε υποκρισεως και ανομιας

23:28

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων

23:29

και λεγετε ει ημεν ημεθα εν ταις ημεραις των πατερων ημων ουκ αν ημεν ημεθα κοινωνοι αυτων εν τω αιματι των προφητων

23:30

ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας

23:31

και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων

23:32

οφεις γεννηματα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης

23:33

δια τουτο λεγω υμιν ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις και εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν

23:34

οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυνομενον εκχυννομενον επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου

23:35

οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυνομενον επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου

23:35 | instance no. 2

αμην λεγω υμιν οτι ηξει ταυτα παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

23:36

ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτενουσα αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον επισυναγει ορνις τα νοσσια εαυτης εαυτοις υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε

23:37

ιδου αφιεται αφιετε υμιν ο οικος υμων υμιν ερημος

23:38

λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδετε ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

23:39

Chapter 24

και εξελθων ο ιησους επορευετο απο του ιερου επορευετο και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου επιδειξαι αυτω τας οικοδομας του ιερου

24:1

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου βλεπετε ταυτα παντα ταυτα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι θον λιθον ος ου μη καταλυθησεται

24:2

καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυται αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον της σης παρουσιας και της συντελειας του αιωνος

24:3

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις βλεπετε μη τις υμας πλανηση πλανησει

24:4

πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες εγο εγω ειμι ο χριστος και πολλους πλανησουσιν

24:5

μελλησετε μελλησεται δε ακουν ακουειν πολεμους και ακοας πολεμων ορατε μη θροεισθε θροεισθαι δει γαρ παντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος

24:6

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται λιμοι και λοιμοι λιμοι και σεισμοι κατα τοπους

24:7

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

24:8

τοτε παραδωσουσιν υμας εις θλιψιν θλιψεις και αποκτενουσιν υμας και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων των εθνων δια το ονομα μου

24:9

και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν μησισουσιν αλληλους

24:10

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους

24:11

και δια το πληθυνθηναι πληθηνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων πολων

24:12

ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

24:13

και κηρυχθησεται τουτο το ευαγγελιον τουτο της βασιλειας εν ολη τη οικουμενη εις μαρτυριον πασιν πασι τοις εθνεσιν εθνεσι και τοτε ηξει το τελος

24:14

οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου εστως εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειτω

24:15

τοτε οι εν τη ιουδεα ιουδαια φευγετωσαν επι εις τα ορη

24:16

ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τα εκ της οικιας αυτου

24:17

και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω επιστρεψατο οπισω αραι τα το ιματια ιματιον αυτου

24:18

ουαι δε ταις αιν εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

24:19

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται γενητε η φυγη υμων χειμωνος μηδε σαββατω

24:20

εσται γαρ τοτε θλιψις μεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχης κοσμου εως του νυν ουδ ου μη γενηται

24:21

και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται κολοβοθησονται αι ημεραι εκειναι

24:22

τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ωδε μη πιστευσητε πιστευσηται

24:23

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν δωσουσι σημεια μεγαλα και τερατα ωστε πλανησαι ει δυνατον και τους εκλεκτους

24:24

ιδου προειρηκα υμιν

24:25

εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερημω εστιν μη εξελθητε ιδου εν τοις ταμειοις ταμιοις μη πιστευσητε

24:26

ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:27

οπου γαρ εαν ει η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

24:28

ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος φεγκος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται

24:29

ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται

24:29 | instance no. 2

και τοτε φανησεται το σημειον του υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι της γης και οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον επι των τον νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης

24:30

και αποστελει αποστελλει τους αγγελους αυτου μετα σαλπιγγος φωνης μεγαλης και επισυναξουσιν επισυναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρων ουρανων εως ακρων αυτων

24:31

απο δε της συκης μαθετε μαθεται την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε γινωσκεται οτι εγγυς το θερος

24:32

ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

24:33

αμην λεγω υμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται

24:34

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

24:35

περι δε της ημερας εκεινης και της ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ει μη ο πατηρ μου μονος

24:36

ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:37

ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες εγκαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον

24:38

και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:39

τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο εις παραλαμβανεται και ο εις αφιεται

24:40

δυο αληθουσαι εν τω μυλωνι μια παραλαμβανεται και μια αφιεται

24:41

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ωρα ο κυριος υμων ερχεται

24:42

εκεινο εκεινω δε γινωσκετε οτι ει ηδει ηδη ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν διορυγηναι την οικιαν αυτου

24:43

δια τουτο και υμεις γινεσθε γινεσθαι ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται

24:44

τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν αυτου ο κυριος αυτου επι της θεραπειας οικετιας αυτου του διδωναι διδοναι αυτοις την τροφην εν καιρω

24:45

μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως

24:46

αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν πασι τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

24:47

εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου του ελθειν

24:48

και αρξηται αρξητε τυπτειν τους συνδουλους αυτου εσθιειν δε και πινειν μετα των μεθυοντων

24:49

ηξει ηξη ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

24:50

και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των υποκριτων θησει εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

24:51

Chapter 25

τοτε ομοιωθησεται η βασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων εξηλθον εις απαντησιν του νυμφιου

25:1

πεντε δε ησαν εξ αυτων φρονημοι φρονιμοι και αι και πεντε μωραι

25:2

αιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον εν τοις αγγειοις αυτων

25:3

αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις αυτων μετα των λαμπαδων αυτων

25:4

χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν ενισταξαν πασαι και εκαθευδον

25:5

μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμφιος ερχεται εξερχεσθε εξερχεσθαι εις απαντησιν αυτου

25:6

τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων

25:7

αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπον δοτε ημιν εκ του ελαιου υμων ημων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται σβενυνται

25:8

απεκριθησαν δε και αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε ουκ αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε δε μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις

25:9

απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε ουκ αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε πορευεσθαι δε μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις

25:9 | instance no. 2

απερχομενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι ετιμοι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους μετ αυτου και εκλεισθη η θυρα

25:10

υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν

25:11

ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας

25:12

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται

25:13

ωσπερ γαρ ανθρωπος αποδημων εκαλεσεν εκαλεσε τους ιδιους δουλους και παρεδωκεν αυτοις τα υπαρχοντα αυτου

25:14

και ω μεν εδωκεν εδωκε πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

25:15

πορευθεις δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων ειργασατο εν αυτοις εαυτοις και εποιησεν εκερδησεν αλλα πεντε ταλαντα

25:16

ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν εκερδησε και αυτος αλλα δυο

25:17

ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν εν τη γη και απεκρυψεν απεκρυψε το αργυριον του κυριου αυτου

25:18

μετα δε χρονον πολυν ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και συναιρει λογον μετ αυτων λογον

25:19

και προσελθων ο τα πεντε λεγει ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:20

εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:21

προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα λαβων ειπεν κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:22

εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:23

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας διεσκορπησας

25:24

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

25:25

αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ει ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα διεσκορπησα

25:26

εδει ουν δε σε βαλειν το αργυριον μου τοις τραπεζιταις τραπεζηταις και ελθων εγω εκομισαμην εκομησαμην αν το εμον συν τοκω

25:27

αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα

25:28

τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται περισευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο δοκει εχει εχειν αρθησεται απ αυτου

25:29

και τον αχρειον δουλον εκβαλετε εκβαλεται εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

25:30

οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει καθιση επι θρονου δοξης αυτου

25:31

και συναχθησεται συναχθησονται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

25:32

και συναχθησεται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

25:32 | instance no. 2

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

25:33

τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ευλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε κληρονομισατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου

25:34

επεινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν εδηψησα εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγετε με

25:35

γυμνος και περιεβαλετε περιεβαλεται με ξενος ημιν ημην και συνηγαγεται με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν φυλακη ημην και ηλθετε προς με

25:36

τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα και εθρεψαμεν η διψωντα και εποτισαμεν

25:37

ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

25:38

ποτε δε σε ειδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

25:39

και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε

25:40

τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε απ εμου οι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον ητισμασμενων τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου

25:41

επεινασα γαρ και ουκ αιδωκατε εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε εποτησατε με

25:42

ξενος ημην και ου συνηγαγετε με γυμνος και ου περιεβαλετε με ασθενης και εν φυλακη και ουκ ου διηκονησαμεν και επεσκεψασθε επισκεψασθε με

25:43

τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

25:44

τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε εποιησαται ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

25:45

και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

25:46

Chapter 26

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν ειπε τοις μαθηταις αυτου

26:1

οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι

26:2

τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα

26:3

τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα

26:3 | instance no. 2

και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν κρατησωσι και αποκτεινωσιν

26:4

ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω

26:5

του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

26:6

προσηλθεν αυτω γυνη αλαβαστρον μυρου εχουσα βαρυτιμου και κατεχεεν επι την κεφαλην αυτου ανακειμενου

26:7

ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη

26:8

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις

26:9

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε παρεχεται τη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασατο εις εμε

26:10

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε γαρ παντοτε εχεται μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε εχεται

26:11

βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι ενταφιασε με εποιησεν

26:12

αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

26:13

τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις

26:14

ειπεν τι θελετε θελε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια

26:15

τε ειπεν τι θελετε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια

26:15 | instance no. 2

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

26:16

τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες αυτω που θελεις θελης ετοιμασομεν ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

26:17

ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολην πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν εστι προς σε ποιω το τω πασχα μετα των μαθητων μου

26:18

ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου

26:18 | instance no. 2

και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα

26:19

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα μαθητων

26:20

και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με

26:21

και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εκαστος αυτων μητι εγω ειμι κυριε

26:22

ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου εν τω τρυβλιω την χειρα ουτος με παραδωσει

26:23

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη εννηθη ο ανθρωπος εκεινος

26:24

αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι λεγει αυτω συ ειπας

26:25

αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι ραμβι λεγει αυτω συ ειπας

26:25 | instance no. 2

εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους τον αρτον και ευχαριστησας εκλασεν εκλασε και εδιδου τοις μαθηταις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν εστι το σωμα μου

26:26

και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες

26:27

τουτο γαρ εστιν εστι το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν αμαρτιων

26:28

λεγω δε υμιν οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γεννηματος γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου

26:29

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

26:30

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησησθε σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα ποιμαινα και διασκορπισθησεται τα προβατα της ποιμνης

26:31

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

26:32

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω δε ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

26:33

εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα αλεκτωρα φωνησαι τρις τρεις απαρνηση με

26:34

λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι ομοιως κ δε και παντες οι μαθηται ειπον

26:35

τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον γεθσημανη και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε καθησατε αυτου εως ου απελθων ελθων προσευξωμαι προσευξομαι εκει

26:36

και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι και αδημονειν

26:37

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε μετ εμου

26:38

και προσελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθατω παρελθετω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ

26:39

και ερχεται προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου

26:40

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης

26:41

παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο το ποτηριον παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο αυτω πιω γενηθητω το θελημα σου

26:42

και ελθων ευρισκει ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι

26:43

και αφεις αυτους απελθων παλιν προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων

26:44

τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον λιπον και αναπαυεσθε αναπαβεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων αμαρτωλων

26:45

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

26:46

και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

26:47

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτος αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

26:48

και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν ειπε χαιρε ραββι ραμβι και κατεφιλησεν αυτων αυτον

26:49

ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ω παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον

26:50

και ιδου εις των μετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν επεσπασε την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον

26:51

τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα αποθανουνται

26:52

η δοκεις οτι ου δυναμαι αρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι πλειους η δωδεκα λεγεωνας αγγελων

26:53

η δοκεις οτι ου δυναμαι δυναμε αρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι πλειους η δωδεκα ιβ λεγεωνας αγγελων

26:53 | instance no. 2

πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

26:54

εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθετε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν προς υμας εκαθεζομην διδασκων εν τω ιερω και ουκ εκρατησατε με

26:55

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον

26:56

οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι φαρισαιοι και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

26:57

ο δε πετρος ηκολουθει αυτω αυτο απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων ιδειν το τελος

26:58

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και ολον το τον συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως θανατωσωσιν αυτον

26:59

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως θανατωσωσιν αυτον

26:59 | instance no. 2

και ουχ ευρον και πολλων ψευδομαρτυρων προσελθοντων ουχ ευρον υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδομαρτυρες

26:60

υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδομαρτυρες ειπον ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικοδομησαι αυτον

26:61

και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

26:62

ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

26:63

λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου

26:64

τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν διερρηξε τα ιματια αυτου λεγων οτι εβλασφημησεν εβλασφημησε τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφημιαν αυτου

26:65

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

26:66

τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν εκολαφησαν αυτον οι δε ερραπισαν εραπισαν

26:67

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

26:68

ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιησου του γαλιλαιου

26:69

ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις

26:70

εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις εκει και ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου

26:71

και παλιν ηρνησατο μεθ ορκου οτι ουκ οιδα ειδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτο

26:72

μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

26:73

τοτε ηρξατο καταθεματιζειν και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ αλεκτορ εφωνησεν εφωνησε

26:74

και εμνησθη ο πετρος του ρηματος του ιησου ειρηκοτος αυτω οτι πριν αλεκτορα φωσαι φωνησαι τρις τρεις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν εκλαυσε πικρως

26:75

Chapter 27

πρωιας δε γενομενης συμβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον

27:1

και δη δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι

27:2

και δησαντες σαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον αυτω ποντιω πιλατω τω ηγεμονι ηγεμωνι

27:2 | instance no. 2

τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη μεταμεληθεις απεστρεψεν απεστρεψε τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν αρχιερευσι και τοις πρεσβυτεροις

27:3

λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας συ οψει

27:4

και ριψας τα αργυρια εν τω ναω ανεχωρησεν ανεχωρησε και απελθων απηγξατο απιγξατο

27:5

οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν εξεστι βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιμη αιματος εστιν

27:6

συμβουλιον δε τε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

27:7

διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της την σημερον

27:8

τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ

27:9

και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν συνεταξε μοι κυριος

27:10

ο δε ιησους εστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω συ λεγεις

27:11

και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

27:12

τοτε λεγει αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν

27:13

και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρυμα ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

27:14

κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον

27:15

ειχον δε τοτε δεσμιον επισημον επησιμον λεγομενον βαραββαν βαραβαν

27:16

συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε θελεται απολυσω υμιν βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον

27:17

ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

27:18

καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν απεστειλε προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

27:19

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι επεισαν τους οχλους ινα αιτησωνται αιτησονται τον βαραββαν τον δε ιησουν απολεσωσιν

27:20

αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε θελεται απο των δυο απολυσω υμιν οι δε ειπον βαραββαν

27:21

λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγομενον χριστον λεγουσιν αυτω παντες σταυρωθητω

27:22

ο δε ηγεμων εφη ειπεν αυτοις τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

27:23

ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει οφελει αλλα μαλλον θορυβος γινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος του δικαιου τουτου υμεις οψεσθε

27:24

ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα μαλλον θορυβος γινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος του δικαιου τουτου υμεις οψεσθε

27:24 | instance no. 2

και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιμα αυτου εφ ημας και επι τα τεκνα ημων

27:25

τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας φραγγελωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη

27:26

τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος ηγεμωνος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πρετωριον πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν

27:27

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα χλαμμυδα κοκκινην

27:28

και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον επι την δεξιαν αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπεζον ενεπαιζον αυτω λεγοντες χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων

27:29

και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

27:30

και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα χλαμμυδα και ενεδυσαν αυτον αυ τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι

27:31

εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ηγκαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου

27:32

και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο ος εστιν εστι λεγομενος κρανιου τοπος

27:33

εδωκαν αυτω πιειν οξος οινον μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ ηθελεν ηθελε πιειν

27:34

σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον

27:35

και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

27:36

και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων

27:37

τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων

27:38

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

27:39

και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν τρισσιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου καταβηθι απο του σταυρου

27:40

ομοιως δε και οι αρχιερεις εμπαιζοντες μετα των γραμματεων και φαρισαιων και πρεσβυτερων και φαρισαιων ελεγον ελεγοντες

27:41

αλλους εσωσεν εαυτον ου δυνατε δυναται σωσαι ει βασιλευς ισραηλ εστιν εστι καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσομεν πιστευσωμεν επ αυτω

27:42

πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν ειπε γαρ οτι θεου ειμι υιος

27:43

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον ονειδιζων αυτον

27:44

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης εννατης

27:45

περι δε την ενατην θ ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι λιμα λειμα σαβαχθανι τουτ του εστιν θεε μου θεε μου ινα ινατι τι με εγκατελιπες

27:46

τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

27:47

και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

27:48

ο δε ιησους παλιν κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν αφηκε το πνευμα

27:50

και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν

27:51

και τα μνημεια ανεωχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθη

27:52

και εξελθοντες εκ των μνημειων μετα την εγερσιν ερσιν εγρευσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν ανεφανισθησαν πολλοις

27:53

ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον σισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος

27:54

ησαν δε εκει και γυ γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω

27:55

εν αις ην μαρια η μαγδαληνη μαγδαλινη και μαρια η του ιακωβου και ιωση η μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου

27:56

οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευσεν τω ιησου

27:57

οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας αριμαθειας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευσεν εμαθητευσε τω ιησου

27:57 | instance no. 2

ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο δε πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

27:58

και λαβων το σωμα του ιησου ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο αυτω σινδονι συνδονι καθαρα

27:59

και εθηκεν αυτο αυτον εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν

27:60

ην δε εκει μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου

27:61

τη δε επαυριον ητις εστιν εστι μετα την παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πιλατον

27:62

λεγοντες κυριε εμνησθημεν οτι εκεινος ο πλανος ειπεν ετι ζων μετα τρεις ημερας εγειρομαι

27:63

κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης γ ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω οτι ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

27:64

εφη αυτης δε αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε

27:65

οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο ησφαλησαντο τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον μετα της κουστωδιας

27:66

Chapter 28

οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση επιφοσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν ηλθε μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια θεωρησαι τον ταφον

28:1

και ιδου σεισμος μεγας εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν απεκυλισε τον λιθον απο της θυρας και εκαθητο επανω αυτου

28:2

ην δε η ιδεα ηδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει ωσσει χιον χιων

28:3

απο δε του φοβου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και εγενοντο ωσει νεκροι

28:4

αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν γυναιξι μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον ζητειτε

28:5

ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος

28:6

και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου αγει προαγει ημας υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

28:7

και εξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου

28:8

ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις μαθαταις αυτου και ιδου ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω

28:9

ο ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου και ιδου ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω

28:9 | instance no. 2

τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και κακει εκει με οψονται

28:10

πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν τοις αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα

28:11

και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις

28:12

λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων

28:13

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν πεισωμεν αυτον και υμας ημας αμεριμνους ποιησομεν

28:14

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν

28:14 | instance no. 2

οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και διεφημισθη διεφιμησθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον

28:15

οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους

28:16

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω αυτον οι δε εδιστασαν

28:17

και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

28:18

πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος

28:19

πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος

28:19 | instance no. 2

διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην

28:20

The Gospel of Mark

Chapter 1

αρχη του ευαγγελιου ευαγελιου ιησου χριστου υιου του θεου

1:1

ως γεγραπται εν τοις τω ησαια τω προφηταις προφητη ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

1:2

φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου

1:3

εγενετο ιωαννης βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων

1:4

και εξεπορευετο εξεπορευοντο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται εροσολυμιται και εβαπτιζοντο παντες εν τω το ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων

1:5

ην δε ο ιωαννης ενδεδυμενος τριχας καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν οσφην αυτου και εσθιων ακριδας και μελι αγριον

1:6

και εκηρυσσεν εκηρυσσε λεγων ερχεται ο ισχυροτερος μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανος κυψας λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου

1:7

εγω μεν εβαπτισα υμας εν υδατι αυτος δε βαπτισει υμας εν πνευματι αγιω

1:8

και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ο ιησους απο ναζαρετ ναζαρεθ της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην

1:9

και ευθεως αναβαινων απο του υδατος ειδεν ειδε σχιζομενους τους ουρανους και το πνευμα ωσει περιστεραν καταβαινον επ αυτον

1:10

και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα ηυδοκησα

1:11

και ευθυς ευθεως το πνευμα αυτον εκβαλλει εις την ερημον

1:12

και ην εκει εν τη ερημω ημερας τεσσαρακοντα πειραζομενος υπο του σατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω

1:13

μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλλαιαν γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θεου

1:14

και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγκικεν ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε πιστευεται εν τω ευαγγελιω

1:15

περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν ειδε σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου του σιμωνος βαλλοντας αμφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλιεις

1:16

και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλιεις ανθρωπων

1:17

και ευθεως αφεντες τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω

1:18

και προβας εκειθεν ολιγον ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα

1:19

και ευθεως εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μισθωτων απηλθον οπισω αυτου

1:20

και ευθεως εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω πλοιωι μετα των μισθωτων απηλθον απηλθων οπισω αυτου

1:20 | instance no. 2

και εισπορευονται εις καπερναουμ και ευθεως τοις σαββασιν εισελθων εις την συναγωγην εδιδασκεν

1:21

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις

1:22

και ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν ανεκραξε

1:23

λεγων εα τι ημιν και σοι συ ιησου ναζαρηνε ναζαρινε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

1:24

και επετιμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου

1:25

και σπαραξαν αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυτου

1:26

και εθαμβηθησαν εθαββηθησαν παντες ωστε συζητειν προς εαυτους λεγοντας τι εστιν τουτο τις η διδαχη η καινη αυτη οτι κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν πνευμασι τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσιν αυτω

1:27

εξηλθεν εξηλθε δε η ακοη αυτου ευθυς εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας

1:28

και ευθεως εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον εις την οικιαν σιμωνος και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου

1:29

η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσιν αυτω περι αυτης

1:30

και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος ευθεως και διηκονει αυτης αυτοις

1:31

οψιας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους

1:32

και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

1:33

και εθεραπευσεν εθεραπευσε πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν εξεβαλε και ουκ ηφιεν ηφιε λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν αυτον

1:34

και πρωι εννυχον λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει προσηυχετο

1:35

και κατεδιωξαν αυτον ο σιμων και οι μετ αυτου

1:36

και ευροντες αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντες σε ζητουσιν

1:37

και λεγει αυτοις αυτω αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα και εκει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα

1:38

και ην κηρυσσων εν ταις συναγωαις συναγωγαις αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων

1:39

και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελς θελης δυνασαι δυνασε με καθαρισαι

1:40

ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι

1:41

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη

1:42

και εμβριμησαμενος αυτον αυτω ευθεως εξεβαλεν αυτον ευθεως

1:43

και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν προσεταξ μωσης μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

1:44

ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι αυτον δυνασθαι φανερως εις πολιν εισελθειν αλλ εξω εν ερημοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον πανταχοθεν

1:45

Chapter 2

και εισηλθεν εισηλθε παλιν εις καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εις οικον εστιν εστι

2:1

και ευθεως συνηχθησαν πολλοι ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προς την θυραν και ελαλει ελαλη αυτοις τον λογον

2:2

και ερχονται προς αυτον παραλυτικον φεροντες αιρομενον αιρουμενον υπο τεσσαρων επι κλινης

2:3

και μη δυναμενοι προσεγγισαι αυτω αυτον αυτον προσενεγκαι δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην και εξορυξαντες εξωρυξαντες χαλωσιν χαλωσι τον κραββατον κραβατον εφ ω ο παραλυτικος κατεκειτο

2:4

ιδων δε ο ιησους την πιστην πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον αφεον αφεωντε αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου

2:5

ησαν δε τινες των γραμματεων γραμματαιων εκει καθημενοι κακαθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταις καρδιαις αυτων

2:6

τι ουτος ουτως λαλει βλασφημιας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη εις ο θεος

2:7

και ευθεως επιγνους ο ιησους τω πνευματι αυτου οτι ουτως αυτοι διαλογιζονται εν εαυτοις ειπεν αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υμων

2:8

τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω αφεωνται σου σοι αι αμαρτιαι σου η ειπειν εγειραι εγειρε και αρον τον κραβατον σου τον κραββατον και περιπατει

2:9

ινα δε ειδητε ειδηται οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου αφιεναι επι της γης αφιεναι αμαρτιας λεγει τω παραλυτικω

2:10

σοι λεγω εγειραι εγειρε και αρον τον κραββατον κραβατον σου και υπαγε εις τον οικον σου

2:11

και ηγερθη ευθεως ευθυς και αρας τον κραββατον κραβατον εξηλθεν εναντιον παντων ωστε εξιστασθαι παντας και δοξαζειν τον θεον λεγοντας οτι ουδεποτε ουτως ειδομεν

2:12

και εξηλθεν εξηλθε παλιν παρα την θαλασσαν και πας ο οχλος ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους

2:13

και παραγων ειδεν λευι τον του αρφαιου αλφαιου καθημενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

2:14

και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω

2:15

και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον εσθιοντα μετα των τελωνων και αμαρτωλων ελεγον τοις μαθηταις αυτου τι οτι ο διδασκαλος υμων μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει πινη

2:16

και ο δε ιησους ακουσας ο ιησους λεγει αυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες υγιαινοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

2:17

και ησαν οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων φαρισαιοι νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω δια τι οι μαθηται ιωανου ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι μαθηται σου ου νηστευουσιν

2:18

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν εχουσι τον νυμφιον νυφιον ου δυνανται νηστευειν

2:19

ελευσονται δε γαρ ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ημεραις

2:20

και ουδεις επιβλημα ρακους αγναφου επιρραπτει επιραπτει επι ιματιω παλαιω ει δε μη αιρει απ αυτου το πληρωμα αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισμα γινεται

2:21

και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μη ρησσει ο οινος ο νεος τους ασκους και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον

2:22

και εγενετο εν το παραπορευεσθαι αυτον εν τοις σαββασιν δια των σποριμων εν τοις σαββασι και ηρξαντο οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας

2:23

και οι φαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν εν τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν εξεστι ποιειν

2:24

και αυτος ελεγεν ειπεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν εποιησε δαυιδ οτε χρειαν εσχεν εσχε και επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου

2:25

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ του αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξεστιν εξεστι φαγειν ει μη τοις ιερευσιν ιερευσι και εδωκεν εδωκε και τοις μετ αυτω ουσιν συν αυτω ουσιν συν αυτω ουσιν

2:26

και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον

2:27

και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον

2:27 | instance no. 2

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

2:28

Chapter 3

και εισηλθεν εισηλθε παλιν εις την συναγωγην και ην εκει ανθρωπος εξηραμμενην εξηραμενην εχων την χειρα χειραν

3:1

και γαρ παρετηρουν ετηρουν αυτον ει τοις σαββασιν αυτον θεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν κατηγορησουσιν αυτου

3:2

και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραμμενην εχοντι την χειρα εγειραι εις το μεσον

3:3

και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραμμενην εξηραμενην εχοντι την χειρα χειραν εγειραι εγειρε εις το μεσον

3:3 | instance no. 2

και λεγει αυτοις εξεστιν εξεστι τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

3:4

και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα χειραν σου και εξετεινεν εξετεινε και αποκατεσταθη απεκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης υγιεις ως η αλλη

3:5

και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεως μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν

3:6

και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεως μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν

3:6 | instance no. 2

και ο ιησους ανεχωρησεν μετα των μαθητων αυτου προς εις την θαλασσαν και πολυ πληθος απο της γαλιλαιας ηκολουθησαν ηκολουθησεν αυτω και απο της ιουδαιας

3:7

και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

3:8

και ειπεν ειπε τοις μαθηταις αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη προσκαρτερει αυτω δια τον οχλον ινα μη θλιβωσιν αυτον

3:9

πολλους γαρ εθεραπευσεν ωστε επιπιπτειν αυτω και εκραζ ινα αυτω αυτου αψωνται απτωνται οσοι ειχον μαστιγας

3:10

και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρει προσεπιπτεν προσεπιπτον αυτω και εκραζεν εκραζον λεγοντα οτι συ ει ο υιος του θεου

3:11

και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

3:12

και αναβαινει εις το ορος και προσκαλειται ους ηθελεν ηθελησεν αυτος και απηλθον απηλθεν προς αυτον

3:13

και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν ωσι μετ αυτου και ινα αποστελλη αποστελλει αυτους κηρυσσειν

3:14

και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια

3:15

και επεθηκεν επεθηκε τω σιμωνι ονομα πετρον

3:16

και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην ιω τον αδελφον του ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονοματα βοανεργες ο εστιν υιοι βροντης

3:17

και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και ματθαιον και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον κανανιτην

3:18

και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

3:19

και ερχονται εις οικον και συνερχεται παλιν ο οχλος ωστε μη δυνασθαι αυτους μητε μηδε αρτον φαγειν

3:20

και ακουσαντες οι παρ αυτου εξηλθον κρατησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη εξεστι

3:21

και οι γραμματεις οι απο ιεροσολυμων καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

3:22

και προσκαλεσαμενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν

3:23

και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη

3:24

και εαν οικεια οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη

3:25

και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και μεμερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελος εχει

3:26

ουδεις ου δυναται τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαση διαρπασαι

3:27

αμην λεγω υμιν οτι παντα αφεθησεται τα αμαρτηματα τοις ανθρωποις υιοις των ανθρωπων και βλασφημιαι οσας αν βλασφημησωσιν

3:28

ος δ αν βλασφημηση βλασφημησει εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλ ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως

3:29

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

3:30

ερχονται ουν οι αδελφοι αυτου και η μητηρ αυτου και εξω εστωτες απεστειλαν προς αυτον φωνουντες αυτον

3:31

και εκαθητο οχλος περι αυτον οχλος ειπον δε αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου και αι αδελφαι σου εξω ζητουσιν σε

3:32

και απεκριθη αυτοις λεγων τις εστιν η μητηρ μου η οι αδελφοι μου

3:33

ος γαρ αν ποιηση το θελημα του θεου ουτος αδελφος μου και αδελφη μου και μητηρ μου εστιν εστι

3:35

Chapter 4

και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη συνηχθησαν προς αυτον οχλος πολυς πολλυς ωστε αυτον εμβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θαλασσαν επι της γης ην

4:1

και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη προς αυτον οχλος πολυς ωστε αυτον εμβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θαλασσαν επι της γης ην

4:1 | instance no. 2

και εδιδασκεν αυτους εν παραβολαις πολλα και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου

4:2

ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι

4:3

και εγενετο εν τω σπειρειν ο μεν επεσεν επεσε παρα την οδον και ηλθεν ηλθε τα πετεινα του ουρανου και κατεφαγεν αυτο αυτω

4:4

αλλο δε επεσεν επι τω το πετρωδες οπου ουκ ειχεν γην καλην πολλην και ευθεως ξανετειλεν εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθος γης

4:5

ηλιου δε ανατειλαντος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη

4:6

και αλλο επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν απεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν

4:7

και αλλο επεσεν εις την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανοντα και εφερεν εν ἐν τριακοντα και εν ἐν εξηκοντα και εν ἐν εκατον

4:8

και ελεγεν ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

4:9

οτε δε εγενετο καταμονας κατα μονας ηρωτησαν αυτον οι περι αυτον συν τοις δωδεκα την παραβολην

4:10

και ελεγεν αυτοις υμιν δεδοται γνωναι το μυστηριον της βασιλειας του θεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα παντα γινεται

4:11

ινα βλεποντες βλεπωσιν βλεπωσι και μη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν ακουωσι και μη συνιωσιν μηποτε επιστρεψωσιν επιστρεψωσι και αφεθη αφεθησεται αυτοις τα αμαρτηματα

4:12

και λεγει αυτοις ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθε

4:13

ο σπειρων τον λογον σπειρει

4:14

ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν ευθεως ερχεται ο σατανας και αιρει τον λογον τον εσπαρμενον εν ταις καρδιαις αυτων

4:15

και ουτοι εισιν ομοιως οι επι τα πετρωδη σπειρομενοι οι οταν ακουσωσιν ακουσωσι τον λογον ευθεως μετα χαρας λαμβανουσιν αυτον

4:16

και ουκ εχουσιν εχουσι ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν ειτα γενομενης θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθεως σκανδαλιζονται

4:17

και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι οι τον λογον ακουοντες

4:18

και αι μεριμναι του αιωνος τουτου τουτου και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν συμπνιγουσι τον λογον και ακαρπος γινεται

4:19

και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντες οιτινες ακουουσιν ακουουσι τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν ἐν τριακοντα λ και εν ἐν εξηκοντα ξ και εν ἐν εκατον ρ

4:20

και ελεγεν αυτοις μητι ο λυχνος ερχεται ινα υπο τον το μοδιον τεθη η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη

4:21

ου γαρ εστιν τι εστι κρυπτον ο ου εαν μη φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα μη εις φανερον ελθη

4:22

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

4:23

και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται μετριθησεται υμιν και προστεθησεται υμιν τοις αυτοις ακουουσιν

4:24

ος γαρ αν εχη εχει δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

4:25

και ελεγεν ουτως εστιν η βασιλεια του θεου ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης

4:26

και ελεγεν ουτως εστιν η βασιλεια του θεου ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον αυτου επι της γης

4:26 | instance no. 2

και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστανη και μηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος

4:27

αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

4:28

οταν δε παραδω ο καρπος ευθεως αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο θερισμος

4:29

και ελεγεν ελεγε τινι ομοιωσωμεν ομοιωσομεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια τινι παραβολη παραβαλωμεν αυτην παραθωμεν

4:30

ως κοκκον σιναπεως συναπεως ος ως οταν σπαρη σπαρει επι της γης μικροτερος παντων των σπερματων επι εστιν εστι των επι της γης

4:31

και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παντων των λαχανων μειζων και ποιει κλαδους μεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν

4:32

και τοιαυταις παραβολαις πολλαις ελαλει αυτοις τον λογον καθως εδυναντο ακουειν

4:33

χωρις δε παραβολης ουκ ελαλει αυτοις κατ ιδιαν δε τοις μαθηταις αυτου επελυεν επελυε παντα

4:34

και λεγει αυτοις εν εκεινη τη ημερα οψιας γενομενης διελθωμεν εις το περαν

4:35

και αφεντες τον οχλον παραλαμβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια πλοια ην μετ αυτου

4:36

και γινεται λαιλαψ λελαψ ανεμου μεγαλη τα δε κυματα επεβαλλεν επεβαλεν εις το πλοιον ωστε αυτω αυτο ηδη γεμιζεσθαι

4:37

και ην αυτος επι τη πρυμνη επι το προσκεφαλαιον καθευδον καθευδων και διεγειρουσιν αυτον και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου μελει μελλει σοι οτι απολλυμεθα

4:38

και διεγερθεις επετιμησεν επετιμησε τω ανεμω και ειπεν ειπε τη θαλασση σιωπα πεφημωσο πεφιμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη

4:39

και ειπεν αυτοις τι δηλοι δειλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε εχεται πιστιν

4:40

και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεμος και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

4:41

Chapter 5

και ηλθον εις το περαν της θαλασσης εις την χωραν των γαδαρηνων

5:1

και εξελθοντι αυτω εκ του πλοιου ευθεως απηντησεν αυτω εκ των μνημειων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω

5:2

ος την κατοικησιν ειχεν εν τοις μνημασιν μνημειοις και ουτε αλυσεσιν ουδεις εδυνατο αυτον δησαι

5:3

δια το πολλακις αυτον παιδες πολλακις πεδαις και αλυσεσιν αλυσεσι δεδεσθαι και διεσπασθαι διασπασθαι υπ αυτου τας αλυσεις και τας πεδας παιδας συντετριφθαι και ουδεις ισχυσεν αυτον ισχυεν δαμασαι

5:4

και ην δια παντος νυκτος και ημερας εν τοις ορεσιν μνημασι και εν τοις ορεσι μνημασιν ην κραζων και κατακοπτων εαυτον λιθοις

5:5

ιδων δε τον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυτω

5:6

και κραξας φωνη μεγαλη ειπεν λεγει τι εμοι και σοι συ ιησου υιε του θεου του υψιστου ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισης

5:7

ελεγεν γαρ αυτω εξελθε το πνευμα το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου

5:8

και επηρωτα αυτον τι ονομα σοι ονομα και απεκριθη λεγων λεγεων ουκ ει τ τον αριον αλλα τεθος εσ νεν ονομα μοι οτι πολλοι εσμεν

5:9

και παρεκαλει αυτον πολλα ινα μη αυτους αποστειλη αυτον εξω της χωρας

5:10

ην δε εκει προς τω ορει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη προς τω ορει

5:11

και παρεκαλεσαν παρεκαλουν αυτον παντες οι δαιμονες λεγοντες πεμψον ημας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωμεν

5:12

και επετρεψεν αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ορμησεν ωρμησεν η α αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση

5:13

και επετρεψεν αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη γελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση

5:13 | instance no. 2

οι δε βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και ανηγγειλαν απηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους και εξηλθον ιδειν τι εστιν εστι το γεγονος γεγονως

5:14

και ερχονται προς τον ιησουν και θεωρουσιν θεωρουσι τον δαιμονιζομενον καθημενον καθιμενον και ιματισμενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν

5:15

και διηγησαντο δε αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιμονιζομενω και περι των χοιρων

5:16

και ηρξαντο παρακαλειν αυτον απελθειν απο των οριων αυτων

5:17

και εμβαντος εμβαινοντος αυτου εις το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιμονισθεις ιαθεις ινα η μετ αυτου ει η

5:18

και ο δε ιησους ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον σου προς τους σους και αναγγειλον αυτοις οσα σοι ο κυριος πεποιηκεν πεποιηκε και ηλεησεν ηλεησε σε

5:19

και απηλθεν απηλθε και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει δεκαπολη οσα εποιησεν αυτω ο ιησους και παντες εθαυμαζον

5:20

και διαπερασαντος του ιησου εν τω πλοιω παλιν εις το πλοιον περαν συνηχθη συνηχθησαν οχλος πολυς πολλυς επ αυτον και ην παρα την θαλασσαν

5:21

και ιδου ερχεται εις των αρχισυναγωγων ονοματι ιαειρος ιαρος και ιδων αυτον επιπιπτει πιπτει προς τους προς τους ποδας αυτου

5:22

και παρεκαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον μου εσχατως εχει ινα ελθων επιθης επιθεις αυτη τας χειρας οπως σωθη και ζησεται

5:23

και απηλθεν απηλθε μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς και συνεθλιβον αυτον

5:24

και γυνη τις ουσα εν ρυσει αιματος ετη ετι δωδεκα

5:25

και πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα τα παρ αυτης εαυτης παντα και μηδεν ωφεληθεισα ωφεληθησα αλλα μαλλον εις το χειρον ελθουσα

5:26

ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιματιου αυτου

5:27

ελεγεν ελεγε γαρ οτι εν εαυτη καν των ιματιων αυτου αψωμαι αψομαι σωθησομαι

5:28

και ευθεως εξηρανθη η πηγη του αιματος αυτης και εγνω το τω σωματι οτι ιατε ιαται απο της μαστιγος

5:29

και ευθεως ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξελθουσαν επιστραφεις εν τω οχλω ελεγεν ελεγε τις μου ηψατο των ιματιων

5:30

και ελεγον ελεγων αυτω οι μαθηται αυτου βλεπεις βλεπης τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεις τις μου ηψατο

5:31

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

5:32

η δε γυνη φοβηθεισα φοβηθησα και τρεμουσα ειδυια οτι ο γεγονεν επ αυτη ηλθεν ηλθε και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν

5:33

ο δε ειπεν αυτη θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σεσωκε σε υπαγε εις ειρηνην και ισθι υγιης απο της μαστιγος σου

5:34

ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλεις τον διδασκαλον

5:35

ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν απεθανε τι ετι σκυλλεις τον διδασκαλον

5:35 | instance no. 2

ο δε ιησους ευθεως ακουσας τον λογον λαλουμενον λεγει τω αρχισυναγωγω μη φοβου μονον πιστευε

5:36

και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολουθησαι ει μη πετρον και ιακωβον ιακοβον και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου

5:37

και ερχεται εις τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον κλαιοντας και αλλαζοντας αλαλαζοντας πολλα

5:38

και εισελθων λεγει αυτοις τι θορυβεισθε θορυβεισθαι και κλαιετε κλαιεται το παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει το παιδιον

5:39

και κατεγελων αυτω αυτου ο δε εκβαλων παντας παραλαμβανει τον πατερα του παιδιου και την μητερα και τους μετ αυτου και εισπορευεται οπου ην το παιδιον ανακειμενον

5:40

και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουμι κουμη ο εστιν μεθερμηνευομενον το κορασιον σοι λεγω εγειραι εγειρε

5:41

και ευθεως ανεστη το κορασιον και περιεπατει και εξεστησαν εκστασει μεγαλη ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν εκστασει μεγαλη

5:42

και διεστειλατο αυτοις πολλα ινα μηδεις γνω τουτο και ειπεν ειπε δοθηναι αυτη φαγειν

5:43

Chapter 6

και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου

6:1

και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες ακουσαντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα δοθησα αυτω ινα και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

6:2

ουχ ουτος εστιν ο τεκτονος τεκτων τεκτωνος ο υιος και μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

6:3

ελεγεν λεγει δε αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν εστι προφητης ατιμος ει μη μι εν τη πατριδι πριδη αυτου και εν τοις συγγενεσιν συγγενεσι και εν τη οικια αυτου

6:4

και ουκ ηδυνατο εδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν εθεραπευσε

6:5

και εθαυμαζεν εθαυμαζε δια την απιστιαν αυτων και περιηγεν περιηγε τας κωμας κυκλω διδασκων

6:6

και προσκαλειται τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων

6:7

και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν εις οδον ει μη ραβδον ραυδον μονον μη πηραν μη αρτον μη εις την ζωνην χαλκον χαλκουν

6:8

αλλ υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνας

6:9

και ελεγεν αυτοις οπου εαν εισελθητε εισελθηται εις οικιαν εκει μενετε μενεται εως αν εξελθητε εξελθετε εκειθεν

6:10

και οσοι αν μη δεξωνται υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

6:11

και οσοι αν εαν μη δεξωνται δεξονται υμας μηδε ακουσωσιν ημων υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε εκτειναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

6:11 | instance no. 2

και εξελθοντες εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν μετανοησωσι

6:12

και εξελθοντες εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν μετανοησωσι

6:12 | instance no. 2

και δαιμονια πολλα εξεβαλον εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

6:13

και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

6:13 | instance no. 2

και ηκουσεν ηρωδης ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο το ονομα αυτου και ελεγεν οτι ιωαννης ο βαπτιω βαπτιζων εκ νεκρων ηγερθη και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

6:14

αλλοι ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητης εστιν ως εις των προφητων

6:15

ακουσας δε ηρωδης ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα απεκεφαλησα ιωαννην ουτος εστιν αυτος ηγερθη εκ νεκρων

6:16

αυτος γαρ ο ηρωδης αποστειλας εκρατησεν εκρατησε τον ιωαννην και εδησεν αυτον εν φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου ο την οτι αυτην εγαμησεν

6:17

ελεγεν ελεγε γαρ ο ιωαννης τω ηρωδη οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν την γαναικα γυναικα του αδελφου σου

6:18

η δε ηρωδιας ενειχεν αυτω και ηθελεν αυτον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο

6:19

ο γαρ ηρωδης εφοβειτο εφοβητο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα εποιει και ηδεως αυτου ηκουεν

6:20

και γενομενης ημερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον εποιει τοις μαγιστασιν μεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας

6:21

και εισελθουσης της θυγατρος αυτης της ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασης τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με και δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου ο εαν θελης και δωσω σοι

6:22

και ωμοσεν αυτη οτι ο εαν αιτησης με αιτησης δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου

6:23

η δε εξελθουσα ειπεν ειπε τη μητρι αυτης τι αιτησομαι η δε ειπεν ειπε την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

6:24

και περιλυπος περιλιπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι

6:26

και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς αποστειλας σπεκουλατορα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου

6:27

και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατορα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην ο δε απελθων απεκεφαλησεν αυτου αυτον εν τη φυλακη

6:27 | instance no. 2

ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη και ηνεγκεν ηνεγκε την κεφαλην αυτου επι πινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και τω το κορασιον εδωκεν αυτην τη μητρι αυτης

6:28

και ακουσαντες οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν τω το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο εν μνημειω

6:29

και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

6:30

και ειπεν αυτοις δευτε υμεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερημον τοπον και αναπαυεσθε αναπαβεσθαι ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγοντες πολλοι και ουδε φαγειν ευκαιρουν ηυκερουν

6:31

και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

6:32

και ειδον ιδον αυτους υπαγοντας και επεγνωσαν αυτον πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους και συνηλθον προς αυτον

6:33

και ειδον αυτους υπαγοντας και επεγνωσαν αυτον αυτους πολλοι και πεζη πεζοι απο πασων των πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους και συνηλθον προς αυτους αυτον

6:33 | instance no. 2

και εξελθων ειδεν πολλυν οχλον ο ιησους πολυν οχλον και εσπα εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο αυτους διδασκειν αυτους πολλα

6:34

και ηδη ωρας πολλης γενομενης προσελθοντες αυτω οι μαθηται αυτου λεγουσιν αυτω οτι ερημος εστιν ο π τοπος και ηδη ηδει ωρα πολλη

6:35

απολυσον αυτους ινα απελθοντες εις τους κυκλω αγρους και κωμας αγορασωσιν αγωρασωσιν εαυτοις αρτους τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν εχωσιν

6:36

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δοτε αυτοις υμεις φαγειν και λεγουσιν αυτω απελθοντες αγορασωμεν αγορασομεν δηναριων διακοσιων αρτους και δωμεν δομεν αυτοις φαγειν

6:37

ο δε λεγει αυτοις ποσους αρτους εχεται εχετε υπαγετε και ιδετε και γνοντες λεγουσιν λεγουσι πεντε ε και δυο β ιχθυας

6:38

και επεταξεν αυτοις ανακλιναι παντας συμποσια συμποσια επι τω χλωρω χλορω χορτω

6:39

και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον ρ και ανα πεντηκοντα ν

6:40

και λαβων λαβον τους πεντε αρτους και τους δυο β ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν ευλογησε και κατεκλασεν κατεκλασε τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν εμερισε πασιν

6:41

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

6:42

και ηραν το περισσευων των κλασματων δωδεκα κοφινους κωφινους πληρεις πληροις και απο των ιχθυων

6:43

και ησαν οι φαγοντες τους αρτους πεντας πεντακισχιλιοι ανδρες

6:44

και ευθεως ηναγκασεν ηναγκασε τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν αυτον εις το περαν προς βηθσαιδαν εως αυτος απολυση απολυσει τον οχλον

6:45

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

6:46

και οψιας γενομενης ην το πλοιον εν μεσω της θαλασσης και αυτος μονος επι της γης

6:47

και ειδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων εν τη θαλασση επι της θαλασσης και ηθελεν ηθελε παρελθειν αυτους

6:48

οι δε ιδοντες αυτον περιπατουντα επι της θαλασσης εδαν εδοξαν φαντασμα ειναι και ανεκραξαν

6:49

παντες γαρ αυτον ειδον και εταραχθησαν και ευθεως ελαλησεν μετ αυτων και λεγει αυτοις θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε φοβεισθαι

6:50

και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασεν ο ανεμος και λιαν εκπερισσου εν εαυτοις εξισταντο και εθαυμαζον

6:51

εκ και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασεν ο ανεμος και λιαν εκπερισσου περισσου εν εαυτοις εξισταντο και εθαυμαζον

6:51 | instance no. 2

ου γαρ συνηκαν επι τοις επι τοις αρτοις ην γαρ αυτων η καρδια πεπωρωμενη πεπορωμενη

6:52

και διαπερασαντες ηλθον επι την γην γεννησαρετ και προσωρμισθησαν

6:53

και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεως επιγνοντες επιγνωντες αυτον

6:54

περιδραμοντες ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοις κραββατοις κραβαττοις τους κακως εχοντας περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν

6:55

και οπου αν εισεπορευετο εις κωμας κομας η πολεις η αγρους εν ταις αγοραις ετιθουν τους ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται αψονται και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο

6:56

Chapter 7

και συναγονται προς αυτον οι φαρισς φαρισαιοι και τινες των γραμματαιων γραμματεων ελθοντες απο ιεροσολυμων

7:1

και ιδοντες τινας των μαθητων αυτου κοιναις κοινες χερσιν χερσι τουτ εστιν ανιπτοις εσθιοντας αρτους εμεμψαντο

7:2

οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται νιψονται τας χειρας ουκ εσθιουσιν κρατουντες την παραδοσιν των πρεσβυτερων

7:3

και απο αγορας εαν μη βαπτισωνται βαπτισονται ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον κρατειν βαπτισμους ποτηριων και ξεστων και χαλκιων και κλινων

7:4

επειτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραμματεις δια τι οι μαθηται σου ου περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοις χερσιν εσθιουσιν εσθιουσι τον αρτον

7:5

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι καλως προεφητευσεν ησαιας περι υμων των υποκριτων ως γεγραπται ουτος ο λαος τοις χειλεσιν χειλεσι με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου

7:6

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

7:7

αφεντες γαρ την εντολην του θεου κρατειτ την εν κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων βαπτισμους ξεστων και ποτηριων και αλλα παρομοια τοιαυτα ποιειτε πολλα ποιειτε

7:8

και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε την εντολην του θεου ινα την παραδοσιν υμων τηρησητε

7:9

μωσης μωυσης γαρ ειπεν ειπε τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

7:10

υμεις δε λεγετε εαν ειπει ειπη ανθρωπος τω πατρι η τη μητρι αυτου κορβαν ο εστιν εστι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης

7:11

και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου

7:12

ακυρουντες τον λογον του θεου τη παραδωσι παραδοσει υμων η παρεδωκατε και παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε

7:13

και προσκαλεσαμενος παντα τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουετε μου παντες και συνιετε

7:14

ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον εις αυτον ο δυναται αυτον κοινωσαι αλλα τα εκπορευομενα απ αυτου ανθρωπου εκεινα εστιν εστι τα κοινουντα τον ανθρωπον

7:15

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

7:16

και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτων αυτον οι μαθηται αυτου περι της παραβολης

7:17

και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι

7:18

και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυνατε δυναται αυτον κοινωσαι

7:18 | instance no. 2

οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλ εις την κοιλιαν χωρει και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζον παντα τα βρωματα

7:19

ελεγεν ελεγε δε οτι το εκ του ανθρωπου εκπορευομενον εκεινο κοινοι τον ανθρωπον

7:20

εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται μοιχειαι πορνειαι πορνιαι φονοι κλοπαι

7:21

κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια οφθαλμος πονηρος βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη

7:22

κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια οφθαλμος πονηρος βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη

7:22 | instance no. 2

παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εκπορευεται και κοινοι τον ανθρωπον

7:23

και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα μεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελεν ηθελε γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

7:24

ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου ης ειχεν ειχε το θυγατριον αυτης πνευμα ακαθαρτον ελθουσα προσεπεσεν προσεπεσε προς τους ποδας αυτου

7:25

ην δε η γυνη ελληνις συρα συραφοινικισσα φοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιμονιον εκβαλη εκβαλλει εκ της θυγατρος αυτου αυτης

7:26

ο δε ιησους ειπεν αυτη αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν εστι λαβειν τον αρτον τα των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

7:27

η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι κυριε και γαρ τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιει απο των ψιχιων ψυχιων των παιδιων

7:28

και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το δαιμονιον εκ της θυγατρος σου

7:29

και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν ευρε το δαιμονιον εξεληλυθος και την θυγατερα βεβλημενην επι της κλινης

7:30

και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και σιδωνος ηλθεν ηλθε προς παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα μεσον των οριων δεκαπολεως

7:31

και φερουσιν αυτω κωφον κοφον μογγιλαλον και παρακαλουσιν αυτον αυτω ινα επιθη αυτω την χειρα

7:32

και απολαβομενος επιλαβομενος αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν εβαλε τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας ηψατο της γλωσσης αυτου

7:33

και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν εστεναξε και λεγει αυτω εφφαθα εφθαθα ο εστιν εστι διανοιχθητι

7:34

και ευθεως διηνοιχθησαν αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου και ελαλη ελαλει ορθως

7:35

και διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι ειπωσιν οσον δε διε αυτος αυτοις διεστελλετο μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον

7:36

και διεστειλατο στειλατο αυτοις ινα μηδενι μηδεν ειπωσιν οσον δε αυτος αυτοις διεστελλετο μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον

7:36 | instance no. 2

και υπερπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες καλως παντα πεποιηκεν πεποιηκε και τους κοφους κωφους ποιει ακουειν και τους αλαλους λαλειν

7:37

Chapter 8

εν εκειναις ταις ημεραις παμπολλου πανπολου οχλου οντος και μη εχοντων τι φαγωσιν φαγωσι προσκαλεσαμενος ο ιησους τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις

8:1

σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις προσμενουσιν προσμενουσι μοι και ουκ εχουσιν εχουσι τι φαγος φαγωσιν φαγωσι

8:2

και εαν απολυσω αυτους νηστεις νηστοις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινες γαρ αυτων απο μακροθεν ηκουσιν ηκουσι

8:3

και απεκριθησαν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται δυνησηται τις ωδε χορτασαι χορτασε αρτων αρτον επ ερημιας ερημιαις

8:4

και επηρωτα αυτους ποσους αρτους εχετε αρτους οι δε ειπον επτα

8:5

και παρηγγειλεν παρηγγειλε τω οχλω αναπεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν εκλασε και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν παραθωσι και παρεθηκαν τω οχλω

8:6

και ειχον ιχθυδια ολιγα και ταυτα ευλογησας ειπεν ειπε παραθειναι παραθηναι και αυτα

8:7

εφαγον δε και εχορτασθησαν παντες και ηραν περισσευματα κλασματων σπυριδας επτα σπυριδας

8:8

ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

8:9

και εμβας ευθεως εμβας εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου ηλθεν εις τα μερη δαλμανουθα

8:10

και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συζητειν αυτω ζητουντες παρ αυτου σημειον απο απ του ουρανου πειραζοντες αυτον

8:11

και αναστεναξας τω πνευματι αυτου λεγει τι η γενεα αυτη σημειον επιζητει αμην λεγω υμιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη αυτη σημειον επιζητει

8:12

και αφεις αυτους εμβας παλιν εις το πλοιον απηλθεν εις το περαν

8:13

και επελαθοντο λαβειν αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω

8:14

και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου

8:15

και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου

8:15 | instance no. 2

και διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες οτι αρτους ουκ εχομεν

8:16

και γνους ο ιησους λεγει αυτοις τι διαλογιζεσθαι διαλογιζεσθε οτι αρτους ουκ εχετε ουπω νοητε νοειτε ουδε συνιετε ετι πεπωρωμενην εχετε εχεται την καρδιαν υμων

8:17

οφθαλμους εχοντες ου βλεπετε και ωτα εχοντες ουκ ακουετε και ου μνημονευετε μνημονευεται

8:18

οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους κλασματων πληρεις ηραται κλασματων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα ιβ

8:19

οτε δε τους επτα εις τους τετρακισχιλιους ποσων σπυριδων πληρωματα κλασματων ηρατε οι δε ειπον επτα

8:20

και ελεγεν ελεγε αυτοις πως ου συνιετε

8:21

και ερχεται εις βηθσαιδαν και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται

8:22

και επιλαβομενος της χειρος του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω της κωμης και πτυσας εις τα ομματα αυτου επιθεις τας χειρας αυτω επηρωτα αυτον ει τι βλεπει βλεπεις

8:23

και αναβλεψας ελεγεν ελεγε βλεπω τους ανθρωπους οτι ως δενδρα ορω περιπατουντας

8:24

ειτα παλιν επεθηκεν εθηκε τας χειρας επι τους οφθαλμους αυτου και εποιησεν αυτον αναβλεψαι και αποκατεσταθη απεκατεσταθη και ενεβλεψεν ανεβλεψε τηλαυγως τιλαυγως απαντας

8:25

και απεστειλεν αυτον εις τον οικον αυτου λεγων μηδε εις την κωμην εισελθης μηδε ειπης τινι εν τη κωμη

8:26

και εξηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τας κωμας κωμας καισαρειας καισσαριας της φιλιππου και εν τη οδω επηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων αυτοις τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι

8:27

οι δε απεκριθησαν ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε ενα των προφητων

8:28

και αυτος λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε λεγεται ειναι αποκριθεις δε ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος

8:29

και επετιμησεν επετημησεν αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν λεγωσι περι αυτου

8:30

και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και των αρχιερεων και των γραμματεων και αποκτανθηναι και μετα τρεις ημερας αναστηναι

8:31

και παρρησια τον λογον ελαλη ελαλει και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω

8:32

ο δε ιησους επιστραφεις και ιδων τους μαθητας αυτου επετιμησεν επετημησε τω πετρω λεγων υπαγε οπισω μου σατανα οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

8:33

και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω μου ακολουθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

8:34

και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω μου ακολουθειν ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

8:34 | instance no. 2

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση απολεσει την εαυτου ψυχην ενεκεν εμου και του ευαγγελιου ουτος σωσει αυτην

8:35

τι γαρ ωφελησει ωφεληση ανθρωπον ανθρωπος εαν κερδηση τον κοσμον ολον κερδησει και ζημιωθη την ψυχην αυτου

8:36

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα ανταλαγμα της ψυχης αυτου

8:37

ος γαρ εαν αν επαισχυνθη με και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων των αγιων

8:38

Chapter 9

και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν εισι τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται γευσονται θανατου εως αν ιδωσιν ιδωσι την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

9:1

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην τον ιω και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων

9:2

και τα ιματια αυτου εγενοντο λευκα στιλβοντα λευκα ωσει λιαν ως χιων οι οια γναφευς επι της γης ου δυναται λευκαναι

9:3

και ωφθη αυτοις ηλιας συν μωση και ησαν συλλαλουντες τω ιησου

9:4

και ωφθη αυτοις ηλιας συν μωση μωυση και ησαν συλλαλουντες συνλαλουντες τω ιησου

9:4 | instance no. 2

και αποκριθεις ο πετρος λεγει τω ιησου ραββι καλον εστιν υμας ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις γ σοι μιαν και μωση μωυση μιαν και μιαν ηλια μιαν

9:5

ου γαρ ηδει τι λαλησει ησαν γαρ εκφοβοι

9:6

και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν ηλθε φωνη εκ της νεφελης ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε

9:7

και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκετι ουδενα ειδον αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων

9:8

καταβαινοντων δε αυτων απο του ορους διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι διηγησωνται διηγησονται α ειδον ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

9:9

και τον λογον εκρατησαν προς εαυτους συζητουντες τι εστιν εστι το εκ νεκρων αναστηναι

9:10

και επηρωτων αυτον λεγοντες οτι λεγουσιν οι γραμματεις οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

9:11

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας μεν ελθων πρωτον αποκαθιστα παντα και πως γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη

9:12

αλλα λεγω υμιν οτι και ηλιας εληλυθεν και εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν καθως γεγραπται επ αυτον

9:13

και ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον πολυν πολλυν περι αυτους και γραμματεις συζητουντας αυτοις

9:14

και ευθεως πας ο οχλος ιδων αυτον εξεθαμβηθη και προστρεχοντες ησπαζοντο αυτον

9:15

και επηρωτησεν επηρωτησε τους γραμματεις τι συζητειτε προς αυτους

9:16

και αποκριθεις εις εκ του οχλου ειπεν ειπε διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προς σε εχοντα πνευμα αλα αλαλον αλλαλον

9:17

και οπου αν εαν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας αυτου και ξηραινεται και ειπον τοις μαθηταις σου ινα αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

9:18

και οπου αν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας αυτου και ξηρενεται ξηραινεται και ειπον τοις μαθηταις σου ινα αυτο εκβαλωσιν εκβαλωσι και ουκ ισχυσαν

9:18 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις αυτω λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε προς υμας εσομαι εσωμαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε αυτον προς με

9:19

και ηνεγκαν αυτον προς αυτον και ιδων αυτον ευθεως το πνευμα εσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων

9:20

και επηρωτησεν επηρωτησε τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν παιδιοθεν

9:21

και πολλακις αυτον και εις το πυρ εβαλεν εβαλλεν και εις τα υδατα ινα αυτον απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι δυνασε βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

9:22

ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνασαι δυνασε πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι

9:23

και ευθεως κραξας ο πατηρ του παιδιου μετα δακρυων ελεγεν ελεγε πιστευω κυριε βοηθει βοηθη μου τη απιστια

9:24

ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει ο οχλος επετιμησεν επετημησε τω πνευματι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το πνευμα το αλαλον και κωφον κοφον εγω σοι επιτασσω εξελθε εξ αυτου και μηκετι εισελθης εις αυτον

9:25

και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυτον εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε πολλους λεγειν οτι απεθανεν απεθανε

9:26

ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη

9:27

και εισελθοντα αυτον εις οικον επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν δια οτι τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

9:28

και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια

9:29

και εκειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν ινα τις ν γνω

9:30

εδιδασκεν εδιδασκε γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων αμαρτωλων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις τη τριτη ημερα αναστησεται

9:31

οι δε ηγνοουν οιγνουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι ερωτησαι

9:32

και ηλθεν εις καπερναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς εαυτους διελογιζεσθε

9:33

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν διελεγχθησαν εν τη οδω τις μειζων

9:34

και καθισας καθησας εφωνησεν εφωνησε τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος

9:35

και λαβων παιδιον εστησεν αυτω αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις

9:36

ος εαν εν των τοιουτων παιδιων παιδιον δεξηται επι επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος εαν εμε δεξηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα αποστηλαντα με

9:37

απεκριθη δε αυτω ιωαννης λεγων διδασκαλε ειδομεν ιδομεν τινα εν τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει ημιν

9:38

ο δε ιησους ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναμιν επι εν τω ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι με

9:39

ος γαρ ουκ εστι καθ ημων υπερ ημων εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν

9:40

ος γαρ αν ποτιση ποτησει υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι μου οτι χριστου εστε αμην λεγω υμιν ου μη απολεση απολεσει τον μισθον αυτου

9:41

και ος εαν αν σκαναληση σκανδαλιση σκανδαληση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε καλον εστιν εστι μαλλον αυτω μαλλον ει περικειται λιθος μυλικος περι τον τραχηλον τραχυλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν

9:42

και εαν σκανδαληζη σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εις την ζωην εισελθειν η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το του πορος πυρ πυρος το του ασβεστον ασβεστου

9:43

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:44

και εαν ο πους σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτον καλον γαρ εστιν σοι εισελθειν σε εις την ζωην χωλον η τους δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

9:45

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:46

και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν εστι μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

9:47

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:48

πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται

9:49

καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αυτω αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλας και ειρηνευετε εν αλληλοις

9:50

Chapter 10

κακειθεν αναστας ερχεται εις τα ορια της τοις ιουδαιας δια του περαν του ιορδανου και συμπορευονται παλιν οχλοι προς αυτον και ως ειωθει παλιν εδιδασκεν αυτους

10:1

και προσελθοντες οι φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

10:2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωσης μωυσης

10:3

οι δε ειπον μωσης μωυσης επετρεψεν βιβλιον αποστασιου γραψαι και απολυσαι

10:4

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν την εντολην ταυτην

10:5

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν την εντολην ταυτην

10:5 | instance no. 2

απο δε αρχης κτισεως αρσεν και θηλυ θυλη εποιησεν αυτους ο θεος

10:6

ενεκεν ενεκε τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου

10:7

και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν ωστε ουκετι εισιν εισι δυο αλλα σαρξ μια σαρξ

10:8

ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωρηζετω χωριζετω

10:9

και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι του αυτου επηρωτησαν αυτον

10:10

και λεγει αυτοις ος εαν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην

10:11

και εαν γυνη απολυση απολυσει τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλον αλλω μοιχαται

10:12

και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε μαθηται επετιμων επετιμουν τοις προσφερουσιν

10:13

ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν ηγανακτησε και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με μη κωλυετε κωλλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

10:14

αμην λεγω ημιν υμιν ος εαν μη δεξηται την βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου μη εισελθει εισελθη εις αυτην

10:15

και εναγκαλισαμενος αυτα τιθεις τας χειρας χυρας επ αυτα ευλογει αυτα

10:16

και εκπορευομενου αυτου εις οδον ιδου τις πλουσιος προσδραμων εις και γονυπετησας αυτον επηρωτα αυτον διδασκαλε αγαθε τι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω

10:17

ο δε ιησους ειπεν αυτ αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος

10:18

τας εντολας εντωλας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης μη αποστερησης τιμα τον πατερα σου και την μητερα

10:19

τας εντολας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης ψευδομαρτυρισης μη αποστερησης τιμα τον πατερα σου και την μητερα

10:19 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω διδασκαλε ταυτα παντα εφυλαξαμην εκ νεοτητος μου τι ετι υστερω

10:20

ο δε ιησους εμβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω ει θελεις τελειος ειναι εν σοι υστερει υπαγε οσα εχεις πωλησον πολησον και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο δευρω ακολουθει μοι αρας τον σταυρον σου

10:21

ο δε στυγνασας επι τω λογω απηλθεν απηλθε λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

10:22

και περιβλεψαμενος ο ιησους λεγει τοις μαθηταις αυτου λεγει πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εις την βασιλειαν του θεου εισελευσονται

10:23

και περιβλεψαμενος ο ιησους λεγει τοις μαθηταις αυτου πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εισελευσονται εις την βασιλειαν των ουρανων του θεου εισελευσονται

10:23 | instance no. 2

οι δε μαθηται εθαμβουντο επι τοις λογοις αυτου ο δε ιησους παλιν αποκριθεις λεγει αυτοις τεκνα πως δυσκολον εστιν εστι τους πεποιθοτας επι χρημασιν εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

10:24

ευκοπωτερον εστιν κακαμηλον καμηλον δια της τρυμαλιας της ραφιδος εισελθειν διελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

10:25

οι δε περισσως εξεπλησσοντο λεγοντες προς εαυτους λεγοντες και τις δυναται σωθηναι

10:26

εμβλεψας δε αυτοις ο ιησους λεγει αυτοις παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον αλλ ου παρα θεω παντα γαρ δυνατα εστιν παρα τω θεω

10:27

εμβλεψας δε αυτοις ο ιησους λεγει παρα ανθρωποις αδυνατον αλλ ου παρα θεω παντα γαρ δυνατα εστιν εστι παρα τω θεω

10:27 | instance no. 2

ηρξατο δε ο πετρος λεγειν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι

10:28

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αμην λεγω υμιν ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και ενεκεν του ευαγγελιου

10:29

εαν μη βαλη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και πατερα και μητερας μητερα και γυναικα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον

10:30

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι

10:31

ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο εθαββουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

10:32

ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παραλαμβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

10:32 | instance no. 2

οτι ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν

10:33

αρχιερευσι οτι ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και γραμματευσιν γραμματευσι και κατακρινουσιν αυτον θανατω και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εθνεσι

10:33 | instance no. 2

και εμπαιξουσιν εμπεξουσιν αυτω και μαστιγωσουσιν αυτον και εμπτυσουσιν αυτω και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα αναστησεται

10:34

και προσπορευονται αυτω ιακωβος και ιωαννης οι υιοι ζεβεδαιου λεγοντες διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν αιτησωμεν αιτησομεν ποιησης ημιν

10:35

ο δε ειπεν αυτοις τι θελετε ποιησαι με υμιν

10:36

οι δε ειπον αυτω δος ημιν ινα εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων σου καθισωμεν καθισομεν εν τη δοξη σου

10:37

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν ποιειν το ποτηριον ο εγω πινω και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι

10:38

οι δε ειπον αυτω δυναμεθα ο δε ιησους ειπεν αυτοις το μεν ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε πιεσθαι και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε

10:39

το δε καθισαι καθησαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται

10:40

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

10:41

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων

10:42

ουκ ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων

10:42 | instance no. 2

ουχ ουτως δε εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη μεγας γενεσθαι μεγας εν υμιν εσται υμων διακονος

10:43

και ος εαν θελη υμων γενεσθαι πρωτος εσται παντων δουλος

10:44

και γαρ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν ηλθε διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

10:45

και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου υιος τιμαιου βαρτιμαιος ο τυφλος εκαθητο εκαθητω παρα την οδον προσαιτων

10:46

και ακουσας οτι ιησους ο ναζωραιος εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιος δαυιδ ιησου ελεησον με

10:47

και ακουσας οτι ιησους ο ναζωραιος εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιος δαυιδ ιησου ελεησον με

10:47 | instance no. 2

και επετιμων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

10:48

και στας ο ιησους ειπεν αυτον φωνηθηναι και φωνουσιν φωνουσι τον τυφον τυφλον λεγοντες αυτω θαρσει εγειραι εγειρε φωνει σε

10:49

ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστας ηλθεν ηλθε προς τον ιησουν

10:50

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτω ο ιησους τι θελεις ποιησω σοι ο δε τυφλος ειπεν αυτω ραββουνι ινα αναβλεψω

10:51

ο δε ιησους ειπεν αυτω υπαγε η πιστις σου σεσωκεν σεσωκε σε και ευθεως ανεβλεψεν ανεβλεψε και ηκολουθει τω ιησου εν τη οδω

10:52

Chapter 11

και οτε εγγιζουσιν εις ιερουσαλημ εις βηθσφαγη και βηανιαν βηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει δυο των μαθητων αυτου

11:1

και λεγει αυτοις υπαγετε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεως εισπορευομενοι εις αυτην ευρησετε ευρησεται πωλον δεδεμενον εφ ον ουπω ουδεις ανθρωπων κεκαθικεν κεκαθηκεν λυσαντες αυτον αγαγετε

11:2

και εαν τις υμιν ειπη τι ποιητε ποιειτε τουτο ειπατε οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει και ευθεως αυτον αποστελλει ωδε

11:3

απηλθον δε και και ευρον πωλον δεδεμενον προς την θυραν εξω επι του αμφοδου και λυουσιν αυτον

11:4

και τινες των εκει εστηκοτων ελεγον αυτοις τι ποιειτε λυοντες τον πωλον

11:5

οι δε ειπον ειπαν αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους

11:6

και ηγαγον τον πωλον προς τον ιησουν και επεβαλον αυτω τα ιματια αυτων και εθηκαν εκαθισεν εκαθησεν επ αυτω

11:7

πολλοι δε τα ιματια αυτων εστρωσαν εις εν την τη οδον οδω αλλοι δε στοιβαδας στιβαδας εκοπτον εκοπτων εκ των δενδρων και εστρωννυον εστρωννυων εις εν την τη οδον οδω

11:8

και οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

11:9

και οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

11:9 | instance no. 2

και ευλογημενη η ερχομενη βασιλεια εν ονοματι κυριου του πατρος ημων δαυιδ ωσαννα εν τοις υψιστοις

11:10

και εισηλθεν εις ιεροσολυμα ο ιησους και εις το ιερον και περιβλεψαμενος παντα οψιας ηδη ουσης της ωρας εξηλθεν εις βηθανιαν μετα των δωδεκα

11:11

και τη επαυριον εξελθοντων αυτων απο βηθανιας επεινασεν επεινασε

11:12

και ιδων συκην μιαν απο μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου γαρ ην καιρος συκων

11:13

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενοιται εις τον αιωνα μηδεις καρπον φαγει φαγοι και ηκουον ηκουσαν οι μαρηται μαθηται αυτου

11:14

και ερχονται εις ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησους εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας κατεστρεψεν

11:15

και ερχονται εις ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησους εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας πολουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλουντων πολουντων τας περιστερας κατεστρεψεν κατεστρεψε

11:15 | instance no. 2

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

11:16

και εδιδασκεν εδιδασκε λεγων αυτους αυτοις ου γεγραπται οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται πασιν πασι τοις εθνεσιν εθνεσι υμεις δε αυτον εποιησατε αυτον σπηλαιον ληστων

11:17

και ηκουσαν οι γραμματεις αρχιερεις και οι αρχιερεις γραμματεις και εζητουν πως αυτον απολεσωσιν εφοβουντο γαρ αυτον οτι πας ο οχλος εξεπλησσετο εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

11:18

και οτε οταν οψε εγενετο εξεπορευετο εξεπορευοντο εξω της πολεως

11:19

και πρωι παραπορευομενοι ειδον την συκην εξηραμμενην εξηραμενην εκ ριζων

11:20

και αναμνησθεις ο πετρος λεγει αυτω ραββι ραμβι ιδε η συκη ην κατηρασω εξηρανται εξηραται

11:21

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε εχεται πιστιν θεου

11:22

αμην γαρ λεγω υμιν οτι ος αν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευει πιστευση οτι α λεγει γινεται εσται αυτω ο εαν ειπη

11:23

δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα αν προσευχομενοι αιτησθαι αιτησθε πιστευετε πιστευεται οτι λαμβανετε και εσται υμιν

11:24

και οταν στηκητε στηκηται προσ προσευχομενοι αφιεται αφιετε ει τι εχετε κατα τινος ινα και ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφη υμιν τα παραπτωματα υμων

11:25

ει δε υμεις ουκ αφιετε ουδε ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφησει τα παραπτωματα υμων

11:26

και ερχονται παλιν εις ιεροσολυμα και εν τω ιερω περιπατουντος αυτου ερχονται προς αυτον οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι

11:27

και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης ποιεις

11:28

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις επερωτησω υμας καγω και εγω ενα λογον και αποκριθητε μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:29

το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθητε μοι

11:30

και ελογιζοντο διελογιζοντο προς εαυτους λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

11:31

αλλ ειπωμεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι οντως ως προφητην προφητης ην

11:32

και αποκριθεντες λεγουσιν λεγουσι τω ιησου ουκ οιδαμεν και αποκριθεις ο ιησους αποκριθεις λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:33

Chapter 12

και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν αμπελωνα εφυτευσεν ανθρωπος και περιεθηκεν περιεθηκε φραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν ωκοδομησε πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδημησεν απεδημησε

12:1

και απεστειλεν απεστειλε προς τους γεωργους δουλον τω καιρω δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη απο του καρπου του αμπελωνος

12:2

οι δε λαβοντες αυτον εδειραν και απεστειλαν κενον

12:3

και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντες εκεφαλαιωσαν και απεστειλαν ητιμωμενον

12:4

και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους τους μεν δεροντες τους δε αποκτενοντες

12:5

ετι ουν ενα υιον εχων εχον αγαπητον αυτου απεστειλεν και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου

12:6

ετι ουν ενα υιον εχων αγαπητον αυτου απεστειλεν απεστειλε και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου

12:6 | instance no. 2

εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προς εν εαυτους εαυτοις οτι ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και ημων εσται η κληρονομια

12:7

και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αμπελωνος

12:8

τι ουν ποιησει ο κυριος του αμπελωνος ελευσεται και απολεσει τους γεωργους τουτους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις

12:9

ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

12:10

παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν εστι θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων

12:11

και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ειπεν ειπε και αφεντες αυτον απηλθον

12:12

και αποστελλουσιν αποστελλουσι προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν αγρευσωσοι αγρευσοσι λογω

12:13

οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει μελλει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις βλεπης εις προσωπον ανθρωπου ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν εξεστι κηνσον καισαρι καισσαρι δουναι η ου δωμεν η μη δωμεν

12:14

δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδως αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοις τι με πειραζετε φερετε μοι δηναριον ινα ιδω

12:15

δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδως αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοις τι με πειραζετε φερετε μοι δηναριον δυναριον ινα ιδω

12:15 | instance no. 2

οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον αυτω καισαρος

12:16

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω και εθαυμασαν επ αυτω

12:17

και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και επηρωτησαν αυτον λεγοντες

12:18

διδασκαλε μωσης μωυσης εγραψεν ημιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη και καταλιπη γυναικα και τεκνα μη αφη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστηση εξαναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

12:19

επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτος ελαβεν ελαβε γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερμα

12:20

και ο δευτερος ελαβεν αυτην και απεθανεν και ουδε αυτος αφηκεν αφηκε σπερμα και ο τριτος ωσαυτως

12:21

και ελαβον αυτην οι επτα και ουκ αφηκαν σπερμα εσχατη εσχατον παντων απεθανεν και η γυνη

12:22

εν τη αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα εν τη ουν αναστασει τινος αυτων εσται γυνη

12:23

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ου δια τουτο πλανασθε μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου

12:24

οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις

12:25

περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε εν τη βιβλω μωσεως μωυσεως επι του βατου ως ειπεν αυτω ο θεος λεγων εγω ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ

12:26

ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθε

12:27

και προσελθων εις των γραμματεων ακουσας αυτων συζητουντων ειδως οτι καλως αυτοις απεκριθη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν εστι πρωτη παντων εντολη

12:28

ο δε ιησους απεκριθη αυτω οτι πρωτη παντων των εντολων εντολη ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν

12:29

και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της διανοιας σου και εξ ολης της ισχυος σου αυτη πρωτη παντων εντολη

12:30

και δευτερα ομοια αυτη αὕτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως εαυτον σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν

12:31

και ειπεν αυτω ο γραμματευς καλως διδασκαλε επ αληθειας ειπας οτι εις εστιν εστι και ουκ εστιν αλλος πλην αυτου

12:32

και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης ψυχης και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως εαυτον σεαυτον πλειον εστιν εστι παντων των ολοκαυτωματων και θυσιων

12:33

και ο ιησους ιδων αυτον οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου μακραν ει απο της βασιλειας του θεου και ουδεις ουκετι ετολμα αυτον επερωτησαι

12:34

και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω διδασκων πως λεγουσιν λεγγουσιν οι γραμματεις οτι ο χριστος υιος εστιν δαυιδ εστι

12:35

αυτος γαρ δαυιδ ειπεν εν πνευματι αγιω λεγει ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

12:36

αυτος ουν δαυιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως

12:37

αυτος ουν δαυιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν εστι και ο πολυς πολλυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως

12:37 | instance no. 2

και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματεων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις

12:38

και πρωτοκαθεδριας εν τοις δειπνοις ταις συναγωγαις συναγογαις και πρωτοκλισιας πρωτοκλησιας εν τοις δειπνοις

12:39

οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι ληψονται περισσοτερον κριμα

12:40

και καθισας καθησας ο ιησους κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο οχλος βαλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα

12:41

και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλεν εβαλε λεπτα δυο β ο εστιν εστι κοδραντης

12:42

και προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου λεγει ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων βεβληκεν βεβληκε των βαλλοντων εις το γαζοφυλακιον

12:43

παντες γαρ εκ του περισσευοντος περισευοντος αυτοις εβαλον εβαλλον αυτη δε εκ της υστερησεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης

12:44

Chapter 13

και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις των μαθητων αυτου διδασκαλε ιδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι

13:1

και αποκριθεις ο ιησους αποκριθεις ειπεν αυτω βλεπεις ταυτας τας μεγαλας οικοδομας ου μη αφεθη λιθος επι λιθω λιθον ος ου μη καταλυθη

13:2

και καθημενου αυτου εις το ορος των ελαιων κατεναντι του ιερου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας

13:3

ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη παντα ταυτα συντελεισθαι

13:4

ο δε ιησους αποκριθεις αυτοις ηρξατο λεγειν βλεπετε μη τις υμας πλανηση

13:5

ο δε ιησους αποκριθεις αυτοις ηρξατο λεγειν βλεπετε μη τις υμας πα πλανηση πλανησει

13:5 | instance no. 2

πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες οτι εγω ειμι και πολλους πλανησουσιν πλανησουσι

13:6

οταν δε ακουσωσι ακουσητε πολεμους και ακοας πολεμων μη θροεισθε δει γαρ γενεσθαι αλλ ουπω το τελος

13:7

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται σεισμοι κατα τοπους και εσονται λιμοι και ταραχαι αρχαι αρχη ωδινων ταυτα

13:8

βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν παραδωσουσι γαρ υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας συναγογας δαρησεσθε και επι ηγεμονων δε και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

13:9

και εις παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον

13:10

οταν δε αγαγωσιν αγωσιν υμας παραδιδοντες μη προμεριμνατε μεριμνατε τι λαλησητε μηδε μελετατε αλλ ο εαν δοθη υμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλητε λαλειτε ου γαρ εστε εσται υμεις οι λαλουντες αλλα το πνευμα το αγιον

13:11

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτοις αυτους

13:12

και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

13:13

οταν δε ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν υπο δια δανιηλ του προφητου εστως οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη

13:14

ο δε επι του δωματος μη καταβατω εις την οικιαν μηδε εισελθετω αραι τι εκ της οικειας οικιας αυτου

13:15

και ο εις τον αγρον ων μη επιστρεψατω εις τα οπισω αραι το ιματιον αυτου

13:16

ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

13:17

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος μηδε σαββατου

13:18

εσονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψις οια ου γεγονεν τοιαυτ τοιαυτη απ αρχης κτισεως ης εκτισεν ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται

13:19

και ει μη κυριος εκολοβωσεν εκολοβωσε τας ημερας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ σαρ αλλα δια τους εκλεκτους ους εξελεξατο εκολοβωσεν εκολοβωσε τας ημερας

13:20

και τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ιδου εκει μη πιστευετε πιστευσητε

13:21

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν δωσουσι σημεια μεγαλα και τερατα προς το αποπλαναν ει δυνατον και τους εκλεκτους

13:22

υμεις δε βλεπετε ιδου προειρηκα υμιν παντα

13:23

αλλ εν εκεινες εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν των ημερων εκεινην εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης

13:24

αλλ εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος φεγκος αυτης

13:24 | instance no. 2

και οι αστερες εσονται εκ του ουρανου εσονται εκπιπτοντες πιπτοντες και αι δυναμεις των ουρανων αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται

13:25

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως πολλης και δοξης πολλης

13:26

και τοτε αποστελει αποστελλει τους αγγελους αυτου και επισυναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρου της γης εως ακρου του ουρανου

13:27

απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν αυτης ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος γενηται και εκφυη τα φυλλα γινωσκετε γινωσκεται οτι εγγυς το θερος εστιν

13:28

ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα ιδητε γινομενα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

13:29

αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρι μεχρις ου παντα ταυτα γενηται

13:30

ο ουρανος και η γη παρελευσεται παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν παρελθωσι

13:31

περι δε της ημερας εκεινης η της ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των οι εν ουρανω ουρανων ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ μου

13:32

βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθε ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος εστιν

13:33

ως ανθρωπος αποδημ αποδημος αφεις την οικιαν αυτου και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν και εκαστω το εργον αυτου και τω θυρωρω ενετειλατο ενετηλατο ινα γρηγορει γρηγορη

13:34

γρηγορειτε ουν και ουκ οιδατε γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται οψε η μεσονυκτιου η αλεκτοροφωνιας η πρωι

13:35

μη ελθων εξαιφνης εξεφνης ευρη υμας ημας καθευδοντας

13:36

α ο δε υμιν λεγω πασιν πασι λεγω γρηγορειτε

13:37

Chapter 14

ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν

14:1

ελεγον δε μη εν τη εορτη μηποτε θορυβος εσται του λαου

14:2

και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος σιμονος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν ηλθε γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους και συντριψασα το αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης

14:3

ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους και λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν

14:4

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι επανω τριακοσιων τ δηναριων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριμωντο αυτη

14:5

ηδυνατο γαρ τουτο πραθηναι επανω τριακοσιων δηναριων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριμωντο αυτη

14:5 | instance no. 2

ο δε ιησους ειπεν αφετε αυτην τι αυτη κοπους παρεχετε παρεχεται καλον εργον ειργασατο εν εμοι

14:6

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε δυνασθαι αυτους ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

14:7

ο εσχεν αυτη εποιησεν προελαβεν μυρισαι μου το σωμα εις τον ενταφιασμον

14:8

αμην δε λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εις ολον τον κοσμον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις μνημοσυνον αυτης

14:9

και ο ιδου ιουδας ο ισκαριωτης εις των δωδεκα ιβ απηλθεν απηλθε προς τους αρχιερεις ινα παραδω αυτον αυτοις

14:10

οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον αργυρια δουναι και εζητει πως ευκαιρως αυτον παραδω

14:11

και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις θελης απελθοντες ετοιμασωμεν ινα φαγης το πασχα

14:12

και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου και λεγει αυτοις υπαγετε εις την πολιν και απαντι απαντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε ακουλουθησατε αυτω

14:13

και οπου εαν αν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστιν εστι το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω

14:14

και αυτος υμιν δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον ετοιμον εκει ετοιμασατε ημιν

14:15

και εξηλθον οι μαθηται αυτου και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

14:16

και οψιας γενομενης ερχεται μετα των δωδεκα ιβ

14:17

και ανακειμενων αυτων και εσθιοντων ειπεν ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με ο εσθιων εσθιον μετ εμου

14:18

οι δε ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις καθ εις μητι εγω και αλλος μητι εγω

14:19

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις εις εκ των δωδεκα ο εμβαπτομενος μετ εμου εις το τρυβλιον

14:20

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις εις εκ των δωδεκα ιβ ο εμβαπτομενος μετ εμου εις το τρυβλιον

14:20 | instance no. 2

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

14:21

και εσθιοντων αυτων λαβων ο ιησους αρτον ευλογησας εκλασεν εκλασε και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν εστι το σωμα μου

14:22

και λαβων το ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες

14:23

και ειπεν αυτοις τουτο εστιν εστι το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον

14:24

αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του πρ θεου

14:25

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελεων ελαιων

14:26

και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε σκανδαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται διασκορπησθησεται τα προβατα της ποιμνης

14:27

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

14:28

ο δε πετρος εφη αυτω και ει παντες σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω

14:29

και λεγει αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι συ σημερον εν τη νυκτι ταυτη πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με

14:30

ο δε εκπερισσου ελεγεν ελεγε μαλλον εαν με δεη συναποθανειν σοι ου μη σε απαρνησωμαι απαρνησομαι ωσαυτως δε και παντες ελεγον

14:31

και ερχονται εις χωριον ου το ονομα γεθσημανη γεθσημανι και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε ωδε εως προσευξωμαι προσευξομαι

14:32

και παραλαμβανει παραλαβ τον πετρον και τον ιακωβον και τον ιωαννην μεθ εαυτου και ηρξατο εκθαμβεισθαι και αδημονειν

14:33

και λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε

14:34

και προσελθων μικρον επεσεν επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν εστι παρελθη απ αυτου η ωρα

14:35

και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε παρενεγκαι απ εμου το ποτηριον απ εμου τουτο αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι τ συ

14:36

και ερχεται και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω σιμων καθευδεις ουκ ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι

14:37

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εισελθηται εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης

14:38

και παλιν απελθων προσηυξατο τον αυτον λογον ειπων

14:39

και υποστρεψας ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ οι οφθαλμοι αυτων βεβαρημενοι καταβαρυνομενοι και ουκ ηδεισαν ηδησαν τι αυτω αποκριθωσιν αποκριθωσι

14:40

και ερχεται το τριτον και λεγει αυτοις καθευδετε καθευδεται το λοιπον λιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται παραδιδοτε ο υιος του ανθρωπου εις τας χειρας των αμαρτωλων

14:41

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν

14:42

και ευθεως ετι αυτου λαλουντος παραγινεται ιουδας ο ισκαριωτης εις ων των δωδεκα ιβ και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων και των πρεσβυτερων

14:43

δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσσημον συσσυμον αυτοις λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν εστι κρατησατε αυτον και απαγαγετε απαγαγεται ασφαλως

14:44

και ελθων ευθεως προσελθων αυτω λεγει αυτω ραββι ραββι και κατεφιλησεν αυτον

14:45

οι δε επεβαλον επ αυτον τας χειρας αυτων επ αυτον και εκρατησαν αυτον

14:46

εις δε τις των παρεστηκοτων σπασαμενος την μαχαιραν επαισεν επεσε τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωτιον

14:47

εις δε τις των παρεστηκοτων σπασαμενος την μαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωτιον

14:47 | instance no. 2

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ως επι ληστην εξηλθετε εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με

14:48

καθ ημεραν ημην προς υμας εν τω ιερω διδασκων και ουκ εκρατησατε με αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραφαι

14:49

και αφεντες αυτον παντες εφυγον

14:50

και εις τις νεανισκος ηκολουθησεν αυτω περιβεβλημενος σινδονα επι γυμνου και κρατουσιν αυτον οι νεανισκοι

14:51

ο δε καταλιπων την σινδονα γυμνος εφυγεν απ αυτων

14:52

και απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα καιαφαν και συνερχονται αυτω παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι γραμματεις και οι γραμματεις πρεσβυτεροι

14:53

και ο πετρος απο μακροθεν ηκολουθησεν αυτω εως εσω εις την αυλην του αρχιερεως και ην συγκαθημενος μετα των υπηρετων και θερμαινομενος προς το φως

14:54

οι δε αρχιερεις και ολον το συνεδριον εζητουν κατα του ιησου μαρτυριαν ψευδομαρτυριαν εις το θανατωσαι αυτον και ουχ ευρισκον

14:55

πολλοι γαρ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου και ισαι αι μαρτυριαι ουκ ησαν

14:56

και τινες ανασταντες εψευδομαρτυρουν κατ αυτου λεγοντες

14:57

οτι ημεις ηκουσαμεν αυτου λεγοντος οτι εγω καταλυσω τον ναον τουτον τον χειροποιητον και δια τριων ημερων αλλον χειροποιητον αχειροποιητον οικοδομησω

14:58

και ουδε ουδ ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων

14:59

και αναστας ο αρχιερευς εις μεσον επηρωτησεν επηρωτησε τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

14:60

ο δε εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλιν ο αρχιερευς επηρωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει ο χριστος ο υιος του ευλογητου

14:61

και λεγει αυτω ο δε ιησους ειπεν εγω ειμι και οψεσθαι οψεσθε τον υιον του ανθρωπου εκ δεξιων καθημενον της δυναμεως καθημενον και ερχομενον μετα επι των νεφελων του ουρανου

14:62

ο δε αρχιερευς διαρρηξας τους χιτωνας αυτου λεγει τι ετι ετει χρειαν εχομεν εχωμεν μαρτυρων

14:63

ηκουσατε της βλασφημιας τι υμιν φαινεται οι δε παντες κατεκριναν αυτον ειναι ενοχον θανατου

14:64

και ηρξαντο τινες εμπτυειν αυτω και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπηρεται ραπισμασιν αυτον εβαλλον εβαλον

14:65

και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια των παιδισκων παιδισκη του αρχιερεως

14:66

και ιδουσα τον πετρον θερμαινομενον θερμενομενον εμβλεψασα αυτω λεγει και συ μετα του ναζαρηνου ιησου ησθα

14:67

ο δε ηρνησατο αυτον λεγων ουκ οιδα ουδε επισταμαι τι συ λεγεις και εξηλθεν εξω εις το προαυλιον και αλεκτωρ εφωνησεν

14:68

και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο λεγειν τοις παρεστηκοσιν παρεστωσιν οτι ουτος εξ αυτων εστιν

14:69

ο δε παλιν ηρνειτο ηρνητο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει και η λαλια σου ομοιαζει

14:70

ο δε ηρξατο αναθεματιζειν και ομνυναι ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον τουτον ον λεγετε λεγεται

14:71

και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεμνησθη ο πετρος το ρημα ο ως ειπεν αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα αλεκτωρα φωνησαι δις απαρνηση με τρις και επιβαλων εκλαιεν εκλαιε

14:72

Chapter 15

και ευθεως επι το πρωι συμβουλιον ποιησαντες οι αρχιερεις ποιησαντες μετα των πρεσβυτερων και γραμματεων και ολον το συνεδριον δησαντες τον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν τω πιλατω

15:1

και επηρωτησεν αυτον ο πιλατος λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω συ λεγεις

15:2

και κατηγορουν αυτου οι αρχιερεις πολλα

15:3

ο δε πιλατος παλιν επηρωτησεν αυτον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καταμαρτυρουσιν

15:4

ο δε ιησους ουκετι ουδεν απεκριθη ωστε θαυμαζειν τον λατον πιλατον

15:5

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ονπερ ητουντο

15:6

ην δε ο λεγομενος βαραββας βαραβας μετα των συστασιαστων στασιαστων δεδεμενος οιτινες εν τη στασει φονον πεποιηκεισαν

15:7

και αναβοησας ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως αει εποιει αυτοις

15:8

ο δε πιλατος απεκριθη αυτοις λεγων θελετε απολυσω υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων

15:9

εγινωσκεν επεγινωσκε γαρ οτι δια φθονον παραδεδωκεισαν παραδεδωκησαν αυτον οι αρχιερεις

15:10

ανεσησαν οι δε αρχιερεις ανεσεισαν τον οχλον ινα μαλλον τον βαραββαν βαραβαν απολυση αυτοις αυτους

15:11

ο δε πιλατος αποκριθεις παλιν ειπεν αυτοις τι ουν θελετε ποιησω ον λεγετε βασιλεα των ιουδαιων

15:12

οι δε παλιν εκραξαν λεγοντες σταυρωσον στρωσον αυτον

15:13

ο δε πιλατος ελεγεν αυτοις τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσοτερως περισσως εκραξαν εκραζον σταυρωσον αυτον

15:14

ο δε πιλατος βουλομενος τω οχλω το ικανον ποιησαι απελυσεν αυτοις τον βαραββαν βαραβαν και παρεδωκεν τον ιησουν φραγελλωσας φραγγελωσας ινα σταυρωθη

15:15

οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω της αυλης ο εστιν εστι πρετοριον πραιτωριον πρετωριον και και συγκαλουσιν ολην την σπειραν

15:16

και ενδυουσιν αυτον πορφυραν και περιτιθεασιν αυτω πλεξαντες ακανθινον ακανθηνον στεφανον

15:17

και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτον χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων

15:18

και ετυπτον αυτου την κεφαλην καλαμω και ενεπτυον αυτω και τιθεντες τα γονατα γωνατα προσεκυνουν αυτω

15:19

και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον αυτων την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιματια τα ιδια και εξαγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν στρωσωσιν αυτον

15:20

και αγγαρευουσιν αγγαρεβουσι παραγοντα τινα σιμωνα κυρηναιον κυριναιον ερχομενον απ αγρου τον πατερα αλεξανδρου και ρουφου ινα αρη τον σταυρον αυτου

15:21

και φερουσιν αυτον επι γολγοθα γολγοθαν τοπον ο εστιν εστι μεθερμηνευομενον κρανιου τοπος

15:22

και εδιδουν εδιδου αυτω πιειν εσμυρνισμενον οινον ο δε ουκ ελαβεν

15:23

και σταυρωσαντες αυτον διαμεριζονται τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον επ αυτα τις τι αρη

15:24

ην δε τριτη ωρα τριτη και εσταυρωσαν αυτον

15:25

και ην η επιγραφη της αιτιας αυτου επιγεγραμμενη ο βασιλευς των ιουδαιων

15:26

και συν αυτω σταυρουσιν σταυρουσι δυο ληστας ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυμων αυτου

15:27

και επληρωθη η γραφη η λεγουσα και μετα ανομων ελογισθη

15:28

και οι παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων

15:29

σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου

15:30

ομοιως και οι αρχιερεις εμπαιζοντες προς αλληλους μετα των γραμματαιων γραμματεων ελεγον αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι

15:31

ο χριστος ο βασιλευς του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν αυτω και οι συνεσταυρωμενοι αυτω ωνειδιζον αυτον

15:32

ο χριστος ο βασιλευς του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν αυτω και οι συνεσταυρωμενοι αυτω ωνειδιζω ωνειδιζον ωνειδιζων αυτον

15:32 | instance no. 2

γενομενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης εννατης

15:33

και τη ωρα τη ενατη εννατη εβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λιμα λειμα σαβαχθανι ο εστιν εστι μεθερμηνευομενον ο θεος μου ο θεος μου εις τι με εγκατελιπες

15:34

και τινες των παρεστηκοτων παρεστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ιδου ηλιαν φωνει φωνη

15:35

δραμων δε εις και γεμισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαμω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον

15:36

ο δε ιησους αφεις φωνην μεγαλην εξεπνευσεν εξεπνευσε

15:37

και το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο β απο ανωθεν εως κατω

15:38

ιδων δε ο κεντυριον κεντυριων ο παρεστηκως παρεστηκος εξ εναντιας αυτου οτι ουτως κραξας εξεπνευσεν ειπεν αληθως ο ανθρωπος ουτος υιος ην θεου

15:39

ησαν δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι εν αις ην και μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου του μικρου και ιωση μητηρ και σαλωμη

15:40

αι και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυμα ιροσολυμα

15:41

και ηδη οψιας γενομενης επει ην παρασκευη ο εστιν προσαββατον

15:42

και ηδη οψιας γενομενης επει ην παρασκευη ο εστιν εστι προς προσαββατον σαββατον

15:42 | instance no. 2

ηλθεν ελθων ιωσηφ ο α ο απο αριμαθαιας αριμαθεας ευσχημων βουλευτης ος και αυτος ην προσδεχομενος την βασιλειαν του θεου τολμησας εισηλθεν εισηλθε προς πιλατον και ητησατο το σωμα του ιησου

15:43

ο δε πιλατος εθαυμασεν ει ηδη τεθνηκεν τεθνηκε και προσκαλεσαμενος τον κεντυριωνα επηρωτησεν αυτον ει παλαι απεθανεν

15:44

και γνους απο του κεντυριωνος εδωρησατο το σωμα τω ιωσηφ

15:45

και αγορασας σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν ενειλησε τη σινδονι και κατεθηκεν αυτον εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρας και προσεκυλισεν προσεκυλισε λιθον επι την θυραν του μνημειου

15:46

η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται

15:47

Chapter 16

και διαγενομενου του σαββατου μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν αρωματα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αλειψωσι αυτον τον ιησουν

16:1

και λιαν πρωι της μιας σαββατων ερχονται επι το μνημειον ανατειλαντος του ηλιου

16:2

και ελεγον προς εαυτας τις αποκυλισει ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου

16:3

και αναβλεψασαι θεωρουσιν οτι αποκεκυλισται ο λιθος ην γαρ μεγας σφοδρα

16:4

και εισελθουσαι εις το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν

16:5

και εισελθουσαι εις το μνημειον ειδον ιδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον περιβεβλιμενον στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν

16:5 | instance no. 2

ο δε λεγει αυταις μη εκθαμβεισθε εκθαμβεισθαι ιησουν ζητειτε τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον ηγερθη ουκ εστιν ωδε ιδε ο τοπος οπου εθηκαν αυτον

16:6

αλλ αλλα υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν

16:7

και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν ειχε δε αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ

16:8

αναστας δε πρωι πρωτη σαββατου σαββατων εφανη πρωτον μαρια τη η μαγδαληνη αφ ης εκβεβληκει επτα δαιμονια δαιμονα

16:9

εκεινη πορευθεισα απελθουσα απηγγειλεν απηγγειλε τοις μετ αυτου γενομενης γενομενοις πενθουσιν πενθουσι και κλαιουσιν κλαιουσι

16:10

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

16:11

μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα μορφη πορευομενοις εις αγρον

16:12

κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν

16:13

υστερον ανακειμενοις αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν ωνειδισε την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις αυτον εγηγερμενον ουκ επιστευσαν

16:14

και ειπεν αυτοις πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει κτησει

16:15

ο πιστευσας και βαπτισθεις σωθησεται ο δε απιστησας κατακριθησεται

16:16

σημεια δε τοις πιστευσασιν πιστευσασι ταυτα παρακολουθησει εν τω ονοματι μου δαιμονια εκβαλουσιν εκβαλουσι γλωσσαις λαλησουσιν λαλησουσι καιναις

16:17

οφεις αρουσιν αρουσι καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη αυτους βλαψη επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν επιθησουσι και καλως εξουσιν εξουσι

16:18

ο μεν ουν κυριος μετα το λαλησαι αυτοις ανεληφθη εις τον ουρανον και εκαθισεν εκαθησεν εκ δεξιων του θεου

16:19

εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων αμην

16:20
Back to top