Collation of ByzRP vs 20043 (43)

Read 43 in the INTF website here.

Download the Robinson-Pierpont 2018 edition of the Byzantine textform here.

Description Examples
Word in both ByzRP and 43 λογος
43 adds (word not present in ByzRP) λογος
43 omits (word present in ByzRP) λογος
Text fragmentary, supplied by transcriber of 43 λογος
Text unclear, supplied by transcriber of 43 λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector agrees with ByzRP) λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector adds, not present in ByzRP) λογος
43 abbreviates nomen sacrum θεος
Gap in 43

The Gospel of Matthew

Chapter 6

σου δε ποιουντος ελεημοσυνην μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου

6:3 (lacunose)

οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω

6:4

και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων πλατιων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

6:5

συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλεισας κλισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

6:6

συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

6:6 | instance no. 2

προσευχομενοι δε μη βαττολογησητε βατταλογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται

6:7

μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν χριαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον

6:8

ουτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου

6:9

ελθετω ελθατω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης

6:10

τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον

6:11

και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων

6:12

και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην

6:13

εαν γαρ αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων αφησει και υμιν ο πατηρ υμων ο ουρανιος

6:14

εαν δε μη αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων ουδε ο πατηρ υμων αφησει τα παραπτωματα υμων

6:15

οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

6:16

συ δε νηστευων αλειψαι αλιψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι

6:17

οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει αποδωση σοι

6:18

μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν

6:19

θησαυριζετε δε υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις βρωσεις αφανιζει και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν

6:20

οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων εκει εσται και η καρδια υμων

6:21

ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν ουν ο οφθαλμος σου απλους η ολον το σωμα σου φωτεινον εσται

6:22

ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν ουν ο η οφθαλμος σου απλους η ολον το σωμα σου φωτεινον φωτινον εσται

6:22 | instance no. 2

εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν το σκοτος ποσον

6:23

ουδεις οικετης δυναται δυσιν δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα

6:24

δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε και η τι πιητε πειητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

6:25

δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε και τι πιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

6:25 | instance no. 2

εμβλεψατε εις τα πετεινα πετινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν σπιρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εις αποθηκας και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει αυτα ουχ υμεις μαλλον διαφερετε αυτων

6:26

τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα

6:27

και περι ενδυματος τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει

6:28

λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων

6:29

ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι

6:30

ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι

6:30 | instance no. 2

μη ουν μεριμνησητε λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν πειωμεν η τι περιβαλωμεθα

6:31

παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

6:32

ζητειτε ζητιτε δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

6:33

μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει τα εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

6:34

Chapter 7

μη κρινετε ινα μη κριθητε

7:1

εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε μετριτε αντιμετρη μετρηθησεται υμιν

7:2

θησεται εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται υμιν

7:2 | instance no. 2

τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω σου δοκον ου κατανοεις

7:3

η πως ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος απο εκ του οφθαλμου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου

7:4

υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις διαβλεψης εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου

7:5

μη δωτε το αγιον τοις κυσιν μηδε βαλητε τους μαργαριτας υμων εμπροσθεν των χοιρων μηποτε καταπατησωσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υμας

7:6

αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε ζητιτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

7:7

πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

7:8

η τις εστιν εξ υμων ανθρωπος ον εαν αιτηση ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει επιδωση αυτω

7:9

και εαν ιχθυν αιτηση μη οφιν επιδωσει αυτω

7:10

ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

7:11

παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

7:12

εισελθετε εισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατεια πλατια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν απωλιαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

7:13

τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην

7:14

προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες

7:15

απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα

7:16

ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει

7:17

ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει

7:17 | instance no. 2

ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν

7:18

παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

7:19

αρα γε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους

7:20

ου πας ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων

7:21

πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

7:22

πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

7:22 | instance no. 2

και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας αποχωρειτε αποχωριτε απ εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν

7:23

πας ουν οστις ακουει μου τους λογους τουτους και ποιει αυτους ομοιωθηται ομοιωσω αυτον ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν ωκοδοσεν την οικιαν αυτου επι την πετραν

7:24

και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεπεσον τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν

7:25

και πας ο ακουων μου τους λογους τουτους και μη ποιων ποι αυτους ομοιωθησεται ανδρι μωρω οστις ωκοδομησεν την οικιαν αυτου επι την αμμον

7:26

Chapter 8

και λεγει αυτω ο ιησους εγω ελθων θεραπευσω αυτον

8:7

και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κυριε ουκ ειμι ικανος ινα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονον ειπε λογω και ιαθησεται ο παις μου

8:8

και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

8:9

ακουσας δε ο ιησους εθαυμασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον

8:10

λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

8:11

λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

8:11 | instance no. 2

οι δε υιοι της βασιλειας εκβληθησονται εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

8:12

και ειπεν ο ιησους τω εκατονταρχη εκατονταρχω υπαγε και ως επιστευσας γενηθητω σοι και ιαθη ο παις αυτου εν τη ωρα εκεινη και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρεν τον παιδα αυτου υγιαινοντα

8:13

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν ιδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην επι κλινης και πυρεσσουσαν

8:14

και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτω

8:15

και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτω αυτοις

8:15 | instance no. 2

οψιας δε γενομενης προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενους πολλους και εξεβαλεν τα πνευματα λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν

8:16

οπως πληρωθη το ρηθεν δια υπο ησαιου του προφητου λεγοντος αυτος τας ασθενειας ασθενιας ημων ελαβεν και τας νοσους εβαστασεν

8:17

ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

8:18

και προσελθων εις ις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

8:19

και λεγει αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα πετινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη

8:20

και λεγει αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη

8:20 | instance no. 2

ετερος δε των μαθητων αυτου ειπεν αυτω κυριε επιτρεψον μοι πρωτον απελθειν και θαψαι τον πατερα μου

8:21

ο δε ιησους ειπεν αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους

8:22

και εμβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου

8:23

και ιδου σεισμος σισμος μεγας εγενετο εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι υπο των κυματων αυτος δε εκαθευδεν

8:24

και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηγειραν ηγιραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ημας απολλυμεθα απολ

8:25

και προσελθοντες οι μαθηται ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ημας απολλυμεθα λυμεθα

8:25 | instance no. 2

και λεγει αυτοις τι δειλοι διλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεις επετιμησεν τοις ανεμοις και τη θαλασση και εγενετο γαληνη μεγαλη

8:26

οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

8:27

και ελθοντι ελθοντος αυτω αυτου εις το περαν εις την χωραν των γεργεσηνων υπηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημειων μνημιων εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ισχυειν τινα παρελθειν δια της οδου εκεινης

8:28

και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βα βασανισαι ημας

8:29

και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι σανισαι ημας

8:29 | instance no. 2

ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη

8:30

οι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας επιτρεψον επιστρεψον ημιν απελθειν εις την αγελην των χοιρων

8:31

και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

8:32

οι δε βοσκοντες εφυγον και απελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν απηγγιλαν παντα και τα των δαιμονιζομενων

8:33

και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν τω ιησου και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν παρεκαλε οπως μεταβη απο των οριων αυτων

8:34

σαν και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν τω ιησου και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων

8:34 | instance no. 2

Chapter 9

και εμβας εις το πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν

9:1

και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει θαρσι τεκνον αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου

9:2

και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

9:3

και ιδων ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν ινα ινατι τι υμεις ενθυμεισθε ενθυμισθε πονηρα εν ταις καρδιαις υμων

9:4

τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται αφεονται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειραι εγιρε και περιπατει περιπατι

9:5

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην και υπαγε εις τον οικον σου

9:6

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην και υπαγε εις τον οικον σου

9:6 | instance no. 2

και εγερθεις απηλθεν εις τον οικον αυτου

9:7

ιδοντες δε οι οχλοι εθαυμασαν και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοις ανθρωποις

9:8

και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον ματθαιον ματθεον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

9:9

και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελ ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

9:10

και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες θοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

9:10 | instance no. 2

και ιδοντες οι φαρισαιοι ειπον τοις μαθηταις αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει αισθιει ο διδασκαλος υμων

9:11

ο δε ιησους ακουσας ειπεν αυτοις ου χρειαν χριαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες

9:12

πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν ελεον ελεος θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

9:13

τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες δια τι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν πολλα οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν

9:14

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν

9:15

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη επαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν

9:15 | instance no. 2

ουδεις δε επιβαλλει επιβλημα ρακους ρακκους αγναφου επι ιματιω παλαιω αιρει γαρ το πληρωμα αυτου απο του ιματιου και χειρον σχισμα γινεται

9:16

ουδε βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μηγε μη γε ρηγνυνται οι ασκοι και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους καινους και αμφοτεροι αμφοτερα συντηρουνται

9:17

ταυτα αυτου λα λαλουντος αυτοις ιδου αρχων εις ελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται

9:18

ταυτα αυτου λαλουντος λουντος αυτοις ιδου αρχων εις ελθων εισελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται

9:18 | instance no. 2

και εγερθεις ο ιησους ηκολουθησεν αυτω και οι μαθηται αυτου

9:19

και ιδου γυνη αιμορροουσα αιμοροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου

9:20

ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του ιματιου αυτου σωθησομαι

9:21

ο δε ιησους επιστραφεις και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θαρσι θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης

9:22

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον θορυβουμενον

9:23

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον θορυβουμενον

9:23 | instance no. 2

λεγει αυτοις αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου

9:24

οτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον

9:25

και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην

9:26

και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας υιε δαυιδ

9:27

ελθοντι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι δεομενοι και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε

9:28

ελθοντι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε

9:28 | instance no. 2

τοτε ηψατο των οφθαλμων αυτων λεγων κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν

9:29

και παραχρημα ανεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι και ενεβριμησατο αυτοις ο ιησους λεγων ορατε μηδεις γινωσκετω

9:30

οι δε εξελθοντες διεφημισαν διεφημησαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

9:31

αυτων δε εξερχομενων ιδου προσηνεγκαν αυτω ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον

9:32

και εκβληθεντος του δαιμονιου ελαλησεν ο κωφος και εθαυμασαν οι οχλοι λεγοντες ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ

9:33

οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

9:34

οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

9:34 | instance no. 2

και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωμας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω και πολλοι ηκολουθησαν αυτω

9:35

ιδων δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εσκυλμενοι και ερριμμενοι εριμμενοι ωσει ως προβατα μη εχοντα ποιμενα

9:36

τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι

9:37

δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

9:38

Chapter 10

και προσκαλεσαμενος τους δωδεκα ιβ μαθητας αυτου εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν

10:1

των δε δωδεκα αποστολων τα ονοματα εστιν ταυτα πρωτος σιμων ο λεγομενος πετρος και ανδρεας ο αδελφος αυτου ιακωβος ο του ζεβεδαιου και ιωαννης ο αδελφος αυτου

10:2

φιλιππος και βαρθολομαιος βαρθολομεος θωμας και ματθαιος ματθεος ο τελωνης ιακωβος ο του αλφαιου αλφεου και λεββαιος λεββεος ο επικληθεις θαδδαιος θαδδεος

10:3

σιμων ο κανανιτης και ιουδας ο ισκαριωτης ο και παρα παραδους αυτον

10:4

δους σιμων ο κανανιτης και ιουδας ισκαριωτης ο και παραδους αυτον

10:4 | instance no. 2

τουτους τους δωδεκα ιβ απεστειλεν απεστιλεν ο ιησους παραγγειλας παραγγιλας αυτοις λεγων εις οδον εθνων μη απελθητε και εις πολιν σαμαρειτων σαμαριτων μη εισελθητε

10:5

πορευεσθε δε μαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

10:6

πορευομενοι δε κηρυσσετε λεγοντες οτι ηγγικεν η βασιλεια των ουρανων

10:7

ασθενουντας θεραπευετε νεκρους εγιρετε λεπρους καθαριζετε δαιμονια εκβαλλετε δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε

10:8

μη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων

10:9

μη πηραν εις οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε ραβδους αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου εστιν

10:10

μη πηραν εις οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε μητε ραβδους αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου εστιν

10:10 | instance no. 2

εις ην δ αν πολιν η κωμην εισελθητε εξετασατε τις εν αυτη αξιος εστιν κακει μεινατε εως αν εξελθητε

10:11

εισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω

10:12

και εαν μεν η η οικια αξια ελθετω ελθατω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω

10:13

και ος εαν μη δεξηται υμας μηδε ακουση τους λογους υμων εξερχομενοι της οικιας η κωμης η της πολεως εκεινης εκτιναξατε τον κονιορτον των ποδων υμων

10:14

και ος εαν μη δεξηται υμας μηδε ακουση τους λογους υμων εξερχομενοι της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε τον κονιορτον των ποδων υμων

10:14 | instance no. 2

αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται γη σοδομων και γομορρων γομορρας εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

10:15

ιδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ακερεοι ως αι περιστεραι

10:16

προσεχετε δε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν παραδωσωσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν μαστιγωσωσιν υμας

10:17

και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

10:18

οταν δε παραδιδωσιν παραδωσωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε

10:19

οταν δε παραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε λαλησητε

10:19 | instance no. 2

ου γαρ υμεις εστε οι λαλουντες αλλα το πνευμα του πατρος υμων το λαλουν εν υμιν

10:20

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους

10:21

και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

10:22

οταν δε διωκωσιν υμας εν τη πολει ταυτη φευγετε εις την αλλην αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ εως αν ελθη ο υιος του ανθρωπου

10:23

ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου

10:24

ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου

10:24 | instance no. 2

αρκετον τω μαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ εκαλεσαν επεκαλεσαντο ποσω μαλλον τους οικειακους οικιακους αυτου

10:25

μη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

10:26

ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

10:27

και μη φοβεισθε φοβισθε απο των αποκτενοντων αποκτεινοντων το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων αποκτειναι φοβηθητε δε μαλλον τον δυναμενον και την ψυχην και το σωμα απολεσαι εν γεεννη

10:28

και μη φοβεισθε απο των αποκτενοντων το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων αποκτειναι αποκτιναι φοβηθητε φοηθητε δε μαλλον τον δυναμενον και την ψυχην και το σωμα απολεσαι εν γεεννη

10:28 | instance no. 2

ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην ανευ του πατρος υμων

10:29

υμων δε και αι τριχες της κεφαλης πασαι ηριθμημεναι εισιν

10:30

μη ουν φοβηθητε πολλων στρουθιων διαφερετε υμεις

10:31

πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις

10:32

οστις δ αν αρνησηται με εμπρο εμπροσθεν των ανθρωπων αρνησομαι αυτον καγω εμπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις

10:33

σθεν οστις δ αν αρνησηται με εμπροσθεν των ανθρωπων αρνησομαι αυτον καγω εμπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις

10:33 | instance no. 2

μη ουν νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν

10:34

ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης

10:35

και εχθροι του ανθρωπου οι οικειακοι οικιακοι αυτου

10:36

ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος

10:37

και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος

10:38

και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος

10:38 | instance no. 2

ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

10:39

ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα αποστιλαντα με

10:40

ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου ληψεται λημψεται και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου ληψεται λημψεται

10:41

και ος εαν ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον εις ονομα μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου

10:42

Chapter 11

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων

11:1

ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χριστου πεμψας δυο των μαθητων αυτου

11:2

ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν

11:3

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε απαγγιλατε ιωαννη α ακουετε και βλεπετε

11:4

τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγειρονται εγιρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται ευ

11:5

τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται αγγελιζονται

11:5 | instance no. 2

και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

11:6

τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι εξηλθετε εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

11:7

αλλα τι εξηλθετε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοις ιματιοις ημφιεσμενον ιδου οι τα μαλακα φορουντες εν τοις οικοις των βασιλειων εισιν

11:8

αλλα τι εξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

11:9

ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

11:10

ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

11:10 | instance no. 2

αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν

11:11

απο δε των ημερων ιωαννου του βαπτιστου εως αρτι η βασιλεια των ουρανων βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην

11:12

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου προεφητευσαν επροφητευσαν

11:13

και ει θελετε δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι ερ

11:14

και ει θελετε δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι χεσθαι

11:14 | instance no. 2

ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

11:15

τινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην ομοια εστιν παιδιοις καθημενοις εν αγοραις καθημενοις και προσφωνουσιν τοις εταιροις αυτων

11:16

και λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκοψασθε

11:17

ηλθεν γαρ ιωαννης ο βαπτιστης μητε εσθιων αισθιων μητε πινων πεινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει

11:18

ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων αισθιων και πινων πεινων και λεγουσιν ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης

11:19

τοτε ηρξατο ονειδιζειν ονιδιζειν τας πολεις εν αις εγενοντο αι πλεισται δυναμεις αυτου οτι ου μετενοησαν

11:20

ουαι σοι χοραζιν χοραζειν ουαι σοι βηθσαιδα βηθσαιδαν οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν

11:21

πλην λεγω υμιν τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η υμιν

11:22

και συ καπερναουμ η μη εως του ουρανου υψωθεισα υψωθηση εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της σημερον

11:23

πλην λεγω υμιν οτι γη σοδομων ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η σοι

11:24

εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις

11:25

ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εμπροσθεν σου

11:26

παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις επιγινωσκει γινωσκει τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

11:27

δευτε προς με παντες οι κοπι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας

11:28

ωντες δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας

11:28 | instance no. 2

αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραος ειμι και ταπεινος ταπινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων

11:29

ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν

11:30

Chapter 12

εν εκεινω τω καιρω επορευθη ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν επινασαν και ηρξαντο τιλλειν σταχυας και εσθιειν αισθιειν

12:1

οι δε φαρισαιοι ιδοντες ειπον αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω

12:2

ο δε ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε επεινασεν επινασεν αυτος και οι μετ αυτου

12:3

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξον ην αυτω φαγειν ουδε τοις μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν μονοις

12:4

η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

12:5

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον μειζων εστιν ωδε

12:6

ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε τους αναιτιους

12:7

κυριος γαρ εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

12:8

κυριος γαρ εστιν του ανθρωπου και του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

12:8 | instance no. 2

και μεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτων

12:9

και ιδου ην ανθρωπος ην εκει την χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν τοις σαββασιν θεραπευειν ινα κατηγορησωσιν αυτου

12:10

ο δε ειπεν αυτοις τις εσται εξ υμων ανθρωπος ος εξει προβατον εν και εαν εμπεση τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι κρατησει αυτο και εγερει

12:11

ποσω ποσον ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν

12:12

τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον εκτινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη υγιης ως η αλλη

12:13

τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν εξετινεν και αποκατεσταθη απεκατεστη υγιης ως η αλλη

12:13 | instance no. 2

οι δε φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου εξελθοντες οπως αυτον απολεσωσιν

12:14

ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας

12:15

και επετιμησεν αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

12:16

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

12:17

ιδου ο παις μου ον ηρετισα ο αγαπητος μου εις ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει

12:18

ιδου ο παις μου ον ηρετισα ο αγαπητος μου εις ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει

12:18 | instance no. 2

ουκ ερισει εριση ουδε κραυγασει κραυγαση ουδε ακουσει ακουση τις εν ταις πλατειαις πλατιαις την φωνην αυτου

12:19

καλαμον συντετριμμενον ου κατεαξει κατεαξη και λινον τυφομενον ου σβεσει σβεση εως αν εκβαλη εις νικος την κρισιν

12:20

και τω ονοματι αυτου εθνη ελπιουσιν

12:21

τοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος κοφος και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον τυφλον και κωφον και λαλειν και βλεπειν

12:22

και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον μητι ουτος εστιν ο υιος δαυιδ

12:23

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων

12:24

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων

12:24 | instance no. 2

ειδως ιδως δε ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια μερισθεισα μερισθισα καθ εαυτης ερημουται και πασα πολις η οικια μερισθεισα μερισθισα καθ εαυτης ου σταθησεται

12:25

και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

12:26

και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται

12:27

ει δε εν πνευματι θεου εγω εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

12:28

ει δε εν πνευματι θεου εγω εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

12:28 | instance no. 2

η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει διαρπαση

12:29

ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει

12:30

δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις

12:31

και ος εαν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τω νυν αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

12:32

και ος εαν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τω νυν αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

12:32 | instance no. 2

η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται

12:33

γεννηματα εχιδνων αιχιδνων πως δυνασθε αγαθα λαλειν πονηροι οντες εκ γαρ του περισσευματος της καρδιας το στομα λαλει

12:34

ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει τα αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

12:35

λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως

12:36

λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν αποδωσωσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως

12:36 | instance no. 2

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση κατακριθηση

12:37

τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματεων και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν

12:38

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου

12:39

ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας

12:40

ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις τρις ημερας και τρεις τρις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις τρις ημερας και τρεις τρις νυκτας

12:40 | instance no. 2

ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

12:41

βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος σολομωντος και ιδου πλειον σολομωνος σολομωντος ωδε

12:42

οταν δε το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει

12:43

οταν δε το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο εκ του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει

12:43 | instance no. 2

τοτε λεγει επιστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον και ελθον ευρισκει σχολαζοντα και σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

12:44

τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα

12:45

ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι

12:46

ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η μητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν ιστηκισαν εξω ζητουντες λαλησαι αυτω λαλησαι

12:46 | instance no. 2

ειπεν δε τις αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστηκασιν ζητουντες σοι λαλησαι

12:47

ο δε αποκριθεις ειπεν τω ειποντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου

12:48

και εκτεινας εκτινας την χειρα αυτου επι τους μαθητας αυτου ειπεν ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου

12:49

οστις γαρ αν ποιηση το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος ουτος μου αδελφος και αδελφη και μητηρ εστιν

12:50

Chapter 13

εν δε τη ημερα εκεινη εξελ εξελθων ο ιησους απο της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν

13:1

θων εν δε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ιησους απο της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν

13:1 | instance no. 2

και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις το πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει ιστηκει

13:2

και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων σπιρων του σπειρειν σπιραι

13:3

και εν τω σπειρειν σπιρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα πετινα του ουρανου και κατεφαγεν αυτα

13:4

αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν εξανετιλεν δια το μη εχειν βαθος γης

13:5

αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθος γης

13:5 | instance no. 2

ηλιου δε ανατειλαντος ανατιλαντος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη

13:6

αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν επνιξαν αυτα

13:7

αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και εδιδου καρπον ο μεν εκατον ο δε δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

13:8

ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

13:9

και προσελθοντες οι μαθηται ειπον αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις

13:10

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρια της βασιλειας των ουρανων εκεινοις δε ου δεδοται

13:11

οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

13:12

δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

13:13

και αναπληρουται επ αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε βλεψητε και ου μη ιδητε

13:14

επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν αυτων βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασομαι αυτους

13:15

επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασομαι ιασωμαι αυτους

13:15 | instance no. 2

υμων δε μακαριοι οι οφθαλμοι οτι βλεπουσιν και τα ωτα υμων οτι ακουει

13:16

αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον ιδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

13:17

υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειροντος σπιραντος

13:18

παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας και μη συνιεντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το εσπαρ εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις

13:19

μενον παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας και μη συνιεντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις

13:19 | instance no. 2

ο δε επι τα πετρωδη σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και ευθυς μετα χαρας λαμβανων αυτον

13:20

ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

13:21

ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

13:22

ο δε επι την γην την καλην σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και συνιων ος δη καρποφορει και ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

13:23

ο δε επι την γην την καλην σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και συνιων συνιεις ος δη καρποφορει και ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

13:23 | instance no. 2

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω σπειροντι σπιροντι καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου

13:24

εν δε τω καθευδειν τους ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθρος και εσπειρεν εσπιρεν ζιζανια ανα μεσον του σιτου σειτου και απηλθεν

13:25

οτε δε εβλαστησεν ο χορτος και καρπον εποιησεν τοτε εφανη και τα ζιζανια

13:26

προσ προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει ζιζανια

13:27

προσελθοντες ελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας εσπιρας εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει ζιζανια

13:27 | instance no. 2

ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν οι δε δουλοι ειπον αυτω θελεις ουν απελθοντες συλλεξομεν συλλεξωμεν αυτα

13:28

ο δε εφη ου μηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια εκριζωσητε αμα αυτοις τον σιτον

13:29

αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι μεχρις του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου

13:30

αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον σειτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου

13:30 | instance no. 2

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εσπειρεν εσπιρεν εν τω αγρω αυτου

13:31

ο μικροτερον μεν εστιν παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη μειζον των λαχανων εστιν και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα πετινα του ουρανου και κατασκηνουν εν τοις κλαδοις αυτου

13:32

αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη εκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον

13:33

αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη εκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον

13:33 | instance no. 2

ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης ουκ ουδεν ελαλει αυτοις

13:34

οπως πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολαις το στομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβολης κοσμου

13:35

τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο ιησους και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες φρασον ημιν την πα παραβολην των ζιζανιων του αγρου

13:36

τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο ιησους και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες φρασον ημιν την παραβολην ραβολην των ζιζανιων του αγρου

13:36 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ο σπειρων σπιρων το καλον σπερμα εστιν ο υιος του ανθρωπου

13:37

ο δε αγρος εστιν ο κοσμος το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υιοι της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι του πονηρου

13:38

ο δε εχθρος ο σπειρας σπιρας αυτα εστιν ο διαβολος ο δε θερισμος συντελεια συντελια του αιωνος εστιν οι δε θερισται αγγελοι εισιν

13:39

ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια και πυρι καιεται ουτως εσται εν τη συντελεια συντελια του αιωνος τουτου

13:40

αποστελει ο υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου και συλλεξουσιν εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους ποιουντας την ανομιαν

13:41

αποστελει ο υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου και συλλεξουσιν συλλεξωσιν εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους ποιουντας την ανομιαν

13:41 | instance no. 2

και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

13:42

τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν εκλαμψωσιν ως ο ηλιος εν τη βασιλεια του πατρος αυτων ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

13:43

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

13:44

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

13:44 | instance no. 2

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω εμπορω ζητουντι καλους μαργαριτας

13:45

ος ευρων ενα πολυτιμον μαργαριτην απελθων πεπρακεν παντα οσα ειχεν και ηγορασεν αυτον

13:46

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος γενους συναγαγουση

13:47

ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες αυτην επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια αγγια τα δε σαπρα εξω εβαλον

13:48

ουτως εσται εν τη συντελεια συντελια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων

13:49

ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων

13:49 | instance no. 2

και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

13:50

λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

13:51

ο δε ειπεν αυτοις δια τουτο πας γραμματευς μαθητευθεις εις την βασιλειαν των ουρανων ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου αυτου καινα και παλαια

13:52

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τας παραβολας ταυτας μετηρεν εκειθεν

13:53

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τας παραβολας ταυτας μετηρεν εκειθεν

13:53 | instance no. 2

και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπληττεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις

13:54

ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης ιωαννης και σιμων και ιουδας

13:55

και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα παντα

13:56

και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου

13:57

και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου

13:57 | instance no. 2

και ουκ εποιησεν εκει δυναμεις πολλας δια την απιστιαν αυτων

13:58

Chapter 14

εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ιησου

14:1

και ειπεν τοις παισιν αυτου μητι ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης ον εγω απεκεφαλισα αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

14:2

ο γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην εδησεν αυτον και εθετο εν φυλακη δια ηρωδιαδα την τη γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου

14:3

ο γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην εδησεν αυτον και εθετο εν φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου

14:3 | instance no. 2

ελεγεν γαρ αυτω ο ιωαννης οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

14:4

και θελων αυτον αποκτειναι αποκτιναι εφοβηθη τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον

14:5

γενεσιων δε αγομενων του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη

14:6

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν ομολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

14:7

η δε προβιβασθεισα υπο της μητρος αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

14:8

η δε προβιβασθεισα υπο της μητρος αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

14:8 | instance no. 2

και ελυπηθη ο βασιλευς δια δε τους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι

14:9

και πεμψας απεκεφαλισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

14:10

και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

14:11

και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηραν το σωμα και εθαψαν αυτο και ελθοντες απηγγειλαν απηγγιλαν τω ιησου

14:12

και ακουσας δε ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

14:13

και ακουσας ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

14:13 | instance no. 2

και εξελθων ο ιησους ειδεν ιδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις αυτους και εθεραπευσεν τους αρρωστους αυτων

14:14

οψιας δε γενομενης προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες ερημος εστιν ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον τους οχλους ινα απελθοντες εις τας κωμας αγορασωσιν εαυτοις βρωματα

14:15

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου χρειαν χριαν εχουσιν απελθειν δοτε αυτοις υμεις φαγειν

14:16

οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας

14:17

οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας

14:17 | instance no. 2

ο δε ειπεν φερετε μοι αυτους ωδε

14:18

και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι τους του χορτους χορτου λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κλασας εδωκεν τοις μαθηταις τους αρτους οι δε μαθηται τοις οχλοις

14:19

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον των κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις

14:20

οι δε εσθιοντες αισθιοντες ησαν ανδρες ωσει ως πεντακισχιλιοι χωρις γυναικων και παιδιων

14:21

και ευθεως ηναγκασεν ο ιησους τους μαθητας εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν αυτον εις το περαν εως ου απολυση τους οχλους

14:22

και απολυσας τους οχλους ανεβη εις το ορος κατ ιδιαν προσευξασθαι σταδιους πολλους απεχον απο της γης οψιας δε γενομενης μονος ην εκει

14:23

το δε πλοιον ηδη μεσον της θαλασσης ην βασανιζομενον υπο των κυματων ην γαρ εναντιος ο ανεμος αυτοις

14:24

τεταρτη δε φυλακη της νυκτος απηλθεν προς αυτους ο ιησους περιπατων επι της θαλασσης

14:25

τεταρτη δε φυλακη της νυκτος απηλθεν προς αυτους ο ιησους περιπατων επι της την θαλασσης θαλασσαν

14:25 | instance no. 2

και ιδοντες δε αυτον οι μαθηται επι την θαλασσαν περιπατουντα εταραχθησαν λεγοντες οτι φαντασμα εστιν και απο του φοβου εκραξαν

14:26

ευθεως δε ελαλησεν αυτοις ο ιησους λεγων θαρσειτε θαρσιτε εγω ειμι μη φοβεισθε φοβισθε

14:27

αποκριθεις δε αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον με ελθειν προς σε ελθειν επι τα υδατα

14:28

ο δε ειπεν ελθε και καταβας απο του πλοιου ο πετρος περιεπατησεν επι τα υδατα ελθειν προς τον ιησουν

14:29

βλεπων δε τον ανεμον ισχυρον εφοβηθη και αρξαμενος καταποντιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον με

14:30

βλεπων δε τον ανεμον ισχυρον εφοβηθη και αρξαμενος καταποντιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον με

14:30 | instance no. 2

ευθεως δε ο ιησους εκτεινας εκτινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας

14:31

και εμβαντων αυτων εις το πλοιον εκοπασεν ο ανεμος

14:32

οι δε εν τω πλοιω ελθοντες προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως θεου υιος ει

14:33

και διαπερασαντες ηλθον εις επι την γην εις γεννησαρετ γεννησαρεθ

14:34

και επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου απεστειλαν απεστιλαν εις ολην την περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας

14:35

και επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου απεστειλαν εις ολην την περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας

14:35 | instance no. 2

και παρεκαλουν αυτον ινα καν μονον αψωνται του κρασπεδου του ιματιου αυτου και οσοι ηψαντο διεσωθησαν

14:36

Chapter 15

τοτε προσερχονται τω ιησου οι απο ιεροσολυμων γραμματεις και φαρισαιοι λεγοντες

15:1

δια τι οι μαθηται σου παραβαινουσιν την παραδοσιν των πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται τας χειρας αυτων οταν τον αρτον εσθιωσιν αισθιωσιν

15:2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δια τι και υμεις παραβαινετε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων

15:3

ο γαρ θεος ενε ενετειλατο λεγων τιμα τον πατερα και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

15:4

ο γαρ θεος ενετειλατο τιλατο λεγων τιμα τον πατερα σου και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

15:4 | instance no. 2

υμεις δε λεγετε ος αν εαν ειπη τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου

15:5

και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου και την μητερα αυτου και ηκυρωσατε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων

15:6

υποκριται καλως προεφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων

15:7

εγγιζει μοι ο λαος ουτος τω στοματι αυτων και τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου

15:8

μα ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

15:9

ματην την δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

15:9 | instance no. 2

και προσκαλεσαμενος τον οχλον ειπεν αυτοις ακουετε και συνιετε

15:10

ου το εισερχομενον εις το στομα κοινοι τον ανθρωπον αλλα το εκπορευομενον εκ του στοματος τουτο κοινοι τον ανθρωπον

15:11

τοτε προσελθοντες αυτ οι μαθηται αυτου ειπον αυτω οιδας οτι οι φαρισαιοι ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν

15:12

ο δε αποκριθεις ειπεν πασα φυτεια φυτια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται

15:13

ο δε αποκριθεις ειπεν πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται

15:13 | instance no. 2

αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται εμπεσουνται

15:14

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην ταυτην

15:15

ο δε ιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

15:16

ουπω νοειτε νοιτε οτι παν το εισπορευομενον εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνα εκβαλλεται

15:17

τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται κακεινα κοινοι τον ανθρωπον

15:18

εκ γαρ της καρδιας εξερχονται διαλογισμοι πονηροι φονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι

15:19

εκ γαρ της καρδιας εξερχονται διαλογισμοι πονηροι φονοι μοιχειαι μοιχιαι πορνειαι πορνιαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι

15:19 | instance no. 2

ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανθρωπον

15:20

και εξελθων εκειθεν ο ιησους ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος

15:21

και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα ελεησον με κυριε υιε δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

15:22

ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

15:23

ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

15:23 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ απεσταλην ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

15:24

η δε ελθουσα προσεκυνησεν αυτω λεγουσα κυριε βοηθει μοι

15:25

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

15:26

η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια εσθιει αισθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

15:27

η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

15:27 | instance no. 2

τοτε αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

15:28

και μεταβας εκειθεν ο ιησους ηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

15:29

και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες μεθ εαυτων χωλους τυφλους κωφους κυλλους και ετερους πολλους και ερριψαν εριψαν αυτους παρα τους ποδας του ιησου και εθεραπευσεν αυτους

15:30

ωστε τους οχλους τον οχλον θαυμασαι βλε βλεποντας κωφους λαλουντας κυλλους υγιεις χωλους περιπατουντας και τυφλους βλεποντας και εδοξασαν τον θεον ισραηλ

15:31

ωστε τους οχλους θαυμασαι βλεποντας ποντας κωφους λαλουντας ακουοντας κυλλους υγιεις και χωλους περιπατουντας και τυφλους βλεποντας και εδοξασαν τον θεον ισραηλ

15:31 | instance no. 2

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις τρις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

15:32

και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον

15:33

και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον

15:33 | instance no. 2

και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια

15:34

και εκελευσεν τοις οχλοις αναπεσειν επι την γην

15:35

και λαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν τοις μαθηταις αυτου οι δε μαθηται τω οχλω

15:36

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον των κλασματων επτα σπυριδας πληρεις

15:37

οι δε εσθιοντες αισθιοντες ησαν τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων

15:38

οι δε εσθιοντες ησαν τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων

15:38 | instance no. 2

και απολυσας τους οχλους ενεβη εις το πλοιον και ηλθεν εις τα ορια μαγδαλα

15:39

Chapter 16

και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζοντες επηρωτησαν αυτον σημειον εκ του ουρανου επιδειξαι επιδιξαι αυτοις

16:1

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οψιας γενομενης λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανος

16:2

και πρωι σημερον χειμων πυρραζει γαρ στυγναζων ο ουρανος υποκριται το μεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε διακρινειν τα δε σημεια των καιρων ου δυνασθε

16:3

δε και πρωι σημερον χειμων πυρραζει γαρ στυγναζων ο ουρανος υποκριται το μεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε διακρινειν τα δε σημεια των καιρων ου δυνασθε

16:3 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις μοιχαλεις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτους απηλθεν

16:4

και ελθοντες οι μαθηται αυτου εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν

16:5

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

16:6

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν

16:7

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ ελαβετε

16:8

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ ελαβετε

16:8 | instance no. 2

ουπω νοειτε νοιτε ουδε μνημονευετε τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε

16:9

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

16:10

πως ου νοειτε νοιτε οτι ου περι αρτου ειπον υμιν προσεχειν απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

16:11

τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυμης του αρτου αλλα απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων σαδ

16:12

τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυμης του αρτου αλλα απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων δουκαιων

16:12 | instance no. 2

ελθων δε ο ιησους εις τα μερη καισαρειας καισαριας της φιλιππου ηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι τον υιον του ανθρωπου

16:13

οι δε ειπον οι μεν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεμιαν η ενα των προφητων

16:14

λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι

16:15

αποκριθεις δε σιμων πετρος ειπεν συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

16:16

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαριωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν απεκαλυ σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις

16:17

ψεν και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαριωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις

16:17 | instance no. 2

καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

16:18

και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ουρανων και ο οσα εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον δεδεμενα εν τοις ουρανοις και ο οσα εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον λελυμενα εν τοις ουρανοις

16:19

τοτε διεστειλατο διεστιλατο τοις μαθηταις αυτου ινα μηδενι ειπωσιν οτι αυτος εστιν ιησους ο χριστος

16:20

απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

16:21

απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων του λαου και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

16:21 | instance no. 2

και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω λεγων ιλεως σοι κυριε ου μη εσται σοι τουτο

16:22

ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον μου ει οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

16:23

τοτε ο ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

16:24

τοτε ο ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

16:24 | instance no. 2

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

16:25

τι γαρ ωφελειται ωφεληση ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

16:26

μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

16:27

μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

16:27 | instance no. 2

αμην αμην λεγω υμιν εισιν τινες ωδε εστωτες οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου

16:28

Chapter 17

και εγενετο μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν

17:1

και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων και ελαμψεν το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιματια αυτου εγενοντο λευκα ως το φως

17:2

και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων και ελαμψεν το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιματια αυτου εγενοντο εγενετο λευκα ως το φως

17:2 | instance no. 2

και ιδου ωφθησαν αυτοις μωσης μωυσης και ηλιας μετ αυτου συλλαλουντες συνλαλουντες

17:3

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ιησου κυριε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις ποιησωμεν ποιησομεν ωδε τρεις τρις σκηνας σοι συ μιαν και μωση μωυση μιαν και ηλια μιαν ηλια

17:4

ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα αυτου ακουετε

17:5

ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα αυτου ακουετε

17:5 | instance no. 2

και ακουσαντες οι μαθηται επεσον επεσαν επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα

17:6

και προσελθων ο ιησους ηψατο αυτων και ειπεν εγερθητε και μη φοβεισθε φοβισθε

17:7

επαραντες δε τους οφθαλμους αυτων ουδενα ειδον ιδον ει μη τον ιησουν μονον

17:8

και καταβαινοντων αυτων εκ του ορους ενετειλατο ενετιλατο αυτοις ο ιησους λεγων μηδενι ειπητε το οραμα εως ου ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

17:9

και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

17:10

και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

17:10 | instance no. 2

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας μεν ερχεται πρωτον και αποκαταστησει παντα

17:11

λεγω δε υμιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλα αλλ εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου μελλει πασχειν υπ αυτων

17:12

τοτε συνηκαν οι μαθηται οτι περι ιωαννου του βαπτιστου ειπεν αυτοις

17:13

και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον

17:14

και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον

17:14 | instance no. 2

και λεγων κυριε ελεησον μου τον υιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ

17:15

και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι

17:16

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος πονηρα και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι μεθ υμων εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε μοι αυτον ωδε

17:17

και επετιμησεν αυτω ο ιησους και λεγων εξηλθεν εξελθε απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης

17:18

και επετιμησεν αυτω ο ιησους και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης

17:18 | instance no. 2

τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ιησου κατ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

17:19

ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθι εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

17:20

τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσ προσευχη και νηστεια

17:21

ευχη τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια νηστια

17:21 | instance no. 2

αναστρεφομενων δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν αυτοις ο ιησους μελλει ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

17:22

και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

17:23

ελθοντων δε αυτων εις καπερναουμ προσηλθον τω πετρω οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπον ο διδασκαλος υμων ου τελει τα διδραχμα

17:24

λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

17:25

λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

17:25 | instance no. 2

λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους αρα γε ελευθεροι εισιν οι υιοι

17:26

ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαινοντα αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

17:27

Chapter 18

εν εκεινη τη ωρα προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες τις αρα μειζων εστιν εν τη βασιλεια των ουρανων

18:1

εν εκεινη τη ωρα προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες τις αρα μειζων εστιν εν τη βασιλεια των ουρανων

18:1 | instance no. 2

και προσκαλεσαμενος ο ιησους παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

18:2

και ειπεν αμην λεγω υμιν εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

18:3

οστις ουν ταπεινωσει ταπινωση εαυτον ως το παιδιον τουτο ουτος εστιν ο μειζων εν τη βασιλεια των ουρανων

18:4

και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

18:5

και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

18:5 | instance no. 2

ος δ αν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε συμφερει αυτω ινα κρεμασθη μυλος ονικος εις επι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη εν τω πελαγει της θαλασσης

18:6

ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου το σκανδαλον ερχεται

18:7

ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

18:8

ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

18:8 | instance no. 2

και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

18:9

ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις

18:10

ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πατρος μου του εν τοις ουρανοις

18:10 | instance no. 2

ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος

18:11

τι δε υμιν δοκει εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχι αφεις τα ενενηκοντα εννενηκοντα εννεα επι τα ορη πορευθεις ζητει το πλανωμενον

18:12

και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω υμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκοντα εννενηκοντα εννεα τοις μη πεπλανημενοις

18:13

και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω υμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκοντα εννεα τοις μη πεπλανημενοις

18:13 | instance no. 2

ουτως ουκ εστιν θελημα εμπροσθεν του πατρος υμων του εν ουρανοις ινα αποληται εις ις των μικρων τουτων

18:14

εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

18:15

εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

18:16

εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

18:17

εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

18:17 | instance no. 2

αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν τω ουρανω

18:18

παλιν αμην λεγω υμιν οτι εαν δυο υμων συμφωνησωσιν επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις

18:19

ου γαρ εισιν δυο η τρεις συν συνηγμενοι εις το εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυτων

18:20

ου γαρ εισιν δυο η τρεις συνηγμενοι ηγμενοι εις το εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυτων

18:20 | instance no. 2

τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ποσακις αμαρτησει αμαρτηση εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις

18:21

λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα

18:22

δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν συναραι λογον μετα των δουλων αυτου

18:23

αρξαμενου δε αυτου συναιρειν προσηνεχθη αυτω εις οφειλετης μυριων ταλαντων

18:24

Chapter 19

και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες αυτω ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν

19:3

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε οτι ο ποιησας απ αρχης αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους

19:4

και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

19:5

ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω

19:6

ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω

19:6 | instance no. 2

λεγουσιν αυτω τι ουν μωσης μωυσης ενετειλατο ενετιλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

19:7

λεγει αυτοις ο ιησους οτι μωσης μωυσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι τας γυναικας υμων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως

19:8

λεγω δε υμιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου μη παρεκτος λογου επι πορνεια πορνιας και γαμηση αλλην μοιχαται και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται γαμων μοι

19:9

λεγω δε υμιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου μη επι πορνεια και γαμηση αλλην μοιχαται χαται και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται

19:9 | instance no. 2

λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι

19:10

ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ αλλα οις δεδοται

19:11

εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

19:12

εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω χωριτω

19:12 | instance no. 2

τοτε προσηνεχθη αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοις

19:13

ο δε ιησους ειπεν αφετε τα παιδια και μη κωλυετε αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

19:14

και επιθεις αυτοις τας χειρας επορευθη εκειθεν

19:15

και ιδου εις ις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι α αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

19:16

και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον γαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

19:16 | instance no. 2

ο δε ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας

19:17

λεγει αυτω ποιας ο δε ιησους ειπεν το ου φονευσεις φονευσης ου μοιχευσεις μοιχευσης ου κλεψεις κλεψης ου ψευδομαρτυρησεις ψευδομαρτυρησης

19:18

τιμα τον πατερα και την μητερα και αγαπησεις αγαπησης τον πλησιον σου ως σεαυτον

19:19

λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξαμην εκ νεοτητος μου τι ετι υστερω

19:20

λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξαμην εκ νεοτητος μου τι ετι υστερω

19:20 | instance no. 2

εφη αυτω ο ιησους ει θελεις τελειος τελιος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι

19:21

ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

19:22

ο δε ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου αμην λεγω υμιν οτι δυσκολως πλουσιος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων

19:23

παλιν δε λεγω υμιν ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια τρυπηματος ραφιδος διελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

19:24

παλιν δε λεγω υμιν ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια τρυπηματος τρυμαλιας ραφιδος διελθειν εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

19:24 | instance no. 2

ακουσαντες δε οι μαθηται αυτου εξεπλησσοντο σφοδρα λεγοντες τις αρα δυναται σωθηναι

19:25

εμβλεψας δε ο ιησους ειπεν αυτοις παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον εστιν παρα δε θεω παντα δυνατα εστιν

19:26

τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν

19:27

ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια παλινγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε καθεσθησεσθαι και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

19:28

και πας ος οστις αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η μητερα η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοματος μου εκατονταπλασιονα ληψεται λημψεται και ζωην αιωνιον κληρονομησει κλη

19:29

και πας ος αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοματος μου εκατονταπλασιονα ληψεται και ζωην αιωνιον κληρονομησει ρονομησει

19:29 | instance no. 2

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι

19:30

Chapter 20

ομοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εξηλθεν αμα πρωι μισθωσασθαι εργατας εις τον αμπελωνα αυτου

20:1

και συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν απεστιλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου

20:2

και εξελθων περι τριτην ωραν ειδεν ιδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους

20:3

και εκεινοις κακεινοις ειπεν υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν

20:4

και εκεινοις ειπεν υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν

20:4 | instance no. 2

οι δε απηλθον παλιν εξελθων περι εκτην ωραν και ενατην ωραν εποιησεν ωσαυτως

20:5

περι δε την ενδεκατην ωραν εξελθων ευρεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους και λεγει αυτοις τι ωδε εστηκατε ολην την ημεραν αργοι

20:6

λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον ληψεσθε

20:7

λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον ληψεσθε λημψεσθε

20:7 | instance no. 2

οψιας δε γενομενης λεγει ο κυριος του αμπελωνος τω επιτροπω αυτου καλεσον τους εργατας και αποδος αυτοις τον μισθον αρξαμενος απο των εσχατων εως των πρωτων

20:8

και ελθοντες οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον

20:9

ελθοντες δε οι πρωτοι ενομισαν οτι πλειονα πλειον ληψονται λημψονται και ελαβον και αυτοι ανα δηναριον

20:10

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

20:11

λεγοντες οτι ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν και ισους ημιν αυτους εποιησας τοις βαστασασιν το βαρος της ημερας και τον καυσωνα

20:12

λεγοντες οτι ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν και ισους ημιν αυτους εποιησας τοις βαστασασιν το βαρος της ημερας και τον καυσωνα

20:12 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν ενι αυτων εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

20:13

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

20:14

η ουκ εξεστιν μοι ποιησαι ο θελω εν τοις εμοις ει η ο οφθαλμος σου πονηρος εστιν οτι εγω αγαθος ειμι

20:15

ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

20:16

ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

20:16 | instance no. 2

και αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα μαθητας κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις

20:17

ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω

20:18

και παραδωσουσιν παραδωσωσιν αυτον τοις εθνεσιν εις το εμπαιξαι και μαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ημερα αναστησεται

20:19

και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εις το εμπαιξαι και μαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ημερα αναστησεται

20:19 | instance no. 2

τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου ζεβεδεου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

20:20

ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις ις εκ δεξιων σου και εις ις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

20:21

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε αιτισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν πεινειν η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα

20:22

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα

20:22 | instance no. 2

και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε πειεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον τουτο δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

20:23

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

20:24

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους ειπεν οιδατε οτι οι αρχοντες των εθνων κατα κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων

20:25

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους ειπεν οιδατε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν κυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων

20:25 | instance no. 2

ουχ ουτως δε εσται εν υμιν αλλ αλλα ος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι εσται υμων διακονος

20:26

και ος εαν θελη εν υμιν ειναι πρωτος εστω εσται υμων δουλος

20:27

ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων υμεις δε ζητιτε εκ μικρου αυξησαι και εκ μειζονος ελαττων

20:28

ωσπερ ειναι εισερχομενοι δε και παρακληθεντες διπνησαι μη εις τους εξεχοντας τοπους ανακλινεσθε μηποτε ενδοξωτερος σου επελθη και προσελθων ο διπνοκλητωρ ειπη σοι ετι κατω χωρι υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων καταισχυνθησα εαν δε αναπεσης εις τον ηττονα τοπον επελθη σου ηττων ερει σοι ο διπνοκλητωρ αγε ετι ανω και εσται σοι τουτο χρησιμωτερον

20:28 | instance no. 2

και εκπορευομενων δε αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

20:29

και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

20:29 | instance no. 2

και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ιησους παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιος υιε δαυιδ

20:30

ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε μειζον εκραζον εκραυγαζον λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιος υιε δαυιδ

20:31

και στας ο ιησους εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελετε ποιησω υμιν

20:32

λεγουσιν αυτω κυριε ινα ανοιχθωσιν ημων οι οφθαλμοι

20:33

σπλαγχνισθεις δε ο ιησους ηψατο των οφθαλμων αυτων και ευθεως ανεβλεψαν αυτων οι οφθαλμοι και ηκολουθησαν αυτω

20:34

σπλαγχνισθεις δε ο ιησους ηψατο των οφθαλμων αυτων και ευθεως ανεβλεψαν αυτων οι οφθαλμοι και ηκολουθησαν αυτω

20:34 | instance no. 2

Chapter 21

και οτε ηγγισαν εις ιεροσολυμα και ηλθον εις βηθσφαγη βηθφαγη και βηθανια προς το ορος των ελαιων τοτε ο ιησους απεστειλεν απεστιλεν δυο μαθητας

21:1

λεγων αυτοις πορευθητε εις την κωμην την απεναντι κατεναντι υμων και ευθεως εισπορευομενοι ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

21:2

και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν εχει ευθεως δε αποστελλει αυτους

21:3

και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν χριαν εχει ευθεως δε αποστελλει αυτους ωδε

21:3 | instance no. 2

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

21:4

ειπατε τη θυγατρι σιων σειων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου

21:5

πορευθεντες δε οι μαθηται και ποιησαντες καθως προσεταξεν αυτοις ο ιησους

21:6

ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επανω επ αυτων αυτον τα ιματια αυτων και επεκαθισεν επανω αυτων

21:7

ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επανω αυτων τα ιματια αυτων και επεκαθισεν επανω αυτων

21:7 | instance no. 2

ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιματια αυτων εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω

21:8

οι δε οχλοι οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαυιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις απηντων δε αυτω πολλοι χαιροντες και δοξαζοντες τον θεον περι παν

21:9

οι δε οχλοι οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω των ων ιδον υιω δαυιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις

21:9 | instance no. 2

και εισελθοντος αυτου εις ιεροσολυμα εσεισθη εσισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος

21:10

οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ιησους ο προφητης ο απο ναζαρετ της γαλιλαιας

21:11

και εισηλθεν ο ιησους εις το ιερον του θεου και εξεβαλεν παντας τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψεν και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας

21:12

και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

21:13

και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

21:13 | instance no. 2

και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους

21:14

ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω υιω δαυιδ ηγανακτησαν

21:15

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

21:16

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

21:16 | instance no. 2

και καταλιπων καταλειπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθη εκει

21:17

πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν επινασεν

21:18

και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα παραχρη η συκη

21:19

μα και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

21:19 | instance no. 2

και ιδοντες οι μαθηται εθαυμασαν λεγοντες πως παραχρημα εξηρανθη η συκη

21:20

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

21:21

και παντα οσα εαν αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε λημψεσθε

21:22

και ελθοντι ελθοντος αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

21:23

αυτου και ελθοντι αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και η τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

21:23 | instance no. 2

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω υμας καγω ενα λογον ενα ον εαν ειπητε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

21:24

το βαπτισμα ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγ λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

21:25

το βαπτισμα ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγοντες γοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

21:25 | instance no. 2

εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ εχουσιν τον ιωαννην ως προφητην

21:26

και αποκριθεντες τω ιησου ειπον ουκ οιδαμεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

21:27

τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

21:28

τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

21:28 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν ου θελω υστερον δε μεταμεληθεις απηλθεν

21:29

και προσελθων τω δευτερω ετερω ειπεν ωσαυτως ο δε αποκριθεις ειπεν εγω κυριε και ουκ απηλθεν

21:30

τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πατρος λεγουσιν αυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου

21:31

ηλθεν γαρ προς υμας ιωαννης εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω υμεις δε ιδοντες ου μετεμεληθητε υστερον του πιστευσαι αυτω

21:32

ηλθεν γαρ προς υμας ιωαννης εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω υμεις δε ιδοντες ου ουδε μετεμεληθητε υστερον του πιστευσαι αυτω

21:32 | instance no. 2

αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος τις ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο εξεδετο αυτον γεωργοις και απεδημησεν

21:33

αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος τις ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδημησεν

21:33 | instance no. 2

οτε δε ηγγισεν ο καιρος των καρπων απεστειλεν απεστιλεν τους δουλους αυτου προς τους γεωργους λαβειν τους καρπους αυτου

21:34

και λαβοντες οι γεωργοι τους δουλους αυτου ον μεν εδειραν εδιραν ον δε απεκτειναν απεκτιναν ον δε ελιθοβολησαν

21:35

παλιν απεστειλεν απεστιλεν αλλους δουλους πλειονας των πρωτων και εποιησαν αυτοις ωσαυτως

21:36

υστερον δε απεστειλεν απεστι προς αυτους τον υιον αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον μου

21:37

λεν υστερον δε απεστειλεν προς αυτους τον υιον αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον μου

21:37 | instance no. 2

οι δε γεωργοι ιδοντες τον υιον ειπον εν εαυτοις ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αποκτινωμεν αυτον και κατασχωμεν την ημων εσται η κληρονομιαν κληρονομια αυτου

21:38

και λαβοντες αυτον εξεβαλον εξω του αμπελωνος και απεκτειναν απεκτιναν

21:39

οταν ουν ελθη ο κυριος του αμπελωνος τι ποιησει ποιηση τοις γεωργοις εκεινοις

21:40

λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

21:41

λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται εκδοσεται αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

21:41 | instance no. 2

λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων

21:42

δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του θεου και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης

21:43

δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του θεου και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης

21:43 | instance no. 2

και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον

21:44

και ακουσαντες οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι τας παραβολας αυτου εγνωσαν οτι περι αυτων λεγει

21:45

και ζητουντες αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους επειδη ως προφητην αυτον ειχον

21:46

Chapter 22

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις παραβο λεγων

22:1

λαις και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων

22:1 | instance no. 2

ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει οστις εποιησεν γαμους τω υιω αυτου

22:2

και απεστειλεν απεστιλεν τους δουλους αυτου καλεσαι ειπειν τους τοις κεκλημενους κεκλημενοις ελθειν εις τους γαμους και ουκ ηθελον ελθειν

22:3

παλιν απεστειλεν απεστιλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε τοις κεκλημενοις ιδου το αριστον μου ητοιμασα ητοιμακα οι ταυροι μου και τα σιτιστα τεθυμενα και παντα ετοιμα δευτε εις τους γαμους

22:4

παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε τοις κεκλημενοις ιδου το αριστον μου ητοιμασα οι ταυροι μου και τα σιτιστα τεθυμενα και παντα ετοιμα δευτε εις τους γαμους

22:4 | instance no. 2

οι δε αμελησαντες απηλθον ο μεν εις τον ιδιον αγρον ο δε εις επι την εμποριαν αυτου

22:5

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν απεκτιναν

22:6

και ακουσας ο βασιλευς εκεινος ωργισθη και πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσεν τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν

22:7

τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου ο μεν γαμος ετοιμος εστιν οι δε κεκλημενοι ουκ ησαν αξιοι

22:8

πορευεσθε ουν επι τας διεξοδους των οδων και οσους αν ευρητε καλεσατε εις τους γαμους

22:9

και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας οσους ευρον πονηρους τε και αγαθους και επλησθη ο γαμος ανακειμενων

22:10

εισελθων δε ο βασιλευς θεασασθαι τους ανακειμενους ειδεν ιδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον ενδυμα γαμου

22:11

και λεγει αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη

22:12

και λεγει αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη

22:12 | instance no. 2

τοτε ειπεν ο βασιλευς τοις διακονοις δησαντες αυτου χειρας και ποδας και χειρας αρατε αυτον και εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

22:13

πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

22:14

τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

22:15

και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

22:16

και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

22:16 | instance no. 2

ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

22:17

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται

22:18

επιδειξατε επιδιξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

22:19

και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη

22:20

και λεγει αυτοις τινος η εικων ικων αυτη και η επιγραφη

22:20 | instance no. 2

λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις ο ιησους αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

22:21

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες καταλειποντες αυτον απηλθον

22:22

εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι οι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

22:23

λεγοντες διδασκαλε μωσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσει επιγαμβρευση ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

22:24

λεγοντες διδασκαλε μωσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

22:24 | instance no. 2

ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαμησας γημας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

22:25

ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

22:26

υστερον δε παντων απεθανεν και η γυνη

22:27

εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

22:28

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις πλανασθε μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου

22:29

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις πλανασθε μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου

22:29 | instance no. 2

εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμιζονται αλλ ως αγγελοι του θεου εν ουρανω εισιν

22:30

περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμιν υπο του θεου λεγοντος

22:31

εγω ειμι ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν ο θεος θεος νεκρων αλλα ζωντων

22:32

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

22:33

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιμωσεν τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο

22:34

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιμωσεν τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο

22:34 | instance no. 2

και επηρωτησεν εις ις εξ αυτων νομικος πειραζων αυτον και λεγων

22:35

διδασκαλε ποια εντολη μεγαλη εν τω νομω

22:36

ο δε ιησους εφη αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

22:37

αυτη εστιν η πρωτη και μεγαλη εντολη

22:38

δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις αγαπησης τον πλησιον σου ως σεαυτον εαυτον

22:39

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται

22:40

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται

22:40 | instance no. 2

συνηγμενων δε των φαρισαιων επηρωτησεν αυτους ο ιησους

22:41

λεγων τι υμιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του δαυιδ

22:42

λεγει αυτοις πως ουν δαυιδ εν πνευματι καλει αυτον κυριον αυτον καλει λεγων

22:43

ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

22:44

ει ουν δαυιδ καλει αυτον κυριον πως υιος αυτου εστιν

22:45

και ουδεις εδυνατο αποκριθηναι αυτω αποκριθηναι λογον ουδε ετολμησεν τις απ εκεινης της ημερας επερωτησαι αυτον ουκετι

22:46

και ουδεις εδυνατο αυτω αποκριθηναι λογον ουδε ετολμησεν τις απ εκεινης της ημερας επερωτησαι αυτον ουκετι

22:46 | instance no. 2

Chapter 23

τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις μαθηταις αυτου

23:1

λεγων επι της μωσεως καθεδρας εκαθισαν οι γραμματεις και οι φαρισαιοι

23:2

παντα ουν οσα εαν ειπωσιν υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

23:3

δεσμευουσιν γαρ δε φορτια βαρεα και δυσβαστακτα και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων τω δε δακτυλω αυτων ου θελουσιν θελου κινησαι αυτα

23:4

ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας κλιετε την βασιλειαν των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν

23:13

ουαι υμιν γραμματεις οτι καταισθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν

23:14

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν του ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

23:15

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

23:15 | instance no. 2

ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν εαν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει οφιλει

23:16

μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον

23:17

και ος εαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει οφιλει

23:18

μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

23:19

μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

23:19 | instance no. 2

ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου

23:20

και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι κατοικουντι αυτον

23:21

και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου

23:22

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυ βαρυτερα του νομου την κρισιν και τον ελεον και την πιστιν ταυτα εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι

23:23

τερα ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και τον ελεον και την πιστιν ταυτα δε εδει ποιησαι κακεινα κακινα μη αφιεναι

23:23 | instance no. 2

οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καμηλον καταπινοντες

23:24

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος παραψιδος εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγης και αδικιας ακρισιας

23:25

φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και της παροψιδος ινα γενηται και το εκτος αυτων καθαρον

23:26

φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και της παροψιδος ινα γενηται και το εκτος αυτων αυτου καθαρον

23:26 | instance no. 2

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε ταφοις κεκονιαμενοις οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας

23:27

ουτως και υμεις εξωθεν μεν φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε μεστοι εστε υποκρισεως και ανομιας

23:28

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδο οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων

23:29

μειτε ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε κοσμιτε τα μνημεια μνημια των δικαιων

23:29 | instance no. 2

και λεγετε ει ημεν εν ταις ημεραις των πατερων ημων ουκ αν ημεν κοινωνοι αυτων εν τω αιματι των προφητων

23:30

ωστε μαρτυρειτε μαρτυριτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων φονεσαντων τους προφητας

23:31

και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων

23:32

οφεις γεννηματα εχιδνων αιχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης

23:33

δια τουτο ιδου εγω αποστελλω αποστελ προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις και εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν

23:34

λω δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις και εξ αυτων αποκτενειτε αποκτενιτε και σταυρωσετε σταυρωσητε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν

23:34 | instance no. 2

οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυνομενον επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου

23:35

αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

23:36

αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

23:36 | instance no. 2

ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτενουσα αποκτινασα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον ορνις επισυναγει ορνις τα νοσσια εαυτης αυτης υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε

23:37

ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων ερημος

23:38

λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

23:39

λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

23:39 | instance no. 2

Chapter 24

και εξελθων ο ιησους επορευετο απο του ιερου επορευετο και προσηλθον οι μαθηται αυτου επιδειξαι επιδιξαι αυτω τας οικοδομας του ιερου

24:1

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου βλεπετε παντα ταυτα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου καταλυθησεται

24:2

καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον της σης παρου παρουσιας και της συντελειας του αιωνος

24:3

σιας καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον της σης παρουσιας και της συντελειας συντελιας του αιωνος

24:3 | instance no. 2

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις βλεπετε μη τις υμας πλανηση

24:4

πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες οτι εγω ειμι ο χριστος και πολλους πλανησουσιν

24:5

μελλησετε μελλετε δε ακουειν πολεμους και ακοας πολεμων ορατε μη θροεισθε θροισθε δει γαρ παντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος

24:6

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται λιμοι και λοιμοι και σεισμοι κατα τοπους

24:7

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται λιμοι και λοιμοι και σεισμοι σισμοι κατα τοπους

24:7 | instance no. 2

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

24:8

τοτε παραδωσουσιν παραδωσωσιν υμας εις θλιψιν και αποκτενουσιν υμας και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων των εθνων δια το ονομα μου

24:9

και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν παραδωσωσιν εις θανατον και μισησουσιν μεισησωσιν αλληλους

24:10

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πλανησωσιν πολλους

24:11

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

24:12

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

24:12 | instance no. 2

ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

24:13

και κηρυχθησεται τουτο το ευαγγελιον της βασιλειας εν ολη τη οικουμενη εις μαρτυριον πασιν τοις εθνεσιν και τοτε ηξει το τελος

24:14

οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου εστως εστος εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειτω νοιτω

24:15

τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν επι τα ορη

24:16

ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τα εκ της οικιας αυτου

24:17

ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τα εκ της οικιας αυτου

24:17 | instance no. 2

και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω εις τα οπισω αραι τα ιματια αυτου

24:18

ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

24:19

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος μηδε σαββατω σαββατου

24:20

εσται γαρ τοτε θλιψις μεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχης κοσμου εως του νυν ουδ ουδε ου μη γενηται

24:21

και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

24:22

και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

24:22 | instance no. 2

τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ωδε μη πιστευσητε

24:23

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι ψευδο χριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν δωσωσιν σημεια μεγαλα και τερατα ωστε πλανησαι ει δυνατον και τους εκλεκτους

24:24

ιδου προειρηκα υμιν

24:25

εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερημω εστιν μη εξελθητε ιδου εν τοις τα ταμειοις μιοις μη πιστευσητε

24:26

ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:27

ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:27 | instance no. 2

οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

24:28

ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται

24:29

και τοτε φανησεται το σημειον του υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι της γης και οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης

24:30

και τοτε φανησεται το σημειον του υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι της γης και οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης

24:30 | instance no. 2

και αποστελει τους αγγελους αυτου μετα σαλπιγγος φωνης μεγαλης και επισυναξουσιν τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρων ουρανων εως ακρων αυτων

24:31

απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος

24:32

λος απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος

24:32 | instance no. 2

ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

24:33

αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται

24:34

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

24:35

περι δε της ημερας εκεινης και ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ μου μονος

24:36

ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:37

ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:37 | instance no. 2

ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες πεινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον

24:38

και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

24:39

τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο εις ις παραλαμβανεται και ο εις ις αφιεται

24:40

δυο αληθουσαι εν τω μυλωνι μυλω μια πα παραλαμβανεται και μια αφιεται

24:41

δυο αληθουσαι εν τω μυλωνι μια παραλαμβανεται ραλαμβανεται και η μια αφιεται

24:41 | instance no. 2

γρηγορειτε γρηγοριτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ημερα η ωρα ο κυριος υμων ερχεται

24:42

εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν εασεν διορυγηναι την οικιαν αυτου

24:43

δια τουτο και υμεις γινεσθε ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειτε δοκιτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται

24:44

τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου επι της θεραπειας θεραπιας αυτου του διδοναι αυτοις την τροφην εν καιρω

24:45

τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου του οικου επι της θεραπειας αυτου του διδοναι αυτοις την τροφην εν καιρω

24:45 | instance no. 2

μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως

24:46

αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου αυτω καταστησει αυτον

24:47

εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ελθειν ερχεσθαι

24:48

και αρξηται τυπτειν τους συνδουλους εσθιειν αυτου αισθιη δε και πινειν πεινη μετα των μεθυοντων

24:49

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

24:50

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

24:50 | instance no. 2

και διχοτομησει διχοτομηση αυτον και το μερος αυτου μετα των υποκριτων θησει εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

24:51

Chapter 25

τοτε ομοιωθησεται η βασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων εξηλθον εις απαντησιν υπαντησιν του νυμφιου

25:1

πεντε δε ησαν εξ αυτων φρονιμοι και αι πεντε μωραι

25:2

αιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων εαυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον

25:3

αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις αγγιοις αυτων μετα των λαμπαδων αυτων

25:4

χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον

25:5

μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμφιος ερχεται εξερχεσθε εις απαντησιν αυτου

25:6

τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων

25:7

αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπον δοτε ημιν εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται

25:8

απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε ουκ ου μη αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε δε μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις

25:9

απερχομενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη εκλισθη η θυρα

25:10

υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν

25:11

ο δε αποκριθεις ειπεν αυταις αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας

25:12

γρηγορειτε γρηγοριτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται

25:13

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται

25:13 | instance no. 2

ωσπερ γαρ ανθρωπος αποδημων εκαλεσεν τους ιδιους δουλους και παρεδωκεν αυτοις τα υπαρχοντα αυτου

25:14

και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

25:15

πορευθεις δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων ειργασατο εν αυτοις και εποιησεν αλλα πεντε ταλαντα

25:16

ωσαυτως δε και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

25:17

ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν εν τη γη και απεκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου

25:18

ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν εν τη γη και απεκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου

25:18 | instance no. 2

μετα δε χρονον πολυν ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και συναιρει συνερει μετ αυτων λογον

25:19

και προσελθων ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:20

εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:21

εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:21 | instance no. 2

προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα λαβων ειληφως ειπεν κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:22

εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:23

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας εσπιρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας

25:24

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας

25:24 | instance no. 2

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

25:25

αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα εσπιρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα

25:26

εδει ουν σε βαλειν το τα αργυριον αργυρια μου τοις τραπεζιταις και ελθων εγω εκομισαμην αν το εμον συν τοκω

25:27

αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα

25:28

τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

25:29

τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο δοκει εχει εχειν αρθησεται απ αυτου

25:29 | instance no. 2

και τον αχρειον αχριον δουλον εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

25:30

οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου

25:31

και συναχθησεται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους α απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

25:32

π και συναχθησεται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

25:32 | instance no. 2

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

25:33

τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ευλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου

25:34

επεινασα επινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγετε με

25:35

γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν φυλακη ημην και ηλθετε προς με

25:36

γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν φυλακη ημην και ηλθετε ηλθατε προς με

25:36 | instance no. 2

τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα πινωντα και εθρεψαμεν η διψωντα και εποτισαμεν

25:37

ποτε δε σε ειδομεν ιδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

25:38

ποτε δε σε ειδομεν ιδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

25:39

και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελ αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε

25:40

φων και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε

25:40 | instance no. 2

τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε απ εμου οι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου

25:41

επεινασα επινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε με

25:42

ξενος ημην και ου συνηγαγετε με γυμνος και ου περιεβαλετε με ασθενης και εν φυλακη και ουκ επεσκεψασθε με

25:43

τοτε αποκριθησονται και αυ αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

25:44

τοτε αποκριθησονται και αυτοι τοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν ιδομεν πεινωντα πινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

25:44 | instance no. 2

τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

25:45

και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

25:46

Chapter 26

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου

26:1

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου

26:1 | instance no. 2

οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι

26:2

τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα

26:3

και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν αποκτινωσιν

26:4

ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω

26:5

του δε ιησου γενο γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

26:6

μενου του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

26:6 | instance no. 2

προσηλθεν αυτω γυνη αλαβαστρον μυρου εχουσα βαρυτιμου και κατεχεεν επι την κεφαλην αυτου ανακειμενου

26:7

ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια απωλια αυτη του μυρου

26:8

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι τοις πτωχοις

26:9

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε τη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασατο εις εμε

26:10

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

26:11

βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι με εποιησεν

26:12

αμην λεγω υμιν οπου εαν αν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

26:13

τοτε πορευθεις εις ις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις

26:14

ειπεν τι θελετε θελε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια

26:15

τε ειπεν τι θελετε μοι δουναι καγω και εγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια

26:15 | instance no. 2

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

26:16

τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες αυτω που θελεις ετοιμασομεν ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

26:17

ο δε ειπεν αυτοις υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου

26:18

και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα

26:19

και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα

26:19 | instance no. 2

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα μαθητων

26:20

και εσθιοντων αισθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις ις εξ υμων παραδωσει με

26:21

και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εκαστος αυτων μητι εγω ειμι κυριε

26:22

ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου εν τω τρυβλιω την χειρα ουτος με παραδωσει

26:23

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω ε εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

26:24

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω κεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

26:24 | instance no. 2

αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι λεγει αυτω συ ειπας

26:25

εσθιοντων αισθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους τον αρτον και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου

26:26

και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε πειετε εξ αυτου παντες

26:27

τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν αμαρτιων

26:28

τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι υπερ πολλων εκχυνομενον εκχυννομενον εις αφεσιν αμαρτιων

26:28 | instance no. 2

λεγω δε υμιν οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γεννηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου

26:29

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

26:30

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα ποιμαινα και διασκορπι διασκορπισθησεται τα προβατα της ποιμνης

26:31

σθησεται τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται τα προβατα της ποιμνης

26:31 | instance no. 2

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

26:32

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω δε ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

26:33

εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με

26:34

λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι απαρνησομαι ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον

26:35

λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον

26:35 | instance no. 2

τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον γεθσημανη γηθσημανει και λεγει τοις μαθηταις καθισατε αυτου εως ου απελθων προσευξωμαι εκει

26:36

και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι λυπισθαι και αδημονειν

26:37

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε γρηγοριτε μετ εμου

26:38

και προσελθων προελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος προσευχο και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθετω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ

26:39

μενος και προσελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθετω παρελθατω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ

26:39 | instance no. 2

και ερχεται προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου

26:40

γρηγορειτε γρηγοριτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον πιρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης

26:41

παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο το ποτηριον παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο πιω γενηθητω το θελημα σου

26:42

παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο το ποτηριον παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο πιω πειω γενηθητω το θελημα σου

26:42 | instance no. 2

και ελθων ευρισκει ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι

26:43

και αφεις αυτους απελθων παλιν προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων

26:44

τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων αμαρ

26:45

τωλων τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων

26:45 | instance no. 2

εγειρεσθε εγιρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

26:46

και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις ις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

26:47

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

26:48

και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββι και κατεφιλησεν αυτον

26:49

ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ω παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον

26:50

ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ω ο παρει παρι τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον

26:50 | instance no. 2

και ιδου εις ις των μετα ιησου εκτεινας εκτινας την χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον

26:51

τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα αποθανουνται απολουνται

26:52

η δοκεις δοκιτε οτι ου δυναμαι αρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι πλειους η δωδεκα λεγεωνας αγγελων

26:53

η δοκεις οτι ου δυναμαι αρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι πλειους η δωδεκα λεγεωνας λεγεωνων αγγελων αγγελους

26:53 | instance no. 2

πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων οτι ουτως δει γενεσθαι

26:54

εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθετε εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν προς υμας εκαθεζομην διδασκων εν τω ιερω και ουκ εκρατησατε με

26:55

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον

26:56

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον

26:56 | instance no. 2

οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

26:57

ο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων ιδειν το τελος

26:58

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως θανατωσωσιν αυτον

26:59

και ουχ ευρον πολλων και ψευδο πολλων ψευδομαρτυρων προσελθοντων ουχ ευρον

26:60

και ουχ ευρον και πολλων ψευδομαρτυρων μαρτυρων προσελθοντων ουχ ευρον υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδομαρυρες

26:60 | instance no. 2

υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδομαρτυρες ειπον ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικοδομησαι αυτον

26:61

και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

26:62

ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

26:63

λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας οτι εγω ειμι πλην λεγω υμιν οτι απ αρτι οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου

26:64

τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιματια αυτου λεγων οτι εβλασφημησεν τι ετι χρειαν χριαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφημιαν εκ του στοματος αυτου

26:65

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

26:66

τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε ερραπισαν εραππισαν αυτον

26:67

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

26:68

ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιησου του γαλιλαιου

26:69

ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις

26:70

εξελθοντα εξελθοντος δε αυτον αυτου εις τον πυλωνα ειδεν ιδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις εκει και ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου

26:71

εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις τοις εκει και ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου

26:71 | instance no. 2

και παλιν ηρνησατο μεθ μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

26:72

μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

26:73

τοτε ηρξατο καταθεματιζειν και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν

26:74

και εμνησθη ο πετρος του ρηματος του ιησου ειρηκοτος αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

26:75

και εμνησθη ο πετρος του ρηματος του ιησου ειρηκοτος αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

26:75 | instance no. 2

Chapter 27

πρωιας δε γενομενης συμβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον τον ιησουν

27:1

και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι

27:2

τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη μεταμεληθεις απεστρεψεν τα τριακοντα λ αργυρια τοις αρχιερευσιν αρχιερευσι και τοις πρεσβυτεροις

27:3

λεγων και τοις πρεσβυτεροις ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας ημαρ συ οψει

27:4

τον λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας συ οψει οψη

27:4 | instance no. 2

και ριψας τα αργυρια εν τω ναω ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο

27:5

οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιμη αιματος εστιν

27:6

συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

27:7

διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της σημερον

27:8

τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ

27:9

τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ

27:9 | instance no. 2

και εδωκαν εδωκα αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα καθως συνεταξεν μοι κυριος

27:10

ο δε ιησους εστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω συ λεγεις

27:11

και εν τω κατηγορεισθαι κατηγορισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

27:12

και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

27:12 | instance no. 2

τοτε λεγει αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν κατηγορουσιν

27:13

και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

27:14

κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον

27:15

ειχον δε τοτε δεσμιον επισημον λεγομενον βαραββαν ος δια φονον και στασιν ην βεβλημενος εις φυλακην

27:16

συνηγμενων ουν δε αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε απολυσω υμιν βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον

27:17

συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε των δυο απολυσω υμιν τον βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον

27:17 | instance no. 2

ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

27:18

καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν απεστιλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

27:19

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι επεισαν επισαν τους οχλους ινα αιτησωνται τον βαραββαν τον δε ιησουν απολεσωσιν

27:20

αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμιν οι δε ειπον βαραββαν

27:21

λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγομενον χριστον λεγουσιν αυτω παντες σταυρωθητω

27:22

ο δε ηγεμων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

27:23

ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα μαλλον θορυβος γινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος του δικαιου τουτου υμεις οψεσθε

27:24

ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα μαλλον θορυβος γινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος τουτου του δικαιου τουτου υμεις οψεσθε

27:24 | instance no. 2

και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιμα αυτου εφ ημας και επι τα τεκνα ημων

27:25

τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη σταυρωσωσιν αυτον

27:26

τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν σπιραν

27:27

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην κοκ

27:28

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην κινην

27:28 | instance no. 2

και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν εθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον επι εν την τη δεξιαν δεξια αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπαιζον αυτω λεγοντες χαιρε ο βασιλευς βασιλευ των ιουδαιων

27:29

και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

27:30

και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι

27:31

και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι

27:31 | instance no. 2

εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου

27:32

και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο εστιν λεγομενος κρανιου τοπος

27:33

εδωκαν αυτω πιειν πειειν οξος μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ ηθελεν ηθελησεν πιειν πειειν

27:34

σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου διεμερι

27:35

σαντο σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον

27:35 | instance no. 2

και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

27:36

και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων

27:37

τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις ις εκ δεξιων και εις ις εξ ευωνυμων

27:38

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες κεινουντες τας κεφαλας αυτων

27:39

και λεγοντες ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου και καταβηθι απο του σταυρου

27:40

και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου καταβηθι απο του σταυρου

27:40 | instance no. 2

ομοιως δε και οι αρχιερεις εμπαιζοντες μετα των γραμματεων και πρεσβυτερων και φαρισαιων ελεγον

27:41

αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι ει βασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσομεν επ αυτω

27:42

ει πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

27:43

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον αυτον

27:44

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες συνσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον ωνιδιζον αυτον

27:44 | instance no. 2

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης εννατης

27:45

περι δε την ενατην εννατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλει ηλι ηλει λιμα σαβαχθανι σαβαχθανει τουτ εστιν θεε μου θεε μου ινα ινατι τι με εγκατελιπες ενκατελειπας

27:46

τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

27:47

και ευθεως δραμων εις ις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

27:48

και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

27:48 | instance no. 2

οι δε λοιποι ελεγον αφες ιδωμεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον

27:49

ο δε ιησους παλιν κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν το πνευμα

27:50

και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν

27:51

και τα μνημεια μνημια ανεωχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθη

27:52

και εξελθοντες εκ των μνημειων μνημιων μετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις

27:53

και εξελθοντες εκ των μνημειων μετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις

27:53 | instance no. 2

ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον σισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος

27:54

ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω

27:55

εν αις ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωση μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου

27:56

οψιας δε γενο γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευσεν τω ιησου

27:57

μενης οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας αριμαθιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευσεν εμαθητευσε τω ιησου

27:57 | instance no. 2

ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε εκελευσεν ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

27:58

και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα

27:59

και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου μνημιου απηλθεν

27:60

ην δε εκει μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου

27:61

ην δε εκει μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου

27:61 | instance no. 2

τη δε επαυριον ητις εστιν μετα την παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πιλατον

27:62

λεγοντες κυριε εμνησθημεν οτι εκεινος ο πλανος ειπεν ετι ζων μετα τρεις τρις ημερας εγειρομαι εγιρομαι

27:63

κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

27:64

κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

27:64 | instance no. 2

εφη δε αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε

27:65

οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον μετα της κουστωδιας

27:66

Chapter 28

οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν μαρια μαριαμ η μαγδαληνη και η αλλη μαρια μαριαμ θεωρησαι τον ταφον

28:1

και ιδου σεισμος σισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απε απεκυλισεν τον λιθον απο της θυρας και εκαθητο επανω αυτου

28:2

και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν κυλισεν τον λιθον απο της θυρας και εκαθητο επανω αυτου

28:2 | instance no. 2

ην δε η ιδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει ως χιων χειων

28:3

απο δε του φοβου αυτου εσεισθησαν εσισθησαν οι τηρουντες και εγενοντο ωσει ως νεκροι

28:4

αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε φοβισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον ζητειτε ζητιτε

28:5

ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος

28:6

και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

28:7

και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

28:7 | instance no. 2

και εξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου μνημιου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι απαγγιλαι τοις μαθηταις αυτου

28:8

ως δε επορευοντο απαγγειλαι απαγγιλαι τοις μαθηταις αυτου και ιδου ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω

28:9

τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει με οψονται

28:10

τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε φοβισθε υπαγετε απαγγειλατε απαγγιλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει με οψονται οψωνται

28:10 | instance no. 2

πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν απηγγιλαν τοις αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα

28:11

και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις

28:12

λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου ελθοντες νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων

28:13

λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων

28:13 | instance no. 2

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν πεισωμεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν ποιησωμεν

28:14

οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν διδαχθησαν και διεφημισθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον

28:15

οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους

28:16

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

28:17

και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

28:18

και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

28:18 | instance no. 2

πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος

28:19

διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην ενετιλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην

28:20

The Gospel of Mark

Chapter 1

αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου

1:1

ως γεγραπται εν τοις προφηταις ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει κατασκευαση την οδον σου εμπροσθεν σου

1:2

φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ευθιας ποιειτε τας τριβους αυτου

1:3

εγενετο ιωαννης βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων

1:4

και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται και εβαπτιζοντο παντες εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων

1:5

και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται και εβαπτιζοντο παντες εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων

1:5 | instance no. 2

ην δε ο ιωαννης ενδεδυμενος τριχας καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου και εσθιων αισθιων ακριδας και μελι αγριον

1:6

και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυροτερος μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανος κυψας λυσαι τον ιμαντα των υπο υποδηματων αυτου

1:7

και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυροτερος μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανος κυψας λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων δηματων αυτου

1:7 | instance no. 2

εγω μεν εβαπτισα υμας εν υδατι αυτος δε βαπτισει υμας εν βαπτιση πνευματι αγιω και πυρι

1:8

και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ο ιησους απο ναζαρετ ναζαρεθ της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην υπο ιωαννου

1:9

και ευθεως αναβαινων απο του υδατος ειδεν ιδεν σχιζομενους τους ουρανους και το πνευμα ωσει περιστεραν καταβαινον επ εις αυτον

1:10

και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα

1:11

και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω σοι ευδοκησα

1:11 | instance no. 2

και ευθυς ευθεως το πνευμα αυτον εκβαλλει εις την ερημον

1:12

και ην εκει εν τη ερημω ημερας τεσσαρακοντα πειραζομενος υπο του σατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω

1:13

μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θεου

1:14

και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγι ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω

1:15

κεν και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε μετανοιτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω

1:15 | instance no. 2

περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν ιδεν σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου του σιμωνος βαλλοντας αμφιβαλλοντας αμφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλιεις

1:16

και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλιεις ανθρωπων

1:17

και ευθεως αφεντες τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω

1:18

και προβας ε εκειθεν ολιγον ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα

1:19

και προβας εκειθεν κειθεν ολιγον ειδεν ιδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα

1:19 | instance no. 2

και ευθεως εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μισθωτων απηλθον οπισω αυτου

1:20

και εισπορευονται εις καπερναουμ και ευθεως τοις σαββασιν εισελθων εδιδασκεν εις την συναγωγην εδιδασκεν αυτων

1:21

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις

1:22

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις

1:22 | instance no. 2

και ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν

1:23

λεγων εα τι ημιν και σοι συ ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

1:24

και επετιμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου

1:25

και σπαραξαν αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ απ αυτου

1:26

και εθαμβηθησαν παντες ωστε συζητειν συνζητειν προς εαυτους λε λεγοντας τι εστιν τουτο τις η διδαχη η καινη αυτη οτι κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσιν αυτω

1:27

και εθαμβηθησαν παντες ωστε συζητειν προς εαυτους λεγοντας γοντας τι εστιν τουτο τις η διδαχη η καινη αυτη οτι κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσιν αυτω

1:27 | instance no. 2

εξηλθεν δε η ακοη αυτου ευθυς εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας

1:28

και ευθεως εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον ηλθεν εις την οικιαν σιμωνος και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου

1:29

η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσιν αυτω περι αυτης

1:30

η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσιν αυτω περι αυτης

1:30 | instance no. 2

και προσελθων ηγειρεν ηγιρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος ευθεως και διηκονει αυτοις

1:31

οψιας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους

1:32

και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

1:33

και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδει ηδεισαν αυτον

1:34

σαν και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν αυτον

1:34 | instance no. 2

και πρωι εννυχον λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει και προσηυχετο

1:35

και κατεδιωξαν αυτον ο σιμων και οι μετ αυτου

1:36

και ευροντες αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντες σε ζητουσιν

1:37

και λεγει αυτοις αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα και κακει εκει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα εληλυθα

1:38

και ην κηρυσσων εν εις ταις τας συναγωγαις συναγωγας αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων

1:39

και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

1:40

και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελης κυριε δυνασαι με καθαρισαι

1:40 | instance no. 2

ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας εκτινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι

1:41

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν η λεπρα απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη

1:42

και εμβριμησαμενος αυτω ευθεως εξεβαλεν αυτον

1:43

και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις

1:44

και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

1:44 | instance no. 2

ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι δυνασθαι αυτον δυνασθαι φανερως εις πολιν εισελθειν αλλ εξω εν ερημοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον πανταχοθεν παντοθεν

1:45

Chapter 2

και εισηλθεν παλιν εις καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εις οικον εστιν

2:1

και ευθεως συνηχθησαν πολλοι ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προς την θυραν και ελαλει αυτοις τον λογον

2:2

και ευθεως συνηχθησαν πολλοι ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προς την θυραν και ελαλει αυτοις τον λογον

2:2 | instance no. 2

και ερχονται προς αυτον τινες παραλυτικον φεροντες αιρομενον ερομενον υπο τεσσαρων

2:3

και μη δυναμενοι προσεγγισαι αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην ο ιησους και εξορυξαντες χαλωσιν τον κραββατον κραβαττον εφ ω ο παραλυτικος κατεκειτο

2:4

ιδων δε ο ιησους την πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον αφεωνται αφεονται σοι αι αμαρτιαι σου

2:5

ησαν δε τινες των γραμματεων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταις καρδιαις αυτων

2:6

ησαν δε τινες των γραμματεων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταις καρδιαις αυτων

2:6 | instance no. 2

τι ουτος ουτως λαλει βλασφημιας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη εις ιησους ο θεος

2:7

και ευθεως επιγνους ο ιησους τω πνευματι αυτου οτι ουτως αυτοι διαλογιζονται εν εαυτοις ειπεν αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υμων

2:8

τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω αφεωνται αφεονται σου συ αι αμαρτιαι η ειπειν εγειραι εγειρε και αρον τον κραβαττον σου τον κραββατον και περιπατει περιπατι

2:9

ινα δε ειδητε ιδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου αφιεναι αμαρτιας επι της γης αμαρτιας λεγει τω παραλυτικω

2:10

σοι συ λεγω εγειραι εγιρε και αρον τον κραββατον κραβαττον σου και υπαγε εις τον οικον σου

2:11

και ηγερθη ευθεως και αρας τον κραββατον κραβαττον εξηλθεν εναντιον ενωπιον παντων ωστε εξιστασθαι παντας και δοξαζειν τον θεον λεγοντας οτι ουδεποτε ουτως ειδομεν ιδομεν

2:12

και εξηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν και πας ο οχλος ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους

2:13

και παραγων ειδεν λευι τον του αλφαιου καθημενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

2:14

και παραγων ειδεν ιδεν λευι λευειν τον του αλφαιου καθημενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω ακολουθει ακολουθι μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

2:14 | instance no. 2

και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω

2:15

και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον εσθιοντα αισθιονται μετα των τελωνων και αμαρτωλων ελεγον τοις μαθηταις αυτου τι οτι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει

2:16

και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον εσθιοντα μετα των τελωνων και αμαρτωλων ελεγον τοις μαθηταις αυτου τι οτι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει αισθιει και πινει πεινει

2:16 | instance no. 2

και ακουσας ο ιησους λεγει αυτοις ου χρειαν χριαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

2:17

και ησαν οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων φαρισαιοι νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω δια τι οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι μαθηται ου νηστευουσιν

2:18

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν τον νυμφιον ου δυνανται νηστευειν

2:19

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν τον νυμφιον ου δυνανται νηστευειν

2:19 | instance no. 2

ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν νηστευσωσιν εν εκειναις ταις εκεινη τη ημεραις ημερα

2:20

και ουδεις επιβλημα ρακους αγναφου επιρραπτει επιραπτει επι ιματιω παλαιω ει δε μη αιρει το πληρωμα αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισμα γινεται

2:21

και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μη ρησσει ο οινος ο νεος τους ασκους και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον

2:22

και παλιν εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοις σαββασιν δια των σποριμων και ηρξαντο οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας

2:23

και οι φαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν εν οι μαθηται σου τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν

2:24

και αυτος ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε χρειαν εσχεν και επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου

2:25

και αυτος ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε χρειαν χριαν εσχεν και επεινασεν επινασεν αυτος και οι μετ αυτου

2:25 | instance no. 2

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ του αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξεστιν φαγειν ει μη τοις ιερευσιν αρχιερευσιν μονοις και εδωκεν και τοις συν αυτω ουσιν

2:26

και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο και ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον

2:27

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

2:28

Chapter 3

και εισηλθεν παλιν εις την συναγωγην και ην εκει ανθρωπος εξηραμμενην εχων την χειρα

3:1

και παρετηρουν αυτον ει τοις σαββασιν θεραπευσει θεραπευση αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου

3:2

και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραμμενην εξηραμμεννην εχοντι την χειρα εγειραι εγιραι εις το μεσον

3:3

και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι αποκτιναι οι δε εσιωπων εσιωπησαν

3:4

και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος συνλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης ως η αλλη

3:5

και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν εξετινεν και αποκατεσταθη απεκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης ως η αλλη

3:5 | instance no. 2

και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεως μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν

3:6

και ο ιησους ανεχωρησεν μετα των μαθητων αυτου προς την θαλασσαν και πολυ πληθος απο της γαλιλαιας ηκολουθησαν αυτω και απο της ιουδαιας

3:7

και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

3:8

και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

3:8 | instance no. 2

και ειπεν τοις μαθηταις αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον ινα μη θλιβωσιν αυτον

3:9

πολλους γαρ εθεραπευσεν ωστε επιπιπτειν αυτω ινα αυτου αψωνται οσοι ειχον μαστιγας

3:10

και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρει προσεπιπτεν προσεπιπτον αυτω και εκραζεν εκραζον λεγοντα οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου

3:11

και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν οτι η

3:12

δεισαν τον χριστον και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν ειναι

3:12 | instance no. 2

και αναβαινει εις το ορος και προσκαλειται ους ηθελεν αυτος και απηλθον προς αυτον

3:13

και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αποστελλει αυτους ους και αποστολους ωνομασεν του κηρυσσειν

3:14

και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια

3:15

και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον

3:16

και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονοματα βοανεργες ο εστιν υιοι βροντης

3:17

και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονοματα βοανεργες βοανηργες ο εστιν υιοι βροντης

3:17 | instance no. 2

και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και ματθαιον μαθθεον τον τελωνην και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον θαδδεον και σιμωνα τον κανανιτην

3:18

και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

3:19

και ερχονται εις οικον και συνερχεται παλιν οχλος ωστε μη δυνασθαι αυτους μητε αρτον φαγειν

3:20

και ακουσαντες οι παρ αυτου εξηλθον κρα κρατησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη

3:21

και ακουσαντες οι παρ αυτου εξηλθον κρατησαι τησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη

3:21 | instance no. 2

και οι γραμματεις οι απο ιεροσολυμων καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

3:22

και προσκαλεσαμενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν εκβαλειν

3:23

και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη

3:24

και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη

3:25

και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη

3:25 | instance no. 2

και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και μεμερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελος εχει

3:26

ουδεις δυναται τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαση

3:27

αμην λεγω υμιν οτι παντα αφεθησεται τα αμαρτηματα τοις υιοις των ανθρωπων τα αμαρτηματα και βλασφημιαι οσας αν βλασφημησωσιν

3:28

ος δ αν βλασφημηση εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλ ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως

3:29

ος δ αν βλασφημηση εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλ αλλα ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως

3:29 | instance no. 2

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

3:30

ερχονται ουν οι αδελφοι και η μητηρ αυτου και εξω εστωτες απεστειλαν απεστιλαν προς αυτον φωνουντες αυτον

3:31

και εκαθητο οχλος περι αυτον οχλος ειπον δε αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου και αι αδελφαι σου εξω ζητουσιν σε

3:32

και απεκριθη αυτοις λεγων τις εστιν η μητηρ μου η οι αδελφοι μου

3:33

και περιβλεψαμενος κυκλω τους περι αυτον καθη καθημενους λεγει ιδε η μητηρ μου και οι αδελφοι μου

3:34

και περιβλεψαμενος κυκλω τους περι αυτον καθημενους μενους λεγει ιδε η μητηρ μου και οι αδελφοι μου

3:34 | instance no. 2

ος γαρ αν ποιηση το θελημα του θεου ουτος αδελφος μου και αδελφη μου και μητηρ εστιν

3:35

Chapter 4

και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη προς αυτον οχλος πολυς ωστε αυτον εμβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θαλασσαν επι της γης ην

4:1

και εδιδασκεν αυτους εν παραβολαις πολλα και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου

4:2

ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπι σπειρων του σπειραι

4:3

ρων ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι σπιραι

4:3 | instance no. 2

και εγενετο εν τω σπειρειν σπιρειν ο μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτο

4:4

αλλο δε επεσεν επι το πετρωδες οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν εξανετιλεν δια το μη εχειν βαθος γης

4:5

ηλιου δε ανατειλαντος ανατιλαντος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη

4:6

και αλλο επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν

4:7

και αλλο επε επεσεν εις την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανοντα και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

4:8

σεν και αλλο επεσεν εις την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανοντα και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

4:8 | instance no. 2

και ελεγεν ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

4:9

οτε δε εγενετο καταμονας κατα μονας ηρωτησαν αυτον οι περι αυτον συν τοις δωδεκα φρασον ημιν την παραβολην

4:10

και ελεγεν αυτοις υμιν δεδοται γνωναι το τα μυστηριον μυστηρια της βασιλειας του θεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα παντα γινεται

4:11

βλεπωσιν και ελεγεν μη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποτε επιστρεψωσιν και αφεθη αυτοις υμιν δεδοται γνωναι το μυστηριον της βασιλειας του θεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα αμαρτηματα παντα γινεται

4:11 | instance no. 2

ινα βλεποντες βλεπωσιν και μη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποτε επιστρεψωσιν και αφεθη αυτοις τα αμαρτηματα

4:12

και λεγει αυτοις ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθε

4:13

ο σπειρων τον λογον σπειρει

4:14

ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν αυτου ευθεως ερχεται ο σατανας και αιρει τον λογον τον εσπαρμενον εν ταις καρ καρδιαις αυτων

4:15

ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν ευθεως ερχεται ο σατανας και αιρει τον λογον τον εσπαρμενον εν ταις καρδιαις διαις αυτων

4:15 | instance no. 2

και ουτοι εισιν ομοιως οι επι τα πετρωδη σπειρομενοι σπιρομενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογον ευθεως μετα χαρας λαμβανουσιν αυτον

4:16

και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν ειτα γενομενης θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθεως σκανδαλιζονται

4:17

και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι σπιρομενοι οι τον λογον ακουοντες

4:18

και αι μεριμναι του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου και αι πε περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν τον λογον και ακαρπος γινεται

4:19

ρι και αι μεριμναι του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν τον λογον και ακαρπος γινεται

4:19 | instance no. 2

και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντες οιτινες ακουουσιν τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

4:20

και ελεγεν αυτοις μητι ο λυχνος ερχεται ινα υπο τον μοδιον τεθη η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη

4:21

ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν μη φα φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα εις φανερον ελθη

4:22

ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν μη φανερωθη νερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα εις φανερον ελθη

4:22 | instance no. 2

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

4:23

και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετρειτε μετριτε μετρηθησεται υμιν και προστεθησεται υμιν τοις ακουουσιν

4:24

ος γαρ αν εαν εχη δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

4:25

και ελεγεν ουτως εστιν η βασιλεια του θεου ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης

4:26

και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστανη και μη μηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος

4:27

και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστανη και μηκυνηται κυνηται ως ουκ οιδεν αυτος

4:27 | instance no. 2

αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

4:28

οταν δε παραδω ο καρπος ευθεως αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο θερισμος

4:29

και ελεγεν τινι ομοιωσωμεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια παραβολη παραβαλωμεν αυτην

4:30

ως κοκκον κοκκω σιναπεως ος οταν σπαρη επι της γης μικροτερος εστιν παντων των σπερματων εστιν των επι της γης

4:31

και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παντων των λαχανων μειζων και ποιει κλαδους μεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν

4:32

και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παντων των των λαχανων μειζων και ποιει κλαδους μεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα πετινα του ουρανου κατασκηνουν

4:32 | instance no. 2

και τοιαυταις παραβολαις πολλαις ελαλει αυτοις τον λογον καθως εδυναντο ακουειν

4:33

και χωρις δε παραβολης ουκ ελαλει αυτοις τον λογον κατ ιδιαν δε τοις μαθηταις αυτου επελυεν παντα

4:34

και λεγει αυτοις εν εκεινη τη ημερα οψιας γενομενης διελθωμεν εις το περαν

4:35

και αφεντες τον οχλον παραλαμβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια ην μετ αυτου

4:36

και αφεντες τον οχλον παραλαμβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια ην μετ αυτου

4:36 | instance no. 2

και γινεται λαιλαψ ανεμου μεγαλη τα δε κυματα επεβαλλεν εις το πλοιον ωστε αυτο ηδη γεμιζεσθαι

4:37

και ην αυτος επι τη πρυμνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων και διεγειρουσιν διεγιρουσιν αυτον και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου μελει σοι οτι απολλυμεθα

4:38

και διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφι πεφιμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη

4:39

μωσο και διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφιμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη

4:39 | instance no. 2

και ειπεν αυτοις τι δειλοι διλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε πιστιν

4:40

και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο οι ανεμος ανεμοι και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

4:41

Chapter 5

και ηλθον εις το περαν της θαλασσης εις την χωραν των γαδαρηνων

5:1

και εξελθοντι εξελθοντος αυτω αυτου εκ του πλοιου ευθεως απηντησεν αυτω εκ των μνημειων μνημιων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω ακα

5:2

και εξελθοντι αυτω εκ του πλοιου ευθεως απηντησεν αυτω εκ των μνημειων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω θαρτω

5:2 | instance no. 2

ος την κατοικησιν ειχεν εν τοις μνημασιν και ουτε αλυσεσιν ουδεις εδυνατο ηδυνατο αυτον δησαι

5:3

δια το αυτον πολλακις πεδαις και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυτου τας αλυσεις και τας πεδας συντετριφθαι και ουδεις ισχυεν αυτον ισχυεν δαμασαι

5:4

και δια παντος νυκτος και ημερας εν τοις ορεσιν μνημασιν και εν τοις μνημασιν ορεσιν ην κραζων και κατακοπτων εαυτον λιθοις

5:5

ιδων δε τον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυτω

5:6

και κραξας φωνη μεγαλη ειπεν λεγει τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισης

5:7

ελεγεν γαρ αυτω εξελθε το πνευμα το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου

5:8

και επηρωτα αυτον τι ονομα σοι ονομα και απεκριθη λεγων λεγει αυτω λεγεων ονομα μοι οτι πολλοι εσμεν

5:9

και παρεκαλει αυτον πολλα ινα μη αυτους αποστειλη εξω της χωρας αυτους αποστιλη

5:10

ην δε εκει προς τω ορει αγελη χοιρων μεγαλη πολλων βοσκομενη

5:11

και παρεκαλεσαν αυτον παντες οι δαιμονες λεγοντες πεμψον ημας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωμεν

5:12

και παρεκαλεσαν αυτον παντες οι δαιμονες λεγοντες πεμψον ημας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωμεν

5:12 | instance no. 2

και επετρεψεν αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα ακαθαρθα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση

5:13

και οι δε βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και ανηγγειλαν απηγγιλαν εις την πολιν και εις τους αγρους και εξηλθον ηλθον ιδειν τι εστιν το γεγονος

5:14

και ερχονται προς τον ιησουν και θεωρουσιν τον δαιμονιζομενον καθημενον και ιματισμενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν

5:15

και διηγησαντο δε αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιμονιζομενω και περι των χοιρων

5:16

και ηρξαντο παρακαλειν αυτον απελθειν απο των οριων αυτων

5:17

και εμβαντος εμβαινοντος αυτου εις το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιμονισθεις ινα η μετ αυτου η

5:18

και ο δε ιησους ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον σου προς τους σους και αναγγειλον αυτοις οσα σοι ο κυριος πεποιηκεν και ηλεησεν σε

5:19

ο δε ιησους ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον σου προς τους σους και αναγγειλον αναγγιλον αυτοις οσα σοι ο κυριος πεποιηκεν εποιησεν και ηλεησεν σε

5:19 | instance no. 2

και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησους και παντες εθαυμαζον

5:20

και διαπερασαντος του ιησου εν τω πλοιω παλιν εις το περαν συνηχθη οχλος πολυς επ αυτον και ην παρα την θαλασσαν

5:21

και ιδου ερχεται εις ις των αρχισυναγωγων ονοματι ιαειρος ιαιρος και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας αυτου

5:22

και πα παρεκαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον μου εσχατως εχει ινα ελθων επιθης αυτη τας χειρας οπως σωθη και ζησεται

5:23

και παρεκαλει ρεκαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον μου εσχατως εχει ινα ελθων επιθης αυτη τας χειρας οπως σωθη και ζησεται

5:23 | instance no. 2

και απηλθεν μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς και συνεθλιβον αυτον

5:24

και γυνη τις ουσα εν ρυσει αιματος ετη δωδεκα

5:25

και πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα τα παρ υπαρχοντα αυτης παντα και μηδεν ωφεληθεισα αλλα μαλλον εις το χειρον ελθουσα

5:26

ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιματιου αυτου

5:27

ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιματιου αυτου

5:27 | instance no. 2

ελεγεν γαρ οτι καν των ιματιων αυτου αψωμαι σωθησομαι

5:28

και ευθεως εξηρανθη η πηγη του αιματος αυτης και εγνω τω σωματι οτι ιαται απο της μαστιγος αυτης

5:29

και ευθεως επιγνους ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξελθουσαν επιστραφεις εν τω οχλω ελεγεν τις μου ηψατο των ιματιων

5:30

και ελεγον αυτω οι μαθηται αυτου βλεπεις τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεις τις μου ηψατο

5:31

και ελεγον αυτω οι μαθηται αυτου βλεπεις τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεις τις μου ηψατο

5:31 | instance no. 2

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

5:32

η δε γυνη φοβηθεισα φοβηθισα και τρεμουσα ειδυια ο γεγονεν επ αυτη αυτην ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν

5:33

ο δε ιησους ειπεν αυτη θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε υπαγε εις ειρηνην και ισθι υγιης απο της μαστιγος σου

5:34

ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλεις τον διδασκαλον

5:35

ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλεις τον διδασκαλον

5:35 | instance no. 2

ο δε ιησους ευθεως ακουσας τον λογον λαλουμενον λεγει τω αρχισυναγωγω μη φοβου μονον πιστευε

5:36

και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολουθησαι ουδενα ει μη πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον ιακωβου αυτου

5:37

και ερχεται εις τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον κλαιοντας και αλαλαζοντας πολλα

5:38

και εισελθων λεγει αυτοις τι θορυβεισθε θορυβισθε και κλαιετε το παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

5:39

και εισελθων λεγει αυτοις τι θορυβεισθε και κλαιετε το παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

5:39 | instance no. 2

και κατεγελων αυτου ο δε ιησους εκβαλων παντας παραλαμβανει τον πατερα του παιδιου και την μητερα και τους μετ αυτου και εισπορευεται οπου ην το παιδιον ανακειμενον

5:40

και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουμι ο εστιν μεθερμηνευομενον το κορασιον σοι λεγω εγειραι εγιραι

5:41

και ευθεως ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα δεκα δυο και εξεστησαν εκστασει μεγαλη

5:42

και ευθεως ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν εκστασει μεγαλη

5:42 | instance no. 2

και διεστειλατο διεστιλατο αυτοις πολλα ινα μηδεις γνω τουτο και ειπεν δοθηναι αυτη φαγειν

5:43

Chapter 6

και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου

6:1

και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες ακουσαντες εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

6:2

και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

6:2 | instance no. 2

ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

6:3

ελεγεν δε αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τοις συγγενεσιν συγγενευσιν και εν τη οικια αυτου

6:4

και ουκ ηδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολι ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν

6:5

γοις και ουκ ηδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν

6:5 | instance no. 2

και εθαυμαζεν δια την απιστιαν αυτων και περιηγεν τας πολεις και τας κωμας κυκλω διδασκων

6:6

και προσκαλειται τους δωδεκα ιβ και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων ακαρθαρτων

6:7

και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν αρωσιν εις οδον ει μη ραβδον μονον μη πηραν μη αρτον μη εις την ζωνην χαλκον

6:8

αλλ υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνας

6:9

και ελεγεν αυτοις οπου εαν εισελθητε εισθητε εις οικιαν εκει μενετε εως αν εξελθητε εκειθεν

6:10

και οσοι αν εαν μη δεξωνται υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

6:11

και εξελθοντες εξελθον εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν

6:12

τες και εξελθοντες εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν

6:12 | instance no. 2

και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

6:13

και ηκουσεν ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο το ονομα αυτου και ελεγεν ειπεν τοις παισιν αυτου οτι ιωαννης ο βαπτιζων εκ νεκρων ηγερθη και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

6:14

αλλοι ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητης εστιν η ως εις ις των προφητων

6:15

ακου ακουσας δε ηρωδης ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος εστιν αυτος ηγερθη εκ νεκρων

6:16

ακουσας σας δε ο ηρωδης ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος εστιν αυτος ηγερθη εκ νεκρων

6:16 | instance no. 2

αυτος γαρ ο ηρωδης αποστειλας αποστιλας εκρατησεν τον ιωαννην και εδησεν εβαλεν αυτον εν τη φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου οτι αυτην εγαμησεν

6:17

ελεγεν γαρ ο ιωαννης τω ηρωδη οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν την γυναικα του αδελφου σου

6:18

η δε ηρωδιας ενειχεν ενιχεν αυτω και ηθελεν αποκτιναι αυτον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο

6:19

ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα εποιει και ηδεως αυτου ηκουεν

6:20

ο γαρ ηρωδης εφοβειτο εφοβιτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα εποιει και ηδεως αυτου ηκουεν

6:20 | instance no. 2

και γενομενης ημερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον εποιει τοις μεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας

6:21

και εισελθουσης της θυγατρος αυτης της ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασης τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με ο εαν θελης και δωσω σοι

6:22

και εισελθουσης της θυγατρος αυτης της ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασης τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με ο εαν θελης και δωσω σοι

6:22 | instance no. 2

και ωμοσεν αυτη οτι ο εαν με αιτησης δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου

6:23

η δε εξελθουσα ειπεν τη μητρι αυτης τι αιτησομαι αιτησωμαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

6:24

και εισελθουσα ευθεως μετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο λεγουσα θελω ινα μοι δως εξαυτης επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

6:25

και περιλυπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι

6:26

και περιλυπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι

6:26 | instance no. 2

και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατορα σπεκουλατωρα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη

6:27

ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου επι πινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν αυτην τη μητρι αυτης

6:28

και ακουσαντες οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο εν τω μνημειω

6:29

και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

6:30

και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν απηγγιλαν αυτω παντα και οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

6:30 | instance no. 2

και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε υμεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερημον τοπον και αναπαυεσθε ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγοντες πολλοι και ουδε φαγειν ευκαιρουν ηυκαιρουν

6:31

και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

6:32

και ειδον ιδον αυτους υπαγοντας και επεγνωσαν αυτον αυτους πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους και συνηλθον προς αυτον

6:33

και ειδον αυτους υπαγοντας και επεγνωσαν αυτον πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους και συνηλθον προς αυτον

6:33 | instance no. 2

και εξελθων ειδεν ιδεν ο ιησους πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

6:34

και ηδη ωρας πολλης γενομενης προσελθοντες αυτω οι μαθηται αυτου λεγουσιν ειπον οτι ερημος εστιν ο τοπος και ηδη ωρα πολλη

6:35

απολυσον αυτους ινα απελθοντες εις τους κυκλω αγρους και κωμας αγορασωσιν εαυτοις αρτους τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν

6:36

απολυσον αυτους ινα απελθοντες εις τους κυκλω αγρους και κωμας αγορασωσιν εαυτοις αρτους τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν

6:36 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δοτε αυτοις υμεις φαγειν και λεγουσιν αυτω απελθοντες αγορασωμεν δηναριων διακοσιων αρτους και δωμεν αυτοις φαγειν

6:37

ο δε λεγει αυτοις ποσους αρτους εχετε υπαγετε και ιδετε και γνοντες λεγουσιν πεντε και δυο ιχθυας

6:38

και επεταξεν αυτοις ανακλιναι ανακλιθηναι παντας συμποσια συμποσια επι τω χλωρω χορτω

6:39

και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα

6:40

και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα

6:40 | instance no. 2

και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

6:41

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

6:42

και ηραν κλασματων κλασματα δωδεκα κοφινους πληρεις και απο των ιχθυων

6:43

και ησαν οι φαγοντες τους αρτους πεντακισχιλιοι ανδρες

6:44

και ευθεως ηναγκασεν τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν εις το περαν προς βηθσαιδαν εως αυτος απολυση τον οχλον

6:45

και ευθεως ηναγκασεν τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν εις το περαν προς βηθσαιδαν εως αυτος απολυση τον οχλον

6:45 | instance no. 2

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν ανηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

6:46

και οψιας γενομενης ην το πλοιον εν μεσω της θαλασσης και αυτος μονος επι της γης

6:47

και ειδεν ιδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους πε περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

6:48

και ειδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων ριπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

6:48 | instance no. 2

οι δε ιδοντες αυτον περιπατουντα επι της θαλασσης εδοξαν φαντασμα ειναι και ανεκραξαν

6:49

παντες γαρ αυτον ειδον ιδον και εταραχθησαν και ευθεως ελαλησεν ελαλασεν μετ αυτων και λεγει αυτοις θαρσειτε θαρσιτε εγω ειμι μη φοβεισθε φοβισθε

6:50

και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασεν ο ανεμος και περιεσωσεν αυτους και λιαν εκ εκπερισσου περισσου εν εαυτοις εξισταντο και εθαυμαζον

6:51

ου γαρ συνηκαν επι τοις αρτοις ην γαρ αυτων η καρδια αυτων πεπωρωμενη

6:52

και διαπερασαντες ηλθον επι εις την γην γεννησαρετ γεννησαρεθ και προσωρμισθησαν

6:53

και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεως επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου

6:54

και περιδραμοντες ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοις κραββατοις κραβαττοις τους κακως εχοντας περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν

6:55

και οπου αν εισεπορευετο εις κωμας η πολεις η αγρους εν ταις αγοραις ετιθουν τους ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο

6:56

η και οπου αν εισεπορευετο εις κωμας η πολεις η αγρους εν ταις αγοραις ετιθουν τους ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο

6:56 | instance no. 2

Chapter 7

και συναγονται προς αυτον οι φαρισαιοι και τινες των γραμματεων ελθοντες απο ιεροσολυμων

7:1

και ιδοντες τινας των μαθητων αυτου κοιναις χερσιν χερσι τουτ εστιν ανιπτοις εσθιοντας αισθιουσιν αρτους εμεμψαντο

7:2

οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι ι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται τας χειρας ουκ εσθιουσιν κρατουντες την παραδοσιν των πρεσβυτερων

7:3

οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι ιουδαιοι ουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται τας χειρας ουκ εσθιουσιν αισθιουσιν κρατουντες την παραδοσιν των πρεσβυτερων

7:3 | instance no. 2

και απο απ αγορας εαν μη βαπτισωνται ουκ εσθιουσιν αισθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον κρατειν βαπτισμους ποτηριων και ξεστων και χαλκιων και κλινων

7:4

επειτα επιτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραμματεις δια τι οι μαθηται σου ου περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοις χερσιν αισθιου εσθιουσιν τον αρτον

7:5

σιν επειτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραμματεις δια τι οι μαθηται σου ου περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοις χερσιν εσθιουσιν τον αρτον

7:5 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι καλως προεφητευσεν ησαιας περι υμων των υποκριτων ως γεγραπται ουτος ο λαος τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου

7:6

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

7:7

αφεντες γαρ την εντολην του θεου κρατειτε κρατιτε την παραδοσιν των ανθρωπων βαπτισμους ξεστων και ποτηριων και αλλα παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε ποιιτε

7:8

και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε αθετι την εντολην του θεου ινα την παραδοσιν υμων τηρησητε

7:9

τε και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε την εντολην του θεου ινα την παραδοσιν υμων τηρησητε

7:9 | instance no. 2

μωσης μωυσης γαρ ειπεν τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

7:10

υμεις δε λεγετε ος εαν ειπη ανθρωπος τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης

7:11

και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου

7:12

ακυρουντες τον λογον του θεου τη παραδοσει υμων η παρεδωκατε και παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε

7:13

και προσκαλεσαμενος παντα τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουετε μου παντες και συνιετε

7:14

και προσκαλεσαμενος παντα τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουετε μου παντες και συνιετε

7:14 | instance no. 2

ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον εις αυτον ο δυναται αυτον κοινωσαι κυνωσαι αλλα τα εκπορευομενα απ αυτου εκεινα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον

7:15

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

7:16

και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι της παραβολης

7:17

και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε ου νοειτε νοιτε οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι

7:18

και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι κυνωσαι

7:18 | instance no. 2

οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλ εις την κοιλιαν και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται εκβαλλεται καθαριζον καθαριζων παντα τα βρωματα

7:19

ελεγεν δε οτι το εκ του ανθρωπου εκπορευομενον εκεινο κοινοι κυνοι τον ανθρωπον

7:20

εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται μοιχειαι μοιχιαι πορνειαι πορνιαι φονοι κλοπαι

7:21

κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια ασελγια οφθαλμος πονηρος βλασφημια υ υπερηφανια αφροσυνη

7:22

κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια οφθαλμος πονηρος βλασφημια υπερηφανια περηφανια αφροσυνη

7:22 | instance no. 2

παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εκπορευεται και κοινοι τον ανθρωπον

7:23

και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα μεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις την οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

7:24

ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου ης ειχεν το θυγατριον αυτης πνευμα ακαθαρτον ελθουσα προσεπεσεν προς τους ποδας ποσας αυτου

7:25

ην δε η γυνη ελληνις συραφοινικισσα συροφοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιμονιον εκβαλη εκ της θυγατρος αυτης

7:26

ην δε η γυνη ελληνις συραφοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιμονιον εκβαλη εκ της θυγατρος αυτης

7:26 | instance no. 2

ο δε ιησους ειπεν αυτη αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

7:27

η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι κυριε και γαρ τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιει αισθιει απο των ψιχιων των παιδιων

7:28

και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το δαιμονιον εκ της θυγατρος σου

7:29

και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το δαιμονιον εξεληλυθος και την θυγα θυγατερα βεβλημενην επι της κλινης

7:30

τερα και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το δαιμονιον εξεληλυθος και την θυγατερα βεβλημενην επι της κλινης

7:30 | instance no. 2

και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και σιδωνος ηλθεν προς την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα μεσον των οριων της δεκαπολεως

7:31

και φερουσιν αυτω κωφον μογγιλαλον μογιλαλον και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω την χειρα

7:32

και απολαβομενος αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας ηψατο της γλωσσης αυτου

7:33

και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν διανοιχθητι

7:34

και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν διανοιχθητι

7:34 | instance no. 2

και ευθεως διηνοιχθησαν αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου και ελαλει ορθως

7:35

και διεστειλατο διεστιλατο αυτοις ινα μηδενι ειπωσιν οσον δε αυτοις αυτος αυτοις διεστελλετο μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον

7:36

και υπερπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες καλως παντα πεποιηκεν και τους κωφους ποιει ακουειν και τους αλαλους λαλειν

7:37

Chapter 8

εν εκειναις ταις ημεραις παλιν παμπολλου πολλου οχλου οντος και μη εχοντων τι φαγωσιν προσκαλεσαμενος ο ιησους τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις

8:1

εν εκειναις ταις ημεραις παμπολλου οχλου οντος και μη εχοντων τι φαγωσιν προσκαλεσαμενος ο ιησους τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις

8:1 | instance no. 2

σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις τρις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν

8:2

και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινες γαρ αυτων μακροθεν ηκουσιν ηκασιν

8:3

και απεκριθησαν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται τις ωδε χορτασαι αρτων επ ερημιας

8:4

και επηρωτα αυτους ποσους αρτους εχετε αρτους οι δε ειπον επτα

8:5

και παρηγγειλεν τω οχλω ανα αναπεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν τω οχλω

8:6

και παρηγγειλεν τω οχλω αναπεσειν πεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν παρατιθωσιν και παρεθηκαν τω οχλω

8:6 | instance no. 2

και ειχον ιχθυδια ολιγα και αυτα ευλογησας ειπεν παραθειναι παρατεθηναι και αυτα ταυτα

8:7

εφαγον δε και εχορτασθησαν και ηραν περισσευματα κλασματων επτα σπυριδας

8:8

ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

8:9

και εμβας ευθεως εμβας εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου ηλθεν εις τα μερη δαλμανουθα

8:10

και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συζητειν αυτω ζητουντες παρ αυτου σημειον απο του ουρανου πειραζοντες αυτον

8:11

και αναστεναξας τω το πνευματι αυτου λεγει τι η γενεα αυτη σημειον επιζητει αμην λεγω υμιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη σημειον

8:12

και αφεις αυτους εμβας παλιν εις το πλοιον απηλθεν εις το περαν

8:13

και επελαθοντο οι μαθηται αυτου λαβειν αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω

8:14

και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου

8:15

και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε και βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου

8:15 | instance no. 2

και διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες οτι αρτους ουκ εχομεν

8:16

και γνους ο ιησους λεγει λεγι αυτοις τι διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υμων ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ εχετε ουπω νοειτε νοιτε ουδε συνιετε ετι πεπωρωμενην εχετε την καρδιαν υμων

8:17

οφθαλμους εχοντες ου βλεπετε και ωτα εχοντες ουκ ακουετε και ου μνημονευετε

8:18

οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους πληρεις κλασματων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα

8:19

οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους πληρεις κλασματων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα

8:19 | instance no. 2

οτε δε τους επτα αρτους εις τους τετρακισχιλιους ποσων σπυριδων πληρωματα κλασματων ηρατε οι δε ειπον επτα

8:20

και ελεγεν αυτοις πως ου ουπω συνιετε

8:21

και ερχεται εις βηθσαιδαν και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται

8:22

και επιλαβομενος της χειρος του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω της κωμης και πτυσας εις τα ομματα αυτου επιθεις τας χειρας αυτω επηρωτα αυτον ει τι βλεπει

8:23

και επιλαβομενος της χειρος του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω της κωμης και πτυσας εις τα ομματα αυτου επιθεις τας χειρας αυτω αυτου επηρωτα αυτον ει τι βλεπει βλεπεις

8:23 | instance no. 2

και αναβλεψας ελεγεν βλεπω τους ανθρωπους οτι ως δενδρα ορω περιπατουντας

8:24

ειτα ιτα παλιν επεθηκεν τας χειρας επι τους οφθαλμους αυτου και εποιησεν αυτον αναβλεψαι και αποκατεσταθη απεκατεσταθη και ενεβλεψεν ανεβλεψεν τηλαυγως απαντας

8:25

και απεστειλεν απεστιλεν αυτον εις τον οικον αυτου λεγων μηδε υπαγε εις τον οικον σου και εαν εις την κωμην εισελθης μηδε μηδεν ειπης τινι εν τη κωμη

8:26

και εξηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τας κωμας καισαρειας της φιλιππου και εν τη οδω επηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων αυτοις τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι

8:27

και εξηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τας κωμας καισαρειας καισαριας της φιλιππου και εν τη οδω επηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων αυτοις τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι

8:27 | instance no. 2

οι δε απεκριθησαν ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε ενα των προφητων

8:28

και αυτος λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος

8:29

και επετιμησεν αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν περι αυτου

8:30

και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και των αρχιερεων και των γραμματεων και αποκτανθηναι και μετα τρεις ημερας αναστηναι

8:31

και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο υπο των πρεσβυτερων και των αρχιερεων και των γραμματεων και αποκτανθηναι και μετα τρεις τρις ημερας αναστηναι

8:31 | instance no. 2

και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω

8:32

ο δε επιστραφεις και ιδων τους μαθητας αυτου επετιμησεν τω πετρω λεγων υπαγε οπισω μου σατανα οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

8:33

και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω μου ακολουθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

8:34

και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω μου ακολουθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω ακολουθιτω μοι

8:34 | instance no. 2

ος γαρ αν εαν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την εαυτου ψυχην αυτου ενεκεν εμου και του ευαγγελιου ουτος σωσει αυτην

8:35

τι γαρ ωφελησει τον ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσμον ολον και ζημιωθη την ψυχην αυτου

8:36

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

8:37

ος γαρ εαν αν επαισχυνθη με και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων των αγιων

8:38

ος γαρ εαν επαισχυνθη με και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη τη πονηρα και μοιχαλιδι μοιχαλλιδι και αμαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων των αγιων

8:38 | instance no. 2

Chapter 9

και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

9:1

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και τον ιακωβον και τον ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων

9:2

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων

9:2 | instance no. 2

και τα ιματια αυτου εγενοντο εγενετο στιλβοντα λευκα λιαν ως χιων χειων οια γναφευς επι της γης ου δυναται λευκαναι

9:3

και ωφθη αυτοις ηλιας συν μωση μωυση και ησαν συλλαλουντες τω ιησου

9:4

και αποκριθεις ο πετρος λεγει τω ιησου ραββι καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις τρις σοι συ μιαν και μωση μωυση μιαν και ηλια μιαν

9:5

ου γαρ ηδει τι λαλησει λαληση ησαν γαρ εκφοβοι

9:6

και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε

9:7

και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε

9:7 | instance no. 2

και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκετι ουδενα ειδον ιδον αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων

9:8

καταβαινοντων δε αυτων απο του ορους διεστειλατο διεστιλατο αυτοις ινα μηδενι διηγησωνται α ειδον ιδον ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

9:9

και τον λογον εκρατησαν προς εαυτους συζητουντες συνζητουντες τι εστιν το εκ νεκρων αναστηναι

9:10

και επηρωτων αυτον λεγοντες οτι λεγουσιν οι γραμματεις γραμμα οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

9:11

τεις και επηρωτων αυτον λεγοντες οτι λεγουσιν οι γραμματεις οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

9:11 | instance no. 2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας μεν ελθων πρωτον αποκαθιστα παντα και πως γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη εξουθηνηθη

9:12

αλλα λεγω υμιν οτι και ηλιας εληλυθεν και εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν καθως γεγραπται επ αυτον

9:13

και ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον πολυν περι αυτους και γραμματεις συζητουντας αυτοις

9:14

και ευθεως πας ο οχλος ιδων αυτον εξεθαμβηθη και προστρεχοντες η ησπαζοντο αυτον

9:15

σπαζοντο και ευθεως πας ο οχλος ιδων αυτον εξεθαμβηθη και προστρεχοντες ησπαζοντο αυτον

9:15 | instance no. 2

και επηρωτησεν τους γραμματεις τι συζητειτε συνζητιτε προς αυτους

9:16

και αποκριθεις εις ις εκ του οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προς σε εχοντα πνευμα αλαλον

9:17

και οπου αν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας αυτου και ξηραινεται και ειπον τοις μαθηταις σου ινα εκβαλωσιν αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

9:18

ο δε αποκριθεις αυτω λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε προς υμας εσομαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε αυτον προς με

9:19

και ηνεγκαν αυτον προς αυτον και ιδων αυτον ευθεως το πνευμα εσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων

9:20

και ηνεγκαν αυτον προς αυτον και ιδων αυτον ευθεως το πνευμα εσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων

9:20 | instance no. 2

και επηρωτησεν ο ιησους τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν εκ παιδιοθεν

9:21

και πολλακις αυτον και εις το πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις σπλανχνισθεις εφ ημας

9:22

ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνασαι πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι

9:23

ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνασαι πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι

9:23 | instance no. 2

και ευθεως κραξας ο πατηρ του παιδιου μετα δακρυων ελεγεν πιστευω κυριε βοηθει βοηθι μου τη απιστια

9:24

ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει ο οχλος επετιμησεν τω πνευματι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το πνευμα το αλαλον και κωφον εγω σοι επιτασσω εξελθε εξ αυτου και μηκετι εισελθης εις αυτον

9:25

και κραξαν πολλα και πολλα σπαραξαν αυτον εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε πολλους λεγειν οτι απεθανεν

9:26

ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν ηγιρεν αυτον και ανεστη

9:27

και εισελθοντα αυτον εις οικον οι μαθηται αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν δια οτι τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

9:28

και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια

9:29

και εκειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο επορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν ινα τις γνω

9:30

εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις αποκρανθεις τη τριτη ημερα αναστησεται

9:31

εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις τη τριτη ημερα αναστησεται

9:31 | instance no. 2

οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

9:32

και ηλθεν εις καπερναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς εαυτους διελογιζεσθε

9:33

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

9:34

και καθισας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος

9:35

και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις

9:36

και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις

9:36 | instance no. 2

ος εαν εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος εαν εμε δεξηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα αποστιλαντα με

9:37

απεκριθη δε αυτω ο ιωαννης λεγων διδασκαλε ειδομεν ιδομεν τινα τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημιν ημων

9:38

ο δε ιησους ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναμιν επι τω ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακο κακολογησαι με

9:39

ο δε ιησους ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναμιν επι τω ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι λογησαι με

9:39 | instance no. 2

ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν

9:40

ος γαρ αν ποτιση υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι μου οτι χριστου εστε αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου

9:41

και ος εαν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε καλον εστιν αυτω μαλλον ει περικειται λιθος μυλικος περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν

9:42

και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον εκκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εις την ζωην εισελθειν η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

9:43

και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εις την ζωην εισελθειν η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

9:43 | instance no. 2

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:44