Collation of ByzRP vs 20002 (2)

Read 2 in the INTF website here.

Download the Robinson-Pierpont 2018 edition of the Byzantine textform here.

Description Examples
Word in both ByzRP and 2 λογος
2 adds (word not present in ByzRP) λογος
2 omits (word present in ByzRP) λογος
Text fragmentary, supplied by transcriber of 2 λογος
Text unclear, supplied by transcriber of 2 λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector agrees with ByzRP) λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector adds, not present in ByzRP) λογος
2 abbreviates nomen sacrum θεος
Gap in 2

The Gospel of Matthew

Chapter 25

μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμφιος ερχεται εξερχεσθε εις απαντησιν αυτου

25:6

τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων εαυτων

25:7

αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπον δοτε ημιν ελαιον εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται

25:8

απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε ουκ αρκεση ημιν ημειν και υμιν υμειν πορευεσθε πορευεσθαι δε μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις

25:9

απερχομενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι ετοιμαι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη η θυρα

25:10

υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν

25:11

ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας

25:12

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται

25:13

ωσπερ γαρ ανθρωπος αποδημων εκαλεσεν τους ιδιους δουλους και παρεδωκεν αυτοις τα υπαρχοντα αυτου αυτων

25:14

και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

25:15

πορευθεις δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων ειργασατο εν αυτοις και εκερδησεν εποιησεν αλλα πεντε ταλαντα

25:16

ωσαυτως δε και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

25:17

ο δε το εν ταλαντον λαβων απελθων ωρυξεν εν τη γη και απεκρυψεν εκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου

25:18

μετα δε χρονον πολυν ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και συναιρει μετ αυτων λογον

25:19

και προσελθων δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:20

εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ συ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθεν εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:21

προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα λαβων ειπεν κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:22

εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ συ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:23

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας

25:24

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

25:25

αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω δουλε πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα

25:26

εδει ουν σε βαλειν το αργυριον μου τοις τραπεζιταις και εγω ελθων εγω εκομισαμην αν το εμον συν τοκω

25:27

αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα

25:28

τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

25:29

και τον αχρειον αχριον δουλον εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

25:30

οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου

25:31

και συναχθησεται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

25:32

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

25:33

τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ευλογημενοι ηυλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου

25:34

επεινασα επινασα γαρ και εδωκατε εδωκαται μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγετε με

25:35

επεινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ενος ξενος ημην και συνηγαγετε συνηγαγεται με

25:35 | instance no. 2

γυμνος και περιεβαλετε περιεβαλεται με ησθενησα και επεσκεψασθε επεσκεψασθαι με εν φυλακη ημην και ηλθετε ηλθατε προς με

25:36

τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν ιδομεν πεινωντα και εθρεψαμεν η διψωντα και εποτισαμεν

25:37

ποτε δε σε ειδομεν ιδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

25:38

ποτε δε σε ειδομεν ιδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

25:39

και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε

25:40

τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε πορευεσθαι απ εμου οι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου

25:41

επεινασα επινασα γαρ και ουκ εδωκατε εδωκαται μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε με

25:42

ξενος ημην και ου συνηγαγετε συνηγαγεται με γυμνος και ου περιεβαλετε περιεβαλεται με ασθενης και εν φυλακη και ουκ επεσκεψασθε επεσκεψασθαι με

25:43

τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν ιδομεν πεινωντα πινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διακονησαμεν διηκονησαμεν σοι

25:44

τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι ινι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

25:45

και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

25:46

Chapter 26

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου

26:1

οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται γεινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι

26:2

τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα

26:3

και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν

26:4

ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω

26:5

του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

26:6

προσηλθεν αυτω γυνη αλαβαστρον μυρου εχουσα βαρυτιμου πολυτιμου και κατεχεεν επι την κεφαλην αυτου ανακειμενου

26:7

ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη

26:8

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι τοις πτωχοις

26:9

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε παρεχεται τη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασατο εις εμε

26:10

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε εχεται

26:11

βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι με εποιησεν

26:12

αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

26:13

τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις

26:14

ειπεν τι θελετε θελεται μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω αυτων τριακοντα αργυρια αργυρα

26:15

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

26:16

τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες αυτω που θελεις ετοιμασομεν ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

26:17

ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα δινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου

26:18

και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα

26:19

και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα

26:19 | instance no. 2

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα μαθητων

26:20

και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με

26:21

και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εκαστος αυτων μητι εγω ειμι κυριε

26:22

ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω την χειρα ουτος με παραδωσει

26:23

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου εαυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει η ουκ εγεννηθη εγενηθη ο ανθρωπος εκεινος

26:24

αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι ραββει λεγει αυτω συ ειπας

26:25

εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους τον αρτον και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου

26:26

και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες

26:27

τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εκχυννομενον εις αφεσιν αμαρτιων

26:28

λεγω δε υμιν οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γεννηματος γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου

26:29

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

26:30

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε σκανδαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται διασκορπισθησονται τα προβατα της ποιμνης

26:31

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

26:32

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω δε ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

26:33

εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με τρεις

26:34

λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με μαι συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον

26:35

τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον γεθσημανη γεθσημανει και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε καθεισατε αυτου εως ου αν απελθων προσευξωμαι εκει

26:36

και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι λυπεισθε και αδημονειν

26:37

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε μετ εμου

26:38

και προσελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθετω παρελθατω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ

26:39

και ερχεται προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου

26:40

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης

26:41

παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο το ποτηριον παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο πιω γενηθητω το θελημα σου

26:42

και ελθων ευρισκει ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι

26:43

και αφεις αυτους απελθων προσηυξατο παλιν προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων

26:44

τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν ηγγεικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων

26:45

εγειρεσθε εγειρεσθαι αγωμεν ιδου ηγγικεν ηγγεικεν ο παραδιδους με

26:46

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

26:46 | instance no. 2

και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

26:47

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν εαν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

26:48

και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββι ραββει και κατεφιλησεν αυτον

26:49

ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ω ο παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον

26:50

και ιδου εις των μετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον

26:51

τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα μαχαιρη αποθανουνται απολουνται

26:52

η δοκεις οτι ου δυναμαι αρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι πλειους η δωδεκα λεγεωνας λεγεονων αγγελων

26:53

πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

26:54

εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθετε εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν εκαθεζομην προς υμας εκαθεζομην διδασκων εν τω ιερω και ουκ εκρατησατε εκρατησαται με

26:55

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον

26:56

οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

26:57

ο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων ιδειν το τελος

26:58

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως θανατωσωσιν θανατωσουσιν αυτον

26:59

και ουχ ουκ ευρον και πολλων προσελθοντων ψευδομαρτυρων προσελθοντων ουχ ευρον υστερον δε προσελθοντες δυο μαρτυρες ψευδομαρτυρες

26:60

υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδομαρτυρες ειπον ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικοδομησαι αυτον

26:61

και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σοι σου καταμαρτυρουσιν

26:62

ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου

26:63

λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε οψεσθαι τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου

26:64

τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιματια αυτου λεγων οτι εβλασφημησεν τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφημιαν βλασφημειαν αυτου

26:65

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

26:66

τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε ερραπισαν εραπισαν

26:67

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

26:68

ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιησου του γαλιλαιου

26:69

ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις

26:70

εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ειδεν ιδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις εκει και ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου

26:71

και παλιν ηρνησατο μεθ μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

26:72

μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

26:73

μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια λαλεια σου δηλον σε ποιει

26:73 | instance no. 2

τοτε ηρξατο καταθεματιζειν και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν

26:74

και εμνησθη ο πετρος του ρηματος του ιησου ειρηκοτος αυτω οτι πριν η αλεκτορα φωνησαι τρις τρεις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

26:75

Chapter 27

πρωιας δε γενομενης συμβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον

27:1

και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι

27:2

τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη μεταμεληθεις απεστρεψεν τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν και τοις πρεσβυτεροις

27:3

λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας συ οψει οψη

27:4

και ριψας τα αργυρια εν τω ναω ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο

27:5

οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει επι τιμη αιματος εστιν

27:6

συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

27:7

διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της σημερον

27:8

τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου ιηρεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ

27:9

και εδωκεν εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι κυριος

27:10

ο δε ιησους εστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω συ λεγεις

27:11

και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

27:12

τοτε λεγει αυτω ο πιλατος πειλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν

27:13

και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

27:14

κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον

27:15

ειχον δε τοτε δεσμιον επισημον λεγομενον βαραββαν

27:16

συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος πειλατος τινα θελετε απολυσω υμιν βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον

27:17

ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

27:18

καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

27:19

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι επεισαν τους οχλους ινα αιτησωνται τον βαραββαν τον δε ιησουν απολεσωσιν

27:20

αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμιν οι δε ειπον βαραββαν

27:21

λεγει αυτοις ο πιλατος πειλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγομενον χριστον λεγουσιν αυτω παντες σταυρωθητω

27:22

ο δε ηγεμων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

27:23

ιδων δε ο πιλατος πειλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα μαλλον θορυβος γινεται γεινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος τουτου του δικαιου τουτου υμεις οψεσθε

27:24

και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιμα αυτου εφ ημας και επι τα τεκνα ημων

27:25

τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη

27:26

τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν

27:27

και εκδυσαντες εκδυσαν αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην

27:28

τες και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην

27:28 | instance no. 2

και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον επι εν την τη δεξιαν δεξια αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπαιζον ενεπεζον αυτω λεγοντες δεροντες χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων

27:29

και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

27:30

και οτε ενεπαιξαν ενεπεξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιματια ειματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι

27:31

εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου

27:32

και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο ος εστιν λεγομενος κρανιου τοπος

27:33

εδωκαν αυτω πιειν οξος μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ ηθελεν πιειν

27:34

σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια ειματια αυτου βαλλοντες βαλοντες κληρον

27:35

και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

27:36

και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων

27:37

τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων

27:38

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες κεινουντες τας κεφαλας αυτων

27:39

και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου και καταβηθι απο του σταυρου

27:40

ομοιως δε και οι αρχιερεις εμπαιζοντες μετα των γραμματεων γραμματαιων και πρεσβυτερων και φαρισαιων ελεγον

27:41

αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι ει βασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσομεν πιστευομεν επ αυτω

27:42

πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

27:43

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες συνσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον αυτον

27:44

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

27:45

περι δε την ενατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι λιμα σαβαχθανι σαβαχθανει τουτ εστιν θεε μου θεε μου ινα ινατι τι με εγκατελιπες ενκατελειπες

27:46

τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν ηλειαν φωνει ουτος

27:47

και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

27:48

οι δε λοιποι ελεγον αφες ιδωμεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον

27:49

ο δε ιησους παλιν κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν το πνευμα

27:50

και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν

27:51

και τα μνημεια μνηματα ανεωχθησαν ανεωχθη και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθη

27:52

και εξελθοντες εκ των μνημειων μετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις

27:53

ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος

27:54

ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες αιτεινες ηκολουθησαν τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω

27:55

εν αις ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωση μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου

27:56

οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευσεν τω ιησου

27:57

ουτος προσ προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

27:58

ελθων ουτος προσελθων τω πιλατω πειλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος πειλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα

27:58 | instance no. 2

και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα

27:59

και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν επι τη θυρα του μνημειου απηλθεν

27:60

ην δε εκει μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου

27:61

τη δε επαυριον ητις εστιν μετα την παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πιλατον πειλατον

27:62

λεγοντες κυριε εμνησθημεν οτι εκεινος ο πλανος ειπεν ετι ζων μετα τρεις ημερας εγειρομαι

27:63

κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

27:64

εφη δε αυτοις ο πιλατος πειλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε

27:65

οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον μετα της κουστωδιας κωστουδιας

27:66

Chapter 28

οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια θεωρησαι τον ταφον

28:1

και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν τον λιθον απο της θυρας και εκαθητο επανω αυτου

28:2

ην δε η ιδεα ειδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει χιων

28:3

απο δε του φοβου φορου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και εγενοντο ως ωσει νεκροι

28:4

αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον ζητειτε

28:5

ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος

28:6

και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε οψεσθαι ιδου ειπον υμιν

28:7

και εξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου

28:8

ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου και ιδου ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω

28:9

τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει με οψονται

28:10

πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας κουστωδειας ελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν τοις αρχιερευσιν απαντα παντα τα γενομενα

28:11

και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις

28:12

λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων

28:13

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν

28:14

οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και διεφημισθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον

28:15

οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους

28:16

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

28:17

και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

28:18

πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος

28:19

πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος

28:19 | instance no. 2

διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην

28:20

The Gospel of Mark

Chapter 1

αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου

1:1

ως γεγραπται εν τοις προφηταις ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

1:2

φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου

1:3

εγενετο ιωαννης βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων

1:4

και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται ιεροσολυμειται και εβαπτιζοντο παντες εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων

1:5

ην δε ο ιωαννης ενδεδυμενος τριχας καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου και εσθιων ακριδας και μελι αγριον

1:6

και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυροτερος ισχυρος μου οπισω μου ου ουκ ειμι ιμι ικανος κυψας λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου

1:7

εγω μεν εβαπτισα υμας εν υδατι αυτος δε βαπτισει υμας εν πνευματι αγιω

1:8

και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρετ ναζαρατ της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην

1:9

και ευθεως αναβαινων απο του υδατος ειδεν ιδεν σχιζομενους τους ουρανους και το πνευμα ωσει ως περιστεραν καταβαινον επ αυτον

1:10

και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα

1:11

και ευθυς ευθεως το πνευμα αυτον εκβαλλει εις την ερημον

1:12

και ην εκει εν τη ερημω ημερας τεσσαρακοντα τεσσερακοντα πειραζομενος υπο του σατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω

1:13

μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θεου

1:14

και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν ηγγεικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε πιστευεται εν τω ευαγγελιω

1:15

περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου του σιμωνος αμφιβαλλοντες βαλλοντας αμφιβαλλοντας αμφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλιεις αλεεις

1:16

και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλιεις αλεεις ανθρωπων

1:17

και ευθεως αφεντες τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω

1:18

και προβας εκειθεν ολιγον ειδεν ιδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα

1:19

και ευθεως εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μισθωτων απηλθον οπισω αυτου

1:20

και εισπορευονται εις καπερναουμ και ευθεως τοις σαββασιν εισελθων εις την συναγωγην εδιδασκεν

1:21

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις

1:22

και ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν

1:23

λεγων εα αια τι ημιν ημειν και σοι συ ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

1:24

και επετιμησεν επετειμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου

1:25

και σπαραξαν αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυτου

1:26

και εθαμβηθησαν παντες ωστε συζητειν συνζητειν προς εαυτους λεγοντας λεγοντες τι εστιν τουτο τις η διδαχη η καινη αυτη διδαχη οτι κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσιν αυτω

1:27

εξηλθεν δε η ακοη αυτου ευθυς εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας

1:28

και ευθεως εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον εις την οικιαν σιμωνος και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου

1:29

η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσιν αυτω περι αυτης

1:30

η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσιν αυτω περι αυτης

1:30 | instance no. 2

και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος ευθεως και διηκονει αυτοις

1:31

οψιας οψειας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους

1:32

και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

1:33

και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν αυτον

1:34

και πρωι εννυχον λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει και εκει προσηυχετο

1:35

και κατεδιωξαν αυτον ο σιμων και οι μετ αυτου

1:36

και ευροντες αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντες σε ζητουσιν

1:37

και λεγει αυτοις αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα και εκει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα

1:38

και ην κηρυσσων εν εις ταις τας συναγωγαις συναγωγας αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων

1:39

και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

1:40

ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι

1:41

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν η λεπρα απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη εκαθερισθη

1:42

και εμβριμησαμενος αυτω ευθεως εξεβαλεν αυτον ευθεως

1:43

και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτω αυτοις

1:44

ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι αυτον δυνασθαι φανερως εις πολιν εισελθειν αλλ αλλα εξω εν ερημοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον πανταχοθεν παντοθεν

1:45

Chapter 2

και εισηλθεν παλιν εις καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εις οικον εστιν

2:1

και ευθεως συνηχθησαν πολλοι ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προς την θυραν και ελαλει αυτοις τον λογον

2:2

και ερχονται προς αυτον παραλυτικον φεροντες αιρομενον υπο τεσσαρων

2:3

και μη δυναμενοι προσεγγισαι αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην και εξορυξαντες χαλωσιν τον κραββατον κραβαττον εφ ω ο παραλυτικος κατεκειτο

2:4

ιδων δε ο ιησους την πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον αφεωνται σοι αι αμαρτυριαι αμαρτιαι σου

2:5

ησαν δε τινες των γραμματεων γραμματαιων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταις καρδιαις αυτων

2:6

τι ουτος ουτως ουτω λαλει βλασφημιας βλασφημειας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη εις ο θεος

2:7

και ευθεως επιγνους ο ιησους τω πνευματι αυτου οτι ουτως αυτοι διαλογιζονται εν εαυτοις ειπεν αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθε διαλογιζεσθαι εν ταις καρδιαις υμων

2:8

τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω αφεωνται σου σοι αι αμαρτιαι η ειπειν εγειραι εγειρε και αρον τον κραβαττον σου τον κραββατον και περιπατει

2:9

ινα δε ειδητε ιδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου αφιεναι επι της γης αμαρτιας λεγει τω παραλυτικω

2:10

σοι λεγω εγειραι εγειρε και αρον τον κραββατον κραβαττον σου και υπαγε εις τον οικον σου

2:11

και ηγερθη ευθεως και αρας τον κραββατον κραβαττον εξηλθεν εναντιον παντων ωστε εξιστασθαι παντας παντες και δοξαζειν τον θεον λεγοντας οτι ουδεποτε ουτως ειδομεν ιδομεν

2:12

και εξηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν και πας ο οχλος ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους

2:13

και παραγων ειδεν ιδεν λευι τον του αλφαιου καθημενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

2:14

και εγενετο εν τω κατακεισθαι κατακεισθε αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω

2:15

και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον εσθιοντα μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιοντα ελεγον τοις μαθηταις αυτου τι οτι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει

2:16

και ακουσας ο ιησους λεγει αυτοις ου χρειαν χριαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

2:17

και ησαν οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων φαρισαιοι νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω δια τι οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι μαθηται ου νηστευουσιν

2:18

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν τον νυμφιον ου δυνανται νηστευειν

2:19

ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις εκεινη τη ημεραις ημερα

2:20

και ουδεις επιβλημα ρακους αγναφου επιρραπτει επιραπτει επι ιματιω παλαιω ει δε μη αιρει απ αυτου το πληρωμα αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισμα γινεται γεινεται

2:21

και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μη ρησσει ο οινος ο νεος τους ασκους και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον

2:22

και εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοις σαββασιν δια των σποριμων και ηρξαντο οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας

2:23

και οι φαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν εν τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν τοις σαββασιν

2:24

και αυτος ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε χρειαν εσχεν και επεινασεν επινασεν αυτος και οι μετ αυτου

2:25

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ του αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξεστιν φαγειν ει μη τοις ιερευσιν και εδωκεν και τοις συν αυτω ουσιν

2:26

και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον

2:27

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

2:28

Chapter 3

και εισηλθεν παλιν εις την συναγωγην και εκει ην εκει ανθρωπος εξηραμμενην εχων την χειρα

3:1

και παρετηρουν παρετηρουντο αυτον ει τοις σαββασιν θεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου

3:2

και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραμμενην εχοντι την χειρα εγειραι εγειρε εις το μεσον

3:3

και λεγει αυτοις εξεστιν εν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

3:4

και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη απεκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης ως η αλλη

3:5

και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεως μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν

3:6

και ο ιησους ανεχωρησεν μετα των μαθητων αυτου προς την θαλασσαν και πολυ πληθος απο της γαλιλαιας ηκολουθησαν ηκολουθησεν αυτω και απο της ιουδαιας

3:7

και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

3:8

και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

3:8 | instance no. 2

και ειπεν τοις μαθηταις αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον ινα μη θλιβωσιν αυτον

3:9

πολλους γαρ εθεραπευσεν ωστε επιπιπτειν αυτω ινα αυτου αψωνται και οσοι ειχον μαστιγας

3:10

και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρει προσεπιπτεν προσεπιπτον αυτω και εκραζεν εκραζον λεγοντα οτι συ ει ο υιος του θεου

3:11

και πολλα επετιμα επετειμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

3:12

και αναβαινει εις το ορος και προσκαλειται προσκαλειτε ους ηθελεν αυτος και απηλθεν απηλθον προς αυτον

3:13

και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

3:14

και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια

3:15

και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον

3:16

και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του αυτου ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονοματα βοανεργες βοανηργες ο εστιν υιοι βροντης

3:17

και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και ματθαιον και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον κανανιτην κανανειτην

3:18

και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

3:19

και ερχονται εις οικον και συνερχεται συνερχετε παλιν ο οχλος ωστε μη δυνασθαι αυτους μητε μηδε αρτον φαγειν

3:20

και ακουσαντες οι παρ αυτου εξηλθον κρατησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη

3:21

και οι γραμματεις οι απο ιεροσολυμων καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

3:22

και προσκαλεσαμενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν

3:23

και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη

3:24

και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη

3:25

και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και μεμερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελος εχει

3:26

ουδεις δυναται τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαση

3:27

αμην λεγω υμιν οτι παντα αφεθησεται τα αμαρτηματα τοις υιοις των ανθρωπων τα αμαρτηματα και αι βλασφημιαι βλασφημειαι οσας αν βλασφημησωσιν

3:28

ος δ αν βλασφημηση εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλ αλλα ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως

3:29

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

3:30

ερχονται ουν οι αδελφοι αυτου και η μητηρ αυτου και εξω εστωτες απεστειλαν προς αυτον φωνουντες ζητουντες αυτον

3:31

και εκαθητο οχλος περι αυτον οχλος ειπον δε αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου και αι αδελφαι σου εξω ζητουσιν σε

3:32

και απεκριθη αυτοις λεγων τις εστιν η μητηρ μου η οι αδελφοι μου

3:33

και περιβλεψαμενος κυκλω τους περι αυτον καθημενους λεγει ιδε ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου

3:34

ος γαρ αν ποιηση το θελημα του θεου ουτος αδελφος μου και αδελφη μου και μητηρ εστιν

3:35

Chapter 4

και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη συνηχθησαν προς αυτον οχλος πολυς ωστε αυτον εμβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θαλασσαν επι της γης ην

4:1

και εδιδασκεν αυτους εν παραβολαις πολλα και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου

4:2

ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι

4:3

ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι

4:3 | instance no. 2

και εγενετο εν τω σπειρειν σπιρειν ο μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτο

4:4

αλλο δε επεσεν επι το πετρωδες οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθος γης

4:5

ηλιου δε ανατειλαντος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη

4:6

και αλλο επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν

4:7

και αλλο επεσεν εις την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανοντα αυξανομενον και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

4:8

και ελεγεν ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

4:9

οτε δε εγενετο καταμονας ηρωτησαν κατα μονας ηρωτων αυτον οι περι αυτον συν τοις δωδεκα την παραβολην

4:10

και ελεγεν αυτοις υμιν δεδοται γνωναι το μυστηριον της βασιλειας του θεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα παντα γινεται γεινεται

4:11

ινα βλεποντες βλεπωσιν και μη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποτε επιστρεψωσιν και αφεθη αφαιθησεται αυτοις τα αμαρτηματα

4:12

και λεγει αυτοις ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθε γνωσεσθαι

4:13

ο σπειρων τον λογον σπειρει

4:14

ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν ευθεως ερχεται ο σατανας και αιρει τον λογον τον εσπαρμενον εν ταις απο της καρδιαις καρδιας αυτων

4:15

και ουτοι εισιν ομοιως οι επι τα πετρωδη σπειρομενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογον ευθεως μετα χαρας λαμβανουσιν αυτον

4:16

και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν ειτα γενομενης θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθεως σκανδαλιζονται

4:17

και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι οι τον λογον ακουοντες

4:18

και αι μεριμναι του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν συνπνειγουσιν τον λογον και ακαρπος γινεται γεινεται

4:19

και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντες οιτινες οιτεινες ακουουσιν τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

4:20

και ελεγεν αυτοις μητι ο λυχνος ερχεται ινα υπο τον μοδιον τεθη η υπο την κλινην κλεινην ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη

4:21

ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν μη φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ αλλα ινα εις φανερον ελθη

4:22

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

4:23

και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετρειτε μετριται μετρηθησεται υμιν και προστεθησεται υμιν υμειν τοις ακουουσιν

4:24

ος γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

4:25

και ελεγεν ουτως εστιν η βασιλεια του θεου ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης

4:26

και καθευδη και εγειρηται εγειρητε νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστανη και μηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος

4:27

αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

4:28

οταν δε παραδω ο καρπος ευθεως αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο θερισμος

4:29

και ελεγεν τινι ομοιωσωμεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια παραβολη παρααλωμεν παραβαλωμεν αυτην

4:30

ως κοκκον σιναπεως ος οταν σπαρη επι της γης μικροτερος μεικροτερος παντων των σπερματων εστιν των επι της γης εστιν

4:31

και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται γεινεται παντων των λαχανων μειζων μειζον και ποιει κλαδους μεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν

4:32

και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παντων των λαχανων μειζων και ποιει κλαδους μεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν σκειαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν

4:32 | instance no. 2

και τοιαυταις παραβολαις πολλαις ελαλει αυτοις τον λογον καθως εδυναντο ακουειν

4:33

χωρις χωρεις δε παραβολης ουκ ελαλει αυτοις κατ ιδιαν δε τοις μαθηταις αυτου επελυεν παντα

4:34

και λεγει αυτοις εν εκεινη τη ημερα οψιας οψειας γενομενης διελθωμεν εις το περαν

4:35

και αφεντες τον αυτον οχλον παραλαμβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια πλοια ην μετ αυτου

4:36

και γινεται γεινεται λαιλαψ ανεμου μεγαλη τα δε κυματα επεβαλλεν εις το πλοιον ωστε αυτο ηδη γεμιζεσθαι

4:37

και ην αυτος επι εν τη πρυμνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων και διεγειρουσιν αυτον και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου μελει σοι οτι απολλυμεθα

4:38

και διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφιμωσο πεφειμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη

4:39

και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε εσται ουτως πως ουκ εχετε εχεται πιστιν

4:40

και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεμος και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

4:41

Chapter 5

και ηλθον εις το περαν της θαλασσης εις την χωραν των γαδαρηνων

5:1

και εξελθοντι αυτω εκ του πλοιου ευθεως απηντησεν αυτω εκ των μνημειων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω

5:2

ος την κατοικησιν ειχεν εν τοις μνημασιν και ουτε αλυσεσιν ουδεις εδυνατο αυτον δησαι

5:3

δια το αυτον πολλακις πολλακεις πεδαις παιδαις και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυτου τας αλυσεις και τας πεδας παιδας συντετριφθαι και ουδεις ισχυεν αυτον δησαι ισχυεν δαμασαι

5:4

και δια παντος νυκτος και ημερας εν τοις ορεσιν μνημασιν και εν τοις μνημασιν ορεσιν ην κραζων και κατακοπτων εαυτον λιθοις

5:5

ιδων δε τον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυτω αυτον

5:6

και κραξας φωνη μεγαλη ειπεν λεγει τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου ζωντος ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισης

5:7

ελεγεν γαρ αυτω εξελθε το πνευμα το ακαθαρτον εκ εξελθε απο του ανθρωπου

5:8

και επηρωτα επηρωτησεν αυτον τι ονομα σοι ονομα και απεκριθη λεγων λεγει αυτω λεγεων ονομα μοι οτι πολλοι εσμεν

5:9

και παρεκαλει παρεκαλουν αυτον πολλα ινα μη αποστειλη αυτους αποστειλη εξω της χωρας

5:10

ην δε εκει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενων προς τω ορει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη

5:11

και παρεκαλεσαν παρεκαλουν αυτον παντες οι δαιμονες λεγοντες πεμψον ημας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωμεν

5:12

και επετρεψεν αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχιλιοι δισχειλειοι και επνιγοντο εν τη θαλασση

5:13

και οι δε βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και ανηγγειλαν απηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους και εξηλθον ηλθον ιδειν τι εστιν το γεγονος

5:14

και ερχονται προς τον ιησουν και θεωρουσιν τον δαιμονιζομενον καθημενον και ιματισμενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν

5:15

και διηγησαντο δε αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιμονιζομενω και περι των χοιρων

5:16

και ηρξαντο παρακαλειν αυτον απελθειν απο των οριων αυτων

5:17

και εμβαντος εμβαινοντος αυτου εις το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιμονισθεις ινα η μετ αυτου η

5:18

και ο δε ιησους ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον σου προς τους σους και αναγγειλον αυτοις οσα σοι ο κυριος πεποιηκεν και ηλεησεν σε

5:19

και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησους και παντες εθαυμαζον

5:20

και διαπερασαντος του ιησου εν τω πλοιω παλιν εις το περαν συνηχθη οχλος πολυς επ αυτον και ην παρα την θαλασσαν

5:21

και ιδου ερχεται εις των αρχισυναγωγων ονοματι ιαειρος και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας αυτου

5:22

και παρεκαλει παρακαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον μου εσχατως εχει ινα ελθων επιθης αυτη αυτω τας χειρας οπως σωθη και ζησεται

5:23

και απηλθεν μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς και συνεθλιβον αυτον

5:24

και γυνη τις ουσα εν ρυσει αιματος ετη δωδεκα

5:25

και πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα τα παρ αυτης παντα και μηδεν ωφεληθεισα αλλα μαλλον εις το χειρον ελθουσα

5:26

ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιματιου ειματιου αυτου

5:27

ελεγεν γαρ οτι καν των ιματιων ειματιων αυτου αψωμαι σωθησομαι

5:28

και ευθεως εξηρανθη η πηγη του αιματος αυτης και εγνω τω σωματι οτι ιαται απο της μαστιγος

5:29

και ευθεως ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξελθουσαν επιστραφεις εν τω οχλω ελεγεν τις μου ηψατο των ιματιων ειματιων

5:30

και ελεγον αυτω οι μαθηται αυτου βλεπεις τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεις τις μου ηψατο

5:31

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

5:32

η δε γυνη φοβηθεισα και τρεμουσα ειδυια ειδυεια ο γεγονεν επ αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν

5:33

ο δε ειπεν αυτη αυτω θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε υπαγε εις ειρηνην και ισθι υγιης απο της μαστιγος σου

5:34

ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλεις σκυλλις τον διδασκαλον

5:35

ο δε ιησους ευθεως ακουσας τον λογον λαλουμενον λεγει τω αρχισυναγωγω μη φοβου μονον πιστευε

5:36

και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολουθησαι ακολουθησαι ει μη πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον ιακωβου

5:37

και ερχεται ερχονται εις τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον και κλαιοντας και αλαλαζοντας πολλα

5:38

και εισελθων λεγει αυτοις τι θορυβεισθε και κλαιετε κλαιεται το παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει καυθεδει

5:39

και κατεγελων αυτου ο δε εκβαλων παντας παραλαμβανει τον πατερα του παιδιου και την μητερα και τους μετ αυτου και εισπορευεται οπου ου ην το παιδιον ανακειμενον

5:40

και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουμι κουμει ο εστιν μεθερμηνευομενον το κορασιον σοι συ λεγω εγειραι εγειρε

5:41

και ευθεως ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν εκστασει μεγαλη

5:42

και διεστειλατο αυτοις πολλα ινα μηδεις γνω γνοι τουτο και ειπεν δοθηναι αυτη φαγειν

5:43

Chapter 6

και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου

6:1

και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται γεινονται

6:2

ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εσκανδαλι εν αυτω

6:3

ζοντο ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

6:3 | instance no. 2

ελεγεν δε αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν προφητης ατιμος ατειμος ει μη εν τη ιδια πατριδι αυτου και εν τοις συγγενεσιν και εν τη οικια αυτου

6:4

και ουκ ηδυνατο εδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν

6:5

και εθαυμαζεν δια την απιστιαν απιστειαν αυτων και περιηγεν τας κωμας κυκλω διδασκων

6:6

και προσκαλειται προσκαλειτε τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων

6:7

και παρηγγειλλεν παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν εις οδον ει μη ραβδον μονον μη πηραν μη αρτον μη εις την ζωνην χαλκον

6:8

αλλ αλλα υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε ενδυσησθαι δυο χιτωνας

6:9

και ελεγεν λεγει αυτοις οπου εαν αν εισελθητε εις οικιαν εκει μενετε μενεται εως αν εξελθητε εκειθεν

6:10

και οσοι αν εαν μη δεξωνται υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε εκτειναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

6:11

και εξελθοντες εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν

6:12

και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ηλιφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

6:13

και ηκουσεν ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο το ονομα αυτου και ελεγεν οτι ιωαννης ο βαπτιζων εκ νεκρων ηγερθη ανεστη και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω

6:14

αλλοι δε ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητης εστιν ως εις των προφητων

6:15

ακουσας δε ο ηρωδης ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος εστιν αυτος ηγερθη εκ νεκρων

6:16

αυτος γαρ δε ο ηρωδης αποστειλας εκρατησεν τον ιωαννην εν φυλακη και εδησεν αυτον εν φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου οτι αυτην εγαμησεν

6:17

ελεγεν γαρ ο ιωαννης τω ηρωδη οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν την γυναικα του αδελφου σου

6:18

η δε ηρωδιας ενειχεν αυτω και ηθελεν αυτον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο εδυνατο

6:19

ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα εποιει και ηδεως αυτου ηκουεν

6:20

και γενομενης ημερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον διπνον εποιει τοις μεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις χειλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας

6:21

και εισελθουσης της θυγατρος αυτης της ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασης τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν δε ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με ο εαν θελης και δωσω σοι

6:22

και ωμοσεν αυτη οτι ο εαν αιτησης με αιτησης δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου

6:23

η δε εξελθουσα ειπεν τη μητρι αυτης τι αιτησομαι αιτησωμαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

6:24

και εισελθουσα ευθεως μετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο λεγουσα θελω ινα μοι δως εξαυτης επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

6:25

και περιλυπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι

6:26

και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατορα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου

6:27

και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατορα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη

6:27 | instance no. 2

ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου επι πινακι πεινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν αυτην τη μητρι αυτης

6:28

και ακουσαντες οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο εν μνημειω

6:29

και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

6:30

και ειπεν αυτοις δευτε υμεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερημον τοπον και αναπαυεσθε αναπαυσασθε ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγοντες πολλοι και ουδε φαγειν ευκαιρουν

6:31

και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

6:32

και ειδον ιδον αυτους υπαγοντας και επεγνωσαν αυτον αυτους πολλοι και πεζη απο πασων των πολεω πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους και συνηλθον συνεδραμον προς αυτον

6:33

και εξελθων ειδεν ο ιησους ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο αυτους διδασκειν αυτους πολλα

6:34

και ηδη ωρας πολλης γενομενης προσελθοντες αυτω οι μαθηται αυτου αυτω λεγουσιν οτι ερημος εστιν ο τοπος και ηδη ωρα πολλη

6:35

απολυσον αυτους ινα απελθοντες εις τους κυκλω αγρους και κωμας αγορασωσιν εαυτοις αρτους τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν

6:36

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δοτε αυτοις υμεις φαγειν και λεγουσιν αυτω απελθοντες αγορασωμεν δηναριων διακοσιων αρτους και δωμεν δωσομεν αυτοις φαγειν

6:37

ο δε λεγει αυτοις ποσους αρτους εχετε εχεται υπαγετε και ιδετε και γνοντες λεγουσιν αυτω πεντε και δυο ιχθυας

6:38

και επεταξεν αυτοις ανακλιναι παντας συμποσια συνποσια συμποσια συνποσια επι τω χλωρω χορτω

6:39

και ανεπεσον πρασιαι πρασειαι πρασιαι πρασειαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα

6:40

και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

6:41

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

6:42

και ηραν κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις και απο των ιχθυων

6:43

και ησαν οι φαγοντες τους αρτους πεντακισχιλιοι πεντακισχειλιοι ανδρες

6:44

και ευθεως ηναγκασεν ηνεγκασεν τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν εις το περαν προς βηθσαιδαν βηδσαιδαν εως αυτος απολυση τον οχλον

6:45

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

6:46

και οψιας γενομενης ην το πλοιον εν μεσω εμμεσω της θαλασσης και αυτος μονος ην επι της γης

6:47

και ειδεν ιδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ εναντιος ο ανεμος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

6:48

οι δε ιδοντες αυτον περιπατουντα επι της θαλασσης εδοξαν φαντασμα ειναι και ανεκραξαν

6:49

παντες γαρ αυτον ειδον και εταραχθησαν και ευθεως ελαλησεν μετ αυτων και λεγει αυτοις θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε

6:50

και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασεν ο ανεμος και λιαν εκ εκπερισσου περισσου εν εαυτοις εξισταντο και εθαυμαζον

6:51

ου γαρ συνηκαν επι τοις αρτοις ην γαρ αυτων η καρδια πεπωρωμενη

6:52

και διαπερασαντες ηλθον επι την γην γεννησαρετ και προσωρμισθησαν

6:53

και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεως επιγνοντες αυτον

6:54

και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεως επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου

6:54 | instance no. 2

περιδραμοντες ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοις κραββατοις κραβαττοις τους κακως εχοντας περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν

6:55

και οπου αν εισεπορευετο εισεπορευοντο εις κωμας η πολεις η αγρους εν ταις αγοραις ετιθουν τους ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο

6:56

Chapter 7

και συναγονται προς αυτον οι φαρισαιοι και τινες τεινες των γραμματεων γραμματαιων ελθοντες απο ιεροσολυμων

7:1

και ιδοντες τινας των μαθητων αυτου κοιναις χερσιν τουτ εστιν ανιπτοις εσθιοντας αρτους εμεμψαντο

7:2

οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται τας χειρας ουκ εσθιουσιν κρατουντες την παραδοσιν των πρεσβυτερων

7:3

και απο απ αγορας εαν μη βαπτισωνται ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον κρατειν βαπτισμους ποτηριων και ξεστων και χαλκιων χαλκειων και κλινων κλεινων

7:4

επειτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραμματεις δια τι οι μαθηται σου ου περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοις χερσιν εσθιουσιν τον αρτον

7:5

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι καλως προεφητευσεν ησαιας περι υμων ησαιας των υποκριτων ως γεγραπται ουτος ο λαος τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου

7:6

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας διδασκαλειας ενταλματα ανθρωπων

7:7

αφεντες γαρ την εντολην του θεου κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων βαπτισμους βαπτισμου ξεστων και ποτηριων και αλλα παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε

7:8

και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε την εντολην του θεου ινα την παραδοσιν υμων τηρησητε

7:9

μωσης γαρ ειπεν τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

7:10

υμεις δε λεγετε ος εαν αν ειπη ανθρωπος τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης

7:11

και ουκετι αφιετε αφιεται αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου

7:12

ακυρουντες τον λογον του θεου τη παραδοσει υμων η παρεδωκατε και παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε

7:13

και προσκαλεσαμενος παντα τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουετε ακουεται μου παντες και συνιετε συνιεται

7:14

ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον εις αυτον ο δυναται αυτον κοινωσαι αλλα τα εκπορευομενα απ αυτου εκεινα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον

7:15

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

7:16

και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι της παραβολης

7:17

και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε εσται ου νοειτε νοειται οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι

7:18

οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλ αλλα εις την κοιλιαν και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζον καθαριζων παντα τα βρωματα

7:19

ελεγεν δε οτι το εκ του ανθρωπου εκπορευομενον εκεινο κοινοι τον ανθρωπον

7:20

εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται μοιχειαι πορνειαι πορνιαι φονοι κλοπαι

7:21

κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια ασελγια οφθαλμος πονηρος βλασφημια βλασφημεια υπερηφανια υπερηφανεια αφροσυνη

7:22

παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εκπορευεται και κοινοι τον ανθρωπον

7:23

και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα μεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

7:24

ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου ης ειχεν το θυγατριον αυτης πνευμα ακαθαρτον ελθουσα προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου

7:25

ην δε η γυνη ελληνις συραφοινικισσα συροφοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιμονιον εκβαλη εκ της θυγατρος αυτης

7:26

ο δε ιησους ειπεν αυτη αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

7:27

η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι κυριε και γαρ τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιει απο των ψιχιων των παιδιων

7:28

και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το δαιμονιον εκ της θυγατρος σου

7:29

και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το δαιμονιον εξεληλυθος και την θυγατερα βεβλημενην επι της κλινης κλεινης

7:30

και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και σιδωνος ηλθεν προς την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα μεσον των οριων δεκαπολεως

7:31

και φερουσιν αυτω κωφον μογγιλαλον μογιλαλον και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω την χειρα

7:32

και απολαβομενος αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας ηψατο της γλωσσης αυτου

7:33

και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν διανοιχθητι

7:34

και ευθεως διηνοιχθησαν αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου και ελαλει ορθως

7:35

και διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι ειπωσιν οσον δε αυτος αυτοις διεστελλετο μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον

7:36

και υπερπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες καλως παντα πεποιηκεν και τους κωφους ποιει ακουειν και τους αλαλους λαλειν

7:37

Chapter 8

εν εκειναις ταις ημεραις παμπολλου οχλου οντος και μη εχοντων τι φαγωσιν προσκαλεσαμενος ο ιησους τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις

8:1

σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν

8:2

και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινες γαρ αυτων μακροθεν ηκουσιν ηκασιν

8:3

και απεκριθησαν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται τις ωδε χορτασαι αυτων αρτων επ ερημιας ερημιαις

8:4

και επηρωτα αρτους αυτους ποσους εχετε εχεται αρτους οι δε ειπον επτα

8:5

και παρηγγειλεν τω οχλω αναπεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν τω οχλω

8:6

και ειχον ιχθυδια ολιγα και ταυτα ευλογησας ειπεν παραθειναι παρατεθηναι και αυτα

8:7

εφαγον δε και εχορτασθησαν και ηραν περισσευματα κλασματων επτα σφυριδας σπυριδας

8:8

ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι τετρακισχειλιοι και απελυσεν αυτους

8:9

και εμβας ευθεως εμβας εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου ηλθεν εις τα μερη δαλμανουθα

8:10

και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συζητειν συνζητειν αυτω ζητουντες παρ αυτου σημειον απο του ουρανου πειραζοντες αυτον

8:11

και αναστεναξας τω πνευματι αυτου εαυτου λεγει τι η γενεα αυτη σημειον επιζητει αμην λεγω υμιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη σημειον

8:12

και αφεις αυτους αυτου εμβας παλιν εις πλοιον απηλθεν εις το περαν

8:13

και επελαθοντο λαβειν αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω

8:14

και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου

8:15

και διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες οτι αρτους ουκ εχομεν

8:16

και γνους ο ιησους λεγει αυτοις τι διαλογιζεσθε οτι αρτους ουκ εχετε ουπω νοειτε νοειται ουδε συνιετε συνιεται ετι πεπωρωμενην εχετε την καρδιαν υμων

8:17

οφθαλμους εχοντες ου βλεπετε βλεπεται και ωτα εχοντες ουκ ακουετε ακουεται και ου μνημονευετε μνημονευεται

8:18

οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχιλιους πεντακισχειλιους ποσους κοφινους πληρεις πληρης κλασματων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα

8:19

οτε δε τους επτα εις τους τετρακισχιλιους τρακισχειλιους ποσων σπυριδων πληρωματα κλασματων ηρατε οι δε ειπον επτα

8:20

και ελεγεν αυτοις πως ου ουπω συνιετε συνιεται

8:21

και ερχεται εις βηθσαιδαν και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται

8:22

και επιλαβομενος της χειρος του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω της κωμης και πτυσας εις τα ομματα αυτου επιθεις τας χειρας αυτω αυτου επηρωτα επερωτα αυτον ει τι βλεπει

8:23

και αναβλεψας ελεγεν βλεπω τους ανθρωπους οτι ως δενδρα ορω περιπατουντας

8:24

ειτα παλιν επεθηκεν τας χειρας επι τους οφθαλμους αυτου και εποιησεν αυτον αναβλεψαι και αποκατεσταθη απεκατεσταθη και ενεβλεψεν τηλαυγως απαντας

8:25

και απεστειλεν αυτον εις τον οικον αυτου λεγων μηδε εις την κωμην εισελθης μηδε ειπης τινι εν τη πολει κωμη

8:26

και εξηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τας κωμας καισαρειας καισαριας της φιλιππου και εν τη οδω επηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων αυτοις τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι

8:27

οι δε απεκριθησαν ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν ηλειαν αλλοι δε ενα των προφητων

8:28

και αυτος λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε λεγεται ειναι και αποκριθεις δε ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος

8:29

και επετιμησεν επετειμησεν αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν περι αυτου

8:30

και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και των αρχιερεων και των γραμματεων γραμματαιων και αποκτανθηναι και μετα τρεις ημερας αναστηναι

8:31

και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω

8:32

ο δε ιησους επιστραφεις και ιδων τους μαθητας αυτου επετιμησεν τω πετρω λεγων υπαγε οπισω μου σατανα οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

8:33

και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω μου ακολουθειν ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

8:34

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την εαυτου ψυχην αυτου ενεκεν εμου και του ευαγγελιου ουτος σωσει αυτην

8:35

τι γαρ ωφελησει τον ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσμον ολον και ζημιωθη την ψυχην αυτου

8:36

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

8:37

ος γαρ εαν επαισχυνθη μεν με και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων των αγιων

8:38

Chapter 9

και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

9:1

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους παραλαμβανει τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων

9:2

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων

9:2 | instance no. 2

και τα ιματια αυτου εγενοντο στιλβοντα λευκα λιαν ως χιων χειων οια γναφευς επι της γης ου δυναται λευκαναι

9:3

και ωφθη αυτοις ηλιας συν μωση μωσει και ησαν συλλαλουντες τω ιησου

9:4

και αποκριθεις ο πετρος λεγει τω ιησου ραββι ραββει καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις σοι μιαν και μωση μωσει μιαν και ηλια μιαν

9:5

ου γαρ ηδει τι λαλησει ησαν γαρ εκφοβοι

9:6

και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε

9:7

και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκετι ουδενα ειδον αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων

9:8

καταβαινοντων δε αυτων απο του ορους διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι διηγησωνται α ειδον ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

9:9

και τον λογον εκρατησαν προς εαυτους συζητουντες συνζητουντες τι εστιν το εκ νεκρων αναστηναι

9:10

και επηρωτων επηρωτησαν αυτον λεγοντες οτι λεγουσιν οι γραμματεις οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

9:11

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας ηλειας μεν ελθων πρωτον αποκαθιστα αποκαθιστανει παντα καθως και πως γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη

9:12

αλλα λεγω υμιν οτι και ηλιας ηλειας εληλυθεν και εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν καθως γεγραπται επ αυτον

9:13

και ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον πολυν περι αυτους και γραμματεις συζητουντας συνζητουντας αυτοις

9:14

και ευθεως πας ο οχλος ιδων αυτον εξεθαμβηθη και προστρεχοντες προτρεχοντες ησπαζοντο αυτον

9:15

και επηρωτησεν τους γραμματεις τι συζητειτε συνζητειτε προς αυτους εαυτους

9:16

και αποκριθεις εις εκ του οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προς σε εχοντα πνευμα αλαλον

9:17

και οπου αν εαν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας αυτου και ξηραινεται ξηρενεται και ειπον τοις μαθηταις σου ινα αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

9:18

ο δε αποκριθεις αυτω αυτοις λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε προς υμας εσομαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε αυτον προς με

9:19

και ηνεγκαν αυτον προς αυτον και ιδων αυτον ευθεως το πνευμα εσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων

9:20

και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν παιδιοθεν

9:21

και πολλακις πολλακεις αυτον και εις το πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει ετι τι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

9:22

ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνασαι πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι

9:23

και ευθεως κραξας ο πατηρ του παιδιου μετα δακρυων ελεγεν πιστευω κυριε βοηθει μου τη απιστια απιστεια

9:24

ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει ο οχλος επετιμησεν επετειμησεν τω πνευματι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το πνευμα το αλαλον και κωφον εγω σοι επιτασσω εξελθε εξ αυτου και μηκετι εισελθης εις αυτον

9:25

και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυτον εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε τους πολλους λεγειν οτι απεθανεν

9:26

ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη

9:27

και εισελθοντα αυτον εις τον οικον οι μαθηται αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν δια οτι τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

9:28

και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια

9:29

και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια

9:29 | instance no. 2

και εκειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν ινα τις γνω

9:30

εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις τη τριτη ημερα αναστησεται

9:31

οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

9:32

και ηλθεν εις καπερναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς εαυτους διελογιζεσθε διελογιζεσθαι

9:33

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

9:34

και καθισας καθεισας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος

9:35

και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω εμμεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις

9:36

ος εαν αν εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος εαν εμε δεξηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα με

9:37

απεκριθη δε αυτω ιωαννης λεγων διδασκαλε ειδομεν τινα τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει ημιν

9:38

ο δε ιησους ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναμιν επι τω ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι με

9:39

ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν

9:40

ος γαρ αν ποτιση υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι μου οτι χριστου εστε εσται αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου

9:41

και ος εαν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε καλον αυτω εστιν αυτω μαλλον ει περικειται λιθος μυλικος περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν

9:42

και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εισελθειν εις την ζωην εισελθειν η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

9:43

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:44

και εαν ο πους σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτον αυτην καλον γαρ εστιν σοι σε εισελθειν εις την ζωην χωλον η τους δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

9:45

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:46

και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

9:47

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

9:48

πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται

9:49

καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε αρτυσεται εχετε εν εαυτοις αλα αλας και ειρηνευετε ειρηνευεται εν αλληλοις

9:50

Chapter 10

κακειθεν αναστας ερχεται εις τα ορια της ιουδαιας δια του περαν του ιορδανου και συμπορευονται συνπορευονται παλιν οχλοι προς αυτον και ως ειωθει παλιν εδιδασκεν αυτους

10:1

και προσελθοντες φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

10:2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωσης

10:3

οι δε ειπον μωσης επετρεψεν βιβλιον αποστασιου γραψαι και απολυσαι

10:4

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν την εντολην ταυτην

10:5

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν την εντολην ταυτην

10:5 | instance no. 2

απο δε αρχης κτισεως αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους ο θεος

10:6

ενεκεν τουτου καταλειψει καταλιψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την τη γυναικα γυναικι αυτου

10:7

και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια σαρξ

10:8

ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω

10:9

και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι τουτου του αυτου επηρωτησαν αυτον

10:10

και λεγει αυτοις ος εαν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην

10:11

και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται

10:12

και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε μαθηται επετιμων τοις προσφερουσιν

10:13

ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με και μη κωλυετε κωλυεται αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

10:14

αμην λεγω υμιν ος εαν μη δεξηται την βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου μη εισελθη εις αυτην

10:15

και εναγκαλισαμενος αυτα τιθεις τας χειρας επ αυτα ευλογει αυτα

10:16

και εκπορευομενου αυτου εις οδον ιδου τις πλουσιος προσδραμων εις και γονυπετησας αυτον επηρωτα αυτον διδασκαλε αγαθε τι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω

10:17

ο δε ιησους ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος

10:18

τας εντολας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης μη αποστερησης τιμα τειμα τον πατερα σου και την μητερα

10:19

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω διδασκαλε ταυτα παντα εφυλαξαμην εφυλαξα εκ νεοτητος μου

10:20

ο δε ιησους εμβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω εν σοι υστερει υπαγε οσα εχεις πωλησον και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι αρας τον σταυρον

10:21

ο δε στυγνασας επι τω λογω απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

10:22

και περιβλεψαμενος ο ιησους λεγει τοις μαθηταις αυτου πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εις την βασιλειαν του θεου εισελευσονται

10:23

οι δε μαθηται εθαμβουντο επι τοις λογοις αυτου ο δε ιησους παλιν αποκριθεις λεγει αυτοις τεκνα τεκνια πως δυσκολον εστιν τους πεποιθοτας επι χρημασιν εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

10:24

ευκοπωτερον δε εστιν καμηλον δια της τρυμαλιας της ραδος ραφιδος εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

10:25

οι δε περισσως εξεπλησσοντο λεγοντες προς εαυτους και τις δυναται σωθηναι

10:26

εμβλεψας δε αυτοις ο ιησους λεγει παρα ανθρωποις αδυνατον αλλ ου παρα τω θεω παντα γαρ δυνατα εστιν παρα τω θεω

10:27

ηρξατο ο πετρος λεγειν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι

10:28

αποκριθεις ο ιησους ειπεν αμην λεγω υμιν οτι ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και ενεκεν του ευαγγελιου

10:29

εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον

10:30

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι

10:31

ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

10:32

ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

10:32 | instance no. 2

οτι ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και τοις γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν

10:33

και εμπαιξουσιν αυτω και μαστιγωσουσιν αυτον και εμπτυσουσιν αυτω και αποκτενουσιν μαστιγωσουσιν αυτον και τη τριτη ημερα αναστησεται

10:34

και προσπορευονται αυτω ιακωβος και ιωαννης οι υιοι ζεβεδαιου λεγοντες διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν αιτησωμεν αιτησομεν σε ποιησης ημιν

10:35

ο δε ειπεν αυτοις τι θελετε ποιησαι με υμιν

10:36

οι δε ειπον αυτω δος ημιν ημειν ινα εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων σου καθισωμεν εν τη δοξη σου

10:37

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ οιδατε τι αιτεισθε αιτεισθαι δυνασθε δυνασθαι πιειν το ποτηριον ο εγω πινω και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι

10:38

οι δε ειπον αυτω δυναμεθα ο δε ιησους ειπεν αυτοις το μεν ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε πιεσθαι και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε βαπτισθησεσθαι

10:39

το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται

10:40

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου των δυο αδελφων

10:41

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων

10:42

ουχ ουτως δε εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη γενεσθαι μεγας εν υμιν εσται υμων διακονος

10:43

και ος εαν θελη υμων γενεσθαι πρωτος εσται παντων δουλος

10:44

και γαρ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

10:45

και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου υιος τιμαιου βαρτιμαιος ο τυφλος εκαθητο παρα την οδον προσαιτων

10:46

και ακουσας οτι ιησους ο ναζωραιος εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιος δαυιδ ιησου ελεησον με

10:47

και επετιμων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

10:48

και στας ο ιησους ειπεν αυτον φωνηθηναι και φωνουσιν τον τυφλον λεγοντες αυτω θαρσει εγειραι εγειρε φωνει σε

10:49

ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστας ηλθεν προς τον ιησουν

10:50

και αποκριθεις λεγει αυτω ο ιησους τι θελεις ποιησω σοι ο δε τυφλος ειπεν αυτω ραββουνι ινα αναβλεψω

10:51

ο δε ιησους ειπεν αυτω υπαγε η πιστις σου σεσωκεν σε και ευθεως ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω τω ιησου εν τη οδω

10:52

Chapter 11

και οτε εγγιζουσιν εις ιερουσαλημ και εις βηθσφαγη βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει δυο των μαθητων αυτου

11:1

και λεγει αυτοις υπαγετε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεως εισπορευομενοι εις αυτην ευρησετε ευρησεται πωλον δεδεμενον εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων κεκαθικεν λυσαντες αυτον αγαγετε

11:2

και εαν τις υμιν ειπη τι ποιειτε τουτο ειπατε οτι ο κυριος αυτου χρειαν χριαν εχει και ευθεως αυτον αποστελλει ωδε

11:3

απηλθον δε και ευρον πωλον δεδεμενον προς την θυραν εξω επι του αμφοδου και λυουσιν αυτον

11:4

και τινες των εκει εστηκοτων ελεγον αυτοις τι ποιειτε λυοντες τον πωλον

11:5

οι δε ειπον ειπαν αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους

11:6

και ηγαγον τον πωλον προς τον ιησουν και επεβαλον αυτω τα ιματια αυτων και εκαθισεν επ αυτω

11:7

και ηγαγον τον πωλον προς τον ιησουν και επεβαλον αυτω τα ιματια αυτων και εκαθισεν εκαθεισεν επ αυτω

11:7 | instance no. 2

πολλοι δε τα ιματια αυτων εστρωσαν εις εν την τη οδον οδω αλλοι δε στοιβαδας εκοπτον εκ των δενδρων και εστρωννυον εις την οδον

11:8

και οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

11:9

και ευλογημενη η ερχομενη βασιλεια εν ονοματι κυριου του πατρος ημων δαυιδ ωσαννα εν τοις υψιστοις

11:10

και εισηλθεν εις ιεροσολυμα ο ιησους και εις το ιερον και περιβλεψαμενος παντα οψιας ηδη ουσης της ωρας εξηλθεν εις βηθανιαν μετα των δωδεκα

11:11

και τη επαυριον εξελθοντων αυτων απο βηθανιας επεινασεν επινασεν

11:12

και ιδων συκην απο μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα τι ευρησει τι εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου γαρ ην καιρος συκων

11:13

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη μηκετι εκ σου εις τον αιωνα μηδεις καρπον φαγοι και ηκουον οι μαθηται αυτου

11:14

και ερχονται εις ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησους εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν και τους πωλουντας και τους αγοραζοντας εν αυτω τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας κατεστρεψεν

11:15

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

11:16

και εδιδασκεν λεγων αυτοις ου γεγραπται οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε αυτον εποιησατε αυτον σπηλαιον ληστων

11:17

και ηκουσαν οι γραμματεις αρχιερεις και οι αρχιερεις γραμματεις και εζητουν πως αυτον απολεσωσιν εφοβουντο γαρ αυτον οτι πας ο οχλος εξεπλησσετο επι τη διδαχη αυτου

11:18

και οτε οψε εγενετο εγεινετο εξεπορευετο εξεπορευοντο εξω της πολεως

11:19

και πρωι παραπορευομενοι ειδον ιδον την συκην εξηραμμενην εκ ριζων

11:20

και αναμνησθεις ο πετρος λεγει αυτω ραββι ιδε η συκη ην κατηρασω εξηρανται

11:21

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

11:22

αμην γαρ λεγω υμιν οτι ος αν εαν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση οτι α λεγει γινεται γεινεται εσται αυτω ο εαν ειπη

11:23

δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα αν προσευχομενοι αιτησθε αιτεισθε πιστευετε πιστευεται οτι λαμβανετε λαμβανεται και εσται υμιν

11:24

και οταν στηκητε στηκεται προσευχομενοι αφιετε αφιεται ει τι εχετε εχεται κατα τινος ινα και ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφη υμιν υμειν τα παραπτωματα υμων

11:25

ει δε υμεις ουκ αφιετε αφιεται ουδε ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφησει τα παραπτωματα υμων

11:26

και ερχονται παλιν εις ιεροσολυμα και εν τω ιερω περιπατουντος αυτου ερχονται προς αυτον οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι

11:27

και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης

11:28

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις επερωτησω καγω υμας και εγω ενα λογον και αποκριθητε αποκριθηται μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:29

το βαπτισμα το ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθητε αποκριθηται μοι

11:30

και ελογιζοντο προς εαυτους λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

11:31

αλλ αλλα ειπωμεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι οντως προφητης ην

11:32

και αποκριθεντες λεγουσιν τω ιησου ουκ οιδαμεν και αποκριθεις ο ιησους αποκριθεις λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:33

και αποκριθεντες λεγουσιν τω ιησου ουκ οιδαμεν και ο ιησους αποκριθεις λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:33 | instance no. 2

Chapter 12

και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν αμπελωνα εφυτευσεν ανθρωπος και περιεθηκεν φραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο εξεδετο αυτον γεωργοις και απεδημησεν

12:1

και απεστειλεν προς τους γεωργους τω καιρω δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη απο του καρπου του αμπελωνος

12:2

οι δε λαβοντες αυτον εδειραν εδιραν και απεστειλαν κενον καινον

12:3

και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντες εκεφαλαιωσαν και απεστειλαν ητιμωμενον

12:4

και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους τους μεν δεροντες τους δε αποκτενοντες αποκτεννοντες

12:5

ετι ουν ενα εχων υιον εχων αγαπητον αυτου απεστειλεν και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου

12:6

εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προς εαυτους οτι ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και ημων εσται η κληρονομια

12:7

και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον αυτον εξω του αμπελωνος

12:8

τι ουν ποιησει ο κυριος του αμπελωνος ελευσεται και απολεσει τους γεωργους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις

12:9

ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

12:10

παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων

12:11

και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι την παραβολην προς αυτους την παραβολην ειπεν και αφεντες αυτον απηλθον

12:12

και αποστελλουσιν προς αυτον τινας τεινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

12:13

οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου δωμεν η μη δωμεν

12:14

δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδως αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοις τι με πειραζετε πειραζεται φερετε φερεται μοι δηναριον ινα ιδω

12:15

οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη λεγουσιν οι δε ειπον αυτω καισαρος

12:16

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω και εθαυμασαν επ αυτω

12:17

και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και επηρωτησαν αυτον λεγοντες

12:18

διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη και καταλιπη καταλειπη γυναικα και τεκνα μη αφη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστηση εξαναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

12:19

επτα αδελφοι ησαν και ο πρωτος ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερμα

12:20

και ο δευτερος ελαβεν αυτην και απεθανεν και ουδε αυτος αφηκεν σπερμα και ο τριτος ωσαυτως

12:21

και ελαβον αυτην ωσαυτως και οι επτα και ουκ αφηκαν σπερμα εσχατη παντων απεθανεν και η γυνη

12:22

εν τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται η γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

12:23

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ου δια τουτο πλανασθε πλανασθαι μη ειδοτες ιδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου

12:24

οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται εκγαμισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις

12:25

οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις

12:25 | instance no. 2

περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε ανεγνωται εν τη βιβλω μωσεως επι του βατου ως ειπεν αυτω ο θεος λεγων εγω ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ

12:26

ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθε πλανασθαι

12:27

και προσελθων εις των γραμματεων γραμματαιων ακουσας αυτων συζητουντων συνζητουντων ειδως ιδως οτι καλως αυτοις απεκριθη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν πρωτη παντων εντολη

12:28

ο δε ιησους απεκριθη αυτω οτι πρωτη παντων των εντολων εντολη ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν

12:29

και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης διανοιας σου και εξ ολης της διανοιας ψυχης σου και εξ ολης της ισχυος σου αυτη πρωτη εντολη

12:30

και δευτερα ομοια αυτης αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν

12:31

και ειπεν αυτω ο γραμματευς καλως διδασκαλε επ αληθειας ειπας οτι εις εστιν και ουκ εστιν αλλος πλην αυτου

12:32

και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως εαυτον σεαυτον πλειον πλιον εστιν παντων των ολοκαυτωματων και θυσιων

12:33

και ο ιησους ιδων αυτον οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου μακραν ει απο της βασιλειας του θεου και ουδεις ουκετι ετολμα αυτον επερωτησαι

12:34

και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πως λεγουσιν οι γραμματεις οτι ο χριστος υιος εστιν δαυιδ

12:35

αυτος γαρ δαυιδ ειπεν εν πνευματι αγιω λεγει ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

12:36

αυτος ουν δαυιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως

12:37

και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματεων γραμματαιων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις

12:38

και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας πρωτοκλησιας εν τοις δειπνοις

12:39

οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι ληψονται λημψονται περισσοτερον κριμα

12:40

και καθισας καθεισας ο ιησους κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο οχλος βαλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα

12:41

και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης

12:42

και προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου λεγει ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων βεβληκεν εβαλεν των βαλλοντων εις το γαζοφυλακιον

12:43

παντες γαρ εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον αυτη δε εκ της υστερησεως υστερεσεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης

12:44

Chapter 13

και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις εκ των μαθητων αυτω αυτου διδασκαλε ιδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι

13:1

και αποκριθεις ο ιησους αποκριθεις ειπεν αυτω βλεπεις ταυτας τας μεγαλας οικοδομας ου μη αφεθη λιθος επι λιθω ος ου μη καταλυθη

13:2

και καθημενου αυτου εις το ορος των ελαιων κατεναντι του ιερου επηρωτων επερωτων αυτον κατ ιδιαν πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας

13:3

ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα παντα ταυτα συντελεισθαι

13:4

ο δε ιησους αποκριθεις αυτοις ηρξατο λεγειν βλεπετε μη τις υμας πλανηση

13:5

ο δε ιησους αποκριθεις αυτοις ηρξατο λεγειν βλεπετε μη τις υμας πλανηση

13:5 | instance no. 2

πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες οτι εγω ειμι και πολλους πλανησουσιν

13:6

οταν δε ακουσητε πολεμους και ακοας πολεμων μη θροεισθε θροεισθαι δει γαρ γενεσθαι αλλ ουπω το τελος

13:7

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται σεισμοι σισμοι κατα τοπους και εσονται λιμοι κα και ταραχαι αρχαι ωδινων ταυτα

13:8

βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε δαρησεσθαι και επι ηγεμονων δε και βασιλεων σταθησεσθε σταθησεσθαι ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

13:9

και εις παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον

13:10

οταν δε αγαγωσιν αγωσιν υμας παραδιδοντες μη προμεριμνατε προμεριμναται τι λαλησητε λαλησηται μηδε μελετατε αλλ ο εαν αν δοθη υμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε ου γαρ εστε εσται υμεις οι λαλουντες αλλα το πνευμα το αγιον

13:11

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους

13:12

και εσεσθε εσεσθαι μισουμενοι μεισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

13:13

οταν δε ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν υπο δανιηλ του προφητου εστως εστος οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη

13:14

ο δε επι του δωματος μη καταβατω εις την οικιαν μηδε εισελθετω εισελθατω αραι τι εκ της οικιας αυτου

13:15

και ο εις τον αγρον ων μη επιστρεψατω εις τα οπισω αραι το ιματιον αυτου

13:16

ουαι δε ταις εν γαστρι εγγαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

13:17

προσευχεσθε προσευχεσθαι δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος

13:18

εσονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψις θλιψεις οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχης κτισεως ης εκτισεν εκτεισεν ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται

13:19

και ει μη κυριος εκολοβωσεν τας ημερας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτους εκλεκτου ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ημερας

13:20

και τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ιδου εκει μη πιστευετε πιστευεται

13:21

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι φευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σημεια και τερατα προς το αποπλαναν ει δυνατον και τους εκλεκτους

13:22

υμεις δε βλεπετε βλεπεται ιδου προειρηκα υμιν παντα απαντα

13:23

αλλ εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης

13:24

και οι αστερες εσονται εκ του ουρανου εσονται εκπιπτοντες και αι δυναμεις αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται

13:25

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως πολλης και δοξης πολλης

13:26

και τοτε αποστελει τους αγγελους αυτου και επισυναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρου γης εως ακρου ουρανου

13:27

απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν αυτης ηδη ο κλαδος αυτης απαλος γενηται και εκφυη τα φυλλα γινωσκετε γεινωσκετε οτι εγγυς το θερος εστιν

13:28

ουτως και υμεις οταν ιδηται ταυτα ιδητε γινομενα γεινομενα γεινομενα γινωσκετε γεινωσκεται οτι εγγυς εστιν επι θυραις

13:29

αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρι μεχρις ου παντα ταυτα γενηται

13:30

ο ουρανος και η γη παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

13:31

περι δε της ημερας εκεινης η ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ

13:32

περι δε της ημερας εκεινης η ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ

13:32 | instance no. 2

βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθε προσευχεσθαι ουκ οιδατε οιδαται γαρ ποτε ο καιρος εστιν

13:33

ως ανθρωπος αποδημος αφεις την οικιαν αυτου και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν και εκαστω το εργον αυτου και τω θυρωρω ενετειλατο ινα γρηγορη

13:34

γρηγορειτε ουν ουκ οιδατε οιδαται γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται οψε η μεσονυκτιου η αλεκτοροφωνιας η πρωι

13:35

μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας

13:36

α δε υμιν υμειν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε

13:37

Chapter 14

ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν

14:1

ελεγον δε μη εν τη εορτη μηποτε θορυβος εσται του λαου

14:2

και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους πολυτειμου και συντριψασα το τον αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης

14:3

ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους και λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν

14:4

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι επανω τριακοσιων δηναριων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριμωντο αυτη

14:5

ο δε ιησους ειπεν αφετε αφεται αυτην τι αυτη κοπους παρεχετε παρεχεται καλον εργον ειργασατο εν εμοι

14:6

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε εχεται μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε δυνασθαι αυτους ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε εχεται

14:7

ο εσχεν αυτη εποιησεν προελαβεν μυρισαι μου το σωμα εις τον ενταφιασμον

14:8

αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εις ολον τον κοσμον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις μνημοσυνον αυτης

14:9

και ο ιουδας ο ισκαριωτης εις των δωδεκα απηλθεν προς τους αρχιερεις ινα παραδω αυτον αυτοις

14:10

και οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον αργυρια δουναι και εζητει πως αυτον ευκαιρως αυτον παραδω

14:11

και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις απελθοντες ετοιμασωμεν ινα φαγης το πασχα

14:12

και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου και λεγει αυτοις υπαγετε υπαγεται εις την πολιν και απαντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω

14:13

και οπου εαν αν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστιν το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω

14:14

και αυτος υμιν δειξει διξει ανωγεον αναγαιον μεγα εστρωμενον ετοιμον εκει ετοιμασατε ημιν

14:15

και εξηλθον οι μαθηται αυτου και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

14:16

και οψιας γενομενης ερχεται μετα των δωδεκα

14:17

και ανακειμενων αυτων και εσθιοντων ειπεν ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με ο εσθιων μετ εμου

14:18

οι δε ηρξαντο λυπεισθαι λυπεισθε και λεγειν αυτω εις καθ εις μητι εγω ειμι ραββει και αλλος μητι εγω

14:19

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις εις εκ των δωδεκα ο εμβαπτομενος μετ εμου την χειρα εις το τρυβλιον

14:20

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει η ουκ εγεννηθη εγενηθη ο ανθρωπος εκεινος

14:21

και εσθιοντων αυτων λαβων ο ιησους αρτον ευλογησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβετε λαβεται φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου

14:22

και λαβων το ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες

14:23

και λαβων το ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες

14:23 | instance no. 2

και ειπεν αυτοις τουτο εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εκχυννομενον

14:24

αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω πεινω καινον εν τη βασιλεια του θεου

14:25

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

14:26

και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε σκανδαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται διασκορπισθησονται τα προβατα

14:27

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

14:28

ο δε πετρος εφη αυτω και ει παντες σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω

14:29

και λεγει αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι συ σημερον εν τη νυκτι νυκτει ταυτη πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρις τρεις απαρνηση με

14:30

ο δε πετρος εκ εκπερισσου περισσου ελεγεν μαλλον εαν με δεη μαι συναποθανειν σοι ου μη σε απαρνησωμαι απαρνησομαι ωσαυτως δε και παντες ελεγον

14:31

και ερχονται εις χωριον ου το ονομα γεθσημανη γεθσημανει και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε ωδε εως προσευξωμαι

14:32

και παραλαμβανει τον πετρον και τον ιακωβον και τον ιωαννην μεθ εαυτου και ηρξατο εκθαμβεισθαι εκθαμβεισθε και αδημονειν

14:33

και λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε

14:34

και προσελθων μικρον μεικρον επεσεν επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν παρελθη απ αυτου η ωρα

14:35

και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε παρενεγκαι το ποτηριον τουτο απ εμου τουτο αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι συ

14:36

και ερχεται και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω σιμων καθευδεις ουκ ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι

14:37

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης

14:38

και παλιν απελθων προσηυξατο τον αυτον λογον ειπων

14:39

και υποστρεψας ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ οι οφθαλμοι αυτων βεβαρημενοι καταβαρυνομενοι και ουκ ηδεισαν τι αποκριθωσιν αυτω αποκριθωσιν

14:40

και ερχεται το τριτον και λεγει αυτοις καθευδετε λοιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιος του ανθρωπου εις τας χειρας των αμαρτωλων

14:41

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν ηγγεικεν

14:42

και ευθεως ετι αυτου λαλουντος παραγινεται παραγεινεται ο ιουδας ο ισκαριωτης εις ων των δωδεκα και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων γραμματαιων και των πρεσβυτερων

14:43

δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσσημον αυτοις λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον και απαγαγετε ασφαλως

14:44

και ελθων ευθεως προσελθων αυτω λεγει αυτω ραββι ραββει ραββι ραββει και κατεφιλησεν αυτον

14:45

οι δε επεβαλον επ αυτον τας χειρας αυτων επ αυτον και εκρατησαν αυτον

14:46

εις δε τις των παρεστηκοτων σπασαμενος την μαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωτιον

14:47

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ως επι ληστην εξηλθετε εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με

14:48

καθ ημεραν ημην προς υμας εν τω ιερω διδασκων και ουκ εκρατησατε εκρατησαται με αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραφαι

14:49

και αφεντες αυτον παντες εφυγον

14:50

και εις τις νεανισκος ηκολουθησεν αυτω περιβεβλημενος σινδονα επι γυμνου και κρατουσιν αυτον οι νεανισκοι

14:51

ο δε καταλιπων την σινδονα γυμνος εφυγεν απ αυτων

14:52

και αφηγαγον απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα καιαφαν και συνερχονται αυτω παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι γραμματεις και οι γραμματεις πρεσβυτεροι

14:53

και ο πετρος απο μακροθεν ηκολουθησεν αυτω εως εσω εις την αυλην του αρχιερεως και ην συγκαθημενος συνκαθημενος μετα των υπηρετων και θερμαινομενος προς το φως

14:54

οι δε αρχιερεις και ολον το συνεδριον εζητουν κατα του ιησου μαρτυριαν ψευδομαρτυριαν εις το θανατωσαι αυτον και ουχ ευρισκον

14:55

πολλοι γαρ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου και ισαι αι μαρτυριαι ουκ ησαν

14:56

και τινες ανασταντες εψευδομαρτυρουν κατ αυτου λεγοντες

14:57

οτι ημεις ηκουσαμεν αυτου λεγοντος οτι εγω καταλυσω καταλυω τον ναον τουτον τον χειροποιητον και δια τριων ημερων αλλον αχειροποιητον οικοδομησω

14:58

και ουδ ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων

14:59

και αναστας ο αρχιερευς εις μεσον επηρωτησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

14:60

ο δε ιησους εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλιν ο αρχιερευς επηρωτα επερωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ευλογητου

14:61

ο δε ιησους ειπεν εγω ειμι και οψεσθε οψεσθαι τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων καθημενον της δυναμεως και ερχομενον μετα των νεφελων του ουρανου

14:62

ο δε αρχιερευς διαρρηξας τους χιτωνας αυτου λεγει τι ετι χρειαν χριαν εχομεν μαρτυρων

14:63

ηκουσατε της την βλασφημιας βλασφημειαν τι υμιν υμειν φαινεται οι δε παντες κατεκριναν αυτον ειναι ενοχον θανατου

14:64

και ηρξαντο τινες εμπτυειν αυτω και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπηρεται ραπισμασιν αυτον εβαλλον ελαβον

14:65

και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεως

14:66

και ιδουσα τον πετρον θερμαινομενον θερμενομενον εμβλεψασα αυτω λεγει και συ μετα του ναζαρηνου ιησου ησθα

14:67

ο δε ηρνησατο λεγων ουκ οιδα ουδε επισταμαι τι συ λεγεις και εξηλθεν εξω εις το προαυλιον και αλεκτωρ εφωνησεν

14:68

και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο λεγειν τοις παρεστηκοσιν οτι ουτος εξ αυτων εστιν

14:69

ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει και η λαλια σου ομοιαζει

14:70

ο δε ηρξατο αναθεματιζειν και ομνυναι ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον τουτον ον λεγετε λεγεται

14:71

και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεμνησθη ο πετρος το ρημα ο ως ειπεν αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα φωνησαι δις απαρνηση με τρις τρεις και επιβαλων εκλαιεν

14:72

Chapter 15

και ευθεως επι το πρωι συμβουλιον ποιησαντες οι αρχιερεις μετα των πρεσβυτερων και γραμματεων γραμματαιων και ολον το συνεδριον δησαντες τον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν τω πιλατω πειλατω

15:1

και επηρωτησεν αυτον ο πιλατος πειλατος συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω συ λεγεις

15:2

και κατηγορουν αυτου οι αρχιερεις πολλα

15:3

ο δε πιλατος πειλατος παλιν επηρωτησεν αυτον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καταμαρτυρουσιν

15:4

ο δε ιησους ουκετι ουδεν απεκριθη ωστε θαυμαζειν τον πιλατον πειλατον

15:5

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ονπερ ον ητουντο παρητουντο

15:6

ην δε ο λεγομενος βαραββας μετα των συστασιαστων συνστασιαστων δεδεμενος οιτινες οιτεινες εν τη στασει φονον πεποιηκεισαν

15:7

και αναβοησας ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως αει εποιει αυτοις

15:8

ο δε πιλατος πειλατος απεκριθη αυτοις λεγων θελετε απολυσω υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων

15:9

εγινωσκεν επεγεινωσκεν γαρ οτι δια φθονον παραδεδωκεισαν παρεδωκεισαν αυτον οι αρχιερεις

15:10

οι δε αρχιερεις ανεσεισαν ανεσισαν τον οχλον ινα μαλλον τον βαραββαν απολυση αυτοις

15:11

ο δε πιλατος πειλατος αποκριθεις παλιν ειπεν αυτοις τι ουν θελετε θελεται ποιησω ον τον λεγετε βασιλεα των ιουδαιων

15:12

οι δε παλιν εκραξαν λεγοντες σταυρωσον αυτον

15:13

ο δε πιλατος πειλατος ελεγεν αυτοις τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσοτερως περισσως εκραξαν εκραζον σταυρωσον αυτον

15:14

ο δε πιλατος πειλατος βουλομενος τω οχλω το ικανον ποιησαι απελυσεν αυτοις τον βαραββαν και παρεδωκεν τον ιησουν φραγελλωσας ινα σταυρωθη

15:15

οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω της αυλης ο εστιν πραιτωριον και συγκαλουσιν συνκαλουσιν ολην την σπειραν

15:16

και ενδυουσιν αυτον πορφυραν και περιτιθεασιν αυτω πλεξαντες ακανθινον στεφανον

15:17

και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτον χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων

15:18

και ετυπτον αυτου την κεφαλην καλαμω και ενεπτυον αυτω και τιθεντες τα γονατα προσεκυνουν αυτω

15:19

και οτε ενεπαιξαν ενεπεξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιματια τα ιδια και εξαγουσιν αγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν σταυρωσουσιν αυτον

15:20

και αγγαρευουσιν παραγοντα τινα σιμωνα κηρυναιον κυρηναιον ερχομενον απ αγρου ακρου τον πατερα αλεξανδρου και ρουφου ινα αρη τον σταυρον αυτου

15:21

και φερουσιν αυτον επι γολγοθα τοπον ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθερμηνευομενος κρανιου τοπος

15:22

και εδιδουν αυτω πιειν εσμυρνισμενον οινον ο δε ουκ ελαβεν

15:23

και σταυρωσαντες αυτον διαμεριζονται τα ιματια ειματια αυτου βαλλοντες κληρον επ αυτα τις τι αρη

15:24

ην δε τριτη ωρα τριτη και εσταυρωσαν αυτον

15:25

και ην η επιγραφη της αιτιας αυτου επιγεγραμμενη ο βασιλευς των ιουδαιων

15:26

και συν αυτω σταυρουσιν δυο ληστας ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυμων αυτου

15:27

και οι παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες κεινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων

15:29

σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου

15:30

ομοιως και οι αρχιερεις εμπαιζοντες προς αλληλους μετα των γραμματεων γραμματαιων ελεγον αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι

15:31

ο χριστος ο βασιλευς του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν αυτω και οι συνεσταυρωμενοι αυτω ωνειδιζον αυτον

15:32

γενομενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης

15:33

και τη ωρα τη ενατη εβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λιμα σαβαχθανι σιβακθανει ο εστιν μεθερμηνευομενον ο θεος μου ο θεος μου εις τι με εγκατελιπες ενκατελειπες

15:34

και τινες των εκει παρεστηκοτων εστηκοτων ακουσαντες ελεγον ιδου ηλιαν ηλειαν φωνει

15:35

δραμων δε εις και γεμισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαμω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον

15:36

ο δε ιησους αφεις φωνην μεγαλην εξεπνευσεν

15:37

και το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω

15:38

ιδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκως εξ εναντιας αυτου οτι ουτως κραξας εξεπνευσεν ειπεν αληθως ο ανθρωπος ουτος υιος ην θεου

15:39

ησαν δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι εν αις ην και μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου του μικρου μεικρου και ιωση μητηρ και σαλωμη

15:40

αι και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι αιτεραι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυμα

15:41

και ηδη οψιας οψειας γενομενης επει επειδη ην παρασκευη ο εστιν προς προσαββατον σαββατον

15:42

ηλθεν ελθων ιωσηφ ο απο αριμαθαιας ευσχημων βουλευτης ος και αυτος ην προσδεχομενος την βασιλειαν του θεου τολμησας εισηλθεν προς πιλατον πειλατον και ητησατο το σωμα του ιησου

15:43

ο δε πιλατος πειλατος εθαυμασεν ει ηδη τεθνηκεν και προσκαλεσαμενος τον κεντυριωνα επηρωτησεν αυτον ει παλαι απεθανεν

15:44

και γνους απο του κεντυριωνος εδωρησατο το σωμα το τω ιωσηφ

15:45

και αγορασας σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και κατεθηκεν καθηκεν αυτον αυτο εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρας και προσεκυλισεν λιθον επι την θυραν του μνημειου

15:46

η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωση ιωσηφ εθεωρουν που τιθεται τεθειτε

15:47

Chapter 16

και διαγενομενου του σαββατου μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν αρωματα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αλιψωσιν αυτον

16:1

και λιαν πρωι της μιας σαββατων ερχονται επι το μνημειον ανατειλαντος του ηλιου

16:2

και ελεγον προς εαυτας τις αποκυλισει ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου

16:3

και αναβλεψασαι θεωρουσιν οτι αποκεκυλισται ο λιθος ην γαρ μεγας σφοδρα

16:4

και εισελθουσαι εις το μνημειον ειδον ιδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν

16:5

ο δε λεγει αυταις μη εκθαμβεισθε ιησουν ζητειτε τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον ηγερθη ουκ εστιν ωδε ιδε ο τοπος οπου εθηκαν αυτον

16:6

αλλ αλλα υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε οψεσθαι καθως ειπεν υμιν

16:7

και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν δε αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ

16:8

αναστας δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη πρωτον μαρια τη μαγδαληνη αφ ης εκβεβληκει επτα δαιμονια

16:9

εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν τοις μετ αυτου γενομενοις πενθουσιν και κλαιουσιν

16:10

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

16:11

μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα μορφη πορευομενοις εις αγρον

16:12

κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν

16:13

υστερον δε ανακειμενοις αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστιαν απιστειαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις αυτον εγηγερμενον εκ νεκρων ουκ επιστευσαν

16:14

και ειπεν αυτοις πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει

16:15

ο πιστευσας και βαπτισθεις σωθησεται ο δε απιστησας κατακριθησεται

16:16

σημεια δε τοις πιστευσασιν παρακολουθησει ταυτα παρακολουθησει εν τω ονοματι μου δαιμονια εκβαλουσιν γλωσσαις λαλησουσιν καιναις

16:17

οφεις οφις αρουσιν καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη αυτους βλαψη επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν και καλως εξουσιν

16:18

ο μεν ουν κυριος μετα το λαλησαι αυτοις ανεληφθη ανελημφθη εις τον ουρανον και εκαθισεν εκαθεισεν εκ δεξιων του θεου

16:19

εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων αμην

16:20

The Gospel of Luke

Chapter 1

επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων

1:1

καθως παρεδοσαν παρεδωσαν ημιν ημειν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

1:2

εδοξεν καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι γραψαι κρατιστε θεοφιλε

1:3

ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν

1:4

εγενετο εν ταις ημεραις ηρωδου του βασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις ονοματι ζαχαριας εξ εφημεριας αβια και η γυνη αυτου εκ των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτης ελισαβετ

1:5

ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον του θεου πορευομενοι εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωμασιν του κυριου αμεμπτοι

1:6

και ουκ ην αυτοις τεκνον καθοτι η ελισαβετ ην στειρα και αμφοτεροι προβεβηκοτες εν ταις ημεραις αυτων ησαν

1:7

εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει της εφημεριας αυτου εναντι εναντιον του θεου

1:8

κατα το εθος της ιερατειας ελαχεν του θυμιασαι εισελθων εις τον ναον του κυριου

1:9

και παν το πληθος ην του λαου ην προσευχομενον εξω τη ωρα του θυμιαματος

1:10

ωφθη δε αυτω αγγελος κυριου εστως εκ δεξιων του θυσιαστηριου του θυμιαματος

1:11

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον

1:12

ειπεν δε προς αυτον ο αγγελος μη φοβου ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησις δεησεις σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσεις το ονομα αυτου ιωαννην

1:13

και εσται χαρα σοι και αγαλλιασις αγαλλιασεις και πολλοι επι τη γεννησει γενεσει αυτου χαρησονται

1:14

εσται γαρ μεγας ενωπιον του κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευματος αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιας μητρος αυτου

1:15

και πολλους των υιων ισραηλ επιστρεψει επι κυριον τον θεον αυτων

1:16

και αυτος προελευσεται ενωπιον αυτου εν πνευματι και δυναμει ηλιου επιστρεψαι καρδιας πατερων επι τεκνα και απειθεις απιθεις εν φρονησει δικαιων ετοιμασαι τω κυριω λαον κατεσκευασμενον

1:17

και ειπεν ζαχαριας προς τον αγγελον κατα τι γνωσομαι τουτο εγω γαρ ειμι πρεσβυτης και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταις ημεραις αυτης

1:18

και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεστηκως ενωπιον του θεου και απεσταλην λαλησαι προς σε και ευαγγελισασθαι σοι ταυτα

1:19

και ιδου εση σιωπων και μη δυναμενος λαλησαι αχρι ης ημερας γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσας τοις λογοις μου οιτινες πληρωθησονται εις τον καιρον αυτων

1:20

και ην ο λαος προσδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν τω χρονιζειν αυτον εν τω ναω

1:21

εξελθων δε ουκ ηδυνατο εδυνατο λαλησαι αυτοις και επεγνωσαν οτι οπτασιαν εωρακεν εν τω ναω και αυτος ην διανευων αυτοις και διεμενεν κωφος

1:22

και εγενετο ως επλησθησαν αι ημεραι της λειτουργιας αυτου απηλθεν εις τον οικον αυτου

1:23

μετα δε ταυτας τας ημερας συνελαβεν ελισαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην μηνας πεντε λεγουσα

1:24

οτι ουτως μοι πεποιηκεν ο κυριος εν ημεραις αις επειδεν αφελειν το ονειδος ονιδος μου εν ανθρωποις

1:25

εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ υπο του θεου εις πολιν της γαλιλαιας η ονομα ναζαρετ ναζαραθ

1:26

προς παρθενον μεμνηστευμενην εμνηστευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαυιδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ

1:27

προς παρθενον μεμνηστευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαυιδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ

1:27 | instance no. 2

και ελθων εισελθων ο αγγελος προς αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη καιχαριτωμενη ο κυριος μετα σου ευλογημενη συ εν γυναιξιν

1:28

η δε ιδουσα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος

1:29

και ειπεν ο αγγελος αυτη μη φοβου μαριαμ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω

1:30

και ιδου συλληψη συλλημψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν

1:31

ουτος εσται μεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαυιδ του πατρος αυτου

1:32

και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος

1:33

ειπεν δε μαριαμ προς τον αγγελον πως εσται τουτο επει επι ανδρα ου γινωσκω

1:34

και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτη πνευμα αγιον επελευσεται επι σε και δυναμις υψιστου επισκιασει σοι διοτι διο και το γεννωμενον αγιον κληθησεται υιος θεου

1:35

και ιδου ελισαβετ η συγγενης συγγενις σου και αυτη συνειληφυια υιον εν γηρει αυτης και ουτος ο μην εκτος εστιν αυτη τη καλουμενη στειρα

1:36

οτι ουκ αδυνατησει παρα τω θεω παν ρημα

1:37

ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κυριου γενοιτο μοι κατα το ρημα σου και απηλθεν απ αυτης ο αγγελος

1:38

και αναστασα δε μαριαμ εν ταις ημεραις ταυταις επορευθη εις την ορεινην ορινην μετα σπουδης εις πολιν ιουδα

1:39

και εισηλθεν εις τον οικον ζαχαριου και ησπασατο την ελισαβετ

1:40

και εγενετο ως ηκουσεν η ελισαβετ τον ασπασμον της μαριας εσκιρτησεν το βρεφος εν τη κοιλια αυτης και επλησθη πνευματος αγιου η ελισαβετ

1:41

και ανεφωνησεν φωνη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλογημενος ο καρπος της κοιλιας σου

1:42

και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ του κυριου μου προς με

1:43

ιδου γαρ ως εγηνετο εγενετο η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου εσκιρτησεν το βρεφος εν αγαλλιασει εν τη κοιλια μου

1:44

και μακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελειωσις τελιωσις τοις λελαλημενοις αυτη παρα κυριου

1:45

και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου τον κυριον

1:46

και ηγαλλιασεν το πνευμα μου επι τω θεω τω σωτηρι μου

1:47

οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν ταπινωσιν της δουλης αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι

1:48

οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου

1:49

και το ελεος αυτου εις γενεας γενεων τοις φοβουμενοις αυτον

1:50

εποιησεν κρατος εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανους διανοια καρδιας αυτων

1:51

καθειλεν δυναστας απο θρονων και υψωσεν ταπεινους

1:52

πεινωντας πινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους

1:53

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι μνησθηνε ελεους

1:54

καθως ελαλησεν προς τους πατερας ημων τω αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα

1:55

εμεινεν δε μαριαμ συν αυτη ωσει μηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης

1:56

τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονος του τεκειν αυτην και εγεννησεν υιον

1:57

και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενει συγγενεις αυτης οτι εμεγαλυνεν κυριος το ελεος αυτου μετ αυτης και συνεχαιρον αυτη

1:58

και εγενετο εν τη ογδοη ημερα ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονο ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν

1:59

ματι και εγενετο εν τη ογδοη ημερα ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν

1:59 | instance no. 2

και αποκριθεισα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθησεται ιωαννης

1:60

και ειπον προς αυτην οτι ουδεις εστιν εν εκ τη της συγγενεια συγγενειας σου ος καλειται καλειτε τω ονοματι τουτω

1:61

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον

1:62

και αιτησας πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννης εστιν το ονομα αυτου και εθαυμασαν παντες

1:63

ανεωχθη δε το στομα αυτου παραχρημα και η γλωσσα αυτου και ελαλει ευλογων τον θεον

1:64

και εγενετο δε επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορεινη ορινη της ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα

1:65

και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην μετ αυτου

1:66

και ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη πνευματος αγιου και προεφητευσεν επροφητευσεν λεγων

1:67

ευλογητος κυριος ο θεος του ισραηλ οτι επεσκεψατο επισκεψατο και εποιησεν λυτρωσιν τω λαω αυτου

1:68

και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν ημειν εν τω οικω δαυιδ του παιδος αυτου

1:69

καθως ελαλησεν δια στοματος των αγιων των απ αιωνος προφητων αυτου

1:70

σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων μεισουντων ημας

1:71

ποιησαι ελεος μετα των πατερων ημων και μνησθηναι διαθηκης αγιας αυτου

1:72

ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν

1:73

αφοβως εκ χειρος των εχθρων εχρων ημων ρυσθεντας λατρευειν αυτω

1:74

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων

1:75

και συ παιδιον προφητης υψιστου κληθηση προπορευση γαρ προ προσωπου κυριου ετοιμασαι οδους αυτου

1:76

του δουναι γνωσιν σωτηριας τω λαω αυτου εν αφεσει αμαρτιων αυτων ημων

1:77

δια σπλαγχνα ελεους θεου ημων εν οις επεσκεψατο ημας ανατολη εξ υψους

1:78

επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης

1:79

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι και ην εν ταις ερημοις εως ημερας αναδειξεως αναδιξεως αυτου προς τον ισραηλ

1:80

Chapter 2

εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι πασαν την οικουμενην

2:1

αυτη η απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευοντος της συριας κυρηνιου κηρυνιου

2:2

και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την ιδιαν πολιν

2:3

ανεβη δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρετ ναζαραθ εις την ιουδαιαν εις πολιν δαυιδ ητις καλειται καλειτε βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριας δαυιδ

2:4

απογραψασθαι απογραφεσθαι συν συμ μαριαμ τη μεμνηστευμενη εμνηστευμενη αυτω γυναικι ουση εγκυω ενκυω

2:5

εγενετο δε εν τω ειναι αυτους εκει επλησθησαν αι ημεραι του τεκειν αυτην

2:6

και ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν ανεκλεινεν αυτον εν τη φατνη διοτι ουκ ην αυτοις τοπος εν τω καταλυματι

2:7

και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτων

2:8

και ιδου αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξαν δοξα κυριου περιελαμψεν αυτους και εφοβηθησαν φοβον μεγαν

2:9

και ειπεν αυτοις ο αγγελος μη φοβεισθε φοβεισθαι ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητις εσται παντι τω λαω

2:10

οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαυιδ

2:11

οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαυιδ

2:11 | instance no. 2

και τουτο υμιν υμειν το σημειον ευρησετε ευρησεται βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη

2:12

και εξαιφνης εξεφνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας ουρανιου αινουντων τον θεον και λεγοντων

2:13

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκια ευδοκιας

2:14

και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι αγγελοι και οι ανθρωποι οι ποιμενες ποιμαινες ειπον προς αλληλους διελθωμεν δη εως βηθλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γεγονος ο ο κυριος εγνωρισεν ημιν ημειν

2:15

και ηλθον σπευσαντες και ανευρον την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειμενον εν τη φατνη

2:16

ιδοντες δε διεγνωρισαν περι του ρηματος του λαληθεντος αυτοις περι του παιδιου τουτου

2:17

και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους

2:18

η δε μαριαμ παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συμβαλλουσα εν τη καρδια αυτης

2:19

και υπεστρεψαν οι ποιμενες ποιμαινες δοξαζοντες και αινουντες τον θεον επι πασιν οις ηκουσαν και ειδον ιδον καθως ελαληθη προς αυτους

2:20

και οτε επλησθησαν ημεραι οκτω του περιτεμειν αυτον και εκληθη το ονομα αυτου ιησους το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλληφθηναι συλλημφθηναι αυτον εν τη κοιλια

2:21

και οτε επλησθησαν αι ημεραι του καθαρισμου αυτων κατα τον νομον μωσεως ανηγαγον αυτον εις ιεροσολυμα παραστησαι τω κυριω

2:22

καθως γεγραπται εν νομω κυριου οτι παν αρσεν διανοιγον μητραν αγιον τω κυριω κληθησεται

2:23

και του δουναι θυσιαν κατα το ειρημενον εν νομω κυριου ζευγος τρυγονων η δυο νεοσσους περιστερων

2:24

και ιδου ην ανθρωπος εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα ην αγιον επ αυτον

2:25

και ην αυτω κεχρηματισμενον υπο του πνευματος του αγιου μη ιδειν θανατον πριν η ιδη τον χριστον κυριου

2:26

και ηλθεν εν τω πνευματι εις το ιερον και εν τω εισαγαγειν εισαγειν τους γονεις το παιδιον ιησουν του ποιησαι αυτους κατα το ειθισμενον ηθισμενον του νομου περι αυτου

2:27

και αυτος εδεξατο αυτο εις τας αγκαλας αυτου και ευλογησεν τον θεον και ειπεν

2:28

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη

2:29

οτι ειδον ιδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου

2:30

ο ητοιμασας κατα προσωπον παντων των λαων

2:31

φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ

2:32

και ην ο ιωσηφ και η μητηρ αυτου θαυμαζοντες επι τοις λαλουμενοις περι αυτου

2:33

και ευλογησεν αυτους συμεων και ειπεν προς μαριαμ την μητερα αυτου ιδου ουτος κειται εις πτωσιν και αναστασιν πολλων εν τω ισραηλ και εις σημειον αντιλεγομενον

2:34

και σου δε αυτης την ψυχην διελευσεται ρομφαια οπως αν αποκαλυφθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλογισμοι

2:35

και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις πολλαις ζησασα ετη επτα μετα ανδρος επτα απο της παρθενιας παρθενειας αυτης

2:36

και αυτη χηρα ως εως ετων ογδοηκοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο απο του ιερου νηστειαις νηστιαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν ημερα

2:37

και αυτη αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω κυριω και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν εν ιερουσαλημ

2:38

και αυτη αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω κυριω και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν εν ιερουσαλημ

2:38 | instance no. 2

και ως ετελεσαν απαντα τα κατα τον νομον κυριου υπεστρεψαν εις την γαλιλαιαν εις την πολιν εαυτων ναζαρετ ναζαρατ

2:39

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο

2:40

και επορευοντο οι γονεις αυτου κατ ετος εις ιερουσαλημ τη εορτη του πασχα

2:41

και οτε εγενετο ετων δωδεκα αναβαντων αναβαινοντων αυτων εις ιεροσολυμα κατα το εθος της εορτης

2:42

και τελειωσαντων τας ημερας εν τω υποστρεφειν αυτους υπεμεινεν ιησους ο παις εν ιερουσαλημ και ουκ εγνω ιωσηφ και η μητηρ αυτου

2:43

νομισαντες δε αυτον εν τη συνοδια ειναι ηλθον ημερας οδον και ανεζητουν αυτον εν τοις συγγενεσιν και εν τοις γνωστοις

2:44

και μη ευροντες αυτον υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ ζητουντες αυτον

2:45

και εγενετο μεθ ημερας τρεις ευρον αυτον εν τω ιερω καθεζομενον εν μεσω εμμεσω των διδασκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτους

2:46

εξισταντο δε παντες οι ακουοντες αυτου επι τη συνεσει και ταις αποκρισεσιν αυτου

2:47

και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και προς αυτον η μητηρ αυτου ειπεν τεκνον τι εποιησας ημιν ημειν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε

2:48

και ειπεν προς αυτους τι οτι εζητειτε με ουκ ηδειτε οτι εν τοις του πατρος μου δει ειναι με

2:49

και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις

2:50

και κατεβη μετ αυτων και ηλθεν εις ναζαρετ ναζαρατ και ην υποτασσομενος αυτοις και η μητηρ αυτου διετηρει παντα τα ρηματα απαντα ταυτα εν τη καρδια αυτης

2:51

και ιησους προεκοπτεν σοφια και ηλικια και χαριτι παρα θεω και ανθρωποις

2:52

Chapter 3

εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονιας ηγεμονειας τιβεριου καισαρος ηγεμονευοντος ποντιου πιλατου πειλατου της ιουδαιας και τετραρχουντος τετρααρχουντος ηρωδου της γαλιλαιας ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετραρχουντος της ιτουραιας και τραχωνιτιδος τραχωνιτειδος χωρας και λυσανιου της αβιληνης αβειληνης τετραρχουντος

3:1

επι αρχιερεως αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον ζαχαριου υιον εν τη ερημω

3:2

και ηλθεν εις πασαν την περιχωρον του ιορδανου κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων

3:3

ως γεγραπται εν βιβλω λογων ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον του κυριου ευθειας ποιειτε ποιειται τας τριβους αυτου

3:4

πασα φαραγξ φαραξ πληρωθησεται και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται και εσται τα σκολια εις ευθειαν και αι τραχειαι εις οδους λειας

3:5

και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου

3:6

ελεγεν ουν τοις εκπορευομενοις οχλοις βαπτισθηναι υπ αυτου γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης

3:7

ποιησατε ουν καρπους αξιους της μετανοιας και μη αρξησθε αρξησθαι λεγειν εν εαυτοις πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι εγειρε τεκνα τω αβρααμ

3:8

ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

3:9

και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησομεν ποιησωμεν

3:10

αποκριθεις δε λεγει αυτοις ο εχων δυο χιτωνας μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων βρωματα ομοιως ποιειτω

3:11

αποκριθεις δε λεγει αυτοις ο εχων δυο χιτωνας μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων βρωματα ομοιως ποιειτω

3:11 | instance no. 2

ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι και ειπον προς αυτον διδασκαλε τι ποιησομεν ποιησωμεν

3:12

ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν μηθεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε

3:13

επηρωτων δε αυτον και στρατευομενοι λεγοντες και ημεις τι ποιησομεν και ειπεν προς αυτους μηδενα διασεισητε μηδε συκοφαντησητε και αρκεισθε τοις οψωνιοις υμων

3:14

προσδοκωντος δε του λαου και διαλογιζομενων παντων εν ταις καρδιαις αυτων περι του ιωαννου μηποτε αυτος ειη ο χριστος

3:15

απεκρινατο ο ιωαννης απασιν λεγων εγω μεν υδατι βαπτιζω υμας ερχεται δε ο ισχυροτερος μου ου ουκ ειμι ιμι ικανος λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι

3:16

ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω

3:17

πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον

3:18

ο δε ηρωδης ο τετραρχης ελεγχομενος υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος φιλιππου του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδης

3:19

προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

3:20

εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχομενου ανεωχθηναι τον ουρανον

3:21

και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ειδι ωσει περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαν συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ευδοκησα ηυδοκησα

3:22

και αυτος ην ο ιησους ωσει ετων τριακοντα αρχομενος ων ως ενομιζετο υιος ιωσηφ του ηλι ηλει

3:23

του ματθατ του λευι του μελχι μελχει του ιαννα του ιωσηφ

3:24

του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι εσλει του ναγγαι ναγαι

3:25

του μααθ του ματταθιου του σεμει σεμεει του ιωσηφ του ιουδα

3:26

του ιωαναν του ρησα του ζοροβαβελ ζορομβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι νηρει

3:27

του μελχι μελχει του αδδι αδδει του κωσαμ του ελμωδαμ του ηρ

3:28

του ιωση του ελιεζερ του ιωρειμ του ματθατ ματταθ του λευι λευει

3:29

του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν ιωαναν του ελιακειμ

3:30

του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ δαυειδ

3:31

του ιεσσαι του ωβηδ ιωβηδ του βοοζ βοος του σαλμων του ναασσων

3:32

του αμιναδαβ του αραμ του εσρωμ του φαρες του ιουδα

3:33

του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ

3:34

του σερουχ του ραγαυ του φαλεγ του εβερ του σαλα

3:35

του καιναν του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ

3:36

του μαθουσαλα του ενωχ αινωχ του ιαρεδ ιαρεθ του μαλελεηλ μελελεηλ του καιναν

3:37

του ενως αινως του σηθ σημ του αδαμ του θεου

3:38

Chapter 4

ιησους δε πνευματος αγιου πληρης υπεστρεψεν απο του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευματι εις την ερημον

4:1

ημερας τεσσαρακοντα τεσσερακοντα πειραζομενος υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ημεραις εκειναις και συντελεσθεισων αυτων υστερον επεινασεν επινασεν

4:2

και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος

4:3

και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος

4:3 | instance no. 2

και απεκριθη ιησους προς αυτον λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι θεου

4:4

και αναγαγων αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον εδειξεν αυτω πασας τας βασιλειας της οικουμενης εν στιγμη χρονου

4:5

και ειπεν αυτω ο διαβολος σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι εμοι παραδεδοται και ω εαν θελω διδωμι αυτην

4:6

συ ουν εαν προσκυνησης ενωπιον εμου μου εσται σου πασα

4:7

και αποκριθεις ειπεν αυτω ειπεν ο ιησους υπαγε οπισω μου σατανα γεγραπται προσκυνησεις κυριον τον θεον σου και αυτω μονω λατρευσεις

4:8

και ηγαγεν αυτον εις ιερουσαλημ και εστησεν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου και ειπεν αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον εντευθεν κατω

4:9

γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται εντελειτε περι σου του διαφυλαξαι διαφυλαξε σε

4:10

και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

4:11

και αποκριθεις ειπεν αυτω ο ιησους οτι ειρηται ουκ εκπειρασεις εκπιρασεις κυριον τον θεον σου

4:12

και συντελεσας παντα πειρασμον ο διαβολος απεστη απ αυτου αχρι καιρου

4:13

και υπεστρεψεν ο ιησους εν τη δυναμει του πνευματος εις την γαλιλαιαν και φημη εξηλθεν καθ ολης της περιχωρου περι αυτου

4:14

και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων

4:15

και ηλθεν εις την ναζαρετ ναζαρατ ου ην τεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος ιωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

4:16

και επεδοθη αυτω βιβλιον ησαιου του προφητου και αναπτυξας ανοιξας το βιβλιον ευρεν τον τοπον ου ην γεγραμμενον

4:17

πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκν εινεκεν εχρισεν εχρεισεν με ευαγγελισασθαι πτωχοις απεσταλκεν με ιασασθαι τους συντετριμμενους την καρδιαν κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσμενους εν αφεσει

4:18

κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

4:19

και πτυξας το βιβλιον αποδους τω υπηρετη εκαθισεν εκαθεισεν και παντων εν τη συναγωγη ησαν οι οφθαλμοι ησαν ατενιζοντες αυτω

4:20

ηρξατο δε λεγειν προς αυτους οτι σημερον πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοις ωσιν υμων

4:21

και παντες εμαρτυρουν αυτω και εθαυμαζον επι τοις λογοις της χαριτος τοις εκπορευομενοις εκ του στοματος αυτου και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο υιος ιωσηφ

4:22

και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε μοι την παραβολην ταυτην ιατρε ιατραι θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομενα εν τη καπερναουμ ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου

4:23

ειπεν δε αμην υμιν λεγω υμιν οτι ουδεις προφητης δεκτος εστιν εν τη πατριδι αυτου

4:24

επ αληθειας δε λεγω υμιν πολλαι χηραι ησαν εν ταις ημεραις ηλιου ηλειου εν τω ισραηλ οτε εκλεισθη ο ουρανος επι ετη τρια και μηνας εξ ως εγενετο λιμος λειμος μεγας επι πασαν την γην

4:25

και προς ουδεμιαν αυτων επεμφθη ηλιας ει μη εις σαρεπτα της σιδωνος σιδωνιας προς γυναικα χηραν

4:26

και πολλοι λεπροι ησαν επι ελισσαιου ελισαιου του προφητου εν τω ισραηλ και ουδεις αυτων εκαθαρισθη εκαθερισθη ει μη νεεμαν ναιμαν ο συρος

4:27

και επλησθησαν παντες θυμου εν τη συναγωγη ακουοντες ταυτα

4:28

και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως οφρυος του ορους εφ ου η πολις αυτων ωκοδομητο εις το κατακρημνισαι αυτον

4:29

αυτος δε διελθων δια μεσου αυτων επορευετο

4:30

και κατηλθεν εις καπερναουμ πολιν της γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν

4:31

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου

4:32

και εν τη συναγωγη ην ανθρωπος εχων πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν φωνη μεγαλη λεγων

4:33

λεγων εα τι ημιν ημειν και σοι συ ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

4:34

και επετιμησεν επετειμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου και ριψαν αυτον το δαιμονιον εις το μεσον εξηλθεν απ αυτου μηδεν βλαψαν αυτον

4:35

και εγενετο θαμβος επι παντας και συνελαλουν προς αλληλους λεγοντες τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται

4:36

και εξεπορευετο ηχος περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου

4:37

αναστας δε εκ της συναγωγης ο ιησους εισηλθεν εις την οικιαν σιμωνος πενθερα δε του σιμωνος ην συνεχομενη πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτον περι αυτης

4:38

και επιστας επανω αυτης επετιμησεν επετειμησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην παραχρημα δε αναστασα διηκονει αυτοις

4:39

δυνοντος δε του ηλιου παντες οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις ποικιλαις και ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιθεις εθεραπευσεν αυτους

4:40

εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων κραζοντα κραυγαζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι

4:41

γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημον τοπον και οι οχλοι επεζητουν αυτον και ηλθον εως αυτου και κατειχον αυτον του μη πορευεσθαι απ αυτων

4:42

ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλειαν του θεου οτι εις τουτο απεσταλμαι

4:43

και ην κηρυσσων εν ταις συναγωγαις της γαλιλαιας

4:44

Chapter 5

εγενετο δε εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω του και ακουειν τον λογον του θεου και αυτος ην εστως παρα την λιμνην γεννησαρετ

5:1

και ειδεν ιδεν δυο πλοια πλοιαρια εστωτα παρα την λιμνην οι δε αλιεις αλεεις αποβαντες απ αυτων απεπλυναν τα δικτυα

5:2

εμβας δε εις εν των πλοιων ο ην του σιμωνος ηρωτησεν αυτον απο της γης επαναγαγειν επαναγειν ολιγον και καθισας καθεισας εδιδασκεν εκ του πλοιου τους οχλους

5:3

ως δε επαυσατο λαλων ειπεν προς τον σιμωνα επαναγαγε εις το βαθος και χαλασατε τα δικτυα υμων εις αγραν

5:4

και αποκριθεις ο σιμων ειπεν αυτω επιστατα δι ολης της νυκτος κοπιασαντες ουδεν ελαβομεν ελαβαμεν επι δε τω ρηματι σου χαλασω το δικτυον

5:5

και τουτο ποιησαντες συνεκλεισαν πληθος ιχθυων πολυ διερρηγνυτο διερηγνυτο δε το δικτυον αυτων

5:6

και κατενευσαν τοις μετοχοις τοις εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας συλλαβεσθαι αυτοις και ηλθον και επλησαν αμφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι αυτα

5:7

ιδων δε σιμων πετρος προσεπεσεν τοις γονασιν του ιησου λεγων εξελθε απ εμου οτι ανηρ αμαρτωλος ειμι κυριε

5:8

θαμβος γαρ περιεσχεν αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων η συνελαβον

5:9

θαμβος γαρ περιεσχεν αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων η συνελαβον

5:9 | instance no. 2

ομοιως δε και ιακωβον και ιωαννην υιους ζεβεδαιου οι ησαν κοινωνοι τω σιμωνι και ειπεν προς τον σιμωνα ο ιησους μη φοβου απο του νυν ανθρωπους εση ζωγρων

5:10

και καταγαγοντες τα πλοια επι την γην αφεντες απαντα ηκολουθησαν αυτω

5:11

και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων κα και ιδου ανηρ πληρης λεπρας και ιδων τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

5:12

και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου ειπων θελω καθαρισθητι και ευθεως η λεπρα απηλθεν απ αυτου

5:13

και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις

5:14

διηρχετο δε μαλλον ο λογος περι αυτου και συνηρχοντο οχλοι πολλοι ακουειν και θεραπευεσθαι υπ απ αυτου απο των ασθενειων αυτων

5:15

αυτος δε ην υποχωρων εν ταις ερημοις και προσευχομενος

5:16

και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν συνεληλυθοτες εληλυθοτες εκ πασης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμις δυναμεις κυριου ην εις το ιασθαι αυτους

5:17

και ιδου ανδρες φεροντες επι κλινης ανθρωπον ος ην παραλελυμενος και εζητουν αυτον εισενεγκειν και θειναι ενωπιον αυτου

5:18

και μη ευροντες ποιας εισενεγκωσιν αυτον δια τον οχλον αναβαντες επι το δωμα δια των κεραμων καθηκαν αυτον συν τω κλινιδιω κλεινιδιω εις το μεσον εμπροσθεν του ιησου

5:19

και ιδων την πιστιν αυτων ειπεν αυτω ανθρωπε αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου

5:20

και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραμματεις και οι φαρισαιοι λεγοντες τις εστιν ουτος ος λαλει βλασφημιας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη μονος ο θεος

5:21

επιγνους δε ο ιησους τους διαλογισμους αυτων αποκριθεις ειπεν προς αυτους τι διαλογιζεσθε διαλογιζεσθαι εν ταις καρδιαις υμων

5:22

τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου η ειπειν εγειραι εγειρε και περιπατει

5:23

ινα δε ειδητε ιδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας ειπεν τω παραλελυμενω σοι λεγω εγειραι εγειρε και αρας το κλινιδιον κλινειδιον σου πορευου εις τον οικον σου

5:24

και παραχρημα αναστας ενωπιον αυτων αρας εφ ο κατεκειτο απηλθεν εις τον οικον αυτου δοξαζων τον θεον

5:25

και εκστασις εκστασεις ελαβεν απαντας και επλησθησαν φοβου και εδοξαζον τον θεον και επλησθησαν φοβου λεγοντες οτι ειδομεν ιδομεν παραδοξα σημερον

5:26

και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο ειδεν τελωνην ονοματι λευιν λευειν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι

5:27

και καταλιπων καταλειπων απαντα αναστας ηκολουθησεν αυτω

5:28

και εποιησεν δοχην μεγαλην λευις λευεις αυτω εν τη οικια αυτου και ην οχλος τελωνων πολυς και αλλων οι ησαν μετ αυτων κατακειμενοι

5:29

και εγογγυζον οι γραμματεις αυτων και οι φαρισαιοι προς τους μαθητας αυτου λεγοντες δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιετε και πινετε

5:30

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτους ου χρειαν χριαν εχουσιν οι υγιαινοντες ιατρου αλλ αλλα οι κακως εχοντες

5:31

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

5:32

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

5:32 | instance no. 2

οι δε ειπον προς αυτον δια τι οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησεις ποιουνται ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και πινουσιν

5:33

ο δε ειπεν προς αυτους μη δυνασθε δυνασθαι τους υιους του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν ποιησαι νηστευειν

5:34

ελευσονται δε ημεραι και οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ημεραις

5:35

ελεγεν δε και παραβολην προς αυτους οτι ουδεις επιβλημα ιματιου καινου επιβαλλει επι ιματιον παλαιον ει δε μηγε μη γε και το καινον σχιζει και τω παλαιω ου συμφωνει συμφωνησει το απο του καινου

5:36

και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μηγε μη γε ρηξει ο νεος οινος τους ασκους και αυτος εκχυθησεται και οι ασκοι απολουνται

5:37

αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον και αμφοτεροι συντηρουνται

5:38

και ουδεις πιων παλαιον ευθεως θελει νεον λεγει γαρ ο παλαιος χρηστοτερος εστιν

5:39

Chapter 6

εγενετο δε εν σαββατω δευτεροπρωτω διαπορευεσθαι αυτον δια των σποριμων και ετιλλον οι μαθηται αυτου τους σταχυας και ησθιον ψωχοντες ταις χερσιν

6:1

τινες δε των φαρισαιων ειπον αυτοις τι ποιειτε ποιειται ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοις σαββασιν

6:2

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτους ειπεν ο ιησους ουδε τουτο ανεγνωτε ο εποιησεν δαυιδ οποτε επεινασεν επινασεν αυτος και οι μετ αυτου οντες

6:3

ως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως ελαβεν και εφαγεν και εδωκεν και τοις μετ αυτου ους ουκ εξεστιν φαγειν ει μη μονους τους ιερεις

6:4

και ελεγεν αυτοις οτι κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

6:5

εγενετο δε και εν ετερω σαββατω εισελθειν αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν και ην εκει ανθρωπος και η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα

6:6

παρετηρουν παρετηρουντο δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ει εν τω σαββατω θεραπευσει θεραπευει ινα ευρωσιν κατηγοριαν αυτου

6:7

αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων και ειπεν τω ανθρωπω τω την ξηραν εχοντι την χειρα εγειραι εγειρε και στηθι εις το μεσον ο δε αναστας εστη

6:8

ειπεν ουν ο ιησους προς αυτους επερωτησω υμας τι εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι

6:9

και περιβλεψαμενος παντας αυτους ειπεν αυτω εκτεινον την χειρα σου ο δε εποιησεν και αποκατεσταθη απεκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης ως η αλλη

6:10

αυτοι δε επλησθησαν ανοιας και διελαλουν προς αλληλους λεγοντες τι αν ποιησειαν ποιησειεν τω ιησου

6:11

εγενετο δε εν ταις ημεραις ταυταις εξηλθεν εξελθειν αυτον εις το ορος προσευξασθαι και ην διανυκτερευων εν τη προσευχη του θεου

6:12

και οτε εγενετο ημερα προσεφωνησεν τους μαθητας αυτου και εκλεξαμενος απ αυτων δωδεκα ους και αποστολους ωνομασεν

6:13

σιμωνα ον και ωνομασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου ιακωβον και ιωαννην φιλιππον και βαρθολομαιον

6:14

ματθαιον και θωμαν ιακωβον τον του αλφαιου και σιμωνα τον καλουμενον ζηλωτην

6:15

ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης

6:16

και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου πεδεινου και οχλος μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων

6:17

και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος σειδωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων

6:17 | instance no. 2

οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων και οι οχλουμενοι ενοχλουμενοι υπο απο πνευματων ακαθαρτων και εθεραπευοντο

6:18

και πας ο οχλος εζητει απτεσθαι αυτου οτι δυναμις παρ αυτου εξηρχετο και ιατο παντας

6:19

και αυτος επαρας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι οτι υμετερα εστιν η βασιλεια του θεου

6:20

μακαριοι οι πεινωντες νυν οτι χορτασθησεσθε χορτασθησεσθαι μακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασετε γελασεται

6:21

μακαριοι εστε εσται οταν μισησωσιν μεισησωσιν υμας οι ανθρωποι και οταν αφορισωσιν υμας και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα υμων ως πονηρον ενεκα του υιου του ανθρωπου

6:22

χαρητε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω ουρανω κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις προφηταις προφητες οι πατερες αυτων

6:23

πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων

6:24

ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι οτι πεινασετε πινασετε ουαι υμιν οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

6:25

ουαι οταν καλως ειπωσιν υμας ειπωσιν παντες οι ανθρωποι κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις ψευδοπροφηταις οι πατερες αυτων

6:26

αλλ αλλα υμιν λεγω τοις ακουουσιν αγαπατε τους εχθρους υμων καλως ποιειτε τοις μισουσιν μεισουσιν υμας

6:27

ευλογειτε τους καταρωμενους υμιν υμας προσευχεσθε προσευχεσθαι υπερ των επηρεαζοντων επερεαζοντων υμας

6:28

τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα σου μη κωλυσης

6:29

παντι δε τω αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει

6:30

και καθως θελετε ινα ποιωσιν ποιουσιν υμιν υμας οι ανθρωποι και υμεις ποιειτε αυτοις ομοιως

6:31

και ει αγαπατε τους αγαπωντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι τους αγαπωντας αυτους αγαπωσιν

6:32

και εαν αγαθοποιητε τους αγαθοποιουντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν

6:33

και εαν δανειζητε δανιζετε παρ ων ελπιζετε απολαβειν ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ αμαρτωλοι αμαρτωλοις δανειζουσιν δανιζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα

6:34

πλην αγαπατε τους εχθρους εκχθρους υμων και αγαθοποιειτε και δανειζετε δανιζετε μηδεν απελπιζοντες και εσται ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις και εσεσθε υιοι υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν επι τους αχαριστους και πονηρους

6:35

γινεσθε γεινεσθαι ουν οικτιρμονες οικτειρμονες καθως και ο πατηρ υμων οικτιρμων οικτειρμων εστιν

6:36

και μη κρινετε κρεινετε ινα και ου μη κριθητε μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε απολυθησεσθαι

6:37

διδοτε και δοθησεται υμιν μετρον καλον πεπιεσμενον και σεσαλευμενον και υπερεκχυνομενον υπερεκχυννομενον δωσουσιν εις τον κολπον υμων τω γαρ αυτω μετρω ω μετρειτε μετριται αντιμετρηθησεται υμιν

6:38

ειπεν δε παραβολην αυτοις μητι δυναται τυφλος τυφλον οδηγειν ουχι αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

6:39

ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον αυτου κατηρτισμενος δε πας εσται ως ο διδασκαλος αυτου

6:40

τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω ιδιω οφθαλμω ου κατανοεις

6:41

η πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου αδελφε αφες εκβαλω το καρφος το εν τω οφθαλμω σου αυτος την εν τω οφθαλμω σου δοκον ου βλεπων υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου

6:42

η πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου αδελφε αφες εκβαλω το καρφος το εν τω οφθαλμω σου αυτος την εν τω οφθαλμω σου δοκον ου βλεπων υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου

6:42 | instance no. 2

ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν καρπον σαπρον ουδε δενδρον σαπρον ποιουν καρπον καλον

6:43

εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου καρπου γινωσκεται γινωσκετε ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ βατου τρυγωσιν σταφυλην

6:44

ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου προφερει το αγαθον και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου της καρδιας αυτου προφερει το πονηρον εκ γαρ του περισσευματος της καρδιας λαλει το στομα αυτου

6:45

τι δε με καλειτε κυριε κυριε και ου ποιειτε α λεγω

6:46

πας ο ερχομενος προς με και ακουων μου των λογων και ποιων αυτους υποδειξω υμιν τινι εστιν ομοιος

6:47

ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδομουντι οικιαν ος εσκαψεν και εβαθυνεν και εθηκεν θεμελιον επι την πετραν πλημμυρας δε γενομενης προσερρηξεν ο ποταμος τη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν

6:48

ο δε ακουσας και μη ποιησας ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδομησαντι οικιαν επι την γην χωρις θεμελιου η προσερρηξεν ο ποταμος και ευθεως επεσεν και εγενετο το ρηγμα της οικιας εκεινης μεγα

6:49

Chapter 7

επει επειδη δε επληρωσεν παντα τα ρηματα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλθεν εις καπερναουμ

7:1

εκατονταρχου δε τινος δουλος κακως εχων εμελλεν ημελλεν τελευταν ος ην αυτω εντιμος

7:2

ακουσας δε περι του ιησου απεστειλεν προς αυτον πρεσβυτερους των ιουδαιων ερωτων αυτον οπως ελθων διασωση τον δουλον αυτου

7:3

οι δε παραγενομενοι προς τον ιησουν παρεκαλουν παρεκαλεσαν αυτον σπουδαιως λεγοντες αυτω οτι αξιος εστιν ω παρεξει παρεξη τουτο

7:4

αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν

7:5

ο δε ιησους επορευετο συν αυτοις ηδη δε αυτου ου μακραν απεχοντος απο της οικιας επεμψεν προς επ αυτον ο εκατονταρχος φιλους λεγων αυτω κυριε μη σκυλλου ου γαρ ειμι ικανος ινα υπο την στεγην μου εισελθης

7:6

διο ουδε εμαυτον ηξιωσα προς σε ελθειν αλλ αλλα ειπε λογω και ιαθησεται ο παις μου

7:7

και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

7:8

ακουσας δε ταυτα ο ιησους εθαυμασεν αυτον και στραφεις τω ακολουθουντι αυτω οχλω ειπεν λεγω υμιν οτι ουτε ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον

7:9

και υποστρεψαντες οι πεμφθεντες εις τον οικον ευρον τον ασθενουντα δουλον υγιαινοντα

7:10

και εγενετο εν τω εξης επορευετο εις πολιν καλουμενην ναιν και συνεπορευοντο αυτω οι μαθηται αυτου ικανοι και οχλος πολυς

7:11

ως δε ηγγισεν ηγγεισεν τη πυλη της πολεως και ιδου εξεκομιζετο τεθνηκως υιος μονογενης τη μητρι αυτου και αυτη χηρα και οχλος της πολεως ικανος συν αυτη

7:12

και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε

7:13

και προσελθων ηψατο της σορου οι δε βασταζοντες εστησαν και ειπεν νεανισκε σοι λεγω εγερθητι

7:14

και ανεκαθισεν ανεκαθεισεν ο νεκρος και ηρξατο λαλειν και εδωκεν απεδωκεν αυτον τη μητρι αυτου

7:15

ελαβεν δε φοβος παντας απαντας και εδοξαζον τον θεον λεγοντες οτι προφητης μεγας εγηγερται εν ημιν και οτι επεσκεψατο ο θεος τον λαον αυτου

7:16

ελαβεν δε φοβος παντας και εδοξαζον τον θεον λεγοντες οτι προφητης μεγας εγηγερται ηγερθη εν ημιν ημειν και οτι επεσκεψατο ο θεος τον λαον αυτου

7:16 | instance no. 2

και εξηλθεν ο λογος ουτος εν ολη τη ιουδαια περι αυτου και εν παση τη περιχωρω

7:17

και απηγγειλαν ιωαννη ιωαννει οι μαθηται αυτου περι παντων τουτων και προσκαλεσαμενος δυο τινας των μαθητων αυτου ο ιωαννης

7:18

και προσκαλεσαμενος δυο τινας των μαθητων αυτου ο ιωαννης επεμψεν προς τον ιησουν λεγων συ ει ο ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν

7:19

παραγενομενοι δε προς αυτον οι ανδρες ειπον ιωαννης ο βαπτιστης απεσταλκεν ημας προς σε λεγων συ ει ο ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν

7:20

εν αυτη δε τη ωρα εθεραπευσεν πολλους απο νοσων και μαστιγων και πνευματων πονηρων και τυφλοις πολλοις εχαρισατο το βλεπειν

7:21

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη ιωαννει α ειδετε ιδατε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

7:22

και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

7:23

απελθοντων δε των αγγελων ιωαννου ηρξατο λεγειν προς τοις τους οχλοις οχλους περι ιωαννου τι εξεληλυθατε εξηλθατε εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

7:24

αλλα τι εξεληλυθατε εξηλθατε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοις ιματιοις ηματιοις ημφιεσμενον ιδου οι εν ιματισμω ενδοξω και τρυφη υπαρχοντες εν τοις βασιλειοις εισιν

7:25

αλλα τι εξεληλυθατε ιδειν ειδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

7:26

ουτος εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

7:27

λεγω γαρ υμιν μειζων εν γεννητοις γυναικων προφητης ιωαννου του βαπτιστου ουδεις εστιν ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια του θεου μειζων αυτου εστιν

7:28

και πας ο λαος ακουσας και οι τελωναι εδικαιωσαν τον θεον βαπτισθεντες το βαπτισμα ιωαννου

7:29

οι δε φαρισαιοι και οι νομικοι την βουλην του θεου ηθετησαν εις εαυτους μη βαπτισθεντες υπ αυτου

7:30

τινι ουν ομοιωσω τους ανθρωπους της γενεας ταυτης και τινι εισιν ομοιοι

7:31

ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις και λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε ωρχησασθαι εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκλαυσατε

7:32

εληλυθεν γαρ ιωαννης ο βαπτιστης μητε αρτον εσθιων μητε οινον πινων πεινων και λεγετε δαιμονιον εχει

7:33

εληλυθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγετε ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης φιλος τελωνων και αμαρτωλων

7:34

και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης παντων

7:35

ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις την οικιαν του φαρισαιου ανεκλιθη

7:36

και ιδου γυνη εν τη πολει ητις ην αμαρτωλος και επιγνουσα οτι ανακειται κατακειται εν τη οικια του φαρισαιου κομισασα αλαβαστρον μυρου

7:37

και στασα παρα τους ποδας αυτου του ιησου οπισω κλαιουσα ηρξατο βρεχειν τους ποδας αυτου τοις δακρυσιν και ταις θριξιν θρηξιν της κεφαλης αυτης εξεμασσεν εξεμαξεν και κατεφιλει τους ποδας αυτου και ηλειφεν τω μυρω

7:38

ιδων δε ο φαρισαιος ο καλεσας αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτος ει ην προφητης εγινωσκεν εγεινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται αυτου οτι αμαρτωλος εστιν

7:39

ιδων δε ο φαρισαιος ο καλεσας αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτος ει ην προφητης εγινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται αυτου οτι αμαρτωλος εστιν

7:39 | instance no. 2

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτον σιμων εχω σοι τι ειπειν ο δε φησιν εφη διδασκαλε ειπε

7:40

δυο χρεωφειλεται χρεοφιλεται ησαν δανειστη δανιστη τινι ο εις ωφειλεν δηναρια πεντακοσια ο δε ετερος πεντηκοντα

7:41

μη εχοντων δε αυτων αποδουναι αμφοτεροις εχαρισατο τις ουν αυτων ειπε επι πλειον πλιον αυτον αγαπησει

7:42

αποκριθεις δε ο σιμων ειπεν υπολαμβανω οτι ω το πλειον πλιον εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορθως εκρινας

7:43

και στραφεις προς την γυναικα τω σιμωνι εφη βλεπεις ταυτην την γυναικα εισηλθον σου εις την οικιαν υδωρ επι τους ποδας μου ουκ εδωκας αυτη δε τοις δακρυσιν εβρεξεν μου τους ποδας και ταις θριξιν θρηξιν της κεφαλης αυτης εξεμαξεν

7:44

φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν διελειπεν καταφιλουσα μου τους ποδας

7:45

ελαιω την κεφαλην μου ουκ ηλειψας ηλιψας αυτη δε μυρω ηλειψεν μου τους ποδας μου

7:46

ου χαριν λεγω σοι αφεωνται αυτης αι αμαρτιαι αυτης αι πολλαι οτι ηγαπησεν πολυ ω δε ολιγον αφιεται ολιγον αγαπα

7:47

ειπεν δε αυτη αφεωνται σου αι αμαρτιαι

7:48

και ηρξαντο οι συνανακειμενοι λεγειν εν εαυτοις τις ουτος εστιν ος και αμαρτιας αφιησιν

7:49

ειπεν δε προς την γυναικα η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

7:50

Chapter 8

και εγενετο εν τω καθεξης εξης και αυτος διωδευεν κατα πολιν και κωμην κηρυσσων και ευαγγελιζομενος την βασιλειαν του θεου και οι δωδεκα συν αυτω

8:1

και γυναικες τινες αι ησαν τεθεραπευμεναι απο πνευματων πονηρων και ασθενειων ασθενιων μαρια μαριαμ η καλουμενη μαγδαληνη αφ ης δαιμονια επτα εξεληλυθει

8:2

και ιωαννα γυνη χουζα επιτροπου ηρωδου και σουσαννα και ετεραι εταιραι πολλαι αιτινες αιτεινες διηκονουν αυτοις απο αυτω εκ των υπαρχοντων αυταις

8:3

συνιοντος δε οχλου πολλου και των κατα πολιν επιπορευομενων προς αυτον ειπεν δια παραβολης

8:4

εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον αυτου εαυτου και εν τω σπειρειν σπειριν αυτον ο μεν επεσεν παρα την οδον και κατεπατηθη και τα πετεινα του ουρανου κατεφαγεν αυτο

8:5

και ετερον επεσεν επι την πετραν και φυεν εξηρανθη δια το μη εχειν ικμαδα

8:6

και ετερον επεσεν εν μεσω εμμεσω των ακανθων και συμφυεισαι συνφυεισαι αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο

8:7

και ετερον επεσεν εις την γην την αγαθην και φυεν εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

8:8

επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τις ειη η παραβολη αυτη

8:9

ο δε ειπεν υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρια της βασιλειας του θεου τοις δε λοιποις εν παραβολαις ινα βλεποντες μη βλεπωσιν και ακουοντες ακουσαντες μη συνιωσιν

8:10

εστιν δε αυτη η παραβολη ο σπορος εστιν ο λογος του θεου

8:11

οι δε παρα την οδον εισιν οι ακουοντες ειτα ερχεται ο διαβολος και αιρει ερει τον λογον απο της καρδιας αυτων ινα μη πιστευσαντες σωθωσιν

8:12

οι δε επι της πετρας οι οταν ακουσωσιν μετα χαρας δεχονται τον λογον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν οι προς καιρον πιστευουσιν και εν καιρω πειρασμου πιρασμου αφιστανται

8:13

το δε εις τας ακανθας πεσον ουτοι εισιν οι ακουσαντες και υπο μεριμνων και πλουτου και υπο ηδονων του βιου πορευομενοι συμπνιγονται συνπνιγονται και ου τελεσφορουσιν

8:14

το δε εις τας ακανθας πεσον ουτοι εισιν οι ακουσαντες και υπο μεριμνων και πλουτου και ηδονων του βιου πορευομενοι συμπνιγονται και ου τελεσφορουσιν

8:14 | instance no. 2

το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν οιτινες οιτεινες εν καρδια καλη και αγαθη ακουσαντες τον λογον κατεχουσιν και καρποφορουσιν εν υπομονη

8:15

ουδεις δε λυχνον αψας καλυπτει αυτον σκευει η υποκατω κλινης τιθησιν αλλ επι λυχνιας επιτιθησιν ινα οι εισπορευομενοι βλεπωσιν το φως

8:16

ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη

8:17

βλεπετε ουν πως ακουετε ος γαρ εαν εχη δοθησεται αυτω και ος εαν αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

8:18

παρεγενοντο δε προς αυτον η μητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο συντυχειν αυτω δια τον οχλον

8:19

και απηγγελη αυτω λεγοντων η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω ιδειν σε θελοντες

8:20

ο δε αποκριθεις ειπεν προς αυτους μητηρ μου και αδελφοι μου ουτοι εισιν οι τον λογον του θεου ακουοντες και ποιουντες αυτον

8:21

και εγενετο δε εν μια των ημερων και αυτος ενεβη εις πλοιον και οι μαθηται αυτου και ειπεν προς αυτους διελθωμεν εις το περαν της λιμνης και ανηχθησαν

8:22

πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν και κατεβη λαιλαψ ανεμου εις την λιμνην και συνεπληρουντο και εκινδυνευον

8:23

προσελθοντες δε διηγειραν αυτον λεγοντες επιστατα επιστατα απολλυμεθα ο δε εγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο και εγενετο γαληνη

8:24

ειπεν δε αυτοις που εστιν η πιστις υμων φοβηθεντες δε εθαυμασαν λεγοντες προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεμοις επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω

8:25

και κατεπλευραν κατεπλευσαν εις την χωραν των γαδαρηνων ητις εστιν αντιπεραν αντιπερα της γαλιλαιας

8:26

εξελθοντι δε αυτω επι την γην υπηντησεν αυτω ανηρ τις εκ της πολεως ος ειχεν δαιμονια εκ χρονων ικανων και ιματιον ουκ ενεδιδυσκετο και εν οικια ουκ εμενεν εμεινεν αλλ εν τοις μνημασιν

8:27

ιδων δε τον ιησουν και ανακραξας προσεπεσεν αυτω και φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου δεομαι δαιομε σου μη με βασανισης

8:28

παρηγγειλεν παρηγγελλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμειτο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρρησσων διαρησσων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαιμονος εις τας ερημους

8:29

επηρωτησεν δε αυτον ο ιησους λεγων τι σοι εστιν ονομα ο δε ειπεν λεγεων οτι δαιμονια πολλα εισηλθεν εις αυτον

8:30

και παρεκαλει αυτον ινα μη επιταξη επιταξει αυτοις εις την αβυσσον απελθειν

8:31

ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενων εν τω ορει και παρεκαλουν αυτον ινα μη επιτρεψη αυτοις εις εκεινους εισελθειν και επετρεψεν αυτοις

8:32

εξελθοντα δε τα δαιμονια απο του ανθρωπου εισηλθον εις τους οιρους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την λιμνην και απεπνιγη

8:33

ιδοντες δε οι βοσκοντες το γεγενημενον γεγονος εφυγον και απηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους

8:34

εξηλθον δε ιδειν το γεγονος και ηλθον προς τον ιησουν και ευρον καθημενον τον ανθρωπον αφ ου τα δαιμονια εξεληλυθει ιματισμενον ειματισμενον και σωφρονουντα παρα τους ποδας του ιησου και εφοβηθησαν

8:35

απηγγειλαν δε αυτοις και οι ιδοντες πως εσωθη ο δαιμονισθεις

8:36

και ηρωτησαν ηρωτησεν αυτον απαν το πληθος της περιχωρου των γαδαρηνων απελθειν απ αυτων οτι φοβω μεγαλω συνειχοντο αυτος δε εμβας εις το πλοιον υπεστρεψεν

8:37

εδεετο εδεειτο δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει τα δαιμονια ειναι συν αυτω απελυσεν δε αυτον ο ιησους λεγων

8:38

υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν σοι ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

8:39

εγενετο δε εν τω υποστρεψαι τον ιησουν απεδεξατο αυτον ο οχλος ησαν γαρ παντες προσδοκωντες αυτον

8:40

και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονομα ιαειρος και αυτος αρχων της συναγωγης υπηρχεν και πεσων παρα τους ποδας του ιησου παρεκαλει αυτον εισελθειν εις τον οικον αυτου

8:41

οτι θυγατηρ μονογενης ην αυτω ως ετων δωδεκα και αυτη απεθνησκεν εν δε τω υπαγειν αυτον οι οχλοι συνεπνιγον αυτον

8:42

και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος απο ετων δωδεκα ητις ιατροις προσαναλωσασα ολον τον βιον ουκ ισχυσεν υπ απ ουδενος θεραπευθηναι

8:43

προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου και παραχρημα εστη η ρυσις ρυσεις του αιματος αυτης

8:44

και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος και οι μετ αυτου συν αυτω επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν αποθλειβουσιν και λεγεις τις ο αψαμενος μου

8:45

ο δε ιησους ειπεν ηψατο μου τις εγω γαρ εγνων δυναμιν εξελθουσαν απ εμου

8:46

ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν τρεμουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν αυτω ενωπιον παντος του λαου και ως ιαθη παραχρημα

8:47

ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

8:48

ετι αυτου λαλουντος ερχεται τις παρα απο του αρχισυναγωγου λεγων αυτω οτι τεθνηκεν η θυγατηρ σου μη σκυλλε τον διδασκαλον

8:49

ο δε ιησους ακουσας απεκριθη αυτω λεγων μη φοβου μονον πιστευε και σωθησεται

8:50

ελθων δε εις την οικιαν ουκ αφηκεν εισελθειν ουδενα ει μη πετρον και ιακωβον και ιωαννην και ιακωβον και τον πατερα της παιδος και την μητερα

8:51

εκλαιον δε παντες και εκοπτοντο αυτην ο δε ειπεν μη κλαιετε ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

8:52

και κατεγελων αυτου ειδοτες οτι απεθανεν

8:53

αυτος δε εκβαλων παντας εξω παντας και κρατησας της χειρος αυτης εφωνησεν λεγων η παις εγειρου

8:54

και επεστρεψεν το πνευμα αυτης και ανεστη παραχρημα και διεταξεν αυτη δοθηναι φαγειν

8:55

και εξεστησαν οι γονεις αυτης ο δε παρηγγειλεν αυτοις μηδενι ειπειν το γεγονος

8:56

Chapter 9

συγκαλεσαμενος δε τους δωδεκα εδωκεν αυτοις δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν

9:1

και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι τους ασθενουντας ασθενεις

9:2

και ειπεν προς αυτους μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδους μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε ανα δυο χιτωνας εχειν

9:3

και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε

9:4

και οσοι εαν αν μη δεξωνται δεχωνται υμας εξερχομενοι απο της πολεως εκεινης και τον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτιναξατε εις μαρτυριον επ αυτους

9:5

εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τας κωμας ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες πανταχου

9:6

ηκουσεν δε ηρωδης ο τετραρχης τα γινομενα γενομενα υπ αυτου παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννης εγηγερται εκ νεκρων

9:7

υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη αλλων δε οτι προφητης εις των αρχαιων ανεστη

9:8

και ειπεν ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα απεκεφαλεισα τις δε εστιν ουτος περι ου εγω ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον

9:9

και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις ερημον τοπον ερημον πολεως καλουμενης βηθσαιδαν

9:10

οι δε οχλοι γνοντες ηκολουθησαν αυτω και δεξαμενος αυτους ελαλει αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χρειαν χριαν εχοντας θεραπειας ιατο

9:11

η δε ημερα ηρξατο κλινειν προσελθοντες δε οι δωδεκα ειπον αυτω απολυσον τον οχλον ινα απελθοντες πορευθεντες εις τας κυκλω κωμας και τους αγρους καταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισμον επεισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν

9:12

ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υμεις φαγειν οι δε ειπον ουκ εισιν ημιν ημειν πλειον πλιον η πεντε αρτοι και ιχθυες δυο ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα

9:13

ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχιλιοι πεντακισχειλιοι ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου κατακλινατε αυτους κλισιας κλησιας ανα πεντηκοντα

9:14

και εποιησαν ουτως και ανεκλιναν ανεκλειναν απαντας

9:15

λαβων δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν ηυλογησεν αυτους και κατεκλασεν και εδιδου εδειδου τοις μαθηταις παρατιθεναι τω οχλω

9:16

και εφαγον και εχορτασθησαν παντες και ηρθη το περισσευσαν αυτοις κλασματων κοφινοι δωδεκα

9:17

και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχομενον καταμονας κατα μονας συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν αυτους λεγων τινα με λεγουσιν οι οχλοι ανθρωποι ειναι

9:18

οι δε αποκριθεντες ειπον ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη

9:19

ειπεν δε αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τον χριστον του θεου

9:20

ο δε επιτιμησας επιτειμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι ειπειν λεγειν τουτο

9:21

ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων γραμματαιων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα αναστηναι

9:22

ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω μου ελθειν ερχεσθαι απαρνησασθω αρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι

9:23

ος γαρ εαν αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ουτος σωσει αυτην

9:24

τι γαρ ωφελειται ωφελειτε ανθρωπος κερδησας τον κοσμον ολον εαυτον δε απολεσας η ζημιωθεις

9:25

ος γαρ αν επαισχυνθη με και τους εμους λογους τουτον ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πατρος και των αγιων αγγελων

9:26

λεγω δε υμιν αληθως εισιν τινες των ωδε εστωτων οι οιτεινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου

9:27

εγενετο δε μετα τους λογους τουτους ωσει ημεραι οκτω και παραλαβων πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εις το ορος προσευξασθαι

9:28

και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδος του προσωπου αυτου ετερον και ο ιματισμος ειματισμος αυτου λευκος εξαστραπτων

9:29

και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες οιτεινες ησαν μωσης και ηλιας

9:30

οι οφθεντες εν τη δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην εμελλεν ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ

9:31

ο δε πετρος και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησαντες δε ειδον ιδον την δοξαν αυτου και τους δυο ανδρας τους συνεστωτας αυτω

9:32

και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μιαν μωση μωσει και μιαν ηλια ηλεια μη ειδως ο λεγει

9:33

ταυτα δε αυτου λεγοντος εγενετο νεφελη και επεσκιασεν επεσκειασεν αυτους εφοβηθησαν δε εν τω εκεινους εισελθειν εις την νεφελην

9:34

και φωνη εγενετο εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε

9:35

και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη ο ιησους μονος και αυτοι εσιγησαν εσειγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναις ταις ημεραις ουδεν ων εωρακασιν

9:36

εγενετο δε εν τη εξης ημερα κατελθοντων αυτων απο του ορους συνηντησεν αυτω οχλος πολυς

9:37

και ιδου ανηρ απο του οχλου ανεβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψαι επι τον υιον μου οτι μονογενης μοι εστιν μοι

9:38

και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξαιφνης εξεφνης κραζει και σπαρασσει αυτον μετα αφρου και μογις αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον

9:39

και εδεηθην των μαθητων σου ινα εκβαλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθησαν

9:40

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι προς υμας και ανεξομαι υμων προσαγαγε τον υιον σου ωδε

9:41

ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν επετιμησεν επετειμησεν δε ο ιησους τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου

9:42

εξεπλησσοντο δε παντες επι τη μεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυμαζοντων επι πασιν οις εποιησεν εποιει ο ιησους ειπεν προς τους μαθητας αυτου

9:43

θεσθε θεσθαι υμεις εις τα ωτα υμων τους λογους τουτους ο γαρ υιος του ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

9:44

οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ινα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηματος τουτου

9:45

εισηλθεν δε διαλογισμος εν αυτοις το τις αν ειη μειζων αυτων

9:46

ο δε ιησους ιδων τον διαλογισμον της καρδιας αυτων επιλαβομενος παιδιου εστησεν αυτο παρ εαυτω

9:47

και ειπεν αυτοις ος εαν δεξηται δεξητε τουτο το παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος εαν εμε δεξηται δεχεται δεχετε τον αποστειλαντα με ο γαρ μικροτερος εν πασιν υμιν υπαρχων ουτος εσται μεγας

9:48

αποκριθεις δε ο ιωαννης ειπεν επιστατα ειδομεν ιδομεν τινα επι τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων

9:49

αποκριθεις δε ο ιωαννης ειπεν επιστατα ειδομεν τινα επι τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων

9:49 | instance no. 2

και ειπεν προς αυτον ο ιησους μη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ ημων υμων υπερ ημων εστιν

9:50

εγενετο δε εν τω συμπληρουσθαι συνπληρουσθαι τας ημερας της αναληψεως αναλημψεως αυτου και αυτος το προσωπον αυτου εστηριξεν του πορευεσθαι εις εν ιερουσαλημ

9:51

και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου αυτου εαυτου και πορευθεντες εισηλθον εις κωμην σαμαρειτων σαμαριτων ωστε ετοιμασαι αυτω

9:52

και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον αυτου ην πορευομενον εις ιερουσαλημ

9:53

ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ιακωβος και ιωαννης ειπον κυριε θελεις ειπωμεν πυρ καταβηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτους ως και ηλιας εποιησεν

9:54

στραφεις δε επετιμησεν επετειμησεν αυτοις και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευματος εστε υμεις

9:55

ο γαρ υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν ψυχας ανθρωπων απολεσαι αλλα σωσαι και επορευθησαν εις ετεραν κωμην

9:56

εγενετο δε πορευομενων αυτων εν τη οδω ειπεν τις προς αυτον ακολουθησω σοι οπου αν εαν απερχη κυριε

9:57

και ειπεν αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους φωλαιους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη κλεινη

9:58

ειπεν δε προς ετερον ακολουθει μοι ο δε ειπεν κυριε επιτρεψον μοι απελθοντι απελθειν πρωτον θαψαι τον πατερα μου

9:59

ειπεν δε αυτω ο ιησους αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους συ δε απελθων διαγγελλε την βασιλειαν του θεου

9:60

ειπεν δε και ετερος ακολουθησω σοι κυριε πρωτον δε επιτρεψον μοι αποταξασθαι τοις εις τον οικον μου

9:61

ειπεν δε ο ιησους προς αυτον ουδεις επιβαλων επιβαλλων την χειρα αυτου επ αροτρον και βλεπων εις τα οπισω ευθετος εστιν εις την βασιλειαν του θεου

9:62

Chapter 10

μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν ημελλεν αυτος ερχεσθαι εισερχεσθαι

10:1

ελεγεν ουν προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

10:2

υπαγετε ιδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα αρνας εν μεσω εμμεσω λυκων

10:3

μη βασταζετε βαλαντιον βαλλαντιον μη πηραν μηδε υποδηματα και μηδενα κατα την οδον ασπασησθε

10:4

εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω

10:5

και εαν η εκει υιος ειρηνης επαναπαυσεται επ αυτον η ειρηνη υμων ει δε μηγε μη γε εφ υμας ανακαμψει

10:6

εν αυτη δε τη οικια μενετε εσθιοντες και πινοντες τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου εστιν μη μεταβαινετε εξ οικιας εις οικιαν

10:7

και εις ην δ αν πολιν εισερχησθε εισερχησθαι και δεχωνται υμας εσθιετε τα παρατιθεμενα υμιν

10:8

και θεραπευετε θεραπευεται τους εν αυτη ασθενεις και λεγετε λεγεται αυτοις ηγγικεν ηγγεικεν εφ υμας η βασιλεια του του θεου

10:9

εις ην δ αν πολιν εισερχησθε και μη δεχωνται υμας εξελθοντες εις τας πλατειας αυτης ειπατε

10:10

και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν ημειν εκ της πολεως υμων εις τους ποδας ημων απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε γεινωσκετε οτι ηγγικεν ηγγεικεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

10:11

λεγω υμιν οτι σοδομοις ανεκτοτερον εσται εν τη ημερα εκεινη ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη

10:12

ουαι σοι χοραζιν χοραζειν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι μετενοησαν

10:13

ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα βηδσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι σειδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι καθημενοι μετενοησαν

10:13 | instance no. 2

πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν

10:14

και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση

10:15

ο εμου ακουων υμας υμων ακουων εμου ακουει και ο αθετων υμας εμε αθετει ο δε εμε αθετων αθετει τον αποστειλαντα με

10:16

υπεστρεψαν δε μετα χαρας οι εβδομηκοντα μετα χαρας λεγοντες κυριε και τα δαιμονια υποτασσεται ημιν εν τω ονοματι σου

10:17

ειπεν δε αυτοις εθεωρουν τον σαταναν ως αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα

10:18

ιδου διδωμι υμιν την εξουσιαν του πατειν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν την δυναμιν του εχθρου και ουδεν υμας ου μη αδικηση αδικησει

10:19

πλην εν τουτω μη χαιρετε οτι τα πνευματα υμιν υποτασσεται χαιρετε δε οτι τα ονοματα υμων εγραφη εν τοις ουρανοις

10:20

εν αυτη ταυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τω πνευματι ο ιησους και ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εμπροσθεν σου

10:21

και στραφεις προς τους μαθητας ειπεν παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται βουλετε ο υιος αποκαλυψαι

10:22

και στραφεις προς τους μαθητας κατ ιδιαν ειπεν μακαριοι οι οφθαλμοι οι βλεποντες α βλεπετε

10:23

λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

10:24

και ιδου νομικος τις ανεστη εκπειραζων αυτον και λεγων διδασκαλε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω

10:25

ο δε ειπεν προς αυτον εν τω νομω τι γεγραπται πως αναγινωσκεις

10:26

ο δε αποκριθεις ειπεν αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της ισχυος σου και εξ ολης της διανοιας σου και τον πλησιον σου ως σεαυτον εαυτον

10:27

ειπεν δε αυτω ορθως απεκριθης τουτο ποιει και ζηση

10:28

ο δε θελων δικαιουν εαυτον ειπεν προς τον ιησουν και τις εστιν μου πλησιον

10:29

υπολαβων δε ο ιησους ειπεν ανθρωπος τις κατεβαινεν απο ιερουσαλημ εις ιεριχω και λησταις περιεπεσεν οι και εκδυσαντες αυτον και πληγας επιθεντες απηλθον αφεντες ημιθανη ειμηθανη τυγχανοντα

10:30

κατα συγκυριαν συνκυριαν δε ιερευς τις κατεβαινεν καταιβεννεν εν τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν

10:31

ομοιως δε και λευιτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν

10:32

σαμαρειτης δε τις οδευων ηλθεν κατ αυτον και ιδων αυτον εσπλαγχνισθη

10:33

και προσελθων κατεδησεν τα τραυματα αυτου επιχεων ελαιον ελεον και οινον επιβιβασας δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν αυτον εις πανδοχειον και επεμεληθη αυτου

10:34

και επι την αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

10:35

τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας

10:36

τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας

10:36 | instance no. 2

ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος μετ αυτου ειπεν ουν αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει ομοιως

10:37

εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτους και αυτος εισηλθεν εις κωμην τινα γυνη δε τις ονοματι μαρθα υπεδεξατο αυτον εις τον οικον αυτης

10:38

και τηδε ην αδελφη καλουμενη μαρια η και παρακαθισασα παρακαθεσθεισα παρα τους ποδας του ιησου ηκουεν τον λογον αυτου

10:39

η δε μαρθα περιεσπατο περι πολλην διακονιαν επιστασα δε ειπεν κυριε ου μελει σοι οτι η αδελφη μου μονην με κατελειπεν διακονειν ειπε ουν αυτη ινα μοι συναντιλαβηται

10:40

αποκριθεις δε ειπεν αυτη ο ιησους μαρθα μαρθα μεριμνας και τυρβαζη περι πολλα

10:41

ενος δε εστιν χρεια μαρια δε την αγαθην μεριδα εξελεξατο ητις ουκ αφαιρεθησεται απ αυτης

10:42

Chapter 11

και εγενετο δε εν τω ειναι αυτον εν τοπω τινι προσευχομενον ως επαυσατο ειπεν τις των μαθητων αυτου προς αυτον κυριε διδαξον ημας προσευχεσθαι καθως και ιωαννης εδιδαξεν τους μαθητας αυτου

11:1

ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε προσευχεσθε λεγετε πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης

11:2

τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν ημειν το καθ ημεραν

11:3

και αφες ημιν τας αμαρτιας ημων και γαρ αυτοι αφιεμεν αφιομεν παντι οφειλοντι ημιν ημειν και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου

11:4

και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη ερει αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους

11:5

επειδη φιλος μου παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

11:6

και κακεινος εκεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι

11:7

λεγω υμιν ει και ου δωσει αυτω αναστας δια το ειναι αυτου αυτον φιλον δια γε την αναιδειαν αυτου εγερθεις δωσει αυτω οσον οσων χρηζει

11:8

καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε ευρησεται κρουετε και ανοιγησεται υμιν

11:9

πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται ανοιχθησεται

11:10

τινα δε εξ υμων τον πατερα αιτησει ο υιος αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω η και ιχθυν μη αντι ιχθυος οφιν επιδωσει αυτω

11:11

η και εαν αν αιτηση αιτησει ωον μη επιδωσει αυτω σκορπιον

11:12

ει ουν υμεις πονηροι υπαρχοντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ ο εξ ουρανου δωσει πνευμα αγιον τοις αιτουσιν αυτον

11:13

και ην εκβαλλων δαιμονιον κωφον εγενετο και αυτο ην κωφον εγενετο εγενε δε του δαιμονιου εξελθοντος εκβληθεντος ελαλησεν ο κωφος και εθαυμασαν οι οχλοι

11:14

τινες δε εξ αυτων ειπον εν βεελζεβουλ των αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια ο δε αποκριθεις ειπεν πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν

11:15

ετεροι δε πειραζοντες σημειον εξ ουρανου εζητουν παρ αυτου εζητουν εξ ουρανου

11:16

αυτος δε ειδως ιδως αυτων τα διανοηματα αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια διαμερισθεισα εφ εαυτην διαμερισθεισα ερημουται και οικος επι οικον πιπτει

11:17

ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμε διεμερισθη πως σταθησεται η βασιλεια αυτου οτι λεγετε εν βεελζεβουλ εκβαλλειν με τα δαιμονια

11:18

ρισθη ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμερισθη πως σταθησεται η βασιλεια αυτου οτι λεγετε εν βεελζεβουλ εκβαλλειν με τα δαιμονια

11:18 | instance no. 2

ει δε εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι κριται υμων αυτοι εσονται

11:19

ει δε εν δακτυλω θεου εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

11:20

οταν ο ισχυρος καθωπλισμενος φυλασση την εαυτου αυλην εν ειρηνη εστιν τα υπαρχοντα αυτου

11:21

επαν δε ο ισχυροτερος αυτου επελθων νικηση αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει ερει εφ η επεποιθει και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν

11:22

ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει

11:23

οταν το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και μη ευρισκον λεγει υποστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον

11:24

και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

11:25

τοτε πορευεται και παραλαμβανει επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και ελθοντα εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται γεινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

11:26

εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις γυνη φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

11:27

αυτος δε ειπεν μενουνγε μενουν μακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και φυλασσοντες αυτον

11:28

των δε οχλων επαθροιζομενων ηρξατο λεγειν η γενεα αυτη γενεα πονηρα εστιν σημειον σημιον επιζητει ζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου

11:29

καθως γαρ εγενετο ιωνας σημειον τοις νινευιταις ουτως εσται και ο υιος του ανθρωπου τη γενεα ταυτη

11:30

βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολομωνος ωδε

11:31

ανδρες νινευι νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

11:32

ουδεις δε λυχνον αψας εις κρυπτην τιθησιν ουδε υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευομενοι το φεγγος βλεπωσιν

11:33

ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος σου οταν ουν ο οφθαλμος σου απλους η και ολον το σωμα σου φωτεινον φωτινον εστιν επαν δε πονηρος η και το σωμα σου σκοτεινον σκοτινον

11:34

σκοπει ουν μη το φως το εν σοι σκοτος εστιν

11:35

ει ουν το σωμα σου ολον φωτεινον φωτινον μη εχον μερος τι μερος σκοτεινον σκοτινον εσται φωτεινον ολον ως οταν ο λυχνος τη αστραπη φωτιζη σε

11:36

εν δε τω λαλησαι αυτον ηρωτα ερωτα αυτον φαρισαιος τις οπως αριστηση παρ αυτω εισελθων δε ανεπεσεν

11:37

ο δε φαρισαιος ιδων εθαυμασεν οτι ου πρωτον εβαπτισθη προ του αριστου

11:38

ειπεν δε ο κυριος προς αυτον νυν υμεις οι φαρισαιοι το εξωθεν του ποτηριου και του πινακος καθαριζετε το δε εσωθεν υμων γεμει αρπαγης και πονηριας

11:39

αφρονες ουχ ουκ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν

11:40

πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν

11:41

αλλ ουαι υμιν τοις φαρισαιοις οτι αποδεκα αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το πηγανον και παν λαχανον και παρερχεσθε την κρισιν και την αγαπην του θεου ταυτα εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι

11:42

αλλ ουαι τουται υμιν τοις φαρισαιοις οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το πηγανον και παν λαχανον και παρερχεσθε παρερχεσθαι την κρισιν και την αγαπην του θεου ταυτα εδει δει ποιησαι ποιησε κακεινα καικεινα μη αφιεναι παραφιεναι

11:42 | instance no. 2

ουαι υμιν τοις φαρισαιοις οτι αγαπατε την πρωτοκαθεδριαν εν ταις συναγωγαις και τους ασπασμους εν ταις αγοραις

11:43

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι εστε εσται ως τα μνημεια τα αδηλα και οι ανθρωποι περιπατουντες επανω ουκ οιδασιν

11:44

αποκριθεις δε τις των νομικων λεγει αυτω διδασκαλε ταυτα λεγων και ημας υβριζεις

11:45

ο δε ειπεν και υμιν τοις νομικοις ουαι οτι φορτιζετε τους ανθρωπους φορτια δυσβαστακτα και αυτοι ενι των δακτυλων υμων ου προσψαυετε προσψαυεται τοις φορτιοις

11:46

ουαι υμιν οτι οικοδομειτε τα μνημεια των προφητων οι δε πατερες υμων απεκτειναν αυτους

11:47

αρα μαρτυρειτε και συνευδοκειτε τοις εργοις των πατερων υμων οτι αυτοι μεν απεκτειναν αυτους υμεις δε οικοδομειτε οικοδομειται αυτων τα μνημεια

11:48

δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν αποστελω εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν και εκδιωξουσιν

11:49

ινα εκζητηθη το αιμα παντων των προφητων το εκχυνομενον εκχυννομενον απο καταβολης κοσμου απο της γενεας ταυτης

11:50

απο του αιματος αβελ εως του αιματος ζαχαριου του απολομενου μεταξυ του θυσιαστηριου και του οικου ναι λεγω υμιν εκζητηθησεται απο της γενεας ταυτης

11:51

ουαι υμιν τοις νομικοις οτι ηρατε την κλειδα κλιδα της γνωσεως αυτοι ουκ εισηλθετε εισηλθατε και τους εισερχομενους εκωλυσατε

11:52

λεγοντος δε αυτου ταυτα προς αυτους ηρξαντο οι γραμματεις και οι φαρισαιοι δεινως ενεχειν και αποστοματιζειν αυτον περι πλειονων πλιονων

11:53

ενεδρευοντες αυτον ζητουντες θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου ινα κατηγορησωσιν κατηγορησουσιν αυτου

11:54

Chapter 12

εν οις επισυναχθεισων των μυριαδων του οχλου ωστε καταπατειν αλληλους ηρξατο λεγειν προς τους μαθητας αυτου πρωτον προσεχετε εαυτοις απο της ζυμης των φαρισαιων ητις εστιν υποκρισις

12:1

ουδεν δε συγκεκαλυμμενον εστιν ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

12:2

ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις ταμιοις κηρυχθησεται επι των δωματων

12:3

λεγω δε υμιν τοις φιλοις μου μη φοβηθητε απο των αποκτενοντων αποκτεννοντων το σωμα και μετα ταυτα μη εχοντων περισσοτερον περισσον τι ποιησαι

12:4

υποδειξω δε υμιν τινα φοβηθητε φοβηθητε τον μετα το αποκτειναι εχοντα εξουσιαν εχοντα εμβαλειν εις την γεενναν ναι λεγω υμιν τουτον φοβηθητε

12:5

ουχι πεντε στρουθια πωλειται πωλειτε ασσαριων δυο και εν εξ αυτων ουκ εστιν επιλελησμενον ενωπιον του θεου

12:6

αλλα και αι τριχες της κεφαλης υμων πασαι ηριθμηνται μη ουν φοβεισθε πολλων στρουθιων διαφερετε

12:7

λεγω δε υμιν πας ος αν ομολογηση ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων και ο υιος του ανθρωπου ομολογησει εν αυτω εμπροσθεν των αγγελων του θεου

12:8

ο δε αρνησαμενος με ενωπιον εμπροσθεν των ανθρωπων απαρνηθησεται ενωπιον των αγγελων του θεου

12:9

και πας ος ερει λογον εις τον υιον του ανθρωπου αφεθησεται αυτω τω δε εις το αγιον πνευμα βλασφημησαντι ουκ αφεθησεται

12:10

και πας ος ερει λογον εις τον υιον του ανθρωπου αφεθησεται αυτω τω δε εις το αγιον πνευμα βλασφημησαντι ουκ αφεθησεται

12:10 | instance no. 2

οταν δε προσφερωσιν υμας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας μη μεριμνατε πως η τι απολογησησθε η τι ειπητε

12:11

το γαρ αγιον πνευμα διδαξει διδαξη υμας εν αυτη τη ωρα α δει ειπειν

12:12

ειπεν δε τις αυτω εκ του οχλου διδασκαλε ειπε τω αδελφω μου μερισασθαι μετ εμου την κληρονομιαν

12:13

ο δε ειπεν αυτω ανθρωπε τις με κατεστησεν δικαστην η μεριστην εφ υμας

12:14

ειπεν δε προς αυτους ορατε και φυλασσεσθε απο της πασης πλεονεξιας οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι η ζωη αυτω αυτου εστιν εκ των υπαρχοντων αυτου

12:15

ειπεν δε παραβολην προς αυτους λεγων ανθρωπου τινος πλουσιου ευφορησεν ηυφορησεν η χωρα

12:16

και διελογιζετο εν εαυτω λεγων τι ποιησω οτι ουκ εχω που συναξω τους καρπους μου

12:17

και ειπεν τουτο ποιησω καθελω μου τας αποθηκας και μειζονας οικοδομησω και συναξω εκει παντα τα γενηματα μου και τα αγαθα μου

12:18

και ερω τη ψυχη μου ψυχη εχεις πολλα αγαθα κειμενα εις ετη πολλα αναπαυου φαγε πιε ευφραινου

12:19

ειπεν δε αυτω ο θεος κυριος αφρον αφρων ταυτη τη νυκτι την ψυχην σου απαιτουσιν απο σου α δε ητοιμασας τινι εσται

12:20

ουτως ο θησαυριζων εαυτω και μη εις θεον πλουτων

12:21

ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου δια τουτο υμιν λεγω μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε μηδε τω σωματι τι ενδυσησθε

12:22

η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

12:23

κατανοησατε τους κορακας οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν οις ουκ εστιν ταμειον ουδε αποθηκη και ο θεος τρεφει αυτους ποσω μαλλον υμεις διαφερετε των πετεινων

12:24

τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα

12:25

ει ουν ουτε ελαχιστον δυνασθε δυνασθαι τι περι των λοιπων μεριμνατε μεριμναται

12:26

κατανοησατε τα κρινα πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων

12:27

ει δε τον χορτον σημερον εν τω αγρω σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον κλειβανον βαλλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ποσω μαλλον υμας ολιγοπιστοι

12:28

και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθε μετεωριζεσθαι

12:29

ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητει υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

12:30

πλην ζητειτε την βασιλειαν του θεου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

12:31

μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων δουναι υμιν την βασιλειαν

12:32

πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην ποιησατε ποιησαται εαυτοις βαλαντια βαλλαντια μη παλαιουμενα θησαυρον ανεκλειπτον εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει ουδε σης διαφθειρει διαφθειρι

12:33

οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων εκει και η καρδια υμων εσται

12:34

εστωσαν υμων αι οσφυες υμων περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι

12:35

και υμεις ομοιοι ανθρωποις προσδεχομενοις τον κυριον εαυτων ποτε αναλυση εκ των γαμων ινα ελθοντος και κρουσαντος αυτου ευθεως ανοιξωσιν αυτω

12:36

μακαριοι οι δουλοι εκεινοι ους ελθων ο κυριος ευρησει γρηγορουντας αμην λεγω υμιν οτι περιζωσεται περιζωσετε και ανακλινει αυτους και παρελθων διακονησει αυτοις

12:37

και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη και εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως μακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι

12:38

και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη και εν τη τριτη φυλακη ελθη και ελθων ευρη ουτως μακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι

12:38 | instance no. 2

τουτο δε γινωσκετε γεινωσκετε οτι ει ηδει η ειδι ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν αφηκεν διορυγηναι τον οικον αυτου

12:39

και υμεις ουν γινεσθε γεινεσθαι ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται

12:40

ειπεν δε αυτω ο πετρος κυριε προς ημας την παραβολην ταυτην λεγεις η και προς παντας

12:41

ειπεν δε ο κυριος τις αρα εστιν εσται ο πιστος οικονομος και φρονιμος ον καταστησει ο κυριος επι της θεραπειας αυτου του διδοναι εν καιρω το σιτομετριον

12:42

μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως

12:43

αληθως λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

12:44

εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και μεθυσκεσθαι

12:45

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των απιστων θησει

12:46

εκεινος δε ο δουλος ο γνους το θελημα του κυριου εαυτου και μη ετοιμασας μηδε ποιησας προς το θελημα αυτου δαρησεται πολλας

12:47

ο δε μη γνους ποιησας δε αξια πληγων δαρησεται ολιγας παντι δε ω εδοθη πολυ πολυ ζητηθησεται παρ αυτου και ω παρεθεντο πολυ περισσοτερον αιτησουσιν αυτον

12:48

πυρ ηλθον βαλειν εις επι την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη

12:49

βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως ου οτου τελεσθη

12:50

δοκειτε οτι ειρηνην παρεγενομην δουναι εν τη γη ουχι λεγω υμιν αλλ η διαμερισμον

12:51

εσονται γαρ απο του νυν πεντε εν οικω ενι διαμεμερισμενοι τρεις τρις επι δυσιν και δυο επι τρισιν

12:52

διαμερισθησεται πατηρ επι εφ υιω και υιος επι πατρι μητηρ επι θυγατρι και θυγατηρ επι μητρι πενθερα επι την νυμφην αυτης και νυμφη επι την πενθεραν αυτης

12:53

ελεγεν δε και τοις οχλοις οταν ιδητε την νεφελην ανατελλουσαν απο δυσμων ευθεως λεγετε λεγεται οτι ομβρος ερχεται και γινεται γεινεται ουτως

12:54

και οταν νοτον πνεοντα λεγετε οτι καυσων εσται και γινεται γεινεται

12:55

υποκριται το προσωπον της γης και του ουρανου οιδατε δοκιμαζειν τον δε καιρον τουτον πως ου δοκιμαζετε

12:56

τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε το δικαιον

12:57

ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απαλλαχθαι απ αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδω παραδωσει τω πρακτορι παρκτορι και ο πρακτωρ σε βαλη εις φυλακην

12:58

λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως ου του και τον εσχατον λεπτον αποδως

12:59

Chapter 13

παρησαν δε τινες τεινες εν αυτω τω καιρω απαγγελλοντες αυτω περι των γαλιλαιων ων το αιμα πιλατος πειλατος εμαξεν εμιξεν μετα των θυσιων αυτων

13:1

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις δοκειτε δοκειται οτι οι γαλιλαιοι ουτοι αμαρτωλοι παρα παντας τους γαλιλαιους εγενοντο οτι τοιαυτα πεπονθασιν

13:2

ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε μετανοησητε παντες ωσαυτως απολεισθε

13:3

η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαμ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι ουτοι οφειλεται εγενοντο παρα παντας ανθρωπους τους κατοικουντας εν ιερουσαλημ

13:4

η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαμ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι ουτοι αυτοι οφειλεται οφιλεται εγενοντο παρα παντας τους ανθρωπους τους κατοικουντας εν ιερουσαλημ

13:4 | instance no. 2

ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε μετανοησητε παντες ομοιως απολεισθε

13:5

ελεγεν δε ταυτην την παραβολην συκην ειχεν τις εν τω αμπελωνι αυτου πεφυτευμενην και ηλθεν ζητων καρπον εν αυτη και ουχ ευρεν

13:6

ειπεν δε προς τον αμπελουργον ιδου τρια ετη ερχομαι ζητων καρπον εν τη συκη ταυτη και ουχ ευρισκω εκκοψον ουν αυτην ινα ινατι τι και την γην καταργει

13:7

ο δε αποκριθεις λεγει αυτω κυριε αφες αυτην και τουτο το ετος εως οτου σκαψω περι αυτην και βαλω κοπρια

13:8

καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε μη γε εις το μελλον εκκοψεις αυτην

13:9

ην δε διδασκων εν μια των συναγωγων εν τοις σαββασιν

13:10

και ιδου γυνη ην πνευμα εχουσα ασθενειας ετη δεκα και οκτω και ην συγκυπτουσα και μη δυναμενη ανακυψαι ανακυμψαι εις το παντελες

13:11

ιδων δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν και ειπεν αυτη γυναι απολελυσαι απο της ασθενειας σου

13:12

και επεθηκεν αυτη τας χειρας και παραχρημα ανωρθωθη ανορθωθη και εδοξαζεν τον θεον

13:13

αποκριθεις δε ο αρχισυναγωγος αγανακτων οτι τω σαββατω εθεραπευσεν ο ιησους ελεγεν τω οχλω εξ ημεραι εισιν εν αις δει εργαζεσθαι εν ταυταις αυταις ουν ερχομενοι συνερχομενοι θεραπευεσθε θεραπευεσθαι και μη τη ημερα του σαββατου

13:14

απεκριθη ουν αυτω ο κυριος και ειπεν υποκριται εκαστος υμων εν τω σαββατω ου λυει τον βουν αυτου η τον την ονον απο της φατνης και απαγαγων ποτιζει

13:15

ταυτην δε θυγατερα αβρααμ ουσαν ην εδησεν ο σατανας ιδου δεκα και οκτω ετη ουκ εδει λυθηναι απο του δεσμου τουτου τη ημερα του σαββατου

13:16

και ταυτα λεγοντος αυτου κατησχυνοντο παντες οι αντικειμενοι αυτω και πας ο οχλος εχαιρεν επι πασιν τοις ενδοξοις τοις γινομενοις γεινομενοις υπ αυτου

13:17

ελεγεν δε τινι ομοια εστιν η βασιλεια του θεου και τινι ομοιωσω αυτην

13:18

ομοια εστιν κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εβαλεν εις κηπον εαυτου και ηυξησεν και εγενετο εις δενδρον μεγα και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσεν κατεσκηνουν εν τοις κλαδοις αυτου

13:19

παλιν ειπεν τινι ομοιωσω την βασιλειαν του θεου

13:20

ομοια εστιν ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον

13:21

και διεπορευετο κατα πολεις και κωμας διδασκων και πορειαν ποριαν ποιουμενος εις ιερουσαλημ

13:22

ειπεν δε τις αυτω κυριε ει ολιγοι οι σωζομενοι ο δε ειπεν προς αυτους

13:23

αγωνιζεσθε αγωνιζεσθαι εισελθειν δια της στενης πυλης οτι πολλοι λεγω υμιν ζητησουσιν εισελθειν και ουκ ισχυσουσιν

13:24

αφ ου αν εγερθη ο οικοδεσποτης και αποκλειση την θυραν και αρξησθε εξω εσταναι και κρουειν την θυραν λεγοντες κυριε κυριε ανοιξον ημιν και αποκριθεις ερει υμιν ουκ οιδα υμας ποθεν εστε εσται

13:25

τοτε αρξεσθε αρξησθε λεγειν εφαγομεν ενωπιον σου και επιομεν και εν ταις πλατειαις πλατιαις ημων εδιδαξας

13:26

και ερει λεγω υμιν ουκ οιδα υμας ποθεν εστε εσται αποστητε απ εμου παντες οι εργαται της αδικιας αδικειας

13:27

εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων οταν οψησθε αβρααμ και ισαακ και ιακωβ και παντας τους προφητας εν τη βασιλεια του θεου υμας δε εκβαλλομενους εξω

13:28

εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων οταν οψησθε αβρααμ και ισαακ και ιακωβ και παντας τους προφητας εν τη βασιλεια του αυτου θεου υμας δε εκβαλλομενους εξω

13:28 | instance no. 2

και ηξουσιν απο ανατολων και δυσμων και βορρα και νοτου και ανακλιθησονται ανακλειθησονται εν τη βασιλεια του θεου

13:29

και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι

13:30

εν αυτη τη ημερα ωρα προσηλθον τινες φαρισαιοι λεγοντες αυτω εξελθε και πορευου εντευθεν οτι ηρωδης θελει σε αποκτειναι

13:31

και ειπεν αυτοις πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη ιδου εκβαλλω δαιμονια και ιασεις επιτελω σημερον και αυριον και τη τριτη τελειουμαι τελιουμαι

13:32

πλην δει με σημερον και αυριον και τη εχομενη πορευεσθαι οτι ουκ ενδεχεται προφητην απολεσθαι εξω ιερουσαλημ

13:33

ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτενουσα αποκτεννουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου ον τροπον ορνις την τα εαυτης νοσσιαν νοσσια υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε

13:34

ιδου αφιεται αφιετε υμιν ο οικος υμων ερημος λεγω δε υμιν οτι ου μη ιδητε με ιδητε εως αν ηξει οτε ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

13:35

Chapter 14

και εγενετο εν τω ελθειν αυτον εις τον οικον τινος των αρχοντων των φαρισαιων σαββατω φαγειν αρτον και αυτοι ησαν παρατηρουμενοι αυτον

14:1

και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου

14:2

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς τους νομικους και φαρισαιους λεγων ει εξεστιν τω σαββατω θεραπευειν

14:3

οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν

14:4

και αποκριθεις ειπεν προς αυτους ειπεν τινος υμων ο υιος η βους εις φρεαρ εμπεσειται πεσειτε και ουκ ευθεως ανασπασει αυτον αυτο εν τη ημερα του σαββατου

14:5

και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω προς ταυτα

14:6

ελεγεν δε προς τους κεκλημενους παραβολην επεχων πως τας πρωτοκλισιας πρωτοκλησιας εξελεγοντο λεγων προς αυτους

14:7

οταν κληθης υπο τινος εις γαμους μη κατακλιθης εις την πρωτοκλισιαν πρωτοκλησιαν μηποτε εντιμοτερος σου η κεκλημενος υπ αυτου

14:8

και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετ μετα αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

14:9

αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσε εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ειπη σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειμενων σοι

14:10

οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται ταπινωθησεται και ο ταπεινων ταπινων εαυτον υψωθησεται

14:11

ελεγεν δε και τω κεκληκοτι κεκληκοντι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον διπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσιν και γενηται σοι ανταποδομα

14:12

αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπηρους αναπειρους χωλους τυφλους

14:13

και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων

14:14

ακουσας δε τις των συνανακειμενων ταυτα ειπεν αυτω μακαριος ος φαγεται αριστον αρτον εν τη βασιλεια του θεου

14:15

ο δε ειπεν αυτω ανθρωπος τις εποιησεν δειπνον διπνον μεγα και εκαλεσεν πολλους

14:16

και απεστειλεν τον δουλον αυτου τη ωρα του δειπνου ειπειν τοις κεκλημενοις ερχεσθε οτι ηδη ετοιμα εστιν παντα

14:17

και απεστειλεν τον δουλον αυτου τη ωρα του δειπνου διπνου ειπειν τοις κεκλημενοις ερχεσθε ερχεσθαι οτι ηδη ετοιμα εστιν παντα

14:17 | instance no. 2

και ηρξαντο απο μιας παραιτεισθαι παραιτισθε παντες ο πρωτος ειπεν αυτω αγρον ηγορασα και εχω αναγκην εξελθειν και ιδειν αυτον ερωτω σε εχε με παρητημενον

14:18

και ετερος ειπεν ζευγη βοων ηγορασα πεντε και πορευομαι δοκιμασαι αυτα ερωτω σε εχε με παρητημενον

14:19

και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν

14:20

και παραγενομενος ο δουλος εκεινος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπηρους αναπειρους και χωλους και τυφλους εισαγαγε ωδε

14:21

και ειπεν αυτω ο δουλος κυριε γεγονεν ως επεταξας και ετι τοπος εστιν

14:22

και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη μου ο οικος μου

14:23

λεγω γαρ υμιν οτι ουδεις των ανδρων εκεινων των κεκλημενων γευσεται μου του δειπνου πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

14:24

συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους

14:25

ει τις ερχεται προς με και ου μισει τον πατερα αυτου και την μητερα και την γυναικα και τα τεκνα και τους αδελφους και τας αδελφας ετι δε και την εαυτου ψυχην ου δυναται μου μαθητης ειναι

14:26

και οστις ου βασταζει τον σταυρον αυτου εαυτου και ερχεται οπισω μου ου δυναται μου ειναι μου μαθητης

14:27

τις γαρ εξ υμων ο θελων πυργον οικοδομησαι ουχι πρωτον καθισας καθεισας ψηφιζει την δαπανην ει εχει τα εις απαρτισμον

14:28

ινα μηποτε θεντος αυτου θεμελιον και μη ισχυοντος εκτελεσαι παντες οι θεωρουντες αρξωνται αυτω εμπαιζειν αυτω

14:29

λεγοντες οτι ουτος ο ανθρωπος ηρξατο οικοδομειν και ουκ ισχυσεν εκτελεσαι

14:30

η τις βασιλευς πορευομενος συμβαλειν ετερω βασιλει συμβαλειν εις πολεμον ουχι καθισας καθεισας πρωτον βουλευεται ει δυνατος εστιν εν δεκα χιλιασιν απαντησαι υπαντησαι τω μετα εικοσι χιλιαδων ερχομενω επ αυτον

14:31

ει δε μηγε μη γε ετι πορρω αυτου οντος πρεσβειαν αποστειλας ερωτα τα προς ειρηνην

14:32

ουτως ουν πας εξ υμων ος ουκ αποτασσεται πασιν τοις εαυτου υπαρχουσιν ου δυναται μου ειναι μαθητης

14:33

καλον το αλας εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

14:34

ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

14:35

Chapter 15

ησαν δε αυτω εγγιζοντες αυτω παντες οι τελωναι και οι αμαρτωλοι ακουειν αυτου

15:1

και διεγογγυζον οι φαρισαιοι γραμματεις και οι γραμματεις φαρισαιοι λεγοντες οτι ουτος αμαρτωλους προσδεχεται και συνεσθιει αυτοις

15:2

ειπεν δε προς αυτους την παραβολην ταυτην λεγων

15:3

τις ανθρωπος εξ υμων εχων εκατον προβατα και απολεσας εν εξ αυτων ου καταλειπει καταλιπει τα ενενηκοντα εννεα ενναια εν τη ερημω και πορευεται επι το απολωλος εως ου ευρη αυτο

15:4

και ευρων επιτιθησιν επι τους ωμους εαυτου χαιρων

15:5

και ελθων εις τον οικον συγκαλει τους φιλους και τους γειτονας λεγων αυτοις συγχαρητε μοι οτι ευρον το προβατον μου το απολωλος

15:6

λεγω υμιν οτι ουτως χαρα εσται εν τω ουρανω επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι η επι ενενηκοντα εννεα δικαιοις οιτινες ου χρειαν εχουσιν μετανοιας

15:7

λεγω υμιν οτι ουτως χαρα εσται εν τω ουρανω επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι η επι ενενηκοντα εννεα ενναια δικαιοις οιτινες οιτεινες ου χρειαν χριαν εχουσιν μετανοιας

15:7 | instance no. 2

η τις γυνη δραχμας δραγμας εχουσα δεκα εαν απολεση δραχμην δραγχην μιαν ουχι απτει λυχνον και σαροι την οικιαν και ζητει επιμελως εως οτου ευρη

15:8

και ευρουσα συγκαλειται συνκαλειται τας φιλας και τας γειτονας γιτονας λεγουσα συγχαρητε συνχαρητε μοι οτι ευρον την δραχμην δραγχην ην απωλεσα

15:9

ουτως λεγω υμιν υμειν χαρα γινεται γεινεται ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι

15:10

ειπεν δε ανθρωπος τις ειχεν δυο υιος υιους

15:11

και ειπεν ο νεωτερος αυτων τω πατρι πατερ δος μοι το επιβαλλον μερος της ουσιας και ο δε διειλεν αυτοις τον βιον

15:12

και μετ ου πολλας ημερας συναγαγων απαντα ο νεωτερος υιος απεδημησεν εις χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν την ουσιαν αυτου ζων ασωτως

15:13

δαπανησαντος δε αυτου παντα εγενετο λιμος ισχυρος ισχυρα κατα την χωραν εκεινην και αυτος ηρξατο του υστερεισθαι υστερεισθε

15:14

και πορευθεις εκολληθη ενι των πολιτων της χωρας εκεινης και επεμψεν αυτον εις τους αγρους αυτου βοσκειν χοιρους

15:15

και επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω

15:16

εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευουσιν περισσευονται αρτων εγω δε λιμω λειμω απολλυμαι

15:17

αναστας πορευσομαι προς τον πατερα μου και ερω αυτω πατερ ημαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου

15:18

και ουκετι ειμι αξιος κληθηναι υιος σου ποιησον με ως ενα των μισθιων σου

15:19

και αναστας ηλθεν προς τον πατερα αυτου εαυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν ιδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον

15:20

ειπεν δε αυτω ο υιος πατερ ημαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου και ουκετι ειμι αξιος κληθηναι υιος σου

15:21

ειπεν δε ο πατηρ προς τους δουλους αυτου εξενεγκατε εξενεγκαντες την στολην την πρωτην και ενδυσατε αυτον και δοτε δακτυλιον εις την χειρα αυτου και υποδηματα εις τους ποδας

15:22

και ενεγκαντες τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν

15:23

οτι ουτος μου ο υιος μου νεκρος ην και ανεζησεν ην απολωλως και απολωλως ην και ευρεθη ηυρεθη και ηρξαντο ευφραινεσθαι

15:24

ην δε ο υιος αυτου ο πρεσβυτερος εν αγρω και ως ερχομενος ηγγισεν ηγγειζεν τη οικια ηκουσεν συμφωνιας και χοιρων χορων

15:25

και προσκαλεσαμενος ενα των παιδων επυνθανετο τι ειη ταυτα

15:26

ο δε ειπεν αυτω οτι ο αδελφος σου ηκει και εθυσεν ο πατηρ σου τον μοσχον τον σιτευτον οτι υγιαινοντα αυτον απελαβεν

15:27

ωργισθη δε και ουκ ηθελεν ηθελησεν εισελθειν ο ουν δε πατηρ αυτου εξελθων παρεκαλει αυτον

15:28

ο δε αποκριθεις ειπεν τω πατρι αυτου ιδου τοσαυτα ετη δουλευω σοι και ουδεποτε εντολην σου παρηλθον και εμοι ουδεποτε εδωκας εριφον ινα μετα των φιλων μου ευφρανθω

15:29

οτε δε ο υιος σου ουτος ο καταφαγων σου τον βιον μετα των πορνων ηλθεν εθυσας αυτω τον μοσχον τον σιτευτον

15:30

ο δε ειπεν αυτω τεκνον συ παντοτε μετ εμου ει και παντα τα εμα σα εστιν

15:31

ευφρανθηναι δε και χαρηναι εδει οτι ο αδελφος σου ουτος νεκρος ην και ανεζησεν και απολωλως ην και ευρεθη ηυρεθη

15:32

Chapter 16

ελεγεν δε και προς τους μαθητας αυτου ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονομον και ουτος διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου

16:1

ελεγεν δε και προς τους μαθητας αυτου ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονομον και ουτος διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου

16:1 | instance no. 2

και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνηση ετι οικονομειν

16:2

ειπεν δε εν εαυτω ο οικονομος τι ποιησω οτι ο κυριος μου αφαιρειται αφερειτε την οικονομιαν απ εμου σκαπτειν ουκ ισχυω επαιτειν αισχυνομαι

16:3

εγνων τι ποιησω ινα οταν μετασταθω της οικονομιας δεξωνται με εις τους οικους αυτων

16:4

και προσκαλεσαμενος ενα εκαστον των χρεωφειλετων χρεοφιλετων του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω ποσον οφειλεις οφιλεις τω κυριω μου

16:5

ο δε ειπεν εκατον βατους ελαιου και ο δε ειπεν αυτω δεξαι δεξε σου το γραμμα και καθισας καθεισας ταχεως γραψον πεντηκοντα

16:6

επειτα ετερω ειπεν συ δε ποσον οφειλεις οφιλεις ο δε ειπεν εκατον κορους σιτου σειτου και λεγει αυτω δεξαι δεξε σου το γραμμα και γραψον ογδοηκοντα

16:7

και επηνεσεν ο κυριος τον οικονομον της αδικιας αδικειας οτι φρονιμως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιμωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν την εαυτων εισιν

16:8

καγω υμιν λεγω ποιησατε ποιησαται εαυτοις φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας ινα οταν εκλιπητε εκλειπη δεξωνται υμας εις τας αιωνιους σκηνας

16:9

ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

16:10

ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε εγενεσθαι το αληθινον αληθεινον τις υμιν πιστευσει

16:11

και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε εγενεσθαι το υμετερον τις υμιν δωσει

16:12

ουδεις οικετης δυναται δυσιν δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται ανθεξετε και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε δυνασθαι θεω δουλευειν και μαμωνα

16:13

ηκουον δε ταυτα παντα και οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχοντες και εξεμυκτηριζον αυτον

16:14

και ειπεν αυτοις υμεις εστε εσται οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον των ανθρωπων ο δε θεος γινωσκει τας καρδιας υμων οτι το εν ανθρωποις υψηλον βδελυγμα ενωπιον του θεου

16:15

ο νομος και οι προφηται εως ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θεου ευαγγελιζεται και πας εις αυτην βιαζεται

16:16

ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η του νομου μιαν κεραιαν κερεαν πεσειν

16:17

πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαμων ετεραν μοιχευει και πας ο απολελυμενην απο ανδρος γαμων μοιχευει

16:18

ανθρωπος δε τις ην πλουσιος και ενεδιδυσκετο πορφυραν και βυσσον ευφραινομενος καθ ημεραν λαμπρως

16:19

πτωχος δε τις ην ονοματι λαζαρος ος εβεβλητο προς τον πυλωνα αυτου ηλκωμενος ειλκωμενος

16:20

και επιθυμων χορτασθηναι απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχομενοι απελειχον επελειχον τα ελκη αυτου

16:21

εγενετο δε αποθανειν αποθανιν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη

16:22

και εν τω αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα τον αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου

16:23

και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

16:24

και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

16:24 | instance no. 2

ειπεν δε αβρααμ τεκνον μνησθητι οτι απελαβες συ τα αγαθα σου συ εν τη ζωη σου και λαζαρος ομοιως τα κακα νυν δε ωδε παρακαλειται συ δε οδυνασαι

16:25

και επι πασιν τουτοις μεταξυ ημων και υμων χασμα μεγα εστηρικται οπως οι θελοντες διαβηναι ενθεν προς υμασμας υμας υμμας μη δυνωνται μηδε οι εκειθεν προς ημας διαπερωσιν

16:26

ειπεν δε ερωτω σε ουν σε πατερ ινα πεμψης αυτον εις τον οικον του πατρος μου

16:27

εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται διαμαρτυρητε αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

16:28

λεγει δε αυτω αβρααμ εχουσιν μωσεα και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων

16:29

ο δε ειπεν ουχι πατερ αβρααμ αλλ εαν τις απο νεκρων πορευθη προς αυτους μετανοησουσιν

16:30

ειπεν δε αυτω ει μωσεως και των προφητων ουκ ακουουσιν ουδε ουδ εαν τις εκ νεκρων αναστη πεισθησονται

16:31

Chapter 17

ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου ανενδεκτον εστιντιν εστιν του μη ελθειν τα σκανδαλα ουαι δε δι ου ερχεται

17:1

λυσιτελει αυτω ει μυλος ονικος περικειται περικειτε περι τον τραχηλον αυτου και ερριπται εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων

17:2

προσεχετε εαυτοις εαν δε αμαρτη εις σε ο αδελφος σου επιτιμησον αυτω και εαν μεν μετανοηση αφες αυτω

17:3

και εαν επτακις της ημερας αμαρτη αμαρτηση εις σε και εαν επτακις της ημερας επιστρεψη προς σε λεγων μετανοω αφησεις αυτω

17:4

και ειπον οι αποστολοι τω κυριω προσθες ημιν πιστιν

17:5

ειπεν δε ο κυριος ει εχετε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν τη συκαμινω ταυτη εκριζωθητι και φυτευθητι εν τη θαλασση και υπηκουσεν αν υμιν

17:6

τις δε εξ υμων δουλον εχων αροτριωντα η ποιμαινοντα ος εισελθοντι εκ του αγρου ερει ευθεως παρελθων αναπεσε αναπεσαι

17:7

αλλ ουχι ερει αυτω ετοιμασον τι δειπνησω διπνησω και περιζωσαμενος διακονει μοι εως αν φαγω και πιω και μετα ταυτα φαγεσαι φαγεσε και πιεσαι συ

17:8

μη χαριν εχει τω δουλω εκεινω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα ου δοκω

17:9

ουτως και υμεις οταν ποιησητε παντα ταυτα τα διαταχθεντα υμιν λεγετε οτι δουλοι αχρειοι αχριοι εσμεν οτι ο οφειλομεν ωφειλομεν ποιησαι πεποιηκαμεν

17:10

και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον εις ιερουσαλημ και αυτος διηρχετο δια μεσου σαμαρειας σαμαριας και γαλιλαιας

17:11

και εισερχομενου αυτου εις τινα κωμην απηντησαν αυτω δεκα λεπροι ανδρες οι εστησαν πορρωθεν

17:12

και αυτοι ηραν φωνην λεγοντες ιησου επιστατα ελεησον ημας

17:13

και ιδων ειπεν αυτοις πορευθεντες επιδειξατε εαυτους τοις ιερευσιν και εγενετο εν τω υπαγειν αυτους εκαθαρισθησαν εκαθερισθησαν

17:14

εις δε εξ αυτων ιδων οτι ιαθη υπεστρεψεν μετα φωνης μεγαλης δοξαζων τον θεον

17:15

και επεσεν επι προσωπον παρα τους ποδας αυτου ευχαριστων αυτω και αυτος ην σαμαρειτης

17:16

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουχι οι δεκα ουτοι εκαθαρισθησαν εκαθερισθησαν οι ενναια δε εννεα που

17:17

ουχ ευρεθησαν υποστρεψαντες δουναι δοξαν τω θεω ει μη ο αλλογενης ουτος

17:18

και ειπεν αυτω αναστας πορευου η πιστις σου σεσωκεν σε

17:19

επερωτηθεις δε υπο των φαρισαιων ποτε ερχεται η βασιλεια του θεου απεκριθη αυτοις και ειπεν ουκ ερχεται η βασιλεια του θεου μετα παρατηρησεως

17:20

ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν

17:21

ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου ελευσονται ημεραι οτε επιθυμησετε επιθυμησεται μιαν των ημερων του υιου του ανθρωπου ιδειν ειδειν και ουκ ουχ οψεσθε οψεσθαι

17:22

και ερουσιν υμιν ιδου ωδε η ιδου εκει μη απελθητε μηδε διωξητε διωξηται

17:23

ωσπερ γαρ η αστραπη η αστραπτουσα εκ της υπ υπο τον ουρανον εις την υπ ουρανον λαμπει ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη ημερα αυτου

17:24

πρωτον δε δει αυτον πολλα παθειν αυτον και αποδοκιμασθηναι απο της γενεας ταυτης

17:25

και καθως εγενετο εν ταις ημεραις νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου

17:26

ησθιον επινον εγαμουν εξεγαμιζοντο αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον και ηλθεν ο κατακλυσμος και απωλεσεν απαντας

17:27

ομοιως και ως εγενετο εν ταις ημεραις λωτ ησθιον επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον ωκοδομουν

17:28

η δε ημερα εξηλθεν λωτ απο σοδομων εβρεξεν θειον και πυρ και θειον απ ουρανου και απωλεσεν απαντας

17:29

κατα ταυτα εσται η ημερα ο υιος του ανθρωπου αποκαλυπτεται

17:30

εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω

17:31

μνημονευετε μνημονευεται της γυναικος λωτ

17:32

ος εαν ζητηση την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην και ος εαν απολεση απολεσει αυτην ζωογονησει αυτην

17:33

λεγω υμιν ταυτη τη νυκτι δυο εσονται δυο επι κλινης κλεινης μιας εις παραληφθησεται παραλημφθησεται και ο ετερος αφεθησεται

17:34

δυο εσονται αληθουσαι επι το αυτο μια παραληφθησεται παραλημφθησεται και η ετερα αφεθησεται

17:35

και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

17:37

Chapter 18

ελεγεν δε και παραβολην αυτοις προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι αυτους και μη εκκακειν ενκακειν

18:1

λεγων κριτης τις ην εν τινι πολει τον θεον μη φοβουμενος και ανθρωπον μη εντρεπομενος

18:2

χηρα δε ην εν τη πολει εκεινη και ηρχετο προς αυτον λεγουσα εκδικησον με απο του αντιδικου μου

18:3

και ουκ ηθελησεν ηθελεν επι χρονον μετα δε ταυτα ειπεν εν εαυτω ει και τον θεον ου φοβουμαι και ανθρωπον ουκ εντρεπομαι

18:4

δια γε το παρεχειν μοι κοπον την χηραν ταυτην εκδικησω αυτην ινα μη εις τελος ερχομενη υποπιαζη υπωπιαζη με

18:5

ειπεν δε ο κυριος ακουσατε ακουσαται τι ο κριτης της αδικιας λεγει

18:6

ο δε θεος ου μη ποιηση ποιησει την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτον ημερας και νυκτος και μακροθυμων μακροθυμει επ αυτοις

18:7

λεγω υμιν οτι ποιησει την εκδικησιν αυτων εν ταχει πλην ο υιος του ανθρωπου ελθων αρα ευρησει την πιστιν επι της γης

18:8

ειπεν δε προς τινας τους πεποιθοτας εφ εαυτοις οτι εισιν δικαιοι και εξουθενουντας τους λοιπους την παραβολην ταυτην

18:9

ανθρωποι δυο ανεβησαν εις το ιερον προσευξασθαι ο εις φαρισαιος και ο ετερος τελωνης

18:10

ο φαρισαιος σταθεις προς εαυτον ταυτα προσηυχετο προσηυξατο ο θεος ευχαριστω σοι οτι ουκ ειμι ωσπερ οι λοιποι των ανθρωπων αρπαγες αδικοι μοιχοι η και ως ουτος ο τελωνης ουτος

18:11

νηστευω δις του σαββατου αποδεκατω παντα οσα κτωμαι

18:12

και ο τελωνης μακροθεν εστως ουκ ηθελεν ουδε τους οφθαλμους εις τον ουρανον επαραι αλλ ετυπτεν εις το στηθος αυτου λεγων ο θεος ιλασθητι μοι τω αμαρτωλω

18:13

λεγω υμιν κατεβη ουτος δεδικαιωμενος εις τον οικον αυτου η γαρ εκεινος οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται ταπινωθησεται και ο δε ταπεινων ταπινων εαυτον υψωθησεται

18:14

προσεφερον δε αυτω και τα βρεφη ινα αυτων απτηται ιδοντες δε οι μαθηται επετιμησαν επετειμησαν αυτοις

18:15

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτα ειπεν αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με και μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

18:16

αμην λεγω υμιν ος εαν μη δεξηται δεξητε την βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου μη εισελθη εις αυτην

18:17

και επηρωτησεν τις αυτον αρχων λεγων διδασκαλε αγαθε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω

18:18

ειπεν δε αυτω ο ιησους τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος

18:19

τας εντολας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου

18:20

ο δε ειπεν παντα ταυτα παντα εφυλαξαμην εφυλαξα εκ νεοτητος μου

18:21

ακουσας δε ταυτα ο ιησους ειπεν αυτω ετι εν σοι λειπει λιπει παντα οσα εχεις πωλησον και διαδος δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι

18:22

ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα

18:23

ιδων δε αυτον ο ιησους περιλυπον γενομενον ειπεν πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εισελευσονται εις την βασιλειαν του θεου

18:24

ευκοπωτερον γαρ εστιν καμηλον δια τρυμαλιας ραφιδος εισελθειν διελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

18:25

ειπον δε οι ακουσαντες και τις δυναται σωθηναι

18:26

ο δε ειπεν τα αδυνατα παρα ανθρωποις δυνατα εστιν παρα τω θεω

18:27

ειπεν δε πετρος ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι

18:28

ο δε ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η γονεις η αδελφους η γυναικα η τεκνα ενεκεν της βασιλειας του θεου

18:29

ος ου μη απολαβη πολλαπλασιονα εν τω καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον

18:30

παραλαβων δε τους δωδεκα ειπεν προς αυτους ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και τελεσθησεται παντα τα γεγραμμενα δια των προφητων τω υιω του ανθρωπου

18:31

παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται ενπεχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται

18:32

και μαστιγωσαντες αποκτενουσιν αυτον και τη ημερα τη τριτη αναστησεται

18:33

και αυτοι ουδεν τουτων συνηκαν και ην το ρημα τουτο κεκρυμμενον απ αυτων και ουκ εγινωσκον τα λεγομενα

18:34

εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εις ιεριχω τυφλος τις εκαθητο παρα την οδον προσαιτων

18:35

ακουσας δε οχλου δια διαπορευομενου επυνθανετο τι ειη τουτο

18:36

ακουσας δε οχλου διαπορευομενου πορευομενου επυνθανετο τι ειη τουτο

18:36 | instance no. 2

απηγγειλαν δε αυτω οτι ιησους ο ναζωραιος παρερχεται

18:37

και εβοησεν λεγων ιησου υιε δαυιδ ελεησον με

18:38

και οι προαγοντες παραγοντες επετιμων επετειμουν αυτω ινα σιωπηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

18:39

σταθεις δε ο ιησους εκελευσεν αυτον αχθηναι προς αυτον εγγισαντος δε αυτου επηρωτησεν αυτον λεγων

18:40

λεγων τι σοι θελεις ποιησω ο δε ειπεν κυριε ινα αναβλεψω

18:41

και ο ιησους ειπεν αυτω αναβλεψον η πιστις σου σεσωκεν σε

18:42

και παραχρημα ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω δοξαζων τον θεον και πας ο λαος ιδων εδωκεν αινον τω θεω

18:43

Chapter 19

και εισελθων διηρχετο την ιεριχω

19:1

και ιδου ειδου ανηρ ονοματι καλουμενος ζακχαιος και αυτος ην αρχιτελωνης και ουτος ην πλουσιος

19:2

και εζητει ιδειν τον ιησουν τις εστιν και ουκ ηδυνατο απο του οχλου οτι τη ηλικια μικρος ην

19:3

και προδραμων εμπροσθεν ανεβη επι συκομωραιαν συκωμοραιαν ινα ιδη αυτον οτι εκεινης εμελλεν ημελλεν διερχεσθαι

19:4

και ως ηλθεν επι τον τοπον αναβλεψας ο ιησους ειδεν αυτον και ειπεν προς αυτον ζακχαιε σπευσας καταβηθι σημερον γαρ εν τω οικω σου δει με μειναι

19:5

και σπευσας κατεβη και υπεδεξατο αυτον χαιρων

19:6

και ιδοντες παντες διεγογγυζον λεγοντες οτι παρα αμαρτωλω ανδρι εισηλθεν καταλυσαι

19:7

σταθεις δε ζακχαιος ειπεν προς τον κυριον ιδου τα ημιση ημισυ των υπαρχοντων μου κυριε διδωμι τοις πτωχοις και ει τινος τι εσυκοφαντησα αποδιδωμι τετραπλουν

19:8

ειπεν δε προς αυτον ο ιησους οτι σημερον σωτηρια εν τω οικω τουτω εγενετο καθοτι και αυτος υιος αβρααμ εστιν

19:9

ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος

19:10

ακουοντων δε αυτων ταυτα προσθεις ειπεν παραβολην δια το εγγυς αυτον ειναι ιερουσαλημ και δοκειν αυτους οτι παραχρημα μελλει η βασιλεια του θεου αναφαινεσθαι

19:11

ειπεν ουν ανθρωπος τις ευγενης επορευθη εις χωραν μακραν λαβειν εαυτω βασιλειαν και υποστρεψαι

19:12

καλεσας δε δεκα δουλους εαυτου εδωκεν αυτοις δεκα μνας και ειπεν προς αυτους πραγματευσασθε πραγματευσασθαι εως εν ω ερχομαι

19:13

οι δε πολιται αυτου εμισουν εμεισουν αυτον και απεστειλαν πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντες ου θελομεν τουτον βασιλευσαι εφ ημας

19:14

και εγενετο εν τω επανελθειν αυτον λαβοντα την βασιλειαν και ειπεν φωνηθηναι αυτω τους δουλους τουτους οις εδωκεν το αργυριον ινα γνω τις τι διεπραγματευσατο

19:15

παρεγενετο δε ο πρωτος λεγων κυριε η μνα σου προσειργασατο προσηργασατο δεκα μνας

19:16

και ειπεν αυτω ευ αγαθε δουλε οτι εν ελαχιστω πιστος εγενου ισθι ισθει εξουσιαν εχων επανω δεκα πολεων

19:17

και ηλθεν ο δευτερος λεγων κυριε η μνα σου εποιησεν πεντε μνας

19:18

ειπεν δε και τουτω και συ γινου γεινου επανω πεντε πολεων

19:19

και ετερος ηλθεν λεγων κυριε ιδου η μνα σου ην ειχον αποκειμενην εν σουδαριω

19:20

εφοβουμην γαρ σε οτι ανθρωπος αυστηρος ει αιρεις ο ουκ εθηκας και θεριζεις ο ουκ εσπειρας

19:21

λεγει δε αυτω εκ του στοματος σου κρινω σε πονηρε δουλε ηδεις οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι αιρων ο ουκ εθηκα και θεριζων ο ουκ εσπειρα

19:22

και δια τι ουκ εδωκας μου το αργυριον μου επι τραπεζαν και εγω ελθων συν το τοκω αν επραξα αυτο

19:23

κω και δια τι ουκ εδωκας το αργυριον μου επι τραπεζαν και εγω ελθων συν τοκω αν επραξα αυτο ανεπραξα

19:23 | instance no. 2

και τοις παρεστωσιν ειπεν αρατε απ αυτου την μναν και δοτε τω τας δεκα μνας εχοντι

19:24

και ειπον αυτω κυριε εχει δεκα μνας

19:25

λεγω γαρ υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

19:26

πλην τους εχθρους μου εκεινους τους μη θελησαντας με βασιλευσαι επ αυτους αγαγετε ωδε και κατασφαξατε εμπροσθεν μου

19:27

και ειπων ταυτα επορευετο εμπροσθεν αναβαινων εις ιεροσολυμα

19:28

και εγενετο ως ηγγισεν ηγγεισεν εις βηθσφαγη βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου

19:29

ειπων υπαγετε εις την κατεναντι κωμην εν η εισπορευομενοι ευρησετε ευρησεται πωλον δεδεμενον εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθισεν εκαθεισεν λυσαντες αγαγετε αυτον αγαγετε

19:30

και εαν τις υμας ερωτα δια τι λυετε λυεται ουτως ερειτε αυτω οτι ο κυριος αυτου χρειαν χριαν εχει

19:31

απελθοντες δε οι απεσταλμενοι ευρον καθως ειπεν αυτοις

19:32

λυοντων δε αυτων τον πωλον ειπον οι κυριοι αυτου προς αυτους τι λυετε λυεται τον πωλον

19:33

οι δε ειπον οτι ο κυριος αυτου χρειαν χριαν εχει

19:34

και ηγαγον αυτον προς τον ιησουν και επιρριψαντες επιριψαντες εαυτων τα ιματια επι τον πωλον επεβιβασαν τον ιησουν

19:35

πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια αυτων εαυτων εν τη οδω

19:36

εγγιζοντος δε αυτου ηδη προς τη καταβασει του ορους των ελαιων ηρξαντο απαν το πληθος των μαθητων χαιροντες αινειν τον θεον φωνη μεγαλη περι πασων ων ειδον ιδον δυναμεων

19:37

λεγοντες ευλογημενος ο ερχομενος βασιλευς εν ονοματι κυριου ειρηνη εν ουρανω ουρανοις και δοξα εν υψιστοις

19:38

και τινες τεινες των φαρισαιων απο του οχλου ειπον ειπαν προς αυτον διδασκαλε επιτιμησον επειτιμησον τοις μαθηταις σου

19:39

και αποκριθεις ειπεν αυτοις λεγω υμιν οτι εαν ουτοι σιωπησωσιν σιωπησουσιν οι λιθοι κεκραξονται

19:40

και ως ηγγισεν ηγγεισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτη αυτην

19:41

λεγων οτι ει εγνως και συ και γε εν τη ημερα σου ταυτη τα προς ειρηνην σου οτι ηξουσιν ημεραι σου νυν δε δ εκρυβη απο οφθαλμων σου

19:42

οτι ηξουσιν ημεραι επι σε και περιβαλουσιν οι εχθροι σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν σε και συνεξουσιν σε παντοθεν

19:43

και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

19:44

και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας

19:45

λεγων αυτοις γεγραπται οτι ο οικος μου οικος προσευχης εστιν υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

19:46

και ην διδασκων το καθ ημεραν εν τω ιερω οι δε αρχιερεις και οι γραμματεις εζητουν αυτον απολεσαι και οι πρωτοι του λαου

19:47

και ουχ ευρισκον το τι ποιησωσιν ο λαος γαρ απας εξεκρεματο αυτου ακουων

19:48

Chapter 20

και εγενετο εν μια των ημερων εκεινων διδασκοντος αυτου τον λαον εν τω ιερω και ευαγγελιζομενου επεστησαν οι ιερεις και οι γραμματεις συν τοις πρεσβυτεροις

20:1

και ειπον προς αυτον λεγοντες ειπε ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

20:2

αποκριθεις δε ειπεν προς αυτους ερωτησω υμας καγω λογον ενα λογον και ειπατε μοι

20:3

το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

20:4

οι δε συνελογισαντο προς εαυτους λεγοντες οτι εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

20:5

εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων πας ο λαος καταλιθασει καταλιθα ημας πεπεισμενος γαρ εστιν ιωαννην προφητην ειναι

20:6

σει εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων πας ο λαος καταλιθασει ημας πεπεισμενος γαρ εστιν ιωαννην προφητην ειναι

20:6 | instance no. 2

και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν

20:7

και ο ιησους ειπεν αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

20:8

ηρξατο δε προς τον λαον λεγειν την παραβολην ταυτην ανθρωπος τις εφυτευσεν αμπελωνα και εξεδοτο εξεδετο αυτον γεωργοις και απεδημησεν χρονους ικανους

20:9

και εν καιρω απεστειλεν προς τους γεωργους δουλον ινα απο του καρπου του αμπελωνος δωσιν δωσουσιν αυτω οι δε γεωργοι δειραντες αυτον εξαπεστειλαν κενον καινον

20:10

και προσεθετο ετερον πεμψαι ετερον δουλον οι δε κακεινον δειραντες και ατιμασαντες εξαπεστειλαν κενον καινον

20:11

και προσεθετο πεμψαι τριτον οι δε κακεινον και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον

20:12

ειπεν δε ο κυριος του αμπελωνος τι ποιησω πεμψω τον υιον μου τον αγαπητον ισως τουτον ιδοντες εντραπησονται

20:13

ιδοντες δε αυτον οι γεωργοι διελογιζοντο διελογισαντο προς εαυτους λεγοντες ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον ινα ημων γενηται η κληρονομια

20:14

και εκβαλοντες αυτον εξω του αμπελωνος απεκτειναν τι ουν ποιησει αυτοις ο κυριος του αμπελωνος

20:15

ελευσεται και απολεσει τους γεωργους τουτους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις οι δε ακουσαντες δε ειπον μη γενοιτο

20:16

ο δε εμβλεψας αυτοις ειπεν τι ουν εστιν το γεγραμμενον τουτο λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

20:17

πας ο πεσων επ εκεινον τον λιθον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον

20:18

και εζητησαν οι αρχιερεις γραμματεις και οι γραμματεις αρχιερεις επιβαλειν επ αυτον τας χειρας εν αυτη τη ωρα και εφοβηθησαν τον λαον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ταυτην ειπεν

20:19

και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου εις το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος

20:20

και επηρωτησαν αυτον λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι ορθως λεγεις και διδασκεις και ου λαμβανεις προσωπον αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις

20:21

εξεστιν ημιν ημας καισαρι φορον δουναι η ου

20:22

κατανοησας δε αυτων την πανουργιαν ειπεν προς αυτους τι με πειραζετε

20:23

επιδειξατε διξατε μοι δηναριον τινος εχει εικονα και επιγραφην αποκριθεντες δε ειπον καισαρος

20:24

ο δε ειπεν αυτοις αποδοτε τοινυν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

20:25

και ουκ ισχυσαν επιλαβεσθαι αυτου ρηματος εναντιον του λαου και θαυμασαντες επι τη αποκρισει αυτου εσιγησαν

20:26

προσελθοντες δε τινες τεινες των σαδδουκαιων οι αντιλεγοντες αναστασιν μη ειναι επηρωτησαν αυτον

20:27

λεγοντες διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος αποθανη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση εξαναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

20:28

επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτος λαβων γυναικα απεθανεν ατεκνος

20:29

και ελαβεν ο δευτερος την γυναικα και ουτος απεθανεν ατεκνος

20:30

και ο τριτος ελαβεν αυτην ωσαυτως ωσαυτως δε και οι επτα ου κατελιπον κατελειπον τεκνα και απεθανον

20:31

υστερον δε παντων απεθανεν και η γυνη

20:32

εν τη ουν αναστασει τινος αυτων γινεται γεινεται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

20:33

και αποκριθεις ειπεν αυτοις ο ιησους οι υιοι του αιωνος τουτου γαμουσιν και εκγαμισκονται εκγαμιζονται

20:34

οι δε καταξιωθεντες του αιωνος εκεινου τυχειν και της αναστασεως της εκ νεκρων ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμιζονται

20:35

οι δε καταξιωθεντες του αιωνος εκεινου τυχειν και της αναστασεως της εκ νεκρων ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμιζονται εκγαμειζονται

20:35 | instance no. 2

ουτε ουδε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και οι υιοι εισιν του θεου της αναστασεως υιοι οντες

20:36

οτι δε εγειρονται οι νεκροι και μωσης εμηνυσεν επι της βατου ως λεγει κυριον τον θεον αβρααμ και τον θεον ισαακ και τον θεον ιακωβ

20:37

θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν

20:38

αποκριθεντες δε τινες τεινες των γραμματεων γραμματαιων ειπον διδασκαλε καλως ειπας

20:39

ουκετι δε ετολμων επερωταν αυτον ουδεν

20:40

ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τινες τον χριστον υιον δαυιδ ειναι

20:41

και αυτος δαυιδ λεγει εν βιβλω ψαλμων ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου

20:42

εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

20:43

δαυιδ ουν αυτον κυριον αυτον καλει και πως αυτου υιος αυτου εστιν

20:44

ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις αυτου

20:45

προσεχετε απο των γραμματεων γραμματαιων των θελοντων περιπατειν εν στολαις περιπατειν και φιλουντων ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας πρωτοκλησιας εν τοις δειπνοις διπνοις

20:46

οι κατεσθιουσιν τας οικιας των χηρων και προφασει μακραν μακρα προσευχονται ουτοι ληψονται λημψονται περισσοτερον κριμα

20:47

Chapter 21

αναβλεψας δε ειδεν ιδεν τους βαλλοντας τα δωρα αυτων εις το γαζοφυλακιον πλουσιους

21:1

ειδεν δε τινα τιναν και χηραν πενιχραν βαλλουσαν εκει δυο λεπτα

21:2

και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν

21:3

απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του θεου αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

21:4

και τινων λεγοντων περι του ιερου οτι λιθοις καλοις και αναθημασιν αναθεμασιν κεκοσμηται ειπεν

21:5

ταυτα α θεωρειτε θεωρειται ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ος ου καταλυθησεται

21:6

επηρωτησαν δε αυτον λεγοντες διδασκαλε ποτε ουν ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα γινεσθαι γεινεσθαι

21:7

ο δε ειπεν βλεπετε μη πλανηθητε πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες οτι εγω ειμι και ο καιρος ηγγικεν ηγγεικεν μη ουν πορευθητε οπισω αυτων

21:8

οταν δε ακουσητε πολεμους και ακαταστασιας μη πτοηθητε δει γαρ γενεσθαι ταυτα γενεσθαι πρωτον αλλ ουκ ευθεως το τελος

21:9

τοτε ελεγεν αυτοις εγερθησεται εθνος επι επ εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν

21:10

σεισμοι τε μεγαλοι κατα τοπους και λιμοι λειμοι και λοιμοι εσονται φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται

21:11

προ δε τουτων παντων επιβαλουσιν εφ υμας τας χειρας αυτων και διωξουσιν παραδιδοντες εις συναγωγας και φυλακας αγομενους επι βασιλεις και ηγεμονας ενεκεν του ονοματος μου

21:12

αποβησεται δε υμιν εις μαρτυριον

21:13

θεσθε θετε ουν εις εν τας ταις καρδιας καρδιαις υμων μη προμελεταν απολογηθηναι

21:14

εγω γαρ δωσω υμιν στομα και σοφιαν η ου δυνησονται αντειπειν αντιπειν ουδε η αντιστηναι παντες οι αντικειμενοι υμιν

21:15

παραδοθησεσθε παραδοθησεσθαι δε και υπο γονεων και αδελφων και συγγενων συγγενεων και φιλων και αδελφων και θανατωσουσιν εξ υμων

21:16

και εσεσθε εσεσθαι μισουμενοι μεισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου

21:17

και θριξ εκ της κεφαλης υμων ου μη αποληται

21:18

εν τη υπομονη υμων κτησασθε κτησεσθαι τας ψυχας υμων

21:19

οταν δε ιδητε κυκλουμενην υπο στρατοπεδων την ιερουσαλημ τοτε γνωτε οτι ηγγικεν ηγγισεν η ερημωσις ερημωσεις αυτης

21:20

τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη και οι εν μεσω εμμεσω αυτης εκχωρειτωσαν και οι εν ταις χωραις μη εισερχεσθωσαν εις αυτην

21:21

τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη και οι εν μεσω αυτης εκχωρειτωσαν και οι εν ταις χωραις μη εισερχεσθωσαν εις αυτην

21:21 | instance no. 2

οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα

21:22

ουαι δε ταις εν γαστρι εγγαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη εν τω λαω τουτω

21:23

και πεσουνται στοματι μαχαιρας και αιχμαλωτισθησονται εις παντα τα εθνη και ιερουσαλημ εσται πατουμενη υπο εθνων αχρι πληρωθωσιν καιροι εθνων

21:24

και εσται σημεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων εν απορια ηχουσης ηχους θαλασσης και σαλου

21:25

αποψυχοντων ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχομενων τη οικουμενη αι γαρ δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται

21:26

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελη μετα δυναμεως και δοξης πολλης

21:27

αρχομενων δε τουτων γινεσθαι γεινεσθαι ανακυψατε και επαρατε τας κεφαλας υμων διοτι εγγιζει η απολυτρωσις υμων

21:28

και ειπεν παραβολην αυτοις ιδετε την συκην και παντα τα δενδρα

21:29

οταν προβαλωσιν ηδη βλεποντες αφ εαυτων γινωσκετε οτι διοτι ηδη εγγυς το θερος εστιν

21:30

ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα γινομενα γεινομενα γινωσκετε γεινωσκετε οτι εγγυς εστιν η βασιλεια του θεου

21:31

αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα γενηται

21:32

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

21:33

προσεχετε δε εαυτοις μηποτε βαρηθωσιν υμων αι καρδιαι υμων εν κραιπαλη κρεπαλη και μεθη και μεριμναις βιωτικαις και αιφνιδιος εφνιδιος επιστη εφ υμας επιστη η ημερα εκεινη

21:34

ως παγις γαρ επελευσεται επι παντας τους καθημενους επι προσωπον πασης της γης πασης

21:35

αγρυπνειτε ουν εν παντι καιρω δεομενοι ινα καταξιωθητε καταξιωθηται εκφυγειν παντα ταυτα τα μελλοντα γινεσθαι γεινεσθαι και σταθηναι εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου

21:36

ην δε τας ημερας εν τω ιερω διδασκων τας δε νυκτας εξερχομενος ηυλιζετο διηλιζετο εις το ορος το καλουμενον ελαιων

21:37

και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

21:38

Chapter 22

ηγγιζεν ηγγειζεν δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα

22:1

και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν αναιλωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον

22:2

εισηλθεν δε σατανας εις ιουδαν τον επικαλουμενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθμου των δωδεκα

22:3

και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν και στρατηγοις το πως αυτον παραδω αυτοις

22:4

και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω αργυριον αργυρια δουναι

22:5

και εξωμολογησεν και εζητει ευκαιριαν ευκεριαν του παραδουναι αυτον αυτοις ατερ οχλου αυτοις

22:6

ηλθεν δε η ημερα των αζυμων εν η εδει θυεσθαι το πασχα

22:7

και απεστειλεν πετρον και ιωαννην ειπων πορευθεντες ετοιμασατε ημιν το πασχα ινα φαγωμεν

22:8

οι δε ειπον αυτω που θελεις ετοιμασομεν ετοιμασωμεν

22:9

ο δε ειπεν αυτοις ιδου εισελθοντων υμων εις την πολιν συναντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε ακολουθησαται αυτω εις την οικιαν ου εαν εισπορευεται

22:10

και ερειτε τω οικοδεσποτη της οικιας λεγει σοι ο διδασκαλος που εστιν το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω

22:11

κακεινος υμιν δειξει αναγαιον ανωγεον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

22:12

κακεινος υμιν δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

22:12 | instance no. 2

απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

22:13

και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω

22:14

και ειπεν προς αυτους επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασχα φαγειν μεθ υμων προ του με παθειν

22:15

λεγω γαρ υμιν οτι ουκετι ου μη φαγω εξ αυτου εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου

22:16

και δεξαμενος το ποτηριον ευχαριστησας ειπεν λαβετε τουτο και διαμερισατε διαμερισαται εαυτοις

22:17

λεγω γαρ υμιν οτι ου μη πιω απο του γενηματος της αμπελου εως οτου η βασιλεια του θεου ελθη

22:18

και λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων λαβετε τουτο εστιν το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον τουτο ποιειτε ποιειται εις την εμην αναμνησιν

22:19

ωσαυτως και το ποτηριον μετα το δειπνησαι διπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου τω το υπερ υμων εκχυνομενον εκχυννομενον

22:20

πλην ιδου η χειρ του παραδιδοντος με μετ εμου επι της τραπεζης

22:21

και ο μεν υιος του ανθρωπου πορευεται κατα το ωρισμενον πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται

22:22

και αυτοι ηρξαντο συζητειν συνζητειν προς εαυτους το τις αρα ειη εξ αυτων ο τουτο μελλων πρασσειν

22:23

εγενετο δε και φιλονεικια φιλονικεια εν εαυτοις αυτοις το τις αυτων δοκει ειναι μειζων

22:24

ο δε ειπεν αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν αυτων και οι εξουσιαζοντες αυτων ευεργεται ευεργετε καλουνται

22:25

υμεις δε ουχ ουτως αλλ ο μειζων εν υμιν γενεσθω ως ο νεωτερος και ο ηγουμενος ως ο διακονων

22:26

τις γαρ μειζων ο ανακειμενος η ο διακονων ουχι ο ανακειμενος εγω δε ειμι εν μεσω εμμεσω υμων ως ο διακονων

22:27

υμεις δε εστε εσται οι διαμεμενηκοτες μετ εμου εν τοις πειρασμοις μου

22:28

καγω διατιθεμαι διατιθημι υμιν διαθηκην καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν

22:29

ινα εσθιητε και πινητε επι της τραπεζης μου εν τη βασιλεια μου και καθισεσθε καθησεσθαι επι θρονων κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

22:30

ειπεν δε ο κυριος σιμων σιμων ιδου ο σατανας εξητησατο υμας του σινιασαι σινιασε ως τον σιτον

22:31

εγω δε εδεηθην περι σου ινα μη εκλιπη εκλειπη η πιστις σου και συ ποτε επιστρεψας στηριξον στηρισον τους αδελφους σου

22:32

ο ειπεν δε ειπεν αυτω κυριε μετα σου ετοιμος ειμι και εις φυλακην και εις θανατον πορευεσθαι

22:33

ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου μη φωνηση φωνησει σημερον αλεκτωρ πριν η τρις απαρνηση μη ειδεναι με

22:34

και ειπεν αυτοις οτε απεστειλα υμας ατερ βαλαντιου βαλλαντιου και πηρας και υποδηματων μη τινος υστερησατε οι δε ειπον ειπεν ουθενος

22:35

ειπεν ουν αυτοις αλλα νυν ο εχων βαλαντιον βαλλαντιον αρατω ομοιως και πηραν και ο μη εχων πωλησει πωλησατω το ιματιον αυτου και αγορασει αγορασατω μαχαιραν

22:36

λεγω γαρ υμιν οτι ετι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το οτι και μετα ανομων ελογισθη και γαρ τα περι εμου τελος εχει

22:37

οι δε ειπον κυριε ιδου μαχαιραι ωδε δυο ο δε ειπεν αυτοις ικανον εστιν

22:38

και εξελθων επορευθη κατα το εθος εις το ορος των ελαιων ηκολουθησαν δε αυτω και οι μαθηται αυτου

22:39

γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε προσευχεσθαι μη εισελθειν εις πειρασμον

22:40

και αυτος απεσπασθη απ αυτων ωσει λιθου βολην και θεις τα γονατα προσηυχετο

22:41

λεγων πατερ ει βουλει παρενεγκειν το ποτηριον τουτο απ εμου πλην μη το θελημα μου αλλα το σον γενεσθω

22:42

λεγων πατερ ει βουλει παρενεγκειν το ποτηριον τουτο απ εμου πλην μη το θελημα μου αλλα το σον γενεσθω γεινεσθω

22:42 | instance no. 2

και αναστας απο της προσευχης ελθων προς τους μαθητας ευρεν αυτους κοιμωμενους απο της λυπης

22:45

και ειπεν αυτοις τι καθευδετε ανασταντες προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον

22:46

ετι δε αυτου λαλουντος ιδου οχλος και ο λεγομενος ιουδας εις των δωδεκα προηρχετο αυτους και ηγγισεν ηγγεισεν τω ιησου φιλησαι αυτον

22:47

ο δε ιησους ειπεν αυτω ιουδα φιληματι τον υιον του ανθρωπου παραδιδως

22:48

ιδοντες δε οι περι αυτον το εσομενον ειπον αυτω κυριε ει παταξομεν εν μαχαιρα

22:49

και επαταξεν εις τις εξ αυτων τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ους το δεξιον

22:50

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν εατε εως τουτου και αψαμενος του ωτιου αυτου ιασατο αυτον

22:51

ειπεν δε ο ιησους προς τους παραγενομενους επ αυτον αρχιερεις και στρατηγους του ιερου και πρεσβυτερους ως επι ληστην εξεληλυθατε μετα μαχαιρων και ξυλων

22:52

καθ ημεραν οντος μου μεθ υμων εν τω ιερω ουκ εξετεινατε τας χειρας επ εμε αλλ αυτη υμων εστιν η ωρα και η εξουσια του σκοτους

22:53

συλλαβοντες δε αυτον ηγαγον και εισηγαγον αυτον εις τον οικον του αρχιερεως ο δε πετρος ηκολουθει μακροθεν

22:54

αψαντων δε πυρ εν μεσω εμμεσω της αυλης και συγκαθισαντων συνκαθισαντων αυτων εκαθητο ο πετρος εν μεσω εμμεσω αυτων

22:55

ιδουσα δε αυτον παιδισκη τις καθημενον προς το φως και ατενισασα αυτω ειπεν και ουτος συν αυτω ην

22:56

ο δε ηρνησατο αυτον λεγων γυναι ουκ οιδα αυτον

22:57

και μετα βραχυ ετερος ιδων αυτον εφη και συ εξ αυτων ει ο δε πετρος ειπεν ανθρωπε ουκ ειμι

22:58

και διαστασης ωσει ωρας μιας αλλος τις διισχυριζετο λεγων επ αληθειας και ουτος μετ αυτου ην και γαρ γαλιλαιος εστιν

22:59

ειπεν δε ο πετρος ανθρωπε ουκ οιδα ο λεγεις και παραχρημα ετι λαλουντος αυτου εφωνησεν αλεκτωρ

22:60

και στραφεις ο κυριος ενεβλεψεν τω πετρω και υπεμνησθη ο πετρος του λογου του κυριου ως ειπεν αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι απαρνηση με τρις

22:61

και εξελθων εξω ο πετρος εκλαυσεν πικρως

22:62

και οι ανδρες οι συνεχοντες τον ιησουν ενεπαιζον ενεπεζον αυτω δεροντες

22:63

και περικαλυψαντες αυτον ετυπτουν ετυπτον αυτου το προσωπον και επηρωτων αυτον λεγοντες προφητευσον τις εστιν ο παισας σε

22:64

και ετερα πολλα βλασφημουντες ελεγον εις αυτον

22:65

και ως εγενετο ημερα συνηχθη το πρεσβυτεριον του λαου αρχιερεις τε και γραμματεις και ανηγαγον αυτον εις το συνεδριον αυτων εαυτων λεγοντες

22:66

λεγοντες ει συ ει ο χριστος ειπε ημιν ειπεν δε αυτοις εαν υμιν ειπω ου μη πιστευσητε

22:67

εαν δε και ερωτησω ου μη αποκριθητε μοι η απολυσητε

22:68

απο του νυν δε εσται ο υιος του ανθρωπου καθημενος εκ δεξιων της δυναμεως του θεου

22:69

ειπον δε ουν παντες συ ουν ει ο υιος του θεου ο δε προς αυτους εφη υμεις λεγετε οτι εγω ειμι

22:70

οι δε ειπον τι ετι χρειαν χριαν εχομεν μαρτυριας αυτοι γαρ ηκουσαμεν απο του στοματος αυτου

22:71

Chapter 23

και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγον αυτον επι τον πιλατον πειλατον

23:1

ηρξαντο δε κατηγορειν αυτου λεγοντες τουτον ευρομεν διαστρεφοντα το εθνος και κωλυοντα καισαρι φορους φορον διδοναι λεγοντα εαυτον χριστον βασιλεα ειναι

23:2

ο δε πιλατος πειλατος επηρωτησεν αυτον λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις αυτω εφη συ λεγεις

23:3

ο δε πιλατος επηρωτησεν αυτον λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις αυτω εφη συ λεγεις

23:3 | instance no. 2

ο δε πιλατος πειλατος ειπεν προς τους αρχιερεις και τους οχλους ουδεν ευρισκω αιτιον εν τω ανθρωπω τουτω

23:4

οι δε επισχυον λεγοντες οτι ανασειει ανασιει τον λαον διδασκων καθ ολης της ιουδαιας αρξαμενος απο της γαλιλαιας εως ωδε

23:5

πιλατος πειλατος δε ακουσας γαλιλαιαν επηρωτησεν ει ο ανθρωπος γαλιλαιος εστιν

23:6

και επιγνους οτι εκ της εξουσιας ηρωδου εστιν ανεπεμψεν αυτον προς ηρωδην οντα και αυτον εν ιεροσολυμοις εν ταυταις ταις ημεραις

23:7

ο δε ηρωδης ιδων τον ιησουν εχαρη λιαν λειαν ην γαρ θελων εξ ικανου ιδειν αυτον δια το ακουειν πολλα περι αυτου και ηλπιζεν τι σημειον ιδειν υπ αυτου γινομενον γεινομενον

23:8

επηρωτα δε αυτον εν λογοις ικανοις αυτος δε ουδεν απεκρινατο αυτω

23:9

ειστηκεισαν ιστηκεισαν δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις ευτονως κατηγορουντες αυτου

23:10

εξουθενησας δε αυτον ο ηρωδης συν τοις στρατευμασιν αυτου και εμπαιξας περιβαλων αυτον εσθητα λαμπραν ανεπεμψεν αυτον τω πιλατω πειλατω

23:11

εγενοντο δε φιλοι ο τε πιλατος πειλατος και ο ηρωδης εν αυτη τη ημερα μετ αλληλων προυπηρχον γαρ εν εχθρα οντες προς εαυτους

23:12

πιλατος πειλατος δε συγκαλεσαμενος τους αρχιερεις και τους αρχοντας και τον λαον

23:13

ειπεν προς αυτους προσηνεγκατε μοι τον ανθρωπον τουτον ως αποστρεφοντα τον λαον και ιδου εγω ενωπιον υμων ανακρινας ανακρεινας ουδεν ευρον εν τω ανθρωπω τουτω αιτιον ων κατηγορειτε κατ αυτου

23:14

αλλ ουδε ηρωδης ανεπεμψα γαρ υμας προς αυτον και ιδου ουδεν αξιον θανατου εστιν πεπραγμενον αυτω

23:15

παιδευσας ουν αυτον απολυσω

23:16

ανεκραξαν δε παμπληθει πανπληθει λεγοντες αιρε τουτον απολυσον δε ημιν βαραββαν

23:18

οστις ην δια στασιν τινα γενομενην εν τη πολει και φονον βεβλημενος εις φυλακην

23:19

παλιν ουν δε ο πιλατος πειλατος προσεφωνησεν θελων απολυσαι τον ιησουν

23:20

οι δε επεφωνουν λεγοντες σταυρωσον σταυρωσον αυτον

23:21

ο δε τριτον ειπεν προς αυτους τι γαρ κακον εποιησεν ουτος ουδεν αιτιον θανατου ευρον εν αυτω παιδευσας ουν αυτον απολυσω

23:22

οι δε επεκειντο φωναις μεγαλαις αιτουμενοι αυτον σταυρωθηναι και κατισχυον αι φωναι αυτων και των αρχιερεων

23:23

ο δε πιλατος πειλατος επεκρινεν επεκρεινεν γενεσθαι το αιτημα αυτων

23:24

απελυσεν δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις την φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων

23:25

και ως απηγαγον αυτον επιλαβομενοι σιμωνος τινος κυρηναιου κηρυναιου ερχομενου απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

23:26

ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι και εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

23:27

στραφεις δε προς αυτας ο ιησους ειπεν θυγατερες ιερουσαλημ μη κλαιετε επ εμε πλην εφ εαυτας κλαιετε και επι τα τεκνα υμων

23:28

οτι ιδου ερχονται ημεραι εν αις ερουσιν μακαριαι αι στειραι στιραι και κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν και μαστοι οι ουκ εθηλασαν

23:29

τοτε αρξονται αρξωνται λεγειν τοις ορεσιν πεσετε εφ ημας και τοις βουνοις καλυψατε ημας

23:30

οτι ει εν τω υγρω ξυλω ταυτα ποιουσιν εν τω ξηρω τι γενηται

23:31

ηγοντο δε και ετεροι δυο κακουργοι συν αυτω αναιρεθηναι

23:32

και οτε απηλθον επι τον τοπον τον καλουμενον κρανιον εκει εσταυρωσαν αυτον και τους κακουργους ον μεν εκ δεξιων ον δε εξ αριστερων

23:33

και οτε απηλθον επι τον τοπον τον καλουμενον κρανιον εκει εσταυρωσαν αυτον και τους κακουργους ον μεν εκ δεξιων ον δε εξ αριστερων

23:33 | instance no. 2

ο δε ιησους ειπεν ελεγεν πατερ αφες αυτοις ου γαρ οιδασιν τι ποιουσιν διαμεριζομενοι δε τα ιματια αυτου εβαλον κληρον κληρους

23:34

και ειστηκει ιστηκει ο λαος θεωρων εξεμυκτηριζον δε και οι αρχοντες συν αυτοις λεγοντες αλλους εσωσεν σωσατω εαυτον ει ουτος εστιν ο χριστος ο του θεου εκλεκτος

23:35

ενεπαιζον ενεπεζον δε αυτω και οι στρατιωται προσερχομενοι και οξος προσφεροντες αυτω

23:36

και λεγοντες ει συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων σωσον σεαυτον

23:37

ην δε και επιγραφη γεγραμμενη επιγεγραμμενη επ αυτω γραμμασιν ελληνικοις και ρωμαικοις και εβραικοις ουτος εστιν ο βασιλευς των ιουδαιων

23:38

εις δε των κρεμασθεντων κακουργων εβλασφημει αυτον λεγων ει συ ει ο χριστος σωσον σεαυτον και ημας

23:39

αποκριθεις δε ο ετερος επετιμα επετειμα αυτω λεγων ουδε φοβη συ τον θεον οτι εν τω αυτω κριματι ει

23:40

και ημεις μεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουτος ουγος δε ουδεν ατοπον επραξεν

23:41

και ελεγεν τω ιησου μνησθητι μου κυριε οταν ελθης εν τη βασιλεια σου

23:42

και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω

23:43

ην δε ωσει ωρα εκτη και σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης

23:44

και εσκοτισθη εσκορτισθη ο ηλιος και εσχισθη το καταπετασμα του ναου μεσον

23:45

και φωνησας φωνη μεγαλη ο ιησους ειπεν πατερ εις χειρας σου παραθησομαι παρατιθεμαι το πνευμα μου και ταυτα ειπων εξεπνευσεν

23:46

ιδων δε ο εκατονταρχος το γενομενον εδοξασεν τον θεον λεγων οντως ο ανθρωπος ουτος δικαιος ην

23:47

και παντες οι συμπαραγενομενοι συνπαραγενομενοι οχλοι επι την θεωριαν ταυτην θεωρουντες τα γενομενα τυπτοντες εαυτων τα στηθη υπεστρεφον

23:48

ειστηκεισαν ιστηκεισαν δε παντες οι γνωστοι αυτου αυτω μακροθεν και γυναικες αι συνακολουθησασαι αυτω απο της γαλιλαιας ορωσαι ταυτα

23:49

και ιδου ανηρ ονοματι ιωσηφ βουλευτης υπαρχων ανηρ αγαθος και δικαιος

23:50

ουτος ουκ ην συγκατατεθειμενος συνκατατεθιμενος τη βουλη και τη πραξει αυτων απο αριμαθαιας πολεως των ιουδαιων ος και προσεδεχετο και αυτος την βασιλειαν του θεου

23:51

ουτος προσελθων τω πιλατω πειλατω ητησατο το σωμα του ιησου

23:52

και καθελων αυτο ενετυλιξεν αυτο σινδονι και εθηκεν αυτο εν μνηματι λαξευτω ου ουκ ην ουδεπω ουδεις ουπω κειμενος

23:53

και η ημερα ην παρασκευη σαββατον επεφωσκεν

23:54

κατακολουθησασαι δε γυναικες αιτινες αιτεινες ησαν συνεληλυθυιαι αυτω εκ της γαλιλαιας εθεασαντο το μνημειον και ως ετεθη το σωμα αυτου

23:55

υποστρεψασαι δε ητοιμασαν αρωματα και μυρα και το μεν σαββατον ησυχασαν κατα την εντολην

23:56

Chapter 24

τη δε μια των σαββατων ορθρου ορθου βαθεος βαθεως ηλθον επι το μνημα φερουσαι α ητοιμασαν αρωματα και τινες τεινες συν αυταις

24:1

ευρον δε τον λιθον αποκεκυλισμενον απο του μνημειου

24:2

και εισελθουσαι ουχ ευρον το σωμα του κυριου ιησου

24:3

και εγενετο εν τω διαπορεισθαι αυτας περι τουτου και ιδου ανδρες δυο επεστησαν αυταις εν εσθησεσιν αισθησεσιν αστραπτουσαις

24:4

εμφοβων δε γενομενων αυτων και κλινουσων κλεινουσων το προσωπον εις την γην ειπον προς αυτας τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων

24:5

εμφοβων δε γενομενων αυτων και κλινουσων το προσωπον εις την γην ειπον προς αυτας τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων

24:5 | instance no. 2

ουκ εστιν ωδε αλλ ηγερθη μνησθητε ως ελαλησεν υμιν ετι ων εν τη γαλιλαια

24:6

λεγων οτι δει τον υιον του ανθρωπου παραδοθηναι εις χειρας ανθρωπων αμαρτωλων και σταυρωθηναι και τη τριτη ημερα αναστηναι

24:7

και εμνησθησαν των ρηματων αυτου

24:8

και υποστρεψασαι απο του μνημειου απηγγειλαν ταυτα παντα τοις ενδεκα και πασιν τοις λοιποις

24:9

ησαν δε η μαγδαληνη μαρια και ιωαννα και μαρια η ιακωβου και αι λοιπαι συν αυταις αι ελεγον προς τους αποστολους ταυτα

24:10

και εφανησαν ενωπιον αυτων ωσει ληρος τα ρηματα αυτων και ηπιστουν αυταις

24:11

ο δε πετρος αναστας εδραμεν επι το μνημειον και παρακυψας βλεπει τα οθονια κειμενα μονα και απηλθεν απηλθον προς εαυτον θαυμαζων το γεγονος

24:12

και ιδου δυο εξ αυτων ησαν πορευομενοι εν αυτη τη ημερα ωρα εις κωμην απεχουσαν σταδιους εξηκοντα απο ιερουσαλημ η ονομα εμμαους

24:13

και αυτοι ωμιλουν προς αλληλους περι παντων των συμβεβηκοτων τουτων

24:14

και εγενετο εν τω ομιλειν αυτους και συζητειν συνζητειν και αυτος ο ιησους εγγισας συνεπορευετο αυτοις

24:15

οι δε οφθαλμοι αυτων εκρατουντο του μη επιγνωναι αυτον

24:16

ειπεν δε προς αυτους τινες τεινες οι λογοι ουτοι ους αντιβαλλετε προς αλληλους περιπατουντες και εστε εσταθησαν εσται σκυθρωποι

24:17

αποκριθεις δε ο εις ω ονομα κλεοπας ειπεν προς αυτον συ μονος παροικεις ιερουσαλημ και ουκ εγνως τα γενομενα εν αυτη εν ταις ημεραις ταυταις

24:18

και ειπεν αυτοις ποια οι δε ειπον αυτω τα περι ιησου του ναζωραιου ος εγενετο ανηρ προφητης δυνατος εν εργω και εν λογω εναντιον του θεου και παντος του λαου

24:19

οπως τε αυτον παρεδωκαν αυτον οι αρχιερεις και οι αρχοντες ημων εις κριμα θανατου και εσταυρωσαν αυτον

24:20

ημεις δε ηλπιζομεν οτι αυτος εστιν ο μελλων λυτρουσθαι τον ισραηλ αλλα γε συν πασιν τουτοις τριτην ταυτην ημεραν αγει σημερον αφ ου ταυτα εγενετο

24:21

αλλα και γυναικες τινες εξ ημων εξεστησαν ημας γενομεναι ορθριαι ορθριναι επι το μνημειον

24:22

και μη ευρουσαι το σωμα αυτου ηλθον λεγουσαι και οπτασιαν αγγελων εωρακεναι οι λεγουσιν αυτον ζην

24:23

και απηλθον τινες τεινες των συν ημιν επι το μνημειον και ευρον ουτως καθως και αι γυναικες ειπον αυτον δε ουκ ειδον

24:24

και αυτος ειπεν προς αυτους εαυτους ω ανοητοι και βραδεις τη καρδια του πιστευειν επι πασιν οις ελαλησαν οι προφηται

24:25

ουχι ταυτα εδει παθειν τον χριστον και εισελθειν εις την δοξαν αυτου

24:26

και αρξαμενος απο μωσεως και απο παντων των προφητων διηρμηνευεν διερμηνευεν αυτοις εν πασαις ταις γραφαις τα περι εαυτου

24:27

και ηγγισαν ηγγεισαν εις την κωμην ου επορευοντο και αυτος προσεποιειτο προσεποιησατο πορρωτερω πορρωτερον πορευεσθαι

24:28

και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις

24:29

και εγενετο εν τω κατακλιθηναι αυτον μετ αυτων λαβων τον αρτον ευλογησεν ηυλογησεν και κλασας επεδιδου αυτοις

24:30

αυτων δε διηνοιχθησαν οι οφθαλμοι και επεγνωσαν αυτον και αυτος αφαντος εγενετο απ αυτων

24:31

και ειπον προς αλληλους ουχι η καρδια ημων καιομενη ην εν ημιν ως ελαλει ελαλησεν ημιν εν τη οδω και ως δι διηνοιγεν ημιν τας γραφας

24:32

και ειπον προς αλληλους ουχι η καρδια ημων καιομενη ην εν ημιν ως ελαλει ημιν εν τη οδω και ως διηνοιγεν ηνοιγεν ημιν τας γραφας

24:32 | instance no. 2

και ανασταντες αυτη τη ωρα υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ και ευρον συνηθροισμενους τους ενδεκα και τους συν αυτοις

24:33

λεγοντας οτι ηγερθη ο κυριος οντως και ωφθη σιμωνι

24:34

και αυτοι εξηγουντο τα εν τη οδω και ως εγνωσθη αυτοις εν τη κλασει του αρτου

24:35

ταυτα δε αυτων λαλουντων αυτος ο ιησους εστη εν μεσω εμμεσω αυτων και λεγει αυτοις ειρηνη υμιν

24:36

πτοηθεντες δε και εμφοβοι γενομενοι εδοκουν πνευμα θεωρειν

24:37

και ειπεν αυτοις τι τεταραγμενοι εστε εσται και δια τι διαλογισμοι αναβαινουσιν αναβαινουσιν εν ταις καρδιαις ημων υμων

24:38

ιδετε ειδετε τας χειρας μου και τους ποδας μου οτι αυτος εγω ειμι ψηλαφησατε με και ιδετε οτι πνευμα σαρκα και οστεα ουκ εχει καθως εμε θεωρειτε εχοντα

24:39

και τουτο ειπων επεδειξεν αυτοις τας χειρας και τους ποδας

24:40

ετι δε απιστουντων αυτων αυτω και θαυμαζοντων απο της χαρας και θαυμαζοντων ειπεν αυτοις εχετε τι βρωσιμον ενθαδε

24:41

οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος και απο μελισσιου κηριου

24:42

και λαβων ενωπιον αυτων παντων εφαγεν

24:43

ειπεν δε αυτοις ουτοι οι λογοι μου ους ελαλησα προς υμας ετι ων συν υμιν οτι δει πληρωθηναι παντα τα γεγραμμενα εν τω νομω μωσεως και προφηταις και ψαλμοις περι εμου

24:44

τοτε διηνοιξεν αυτων τον νουν του συνιεναι τας γραφας

24:45

και ειπεν αυτοις οτι ουτως γεγραπται και ουτως εδει παθειν τον χριστον και αναστηναι εκ νεκρων τη τριτη ημερα

24:46

και κηρυχθηναι επι τω ονοματι αυτου μετανοιαν και αφεσιν αμαρτιων εις παντα τα εθνη αρξαμενον απο ιερουσαλημ

24:47

υμεις δε εστε εσται μαρτυρες τουτων

24:48

και ιδου εγω αποστελλω την επαγγελιαν επαγγελειαν του πατρος μου εφ υμας υμεις δε καθισατε καθεισατε εν τη πολει ιερουσαλημ εως ου ενδυσησθε ενδυσησθαι δυναμιν εξ υψους

24:49

εξηγαγεν δε αυτους εξω εως εις βηθανιαν και επαρας τας χειρας αυτου ευλογησεν αυτους

24:50

και εγενετο εν τω ευλογειν αυτον αυτους διεστη απ αυτω αυτων και ανεφερετο εις τον ουρανον

24:51

και αυτοι προσκυνησαντες αυτον υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ μετα χαρας μεγαλης

24:52

και ησαν δια παντος εν τω ιερω αινουντες και ευλογουντες τον θεον αμην

24:53

The Gospel of John

Chapter 1

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

1:1

ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

1:2

παντα δι αυτου εγενετο και χωρις χωρεις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

1:3

εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων

1:4

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

1:5

εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα θεου ονομα αυτω ιωαννης

1:6

ουτος ηλθεν εις μαρτυριαν ινα μαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι αυτου

1:7

ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

1:8

ην το φως το αληθινον αληθεινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον

1:9

εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω

1:10

εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον

1:11

οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου

1:12

οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος αλλ εκ θεου εγεννηθησαν εγενηθησαν

1:13

και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας

1:14

ιωαννης μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην ον ειπον ο οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην

1:15

και εκ του πληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος

1:16

οτι ο νομος δια μωσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο

1:17

θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο

1:18

και αυτη εστιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεστειλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροσολυμων ιερεις και λευιτας προς αυτον ινα ερωτησωσιν αυτον συ τις ει

1:19

και ωμολογησεν και ουκ ηρνησατο και ωμολογησεν οτι εγω ουκ ειμι εγω ο χριστος

1:20

και ηρωτησαν αυτον τι ουν ηλιας ει συ και λεγει ουκ ειμι ο προφητης ει συ και απεκριθη ου

1:21

ειπον ουν αυτω τις ει ινα αποκρισιν δωμεν τοις πεμψασιν ημας τι λεγεις περι σεαυτου

1:22

εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κυριου καθως ειπεν ησαιας ο προφητης

1:23

και οι απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων

1:24

και ηρωτησαν αυτον και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζεις ει συ ουκ ει ο χριστος ουτε ουδε ηλιας ουτε ουδε ο προφητης

1:25

απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος δε υμων εστηκεν ον υμεις ουκ οιδατε

1:26

αυτος εστιν ο οπισω μου ερχομενος ος εμπροσθεν μου γεγονεν ου εγω ουκ ειμι αξιος ινα λυσω αυτου τον ιμαντα του υποδηματος

1:27

ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ιωαννης βαπτιζων

1:28

τη επαυριον βλεπει τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου

1:29

ουτος εστιν περι ου εγω ειπον οπισω μου ερχεται ανηρ ος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην

1:30

καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ισραηλ δια τουτο ηλθον εγω εν τω υδατι βαπτιζων

1:31

και εμαρτυρησεν ιωαννης λεγων οτι τεθεαμαι το πνευμα καταβαινον ωσει ως περιστεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυτον

1:32

καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψας με βαπτιζειν εν υδατι εκεινος μοι ειπεν εφ ον αν ιδης το πνευμα καταβαινον και μενον επ αυτον ουτος αυτος εστιν ο βαπτιζων εν πνευματι αγιω

1:33

καγω εωρακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο υιος του θεου

1:34

τη επαυριον παλιν ειστηκει ιστηκει ο ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου δυο

1:35

και εμβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του θεου

1:36

και ηκουσαν αυτου οι δυο μαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου

1:37

στραφεις δε ο ιησους και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββι ο λεγεται λεγετε ερμηνευομενον μεθερμηνευομενον διδασκαλε που μενεις

1:38

λεγει αυτοις ερχεσθε ερχεσθαι και ιδετε ηλθον ουν και ειδον ιδον που μενει και παρ αυτω εμειναν την ημεραν εκεινην ωρα ην ως δεκατη εκτη

1:39

ην δε ανδρεας ο αδελφος σιμωνος πετρου εις εκ των δυο των ακουσαντων παρα ιωαννου και ακολουθησαντων αυτω

1:40

ευρισκει ουτος πρωτος πρωτον τον αδελφον τον ιδιον σιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεσιαν μεσσιαν ο εστιν μεθερμηνευομενον χριστος

1:41

και ηγαγεν αυτον προς τον ιησουν εμβλεψας αυτω ο ιησους ειπεν συ ει σιμων ο υιος ιωνα συ κληθηση κηφας ο ος ερμηνευεται πετρος

1:42

τη επαυριον ηθελησεν εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω ο ιησους ακολουθει μοι

1:43

ην δε ο φιλιππος απο βηθσαιδα εκ της πολεως ανδρεου και πετρου

1:44

ευρισκει φιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν μωσης εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ιησουν τον υιον του ιωσηφ τον απο ναζαρετ

1:45

και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω φιλιππος ερχου και ιδε

1:46

ειδεν ο ιησους τον ναθαναηλ ερχομενον προς αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληθως ισραηλιτης εν ω δολος ουκ εστιν

1:47

λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν με γινωσκεις απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω προ του σε φιλιππον φωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε

1:48

απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυτω ραββι ραββει συ ει ο υιος του θεου συ βασιλευς ει ο βασιλευς του ισραηλ

1:49

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι οτι ειδον ιδον σε υποκατω της συκης πιστευεις μειζω τουτων οψει οψη

1:50

και λεγει αυτω αμην αμην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε οψεσθαι τον ουρανον ανεωγοτα και τους αγγελους του θεου αναβαινοντας και καταβαινοντας επι τον υιον του ανθρωπου

1:51

Chapter 2

και τη ημερα τη τριτη γαμος εγενετο εν κανα της γαλιλαιας και ην η μητηρ του ιησου εκει

2:1

εκληθη δε και ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τον γαμον

2:2

και υστερησαντος οινου λεγει η μητηρ του ιησου προς αυτον οινον ουκ εχουσιν

2:3

και λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

2:4

λεγει η μητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε

2:5

ησαν δε εκει υδριαι λιθιναι λιθινε εξ κειμεναι κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων χωρουσαι ανα μετρητας δυο η τρεις τρις

2:6

λεγει αυτοις ο ιησους γεμισατε τας υδριας υδατος και εγεμισαν αυτας εως ανω

2:7

και λεγει αυτοις αντλησατε νυν και φερετε τω αρχιτρικλινω και ηνεγκαν

2:8

ως δε εγευσατο ο αρχιτρικλινος το υδωρ οινον γεγενημενον και ουκ ηδει ποθεν εστιν οι δε διακονοι ηδεισαν οι ηντληκοτες το υδωρ φωνει τον νυμφιον ο αρχιτρικλινος αρχιτρικλεινος

2:9

και λεγει αυτω πας ανθρωπος πρωτον τον καλον οινον τιθησιν και οταν μεθυσθωσιν τοτε τον ελασσω συ τετηρηκας τον καλον οινον εως αρτι

2:10

ταυτην εποιησεν την αρχην των σημειων ο ιησους εν εγ κανα της γαλιλαιας και εφανερωσεν την δοξαν αυτου και επιστευσαν εις αυτον οι μαθηται αυτου

2:11

μετα τουτο κατεβη εις καπερναουμ αυτος και η μητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και οι μαθηται αυτου και εκει εμειναν εμεινεν ου πολλας ημερας

2:12

και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυμα ο ιησους

2:13

και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας και τους κερματιστας καθημενους

2:14

και ποιησας φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερμα και τας τραπεζας ανεστρεψεν

2:15

και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν αρατε ταυτα εντευθεν και μη ποιειτε τον οικον του πατρος μου οικον εμποριου

2:16

εμνησθησαν δε οι μαθηται αυτου οτι γεγραμμενον εστιν ο ζηλος του οικου σου καταφαγεται με

2:17

απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον αυτω τι σημειον δεικνυεις διγνυεις ημιν οτι ταυτα ποιεις

2:18

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτοις λυσατε τον ναον τουτον και εν τρισιν ημεραις εγερω αυτον

2:19

ειπον ουν οι ιουδαιοι τεσσαρακοντα τεσσερακοντα και εξ ετεσιν ωκοδομηθη ο ναος ουτος και συ εν τρισιν ημεραις εγερεις αυτον

2:20

εκεινος δε ελεγεν περι του ναου του σωματος αυτου

2:21

οτε ουν ηγερθη εκ νεκρων εμνησθησαν οι μαθηται αυτου οτι τουτο ελεγεν και επιστευσαν τη γραφη και τω λογω ω ειπεν ο ιησους

2:22

ως δε ην εν τοις ιεροσολυμοις εν τω πασχα εν τη εορτη πολλοι επιστευσαν εις το ονομα αυτου θεωρουντες αυτου τα σημεια α εποιει

2:23

αυτος δε ο ιησους ουκ επιστευεν αυτον εαυτοις εαυτον αυτοις δια το αυτον γινωσκειν παντας

2:24

και οτι ου χρειαν χριαν ειχεν ινα τις μαρτυρηση περι του ανθρωπου αυτος γαρ εγινωσκεν τι ην εν τω ανθρωπω

2:25

Chapter 3

ην δε ανθρωπος εκ των φαρισαιων νικοδημος ονομα αυτω αρχων των ιουδαιων

3:1

ουτος ηλθεν προς αυτον νυκτος και ειπεν αυτω ραββι ραββει οιδαμεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ δυναται ταυτα τα σημεια δυναται ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θεος μετ αυτου

3:2

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω αμην αμην λεγω σοι εαν μη τις γεννηθη ανωθεν ου δυναται ιδειν την βασιλειαν του θεου

3:3

λεγει προς αυτον ο νικοδημος νεικοδημος πως δυναται ανθρωπος γενηθηναι γεννηθηναι γερων ων μη δυναται εις την κοιλιαν της μητρος αυτου δευτερον εισελθειν και γενηθηναι γεννηθηναι

3:4

απεκριθη ιησους αμην αμην λεγω σοι εαν μη τις γεννηθη γενηθη εξ υδατος και πνευματος ου δυναται εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου

3:5

το γεγεννημενον γεγενημενον εκ της σαρκος σαρξ εστιν και το γεγεννημενον εκ του πνευματος πνευμα εστιν

3:6

μη θαυμασης οτι ειπον σοι δει υμας γεννηθηναι γενηθηναι ανωθεν

3:7

το πνευμα οπου θελει πνει και την φωνην αυτου ακουεις αλλ ουκ οιδας ποθεν ερχεται και η που υπαγει ουτως εστιν πας ο γεγεννημενος εκ του πνευματος

3:8

απεκριθη νικοδημος και ειπεν αυτω πως δυναται ταυτα γενεσθαι

3:9

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω συ ει ο διδασκαλος του ισραηλ και ταυτα ου γινωσκεις

3:10

αμην αμην λεγω σοι οτι ο οιδαμεν λαλουμεν και ο εωρακαμεν μαρτυρουμεν και την μαρτυριαν ημων ου λαμβανετε

3:11

ει τα επιγεια ειπον υμιν και ου πιστευετε πως εαν ειπω υμιν τα επουρανια πιστευσετε

3:12

και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω

3:13

και καθως μωσης υψωσεν τον οφιν εν τη ερημω ουτως δει υψωθηναι δει τον υιον του ανθρωπου

3:14

ινα πας ο πιστευων εις επ αυτον μη απολ αποληται απολητε αλλ εχη ζωην αιωνιον

3:15

ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον αυτου τον μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται απολλυηται αλλ εχη ζωην αιωνιον

3:16

ου γαρ απεστειλεν ο θεος τον υιον αυτου εις τον κοσμον ινα κρινη τον κοσμον αλλ ινα σωθη ο κοσμος δι αυτου

3:17

ο πιστευων εις αυτον ου κρινεται κρινετε ο δε μη πιστευων ηδη κεκριται οτι μη πεπιστευκεν εις το ονομα του μονογενους υιου του θεου

3:18

αυτη δε εστιν η κρισις οτι το φως εληλυθεν εις τον κοσμον και ηγαπησαν οι ανθρωποι μαλλον το σκοτος η το φως ην γαρ αυτων πονηρα αυτων τα εργα

3:19

πας γαρ ο φαυλα πρασσων μισει το φως και ουκ ερχεται προς το φως ινα μη ελεγχθη αυτου τα εργα αυτου

3:20

ο δε ποιων την αληθειαν ερχεται προς το φως ινα φανερωθη αυτου τα εργα οτι εν θεω εστιν ειργασμενα

3:21

μετα ταυτα ηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις την ιουδαιαν γην και εκει διετριβεν μετ αυτων και εβαπτιζεν

3:22

ην δε και ιωαννης βαπτιζων εν αινων εγγυς του σαλημ σαλλειμ οτι υδατα πολλα ην εκει και παρεγινοντο παρεγεινοντο και εβαπτιζοντο

3:23

ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ο ιωαννης

3:24

εγενετο ουν ζητησις ζητησεις εκ των μαθητων ιωαννου μετα ιουδαιου περι καθαρισμου

3:25

και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββι ραββει ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

3:26

απεκριθη ιωαννης και ειπεν ου δυναται ανθρωπος λαμβανειν ουδεν εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του ουρανου

3:27

αυτοι υμεις μοι μαρτυρειτε οτι ειπον ουκ ειμι εγω ο χριστος αλλ οτι απεσταλμενος ειμι εμπροσθεν εκεινου

3:28

ο εχων την νυμφην νυμφιος εστιν ο δε φιλος του νυμφιου ο εστηκως και ακουων αυτου χαρα χαιρει δια την φωνην του νυμφιου αυτη ουν η χαρα η εμη πεπληρωται

3:29

εκεινον δει αυξανειν εμε δε ελαττουσθαι

3:30

ο ανωθεν ερχομενος επανω παντων εστιν ο ων εκ της γης εκ της γης εστιν και εκ της γης λαλει ο εκ του ουρανου ερχομενος επανω παντων εστιν

3:31

και ο εωρακεν και ηκουσεν τουτο μαρτυρει και την μαρτυριαν αυτου ουδεις λαμβανει

3:32

ο λαβων αυτου την μαρτυριαν εσφραγισεν οτι ο θεος αληθης εστιν

3:33

ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θεος το πνευμα

3:34

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου

3:35

ο πιστευων εις τον υιον εχει ζωην αιωνιον ο δε απειθων τω υιω ουκ οψεται ζωην αλλ η οργη του θεου μενει επ αυτον

3:36

Chapter 4

ως ουν εγνω ο κυριος οτι ηκουσαν οι φαρισαιοι οτι ιησους πλειονας μαθητας ποιει και βαπτιζει η ιωαννης

4:1

καιτοιγε αυτος ιησους αυτος ουκ εβαπτιζεν αλλ οι μαθηται αυτου

4:2

αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

4:3

εδει δε αυτον διερχεσθαι δια της σαμαρειας

4:4

ερχεται ουν εις πολιν της σαμαρειας λεγομενην συχαρ πλησιον του χωριου ο εδωκεν ιακωβ ιωσηφ τω υιω αυτου

4:5

ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ιησους κεκοπιακως εκ της οδοιποριας οδοιπορειας εκαθεζετο ουτως επι τη πηγη ωρα ην ωσει ως εκτη

4:6

ερχεται γυνη εκ της σαμαρειας αντλησαι υδωρ λεγει αυτη ο ιησους δος μοι πιειν

4:7

οι γαρ μαθηται αυτου απεληλυθεισαν εις την πολιν ινα τροφας αγορασωσιν

4:8

λεγει ουν αυτω η γυνη η σαμαρειτις πως συ ιουδαιος ων παρ εμου πιειν πιν αιτεις ουσης γυναικος σαμαρειτιδος ουσης ου γαρ συγχρωνται συνχρωνται ιουδαιοι σαμαρειταις

4:9

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτη ει ηδεις η ειδεις την δωρεαν του θεου και τις εστιν ο λεγων σοι δος μοι πιειν συ αν ητησας αυτον και εδωκεν αν σοι υδωρ ζων

4:10

λεγει αυτω η γυνη κυριε ουτε αντλημα εχεις και το φρεαρ εστιν βαθυ ποθεν ουν εχεις το υδωρ το ζων

4:11

μη συ μειζων ει του πατρος ημων ιακωβ ος εδωκεν ημιν το φρεαρ και αυτος εξ αυτου επιεν και οι υιοι αυτου και τα θρεμματα αυτου

4:12

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτη πας ο πινων εκ του υδατος τουτου διψησει παλιν

4:13

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτη πας ο πινων εκ του υδατος τουτου διψησει παλιν

4:13 | instance no. 2

ος δ αν πιη εκ του υδατος ου εγω δωσω αυτω ου μη διψηση διψησει εις τον αιωνα αλλα το υδωρ ο δωσω αυτω γενησεται εν αυτω πηγη υδατος αλλομενου εις ζωην αιωνιον

4:14

λεγει προς αυτον η γυνη κυριε δος μοι τουτο το υδωρ ινα μη διψω μηδε ερχομαι ερχωμαι ενθαδε αντλειν

4:15

λεγει αυτη ο ιησους υπαγε φωνησον τον ανδρα σου και ελθε ενθαδε

4:16

απεκριθη η γυνη και ειπεν ουκ εχω ανδρα λεγει αυτη ο ιησους καλως ειπας οτι ανδρα ουκ εχω

4:17

πεντε γαρ ανδρας εσχες και νυν ον εχεις ουκ εστιν σου ανηρ τουτο αληθες ειρηκας

4:18

λεγει αυτω η γυνη κυριε θεωρω οτι προφητης ει συ

4:19

οι πατερες ημων εν τω ορει τουτω προσεκυνησαν και υμεις λεγετε οτι εν ιεροσολυμοις εστιν ο τοπος οπου προσκυνειν δει προσκυνειν

4:20

λεγει αυτη ο ιησους γυναι πιστευσον μοι οτι ερχεται ωρα οτε οτι ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυμοις προσκυνησετε προσκυνησεται τω πατρι

4:21

υμεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε ημεις προσκυνουμεν ο οιδαμεν οτι η σωτηρια εκ των ιουδαιων εστιν

4:22

αλλ αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αληθινοι αληθεινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον

4:23

πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν

4:24

λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι μεσιας μεσσιας ερχεται ο λεγομενος χριστος οταν ελθη εκεινος αναγγελει ημιν παντα

4:25

λεγει αυτη ο ιησους εγω ειμι ο λαλων σοι

4:26

και επι τουτω ηλθον οι μαθηται αυτου και εθαυμασαν εθαυμαζον οτι μετα γυναικος ελαλει ουδεις μεντοι ειπεν τι ζητεις η τι λαλει