Collation of ByzRP vs 10072 (𝔓72)

Read 𝔓72 in the INTF website here.

Download the Robinson-Pierpont 2018 edition of the Byzantine textform here.

Description Examples
Word in both ByzRP and 𝔓72 λογος
𝔓72 adds (word not present in ByzRP) λογος
𝔓72 omits (word present in ByzRP) λογος
Text fragmentary, supplied by transcriber of 𝔓72 λογος
Text unclear, supplied by transcriber of 𝔓72 λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector agrees with ByzRP) λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector adds, not present in ByzRP) λογος
𝔓72 abbreviates nomen sacrum θεος
Gap in 𝔓72

First Peter

Chapter 1

πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις παρεπειδημοις διασπορας ποντου γαλατιας γαλατειας καππαδοκιας καπαδοκειας ασιας ασειας και βιθυνιας

1:1

κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις χαρεις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη

1:2

ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο κατα το πολυ ελεος αυτου ελεος αναγεννησας ημας εις ελπιδα ελπιδαν ζωσαν δι αναστασεως ιησου χριστου εκ νεκρων

1:3

εις κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην εν ουρανοις εις υμας ημας

1:4

τος τους εν δυναμει θεου φρουρουμενους δια πιστεως πειστεως εις σωτηριαν ετοιμην ετυμην αποκαλυφθηναι εν καιρω κερω εσχατω

1:5

εν ω αγαλλιασθε αγαλλειασαντες ολιγον αρτι ει δεον εστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πολλοις πειρασμοις

1:6

ινα εινα το δοκιμιον δοκειμον της πειστεως υμων πολυτειμοτερον χρυειου της πιστεως πολυ τιμιωτερον χρυσιου χρυσειου του απολλυμενου και δια πυρος δε δοκιμαζομενου δοκειμαζομενου ευρεθη εις επαινον επενον και τιμην δοξαν και τειμην εις δοξαν εν αποκαλυψει ιησου χριστου

1:7

ον ουκ ειδοτες ειδοντες αγαπατε ει εις ον αρτι αρτει μη ορωντες ορωστες πειστευετες πιστευοντες πειστευονετες δε αγαλλιασθε αγαλλειασθε χαρα ανεκλαλητω ανεγλαλητω και δεδοξασμενη

1:8

κομιζομενοι κομειζομενοι το τελος της πιστεως υμων σωτηριαν ψυχων

1:9

κομιζομενοι το τελος της πιστεως υμων σωτηριαν ψυχων

1:9 | instance no. 2

περι περει ης σωτηριας εξεζητησαν και εξηρευνησαν εξηραυνησαν προφηται οι υ περι περει της εις υμας χαριτος χαρειτος προφητευσαντες

1:10

ερευνωντες εραυνωτες εις τινα η ποιον καιρον κερον εδηλου το εν αυτοις πνευμα χριστου προμαρτυρομενον προμαρτυρουμενον τα εις χριστον παθηματα και τας μετα ταυτα ταυτας δοξας

1:11

οις απεκαλυφθη οτι ουχ ουκ εαυτοις υμιν υμειν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν υμειν δια των ευαγγελισαμενων ευαγγελεισαμενων υμειν υμας εν πνευματι αγιω αγειω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν επειθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

1:12

διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου

1:13

διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε ελπεισατε επι επει την φερομενην υμιν χαριν χαρειν εν αποκαλυψει ιησου χριστου

1:13 | instance no. 2

ως τεκνα υπακοης μη συσχηματιζομενοι συνσχηματιζομενοι ταις τες προτερον εν τη αγνοια υμων επιθυμιαις επειθυμειαις

1:14

αλλα κατα τον καλεσαντα υμας αγιον και αυτοι αγιοι αγειοι εν παση πασει αναστροφη γενηθητε

1:15

διοτι γεγραπται αγιοι αγειοι γινεσθε εσεσθε οτι διοτι εγω αγιος αγειος ειμι ειμει

1:16

και κε ει πατερα επικαλεισθε κακλειτε καλειτε τον απροσωποληπτως απροσωπολημτως κρινοντα κρεινοντα κατα το εκαστου εργον εν φοβω ουν τον της παροικιας παρυκειας υμω υμων χρονον αναστραφητε

1:17

ειδοτες οτι ου φθαρτοις αργυριω η χρυσιω ελυτρωθητε εκ της ματαιας υμων αναστροφης πατροπαραδοτου

1:18

ειδοτες οτι ου φθαρτοις φαρτοις αργυριω η χρυσιω χρυσειω ελυτρωθητε εκ της ματαιας ματεας υμων αναστροφης πατροπαραδοτου

1:18 | instance no. 2

αλλα τιμιω τειμειω αιματι αιματει ως αμνου αμωμου και ασπιλου ασπειλου χριστου

1:19

προεγνωσμενου προεγνωσαμενου μεν προ καταβολης κοσμου φανερωθεντος δε επ εσχατων των χρονων δι υμας

1:20

τους δι αυτου πιστευοντας πειστευοντας εις θεον τον εγειραντα υτον αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε την πιστιν πειστειν υμων και την ελπιδα ειναι εις θεον

1:21

τας ψυχας υμω υμων ηγνικοτες ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας αληθιας δια πνευματος εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαρας καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως

1:22

τας ψυχας υμων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας δια πνευματος εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαρας καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως

1:22 | instance no. 2

ως αναγεγεννημενοι ουκ εκ σπορας φθαρτης αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντος θεου και μενοντος εις τον αιωνα

1:23

διοτι οτι πασα σαρξ ως χορτος και πασα δοξα ανθρωπου αυτης ως ανθος χορτου εξηρανθη ο χορτος και το ανθος αυτου εξεπεσεν

1:24

το δε ρημα κυριου μενει εις τον αιωνα εωνα τουτο δε εστιν το ρημα το ευαγγελισθεν εις υμας ευαγγελεισθεν

1:25

Chapter 2

αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν κακειαν και παντα παν δολον και υποκρισεις υποκρεισεις και φθονους και πασας καταλαλιας καταλαλειας

2:1

ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε επειποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε

2:2

ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε ινα εινα εν αυτω αυξηθητε ει σωτηριαν

2:2 | instance no. 2

ειπερ ει εγευσασθε εγευσασθαι επειστευσατε οτι χρηστος χριστος ο κυριος

2:3

προς ον προσερχομενοι λιθον ζωντα υπο ανθρωπων μεν αποδεδοκιμασμενον αποδεδοκειμασμενον παρα δε θεω εκλεκτον εκγλεκτον εντιμον

2:4

και αυτοι ως λιθοι ζωντες οικοδομεισθε οικος πνευματικος εις ιερατευμα ειερατευμα αγιον ανενεγκαι ανενεκκαι πνευματικας θυσιας ευπροσδεκτους τω θεω δια ιησου χριστου

2:5

διοτι περιεχει εν τη γραφη ιδου ειδου τιθημι τιθημει εν σιων λιθον ακρογωνιαιον ακρογωνειεον εκλεκτον εγλεκτον εντιμον και ο πιστευων πειστευων επ αυτω ου μη καταισχυνθη κατεσχυθη

2:6

υμιν οιμεν οιμειν ουν η τιμη τοις πιστευουσιν πειστευουσιν απειθουσιν απειστουσει δε λιθον λεθος λειθος ον απεδοκιμασαν απεδοκειμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

2:7

υμιν ουν η τιμη τοις πιστευουσιν απειθουσιν δε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

2:7 | instance no. 2

και λιθος προσκομματος προσκοματος και πετρα πετραν σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

2:8

υμεις δε γενος εκλεκτον εγλεκτον βασιλειον ιερατευμα ειερατευμα εθνος αγιον λαος εις περιποιησιν περειποιησειν οπως τας αρετας εξαγγειλητε εξανγειλητε του εκ σκοτους υμας καλεσαντος εις το θαυμαστον αυτου φως

2:9

οι ποτε ου λαος νυν δε λαος θεου οι ουκ ηλεημενοι νυν δε ελεηθεντες

2:10

αγαπητοι παρακαλω ως παροικους παρυκους και παρεπιδημους παρεπειδημους απεχεσθαι απεχεσθε των σαρκικων επιθυμιων επειθυμιων αιτινες στρατευονται κατα της ψυχης

2:11

την αναστροφην υμων εχοντες καλην εν τοις εθνεσιν ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευσαντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης

2:12

καλην την αναστροφην υμων εχοντες καλην εν τοις εθνεσιν ινα εινα εν ω καταλαλουσιν καταλαλουσειν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευσαντες εποπτευοντες δοξασωσιν υμων τον θεον εν ημερα επισκοπης επεισκοπης

2:12 | instance no. 2

υποταγητε ουν παση ανθρωπινη ανθρωπειν κτισει κτεισει δια τον κυριον ειτε βασιλει βασιλι ως υπερεχοντι

2:13

ειτε ηγεμοσιν ως δι αυτου πεμπομενοις εις εκδικησιν κακοποιων επαινον επενον δε αγαθοποιων

2:14

οτι ουτως εστιν το θελημα του θεου αγαθοποιουντας φιμουν φειμοιν την των αφρονων ανθρωπων αγνωσιαν αγνοιαν

2:15

ως ελευθεροι και μη ως επικαλυμμα επεικαλυμμα εχοντες της κακιας κακειας την ελευθεριαν αλλ αλλα ως θεου δουλοι θεου

2:16

παντας τιμησατε τειμησατε την αδελφοτητα αδελφοτη αγαπησατε τον θεον φοβεισθε τον βασιλεα τιματε

2:17

τα παντας τιμησατε την αδελφοτητα αγαπησατε αγαπατε τον δε θεον φοβεισθε φοβισθε τον βασιλεα βασειλεα τιματε τειματε

2:17 | instance no. 2

οι οικεται οικετε υποτασσομενοι εν παντι φοβω τοις δεσποταις δεσποτες ου μονον τοις αγαθοις και επιεικεσιν επειεικεσι αλλα και τοις σκολιοις σκολειοις

2:18

τουτο γαρ χαρις χαρεις ει δια δεια συνειδησιν συνειδησειν αγαθην θεου υποφερει τις τεις λυπας πασχων αδικως

2:19

ποιον γαρ κλεος ει αμαρτανοντες αμαρταννοντες και κολαφιζομενοι κολαζομενοι υπομενειτε υπομενετε αλλ ει αγαθοποιουντες και πασχοντες υπομενειτε υπομενετε τουτο χαρις χαρεις παρα θεω

2:20

εις τουτο γαρ και εκληθητε οτι και χριστος επαθεν υπερ περει ημων υμων υμιν υμειν αποσειμπανως υπολιμπανων απολειμπανων υπογραμμον ινα εινα επακολουθησητε τοις ιχνεσιν ειχνεσειν αυτου

2:21

ος αμαρτιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολος εν τω σοματι στοματι αυτου

2:22

ος λοιδορουμενος ουκ αντελοιδορει πασχων ουκ ηπειλει ηπηλει παρεδιδου δε τω κρινοντι κρεινοντι δικαιως δικεως

2:23

ος τας αμαρτιας ημων υμων αυτος ανηνεγκεν ανηνεκκεν εις εν τω σωματι αυτου επι επει το ξυλον ινα ταις αμαρτιαις αποιγεινομενοι απογενομενοι απογεινομενοι τη δικαιοσυνη δικεοσυνη ζησωμεν ου τω μωλωπι αυτου ιαθητε

2:24

ητε γαρ ως προβατα πλανωμενα αλλ επεστραφητε νυν επι επει τον ποιμενα πυμενα και επισκοπον επεισκοπον των ψυχων υμων

2:25

Chapter 3

ομοιως αι ε γυναικες γυνεκες υποτασσομεναι υποτασσομενε τοις ιδιοις ειδιοις ανδρασιν ανδρασειν ινα εινα και ει τινες απειθουσιν απειθουσειν τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται

3:1

ομοιως αι γυναικες υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν ινα και ει τινες απειθουσιν τω λογω δια της των γυναικων γυνεκων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται

3:1 | instance no. 2

εποπτευσαντες εποπτευοντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων

3:2

ων εστω ουχ ουκ ο εξωθεν εμπλοκης τριχων και περιθεσεως περειθεσεως χρυσιων η ενδυσεως ιματιων ηματιων κοσμος

3:3

αλλ ο κρυπτος της καρδιας ανθρωπος εν τω αφθαρτω φθαρτω του πραεος πραεως και ησυχιου πνευματος ο εστιν ενωπιον του θεου πολυτελες

3:4

ουτως ουτω γαρ ποτε και αι αγιαι αγειαι γυναικες γυνεκες αι ελπιζουσαι ελπειζουσαι επι εις θεον εκοσμουν εαυτας υποτασσομεναι υποτασομενε τοις ιδιοις ανδρασιν ανδρασειν

3:5

ως σαρρα υπηκουσεν τω αβρααμ υπηκουσεν κυριον αυτον καλουσα ης εγενηθητε εγεννηθητε τεκνα αγαθοποιουσαι αγαθαποιουσαι και μη φοβουμεναι μηδεμιαν πτοησιν

3:6

ως σαρρα υπηκουσεν τω αβρααμ κυριον αυτον καλουσα ης εγενηθητε τεκνα αγαθοποιουσαι και μη φοβουμεναι φοβουμενε μηδεμιαν πτοησιν

3:6 | instance no. 2

οι ανδρες ομοιως συνοικουντες κατα γνωσιν γνωσειν ως ασθενεστερως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω γυνεκειω τιμην απονεμοντες τιμην ως και κε συγκληρονομοι συνκληρονομοις χαριτος ζωης ζοης εωνιου εις το μη εγκοπτεσθαι εκκοπτεσθε τας προσευχας υμων

3:7

το δε τελος παντες ομοφρονες συμπαθεις συνπαθεις φιλαδελφοι ευσπλαγχνοι ευσπλανχνοι φιλοφρονες ταπεινοφρονες

3:8

μη αποδιδοντες κακον αντι κακου η λοιδοριαν αντι λοιδοριας λυδοριας τουναντιον δε ευλοκγουντες ευλογουντες ειδοτες οτι εις τουτο εκληθητε ινα εινα ευλογιαν ευλογειαν κληρονομησητε

3:9

ο γαρ θελων ζωην ζοην αγαπαν και ιδειν ειδειν ημερας αγαθας παυσατω παυσασθαι την τη γλωσσαν γλωσαν αυτου απο κακου και χειλη αυτου του μη λαλησαι λαλειν δολον

3:10

εκκλινατω δε απο κακου και ποιησατω αγαθον ζητησατω ειρηνην και διωξατω αυτην

3:11

οτι οφθαλμοι κυριου επι επει δικαιους δικεους και ωτα αυτου εις δεησιν αυτων προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα

3:12

και τις ο κακωσων κακοσων υμας εαν του αγαθου μιμηται ζηλωται γενησθε γενεσθε

3:13

αλλ ει και κε πασχοιτε δια δικαιοσυνην δικεοσυνην μακαριοι μακαρειοι τον δε φοβον αυτων μη φοβηθητε μηδε ταραχθητε

3:14

κυριον δε τον θεον χριστον αγιασατε αγειασατε εν ταις καρδιαις καρδιαι υμων ετοιμοι δε αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι ετουντι υμας λογον περι περει της εν υμιν υμειν ελπιδος ελπειδος μετα πραυτητος και φοβου

3:15

αλλα μετα πραυτητος και φοβου συνειδησιν εχοντες αγαθην ινα εν ω καταλαλεισθε καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων καταισχυνθωσιν εσχυνθωσιν οι επηρεαζοντες υμων την αγαθην εν χριστω αναστροφην

3:16

συνειδησιν εχοντες αγαθην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων καταισχυνθωσιν οι επηρεαζοντες υμων την αγαθην εν χριστω αναστροφην

3:16 | instance no. 2

κρειττον κριττον γαρ αγαθοποιουντας ει θελοι το θελημα του θεου πασχειν η κακοποιουντας

3:17

οτι και ο χριστος απαξ περι αμαρτιων επαθεν υπερ υμων απεθανεν δικαιος δικεος υπερ αδικων ινα υμας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι σαρκει ζωοποιηθεις δε εν πνευματι

3:18

εν ω και τοις εν φυλακη πνευμασιν πντι πορευθεις εκηρυξεν

3:19

απειθησασιν απιθησασιν ποτε οτε απεξεδεχετο η του θεου μακροθυμια εν ημεραις ημερες νωε κατασκευαζομενης κιβωτου κηβωτου εις ην ολιγαι ολιγοι τουτ τουτο εστιν οκτω ψυχαι διεσωθησαν δι υδατος

3:20

ο και υμας αντιτυπον νυν και ημας σωζει βαπτισμα βαπτεισμα ου σαρκος αποθεσις αποθεσεις ρυπου αλλα συνειδησεως αγαθης επερωτημα εις θεον δι αναστασεως ιησου χριστου

3:21

ος ου εστιν εν δεξια του θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

3:22

ος εστιν εν δεξια του θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων εξουσειων και δυναμεων

3:22 | instance no. 2

Chapter 4

χριστου ουν παθοντος υπερ ημων σαρκι και υμεις την αυτην εννοιαν οπλισασθε οτι ο παθων εν σαρκι σαρκει πεπαυται αμαρτιας

4:1

εις το μηκετι μηκετει ανθρωπων επιθυμιαις επειθυμιαις αλλα θεληματι θεου τον επιλοιπον επιλυπον εν σαρκι σαρκει βιωσαι σωσαι χρονον

4:2

αρκετος γαρ ημιν ο παρεληλυθωνς παρεληλυθως χρονος του βιου το θελημα βουλημα των εθνων κατεργασασθαι κατιργασθαι πεπορευμενους εν ασελγειαις επιθυμιαις επειθυμιαις οινοφλυγιαις οινοφρυκειαις κωμοις ποτοις και αθεμιτοις αθεμειτοις ειδωλολατρειαις ειδωλολατριαις

4:3

εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

4:4

εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

4:4 | instance no. 2

οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως ετοιμω κρινε εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους

4:5

εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη ευηγγελεισθη ινα εινα κριθωσιν εν κριθωσι μεν κατα κατ ανθρωπους σαρκι ζωσιν ζωσει δε κατα θεον πνευματι πντι

4:6

παντων δε το τελος ηγγικεν ηγγεικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις τας προσευχας

4:7

προ παντων δε την εις εαυτους αυτους αγαπην εκτενη εχοντες οτι αγαπη καλυψει πληθος αμαρτιων

4:8

φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμων γογυζμου

4:9

εκαστος καθως ελαβεν χαρισμα εις εαυτους αυτο διακονουντες ως καλοι οικονομοι ποικιλης ποικειλης χαριτος θεου

4:10

ει τις τεις λαλει ως λογια λογεια θεου ει τις τεις διακονει ως εξ ισχυος ως χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

4:11

ης ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ως χορηγει ο θεος ινα ειν εν πασιν πασι δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ως ω εστιν η δοξα και το κρατος ει εις τους εωνας αιωνας των αιωνων αμην

4:11 | instance no. 2

αγαπητοι μη ξενιζεσθε ξενειζεσθε επει τη εν υμιν πυρωσει προς πειρασζον πειρασμον υμιν υμειν γινομενη γεινομενη ως ξενου υμιν υμεν συμβαινοντος συμβενοντος

4:12

αλλα καθο κοινωνειτε τοις του χριστου παθημασιν χαιρετε χερετε ινα εινα και εν τη αποκαλυψει της δοξης αυτου χαρητε χαρηται αγαλλιωμενοι αγαλλειωμενοι

4:13

ει ονειδιζεσθε εν ονοματι χριστου μακαριοι οτι το της δοξης και το του θεου πνευμα εφ υμας επαναπεπαυτε αναπαυεται κατα μεν αυτους βλασφημειται κατα δε υμας δοξαζεται

4:14

μη γαρ τις υμων πασχετω ως φονευς η ω ως κλεπτης η ως κακοποιος η ως αλλοτριοεπισκοπος αλλοτριοις επεισκοπος

4:15

ει δε ως χριστιανος μη αισχυνεσθω δοξαζετω δε τον θεον εν τω μερει τουτω

4:16

ει δε ως χριστιανος μη αισχυνεσθω εσχυνεσθω δοξαζετω δε τον θεον εν τω μερει ονοματι τουτω

4:16 | instance no. 2

οτι ο καιρος κερος του αρξασθαι το κριμα απο του οικου του ει θεου ει δε πρωτον αφ ημων τι το τελος των απειθουντων τω του θεου ευαγγελιω ευαγγελειω

4:17

και ει ο μεν δικαιος δικεος μολις μολεις σωζεται ο αμαρτωλος και ασεβης και αμαρτωλος που φανειται φανειτε

4:18

ωστε και οι πασχοντες κατα το θελημα του θεου ως πιστω κτιστη κτειστη παρατιθεσθωσαν τας ψυχας αυτων εν αγαθοποιειες αγαθοποιια αγαθοποιειαις

4:19

Chapter 5

πρεσβυτερους τους ουν εν υμιν παρακαλω ο συμπρεσβυτερος συνπρεσβυτερος και μαρτυς των του χριστου θεου παθηματων ο και μελλουσης αποκαλυπτεστε της μελλουσης αποκαλυπτεσθαι δοξης κοινωνος

5:1

ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου επισκοπουντες μη αναγκαστως αλλ εκουσιως μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως

5:2

ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον πυμνιον του θεου επισκοπουντες επεισκοπουντες μη αναγκαστως ανακκαστως αλλ αλλα εκουσιως κατα θεον μηδε αισχροκερδως εσχροκερδως αλλα προθυμως

5:2 | instance no. 2

μηδε ως κατακυριευοντες των κληρων αλλα τυποι τοιποι γινομενοι γεινομενοι του ποιμνιου

5:3

και φανερωθεντος του αρχιποιμενος αρχειποιμενος κομιεισθε κομειεισθε τον αμαραντινον της δοξης στεφανον

5:4

ομοιως νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροις πρεβυτεροις παντες δε εν αλληλοις υποτασσομενοι την ταπεινοφροσυνην ταπινοφροσυνην εγκομβωσασθε ενκομβωσασσθε οτι ο θεος υπερηφανοις αντιαντιτασσεσται αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν χαρειν

5:5

ταπεινωθητε ουν υπο την κραταιαν κρατεαν χειρα του θεου θυ ινα υμας υψωση εν καιρω κερω

5:6

πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντες απορειψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων

5:7

νηψατε γρηγορησατε οτι ο αντιδικος υμων ο διαβολος ως ελεων λεων ωρυομενος ορυομενος περιπατει περειπατει ζητων τινα καταπιη καταπειη

5:8

ω αντιστητε στερεοι εδρεοι τη πιστει πειστει ειδοτες οτι τα αυτα των παθηματων τη εν τω κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι επειτελειται

5:9

ο δε θεος πασης χαριτος ο καλεσας υμας εις την αιωνιον εωνιαν αυτου δοξαν εν χριστω ιησου ολιγον παθοντας αυτος καταρτισαι καταρτει υμας καραρτεισει στηριξει στηρειξει σθενωσει θεμελιωσει θεμελιωση

5:10

αυτω η δοξα και το κρατος εις τους εωνας αιωνας των αιωνων αμην

5:11

δια σιλουανου υμιν του πιστου πειστου αδελφου ως λογιζομαι λογειζομαι δι δια ολιγων βραχεων εγραψα παρακαλων και επιμαρτυρων επειμαρτυρων ταυτην ειναι αληθη χαριν χαρειν του θεου εις ην εστηκατε στητε

5:12

ασπαζεται ασπαζετε υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου

5:13

ασπασασθε ασπασασθαι αλληλους εν φιληματι φιληματει αγαπης ειρηνη υμιν πασιν τοις εν χριστω ιησου αμην

5:14

Second Peter

Chapter 1

συμεων σιμων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν πειστιν εν δικαιοσυνη δικεοσυνη του θεου ημων και σωτηρος ιησου χριστου

1:1

χαρις χαρεις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει επειγνωση του θεου και ιησου του κυριου ημων

1:2

ως παντα ημιν της θειας θιας δυναμεως αυτου τα προς ζωην ζοην και ευσεβειαν ευσεβιαν δεδωρημενης δια της επιγνωσεως επειγνωσεως του καλεσαντος ημας δια δοξης και αρετης

1:3

δι ων τα τιμια τειμεια και μεγειστα επαγγελματα ημιν και μεγιστα επαγγελματα δεδωρηται δεδωρητε ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της την εν τω κοσμω εν επιθυμια επειθυμιαν φθορας φθοραν

1:4

και αυτο τουτο δε σπουδην σποδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υμων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν

1:5

και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε επειχορηγησατε εν τη πιστει πειστι υμων την αρετην εν δε τη αρετη την κ γνωσιν

1:5 | instance no. 2

εν δε τη γνωσει γνωση την εγκρατειαν ενκρατειαν εν δε τη εγκρατεια ενκρατια την υπομονην εν δε τη υπομονη την ευσεβειαν ευσεβιαν

1:6

εν δε τη ευσεβεια ευσεβια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην

1:7

ταυτα γαρ υμιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν καθειστησιν εις την του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν

1:8

ω γαρ μη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν μυωπαζων μυατιζων ληθην λαβων του καθαρισμου καθαρεισμου των παλαι αυτου αμαρτιων

1:9

διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν βεβεαν υμων την κλησιν κλησειν και εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου μη πταισητε ποτε

1:10

διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν υμων την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου μη πταισητε πτεσητε ποτε

1:10 | instance no. 2

ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υμιν η εισοδος η εις την αιωνιον εωνιον βασιλειαν βασιλιαν του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου

1:11

διο δι ουκ ου αμελησω μελλησω αει αι υμας υπομιμνησκειν περι περει τουτων καιπερ καικαιπερ ειδοτας ειειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια αληθια

1:12

δικαιον δε ηγουμαι ηγουμε εφ οσον ειμι ειμει εν τουτω τω σκηνωματι διεκγειριν διεγειρειν διεγειριν υμας εν υπομνησει

1:13

ειδως ιδως οτι ταχινη ταχεινη εστιν η αποθεσις του του σκηνωματος μου καθως και ο κυριος ημων ιησους χριστος εδηλωσεν μοι

1:14

σπουδασω σπουδαζω δε και εκαστοτε εκαστοντε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων μνημην ποιεισθαι

1:15

σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων μνημην ποιεισθαι

1:15 | instance no. 2

ου γαρ σεσοφισμενοις σεσοφεισμενοις μυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαμεν υμιν την του κυριου ημων ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου μεγαλειοτητος μεγαλιοτητος

1:16

λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιμην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοισδε τοιασδε υπο της μεγαλοπρεπους δοξης ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος μου ουτος εστιν εις ον εγω ευδοκησα

1:17

και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω αγιω ορει τω αγιω

1:18

και εχομεν βεβαιοτερον βεβεωτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες προσεχον ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

1:19

τες και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι φενοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

1:19 | instance no. 2

τουτο πρωτον γινωσκοντες γεινωσκοντες οτι πασα προφητεια προφητια και γραφης γραφη ιδιας επειλυσει επιλυσεως επειλυσεως ου γινεται γεινεται

1:20

ου γαρ θεληματι ανθρωπου ηνεχθη η προφητια ποτε προφητεια αλλ αλλα υπο υτο πνευματος αγιου φερομενοι ελαλησαν αγιοι απο θεου ανθρωποι

1:21

Chapter 2

εγενοντο δε και ψευδοπροφηται εν τω λαω ως και εν υμιν εσονται εσοντε ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν αιρεσεις ερεσις απωλειας και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην αρνουμενοι επαγοντες εαυτοις ταχινην ταχεινην απωλειαν

2:1

και πολλοι εξακολουθησουσιν αυτων ταις ασελγειαις ασελγιαις δι ους η οδος της αληθειας βλασφημηθησεται

2:2

και πολλοι εξακολουθησουσιν αυτων ταις ασελγειαις δι ους η οδος της αληθειας αληθιας βλασφημηθησεται

2:2 | instance no. 2

και εν πλεονεξια πλαστοις λογοις υμας εμπορευσονται οις το κριμα εκπαλαι ουκ αργει και η απωλεια απωλια αυτων ου νυσταξει νυσταζει

2:3

ει γαρ ο θεος αγγελων αμαρτησαντων οκ ουκ εφεισατο εφισατο αλλα σειραις ζοφου ταρταρωσας παρεδωκεν εις κρισιν τηρουμενους

2:4

και αρχαιου αρχεου κοσμου ουκ εφισλτο εφεισατο εφισατο αλλα αλλ ογδοον νωε δικαιοσυνης δικεοσυνης κηρυκα εφυλαξεν κατακλυσμον κοσμω ασεβων επαξας

2:5

και πολεις σοδομων και γομορρας γομορας τεφρωσας καταστροφη κατεκρινεν κατεπ ρησεν υποδειγμα ιποδιγμα οις το διγμα μελλοντων ασεβειν ασεβεσει τετεικως τεθεικως

2:6

και δικαιον δικεον λωτ καταπονουμενον υπο της των αθεσμων εν ασελγεια ασσελγια αναστροφης ερρυσατο ερυσατο

2:7

βλεμματι γαρ και ακοη ο δικαιος δικεος εγκατοικων ενκατυκων εν αυτοις ημεραν εξ ημερας ψυχην δικαιαν δικεαν ανομοις εργοις εβασανιζεν εβασασανιζεν

2:8

οιδεν κυριος ευσεβεις εκ πειρασμου ρυεσθαι ρυσασθαι αδικους δε εις ημεραν κρισεως κολαζομενους τρειν τηρειν

2:9

μαλιστα μαλλιστα δε τους οπισω οπεισω σαρκος εν επιθυμια επειθυμειας μιασμου σαρκος πορευομενους και κυριοτητος καταφρονουντας τολμηται αυθαδεις αυδαζεις δοξας δοξης ου τρεμουσιν βλασφημουντες

2:10

οπου αγγελοι ισχυι και δυναμει δυναμεις μειζονες οντες ου φερουσιν κατ αυτων παρα κυριω κυριου βλασφημον κρισιν

2:11

ουτοι δε ως αλογα ζωα φυσικα γεγενημενα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν βλασφημουντες εν τη φθορα αυτων καταφθαρησονται

2:12

ουτοι δε ως αλογα ζωα φυσικα γεγενημενα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν βλασφημουντες εν τη φθορα αυτων και και καταφθαρησονται φθαρησονται

2:12 | instance no. 2

κομιουμενοι αδικουμενοι μισθον αδικιας αδικειας ηδονην ηδονη ηγουμενοι την εν ημερα τρυφην τρυφης σπιλοι σπειλοι και μωμοι εντρυφωντες εντρυφουντες εν ταις απαταις αυτων συνευωχουμενοι υμιν

2:13

οφθαλμους εχοντες μεστους μοιχαλιδος μυχαλιδος και ακαταπαυστους αμαρτιας δελεαζοντες ψυχας αστηρικτους καρδιαν γεγυμνασμενην πλεονεξιας εχοντες καταρας τεκνα

2:14

καταλιποντες ευθειαν οδον επλανηθησαν εξακολουθησαντες τη οδω του βαλααμ βαλλααμ του βοσορ ος μισθον αδικιας ηγαπησεν ηγαπησαν

2:15

ελεγξιν δε εσχεν ιδιας παρανομιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου ανθρωποις φωνη φθεγξαμενον εκωλυσεν την του προφητου παραφρονιαν

2:16

ελεγξιν δε εσχεν ιδιας παρανομιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου φωνη φθεγξαμενον εκωλυσεν την του προφητου παραφρονιαν

2:16 | instance no. 2

ουτοι εισιν πηγαι ανυδροι νεφελαι και ομειχλαι υπο λαιλαπος λελαπος ελαυνομεναι ελαυνομενε οις ο ζοφος του σκοτους εις αιωνα τετηρηται τετηρητε

2:17

υπερογκα γαρ ματαιοτητος ματεοτητος φθεγγομενοι δελεαζουσιν εν επιθυμιαις επειθυμιαις σαρκος ασελγειαις ασσελγειαις τους οντως ολιγως αποφθεγγοντας αποφυγοντας αποφευγοντας τους εν πλανη αναστρεφομενους

2:18

ελευθεριαν αυτοις επαγγελλομενοι αυτοι ζουλοι δουλοι υπαρχοντες της φθορας ω γαρ τις τεις ηττηται ηττητε τουτω και δεδουλωται δεδουλωτε

2:19

ει γαρ αποφυγοντες τα μιασματα του κοσμου εν επιγνωσει επειγνωσει του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου τουτοις δε παλιν εμπλακεντες ενπλακεντες ηττωνται γεγονεν αυτοις τα εσχατα χειρονα των πρωτων

2:20

κρειττον κριττον γαρ ην αυτοις μη επεγνωκεναι την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν επιστρεψαι εκ της παραδοθεισης αυτοις αγιας εντολης

2:21

κρειττον γαρ ην αυτοις μη επεγνωκεναι εγνωκενε την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν επειγνουσιν επιστρεψαι υποστρεψε εκ της παραδοθεισης αυτοις αγιας εντολης

2:21 | instance no. 2

συμβεβηκεν δε αυτοις το της αληθους αληθου παροιμιας παρυμειας κυων επιστρεψας επι επει το ιδιον εξεραμα και υς λουσαμενη εις κυλισμα κυλεισμον βορβορου

2:22

Chapter 3

ταυτην ηδη αγαπητοι δευτεραν υμιν γραφω επιστολην εν αις διεγειρω υμων εν υπομνησει την ειλικρινη ιλεικρινη διανοιαν διανυαν

3:1

μνησθηναι των προειρημενων ρηματων υπο των αγιων προφητων και της των αποστολων υμων εντολης του κυριου και σωτηρος

3:2

τουτο πρωτον γινωσκοντες γεινωσκοντες οτι ελυσονται ελευσονται επ εσχατου των ημερων εμπαικται κατα τας ιδιας επιθυμιας αυτων πορευομενοι

3:3

τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι ελευσονται επ εσχατου εσχατων των ημερων ενπεγμονη εμπαικται εμπεκται κατα τας ιδιας επιθυμιας επειθυμιας αυτων πορευομενοι

3:3 | instance no. 2

και λεγοντες που εστιν η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι πατερες εκοιμηθησαν παντα ουτως διαμενει απ αρχης κτισεως κτεισεως

3:4

λανθανει γαρ αυτους τουτο θελοντας οτι ουρανοι ησαν εκπαλαι και γη εξ υδατος και δι δια υδατος συνεστωσα συνεστωσης τω του θεου λογω

3:5

δι ων ο τοτε κοσκμος κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο

3:6

οι δε νυν ουρανοι και η γη τω αυτου αυτω λογω τεθησαυρισμενοι εισιν πυρι πυρει τηρουμενοι εις ημεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων

3:7

εν δε τουτο τουτω μη λανθανετω υμας αγαπητοι οτι μια ημερα παρα κυριω ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ημερα μια

3:8

εν δε τουτο μη λανθανετω υμας αγαπητοι οτι μια ημερα παρα κυριω ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ημερα μια

3:8 | instance no. 2

ου βραδυνει ο κυριος της επαγγελιας ως τινες βραδυτητα ηγουνται αλλα μακροθυμει εις ημας υμας μη βουμενος βουλομενος νας τινας απολεσθαι αλλα παντας εις μετανοιαν χωρησαι

3:9

ηξει δε η ημερα κυριου ως κλεπτης εν νυκτι εν η οι ουρανοι ροιζηδον ρυζηδον παρελευσονται στοιχεια στυχια δε καυσουμενα λυθησονται λυθησεται και γη και τα εν αυτη εργα κατακαησεται ευρεθησεται λυομενα

3:10

τουτων ουν ουτως παντων παντως λυομενων ποταπους δει δι υπαρχειν υμας εν αγιαις αγειαις αναστροφαις και ευσεβειαις

3:11

τουτων ουν παντων λυομενων ποταπους δει υπαρχειν υμας εν αγιαις αναστροφαις και ευσεβειαις ευσεβιαις

3:11 | instance no. 2

προσδοκωντας και σπευδοντας την παρουσιαν της του θεου ημερας δι ην ουρανοι πυρουμενοι λυθησονται και στοιχεια στυχια καυσουμενα τηκεται

3:12

καινους κενους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει

3:13

διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες σπουδασατε σπουδασεται ασπιλοι ασπειλοι και αμαμητοι αμωμητοι αυτω ευρεθηναι εν ειρηνη

3:14

και την του κυριου ημων μακροθυμιαν σωτηριαν ηγεισθε καθως και ο αγαπητος ημων αδελφος παυλος κατα την δοθισαν αυτω δοθεισαν σοφιαν εγραψεν υμιν υμειν

3:15

ως και κε εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν οις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν

3:16

ως και εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν οις αις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν στρεβλωσουσιν ως και τας λοιπας λυπας γραφας προς την ιδιαν αυτων εαυτων απωλειαν

3:16 | instance no. 2

υμεις ουν αγαπητοι προγινωσκοντες φυλασσεσθε φυλασεσθαι ινα μη τη των αθεσμων πλανη πλανης συναπαχθεντες εκπεσητε του ιδιου στηριγμου

3:17

αυξανετε αυξανεσθε δε εν χαριτι και γνωσει γνωση του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου αυτω η δοξα και νυν και εις ημεραν αιωνος αμην

3:18

Jude

Chapter 1

ιουδας ιησου χριστου δουλος αδελφος δε ιακωβου τοις εν θεω πατρι ηγιασμενοις ηγαπημενοις και ιησου χριστω τετηρημενοις κλητοις

1:1

ελεος υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη πληθυνθιη

1:2

αγαπητοι πασαν σπουδην ποιουμενος ποιησαμενος του γραφειν γραφιν υμιν περι περει της κοινης ημων σωτηριας αναγκην εσχον γραψαι υμιν παρακαλων επαγωνιζεσθαι επαγωνιζεσθε τη απαξ παραοθειση παραδοθειση πειστι τοις αγιοις τοις αγιοις πιστει πειστει

1:3

παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριν μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην θεον και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι

1:4

παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι παλε προγεγραμμενοι προγεγραμενοι εις τουτο το κρισμα κριμα ασεβεις τη την του θεου ημων χαριν χαρειτα μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον νομον ημων δεσποτην θεον και κυριον ημων ιησουν χριστον ημων αρνουμενοι

1:4 | instance no. 2

υπομνησαι υπομνησε δε υμας βουλομαι ειδοτας υμας απαξ τουτο παντας παντα οτι ο κυριος θεος χριστος λαον εκ εγ γης αιγυπτου εγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντας πειστευσαντας απωλεσεν

1:5

αγγελους τε τους μη τηρησαντας την εαυτων αρχην αλλα απολιποντας απολειποντας το ιδιον οικητηριον εις κρισιν μεγαλης ημερας δεσμοις αιδιοις αειδειοις υπο ζοφον τετηρηκεν

1:6

ως σοδομα και γομορρα γομορα και αι ε περι περει αυτας πολεις τον ομοιον τροπον τουτοις τροπον εκπορνευσασθαι εκπορνευσασαι και απελθουσαι απελθουσε οπισω σαρκος ετερας τερας προκεινται προσκειντε δειγμα διγμα πυρος αιωνιου εωνιου δικην υπεχουσαι

1:7

ομοιως μεντοι και ουτοι ενυπνιαζομενοι σαρκα μεν μιαινουσιν μειενουσιν κυριοτητα δε αθετουσιν αθετουσι δοξας δε βλασφημουσιν βασφημουσιν

1:8

ο δε μιχαηλ μιχαης ο αρχαγγελος οτε τω διαβολω διακρινομενος διελεγετο περι του μωυσεως μουσεως σωματος ουκ ετολμησεν κρισιν επενεγκειν βλασφημιας αλλ αλλα ειπεν επιτιμησαι επειτειμησαι σοι κυριος

1:9

ουτοι δε οσα μεν ουκ οιδασιν υδασιν βασφημουσιν βλασφημουσιν οσα δε φυσικως ως τα αλογα ζωα επιστανται εν τουτοις φθειρονται

1:10

ουτοι δε οσα μεν ουκ οιδασιν βλασφημουσιν οσα δε φυσικως ως τα αλογα ζωα επιστανται επειστανται εν τουτοις φθειρονται φθιρονται

1:10 | instance no. 2

ουαι αυτοι αυτοις οτι τη οδω του καιν επορευθησαν και τη πλανη του βαλααμ βαλαακ μισθου μεισθου εξεχυθησαν και τη αντιλογια αντιλογεια του κορε απωλοντο

1:11

ουτοι εισιν οι εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες σπειλαδες συνευωχουμενοι συνευχομενοι αφοβως αυτους εαυτους ποιμαινοντες πυμενοντες νεφελαι νεφελε ανυδροι υπο ανεμων παραφερομενοι παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα

1:12

κυματα κυματα αγρια θαλασσης θαλασης επαφριζοντα απαφριζοντα τας εαυτων αισχυνας αστερες πλανηται οις ο ζοφος του σκοτους εις αιωνα τετηρηται

1:13

κυματα αγρια θαλασσης επαφριζοντα τας εαυτων αισχυνας αστερες πλανηται πλανητε οις ο ζοφος του σκοτους εις αιωνα εωνα τετηρηται τετηρητε

1:13 | instance no. 2

προεφητευσεν επροφητευσεν δε και τουτοις εβδομος απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κυριος εν αγιαις αγιων αγγελων μυριασιν αυτου

1:14

ποιησαι κρισιν κατα παντων και ελεγξαι ελεγξε πασαν ψυχην παντας τους ασεβεις αυτων περι περει παντων των εργων ασεβειας αυτων ων ησεβησαν και περι παντων των σκληρων ων ελαλησαν κατ αυτου αμαρτωλοι ασεβεις

1:15

ουτοι εισιν γογγυσται γογγυστε μεμψιμοιροι κατα τας επιθυμιας αυτων εαυτω πορευομενοι πορεομενοι και το στομα αυτων λαλει υπερογκα θαυμαζοντες προσωπα ωφελειας ωφελιας χαριν χαρειν

1:16

υμει υμεις δε αγαπητοις αγαπητοι μνησθητε των ρηματων των προειρημενων υπο των αποστολων του κυριου ημων ιησου χριστου

1:17

οτι ελεγον υμιν οτι εν εσχατω χρονω εσονται εμπαικται κατα τας εαυτων επιθυμιας πορευομενοι των ασεβειων

1:18

οτι επ ελεγον υμιν οτι εν εσχατω εσχατου χρονω χρονου εσονται εμπαικται εμπεκτε κατα τας εαυτω εαυτων επιθυμιας επειθυμιας πορευομενοι των ασεβειων ασεβιων

1:18 | instance no. 2

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες αποδιωριζοντες ψυχικοι πνευμα μη εχοντες

1:19

υμεις υμις δε αγαπητοι τη αγιωτατη υμων εαυτων αγιοτητι πιστει πειστι ανυκοδομεισθαι εποικοδομουντες εαυτους εν πνευματι πντι αγιω προσεχομενοι προσευχομενοι εαυτοις

1:20

εαυτους εν αγαπη θεου τηρησατε τηρησωμεν προσδεχομενοι το ελεος του κυριου εις ζοην ημων ιησου χριστου εις ζωην αιωνιον

1:21

και ους μεν ελεειτε διακρινομενοι

1:22

ους εκ πυρος αρπασατε διακρινομενους δε ελεειτε εν φοβω σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες μισουντες μεισουντες και τον απο της σαρκος εσπιλωμενον εσπειλωμενοι χιτωνα

1:23

τω δε δυναμενω στηριξαι ασπειλους φυλαξαι αυτους απταιστους και στησαι κατενωπιον της δοξης αυτου αμωμους εν αγαλλιασει

1:24

αγνευομενους απεναντι τω δε δυναμενω φυλαξαι αυτους απταιστους και στησαι κατενωπιον της δοξης αυτου αμωμους εν αγαλλιασει αγαλλιασι

1:24 | instance no. 2

μονω σοφω θεω σωτηρι ημων αυτω δοξα κρατος τιμη δια ιησου χριστου του κυριου ω ημων αυτω δοξα και μεγαλωσυνη μεγαλοσυνη κρατος και εξουσια και νυν και εις τους παντας εωνας τους αιωνας αμην

1:25
Back to top