Collation of ByzRP vs 20233 (233)

Read 233 in the INTF website here.

Download the Robinson-Pierpont 2018 edition of the Byzantine textform here.

Description Examples
Word in both ByzRP and 233 λογος
233 adds (word not present in ByzRP) λογος
233 omits (word present in ByzRP) λογος
Text fragmentary, supplied by transcriber of 233 λογος
Text unclear, supplied by transcriber of 233 λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector agrees with ByzRP) λογος
Corrector’s hand is superscript (corrector adds, not present in ByzRP) λογος
233 abbreviates nomen sacrum θεος
Gap in 233

The Gospel of Matthew

Chapter 2

οι δε ειπον αυτω εν βηθλεεμ της ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου

2:5

και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμως ελαχιστη ει εν τοις ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουμενος οστις οστης ποιμανει τον λαον μου τον ισραηλ

2:6

τοτε ηρωδης λαθρα καλεσας τους μαγους ηκριβωσεν παρ αυτων τον χρονον του φαινομενου αστερος

2:7

και πεμψας αυτους εις βηθλεεμ ειπεν αυτοις πορευθεντες ακριβως εξετασατε περι του παιδιου επαν δε ευρητε απαγγειλατε μοι οπως καγω ελθων προσκυνησω αυτω

2:8

οι δε ακουσαντες του βασιλεως επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ειδον ιδων εν τη ανατολη προηγεν αυτους εως ελθων εστη επανω ου ην το παιδιον

2:9

ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα

2:10

και ελθοντες ελθωντες εις την οικιαν ειδον ιδον το παιδιον μετα μαριας της μητρος αυτου και πεσοντες προσεκυνησαν αυτω αυτον και ανοιξαντες τους θησαυρους αυτων προσηνεγκαν αυτω δωρα δω ρα χρυσον και λιβανον και σμυρναν

2:11

και χρηματισθεντες χριματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης αλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων

2:12

αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ φαινεται τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι απολεσε αυτο αυτω

2:13

ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον

2:14

και ην εκει εως της τελευτης ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του κυριου δια του προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου

2:15

τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη ενεπεχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα των τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων

2:16

τοτε επληρωθη επλη ρωθη το ρηθεν υπο ιερεμιου του προφητου λεγοντος

2:17

φωνη εν ραμα ρεμα ηκουσθη θρηνος και κλαυθμος και οδυρμος πολυς πολλοις ραχηλ ραχιηλ κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν

2:18

τελευτησαντος δε του ηρωδου ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ φαινεται τω ιωσηφ εν αιγυπτω

2:19

λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και πορευου εις γην ισραηλ τεθνηκασιν γαρ οι ζητουντες την ψυχην του παιδιου

2:20

ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και ηλθεν εις γην ισραηλ

2:21

ακουσας δε οτι αρχελαος βασιλευει επι της ιουδαιας αντι ηρωδου του πατρος αυτου εφοβηθη εκει απελθειν χρηματισθεις δε κατ οναρ ανεχωρησεν εις τα μερη της γαλιλαιας

2:22

και ελθων κατωκησεν εις πολιν πολην λεγομενην ναζαρετ ναζαρεθ οπως πληρωθη το ρηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιος ναζοραιος κληθησεται

2:23

Chapter 3

εν δε ταις ημεραις εκειναις παραγινεται ο ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων εν τη ερημω της ιουδαιας

3:1

και λεγων μετανοειτε μετανοιται ηγγικεν ηγγηκεν γαρ η βασιλεια των ουρανων

3:2

ουτος γαρ εστιν ο ρηθεις ριθεις υπο ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε ποιηται τας τριβους αυτου

3:3

αυτος δε ο ιωαννης ειχεν το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην δερματηνην περι την οσφυν αυτου η δε τροφη ην αυτου ην ακριδες και μελι μελη αγριον αγριων

3:4

τοτε εξεπορευετο προς αυτον ιεροσολυμα και πασα η ιουδαια και πασα η περιχωρος περιχορος του ιορδανου

3:5

και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων

3:6

ιδων δε πολλους των φαρισαιων και σαδδουκαιων σαδουκαιων ερχομενους επι το βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοις γεννηματα εχιδνων τις υμιν υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης ορ οργης γης

3:7

ποιησατε ποιησαται ουν καρπον αξιον της μετανοιας

3:8

και μη δοξητε δοξηται λεγειν λεγων εν εαυτοις αιαυτοις πατερα εχομεν εχωμεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων λιθον τουτων τουτον εγειραι τεκνα τω αβρααμ

3:9

ηδη δε και η αξινη αξηνη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται βαλετε

3:10

εγω μεν βαπτιζω υμας εν υδατι υδατη εις μετανοιαν ο δε οπισω οπησω μου ερχομενος ισχυροτερος ισχυρωτερος μου εστιν ου ουκ ειμι ικανος τα υποδηματα βαστασαι βαστασε αυτος υμας ημας βαπτισει βαπτησει εν πνευματι αγιω και πυρι

3:11

ου το πτυον πτοιον εν τη τι χειρι αυτου και διακαθαριει καθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον μεν σιτον αυτου εις την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω

3:12

τοτε παραγινεται παραγηνεται ο ιησους απο της γαλιλαιας επι τον ιορδανην προς τον ιωαννην του βαπτισθηναι βαπτησθηναι υπ αυτου

3:13

ο δε ιωαννης διεκωλυεν διεκωλυ εν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι βαπτησθηναι και συ ερχη προς με

3:14

αποκριθεις αποκριθης δε ο ιησους ειπεν προς αυτον αφες αρτι αρτη ουτως γαρ πρεπον εστιν εστην ημιν πληρωσαι πληρωσε πασαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον

3:15

και βαπτισθεις βαπτησθεις δε ο ιησους ανεβη ευθυς ευθεως απο του υδατος και ιδου ανεωχθησαν ανεωγθησαν αυτω οι ουρανοι και ειδεν το πνευμα του θεου καταβαινον ωσει περιστεραν και ερχομενον επ αυτον

3:16

και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα ηυδοκησα

3:17

Chapter 4

τοτε ανηχθη ο ιησους ανηχθη εις την ερημον υπο του πνευματος πειρασθηναι υπο του διαβολου

4:1

και νηστευσας νιστευσας ημερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσαρακοντα υστερον επεινασεν επινασεν

4:2

και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται

4:3

ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται γεγραπτε ουκ επ αρτω μονω ζησεται ανθρωπος αλλ ε επι πι παντι παντη ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου

4:4

τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις την αγιαν πολιν και ιστησιν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου

4:5

και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον σαιαυτον κατω γεγραπται γεγραπτε γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

4:6

εφη αυτω ο ιησους παλιν παλην γεγραπται ουκ εκπειρασεις εκπειρασης κυριον τον θεον σου

4:7

παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον υψιλον λιαν και δεικνυσιν αυτω αυτον πασας τας βασιλειας του κοσμου και την δοξαν αυτων

4:8

και λεγει αυτω ταυτα σοι παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης προσκυνησεις μοι

4:9

τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε οπισω μου σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω μονο λατρευσεις

4:10

τοτε αφιησιν αφειησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω

4:11

ακουσας δε ο ιησους οτι οτη ιωαννης παρεδοθη παρεδωθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν

4:12

και καταλιπων καταλειπων την ναζαρετ ναζαρεθ ελθων κατωκησεν εις καπερναουμ καφαρναουμ την παραθαλασσιαν εν οριοις ζαβουλων ζαβουλον και νεφθαλειμ νεφθαλιμ

4:13

ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

4:14

γη ζαβουλων και γη νεφθαλειμ νεφθαλιμ οδον θαλασσης περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων

4:15

ο λαος ο καθημενος εν σκοτει ειδεν ιδεν φως μεγα και τοις καθημενοις εν χωρα και σκια θανατου φως ανετειλεν αυτοις

4:16

απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν μετανοειτε μετανοειται ηγγικεν ηγγηκεν γαρ η βασιλεια των ουρανων

4:17

περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν ιδεν δυο αδελφους σιμωνα σημωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον αμφηβληστρον εις την θαλασσαν ησαν εισαν γαρ αλιεις

4:18

και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας αλιεις ανθρωπων

4:19

Chapter 5

λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση η δικαιοσυνη υμων πλειον των ταιων γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθητε εισελθηται εις την βασιλειαν των ουρανων

5:20

ηκουσατε ηκουσαται οτι οτη ερρεθη ερεθη τοις αρχαιοις ου φονευσεις φωνευσης ος δ αν φονευση φωνευσει ενοχος εσται τη κρισει κριση

5:21

εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος οργιζωμενος τω αδελφω αυτου εικη ενοχος εσται τη κρισει κριση ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ρακκα ενοχος εσται τω το συνεδριω ος δ αν ειπη ειπι τω αδελφω αυτου μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν γεενα του πυρος

5:22

εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον και κακει εκει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου

5:23

αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι διαλαγηθη τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου

5:24

ισθι ισθη ευνοων ευνωον τω το αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω το κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

5:25

αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως αν οτου αποδως τον εσχατον κοδραντην

5:26

ηκουσατε ηκουσαται οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου μοιχευσεις

5:27

εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι επιθυμησε αυτην ηδη ιδει εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

5:28

ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σκανδαληζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται απολειται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν γεεναν

5:29

και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σκανδαληζη σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται απολειται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν γεεναν

5:30

ερρεθη δε οτι ος αν εαν απολυση απολυσει την γυναικα αυτου δοτω αυτη αυτιν αποστασιον

5:31

εγω δε λεγω υμιν οτι ος αν απολυση πας ο απολυων την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας πορνιας ποιει αυτην μοιχασθαι και ος εαν αν απο απολελυμενην γαμηση μοιχαται

5:32

Chapter 6

οφελεταις και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων

6:12

και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην

6:13

εαν γαρ αφητε αφηται τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων αφησει αφηεισει και υμιν ο πατηρ υμων ο ουρανιος

6:14

εαν δε μη αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων ουδε ο πατηρ υμων αφησει αφιησει τα παραπτωματα υμων

6:15

οταν δε νηστευητε νιστευετε μη γινεσθε γινεσθαι ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες νιστευοντες αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

6:16

συ δε νηστευων νιστευον αλειψαι αλειψε σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι

6:17

οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων νιστευων αλλα τω το πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

6:18

μη θησαυριζετε θησαυριζεται υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις βρωσης αφανιζει και οπου κλεπται κλεπτε διορυσσουσιν και κλεπτουσιν

6:19

θησαυριζετε θησαυριζεται δε υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις βρωσης αφανιζει και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν

6:20

οπου γαρ εστιν εστην ο θησαυρος υμων εκει εσται και η καρδια υμων

6:21

ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν ουν η ο οφθαλμος σου απλους η ολον το σωμα σου φωτεινον φωτηνον εσται εστην

6:22

εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον σκοτηνον εσται ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν το σκοτος ποσον

6:23

ουδεις δυναται δυσιν κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει μησεισι και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε δυνασθαι θεω δουλευειν και μαμωνα

6:24

δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε μεριμνησιτε τη ψυχη υμων τι τη φαγητε φαγηται και τι πιητε τη πι ηται μηδε τω το σωματι υμων τι τη ενδυσησθε ενδυσησθαι ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

6:25

εμβλεψατε εμβλεψαται εις τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εις αποθηκας και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει τρεφη αυτα ουχ υμεις μαλλον διαφερετε διαφερεται αυτων

6:26

τις δε εξ υμων μεριμνων μεριμνον δυναται δυνατε προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα

6:27

και περι ενδυματος τι μεριμνατε μεριμναται καταμαθετε καταμαθεται τα κρινα του αγρου πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει νηθη

6:28

λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων σολωμων εν παση πασει τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων

6:29

ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον κληβανον βαλλομενον βαλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι ολιγωπιστοι

6:30

μη ουν μεριμνησητε μεριμνησειται λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα

6:31

ταυ τα γαρ παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει επιζητη οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε χριζεται τουτων απαντων

6:32

ζητειτε ζητηται δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

6:33

μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει μερημνησει τα εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

6:34

Chapter 7

μη κρινετε κρινεται ινα μη κριθητε

7:1

εν ω γαρ κριματι κρινετε κρινεται κριθησεσθε κριθησεσθαι και εν ω μετρω μετρειτε μετρειται μετρηθησεται αντιμετρηθησετε υμιν

7:2

τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω σω οφθαλμω δοκον σου ου κατανοεις

7:3

η πως λεγεις ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος απο εκ του οφθαλμου σου και ιδου η ι δοκος εν τω οφθαλμω σου

7:4

υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου

7:5

Chapter 8

εισελθοντι δε αυτω εις καπερναουμ καφαρναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον

8:5

και λεγων κυριε ο παις μου βεβληται εν τη οικια οικεια παραλυτικος παραλυτηκος δεινως δινως βασανιζομενος

8:6

και λεγει αυτω ο ιησους εγω ελθων θεραπευσω αυτον

8:7

και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κυριε ουκ ειμι ειμη ικανος ινα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονον ειπε λογω και ιαθησεται ο παις μου

8:8

και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν εχων υπ εμαυτον εμαυτων στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται πορευετε και αλλω αλλο ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο τουτω και ποιει

8:9

ακουσας δε ο ιησους εθαυμασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αυτω αμην λεγω υμιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν πιστην ευρον ηυρον

8:10

λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονται ανακληθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

8:11

οι δε υ υιοι ιοι της βασιλειας εκβληθησονται εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

8:12

και ειπεν ο ιησους τω το εκατονταρχη υπαγε και ως επιστευσας γενηθητω σοι και ιαθη ο παις αυτου εν τη ωρα εκεινη

8:13

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν ιδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν

8:14

και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτω

8:15

οψιας δε γενομενης προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενους πολλους και εξεβαλεν τα πνευματα λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν

8:16

οπως πληρωθη το ρηθεν ριθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος αυτος τας ασθενειας ημων ελαβεν και τας νοσους εβαστασεν

8:17

ιδων ιδον δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

8:18

και προσελθων εις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

8:19

και λεγει αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη

8:20

βη και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν τω ιησου και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων

8:34

Chapter 9

και εμβας εις το πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν πολην

9:1

και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον παραλυτηκον επι κλινης βεβλημενον και ιδων ο ιησους την πιστιν πιστην αυτων ειπεν τω παραλυτικω παραλυτηκω θαρσει τεκνον αφεωνται αφαιονται σοι αι αμαρτιαι σου

9:2

και ιδου τινες τιναις των γραμματεων γραμματαιων ειπον εν εαυτοις ουτος ουτως βλασφημει

9:3

και ιδων ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν ινα ινατι τι υμεις ενθυμεισθε ενθυμεισθαι πονηρα εν ταις καρδιαις υμων

9:4

τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ευκοποτερον ειπειν αφεωνται σου αι αμαρτιαι σου η ειπειν εγειραι εγειρε και περιπατει

9:5

ινα δε ειδητε ιδειτε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου θεου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην κληνην και υπαγε εις τον οικον σου

9:6

και εγερθεις απηλθεν εις τον οικον αυτου

9:7

ιδοντες δε οι οχλοι εθαυμασαν και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοις ανθρωποις

9:8

τω και καιρω εκεινω παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ιδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον ματθαιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει ακολουθη μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

9:9

και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

9:10

και ιδοντες οι φαρισαιοι ειπον τοις μαθηταις αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων

9:11

ο δε ιησους ακουσας ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες

9:12

πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

9:13

τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες δια τι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν νιστευομεν πολλα οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν νιστευουσιν

9:14

και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν νιστευσωσιν

9:15

Chapter 10

ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας λεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

10:39

ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με

10:40

ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον μησθον προφητου ληψεται και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον μησθον δικαιου ληψεται

10:41

και ος εαν ποτιση ποτησει ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον εις ονομα μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον μησθον αυτου

10:42

Chapter 11

και εγενετο εγενετω οτε οτι ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις μαθητες αυτου μετεβη εκειθεν του κηρυσσειν και διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων

11:1

ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω δεσμοτηριω τα εργα του χριστου ιησου πεμψας δυο δια των μαθητων αυτου

11:2

ειπεν αυτω τω ιησου συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν

11:3

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε απαγγειλαται ιωαννη α ακουετε ακουεται και βλεπετε βλεπεται

11:4

τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται

11:5

και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη σκανδαλιστη εν εμοι

11:6

τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι εξηλθετε τη εξηλθαται εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

11:7

αλλα τι εξηλθετε τη εξηλθαται ιδειν ανθρωπον εν μαλακοις ιματιοις ημφιεσμενον ιδου οι τα μαλακα φορουντες εν τοις οικοις των βασιλειων βασιλεων εισιν

11:8

αλλα τι εξηλθετε τη εξηλθαται ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

11:9

ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται γεγραπτε ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

11:10

αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων μηζων ιωαννου του βαπτιστου βαπτηστου ο δε μικροτερος μηκροτερος εν εις τη την βασιλεια βασιλειαν των ουρανων μειζων μηζων αυτου εστιν εστην

11:11

απο δε των ημερων ιωαννου του βαπτιστου βαπτηστου εως αρτι αρτει η βασιλεια των ουρανων βι βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην

11:12

τησμενοι δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας

11:28

αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραος ειμι ειμη και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε ευρισεται αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων

11:29

ο γαρ ζυγος μου χρηστος χριστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν εστην

11:30

Chapter 12

εν εκεινω τω καιρω εκεινω επορευθη ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριμων σπορημων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν επινασαν και ηρξαντο ηρξαντω τιλλειν τιλλιν σταχυας και εσθιειν

12:1

οι δε φαρισαιοι ιδοντες ειπον αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν εξεστην ποιειν εν σαββατω

12:2

ο δε ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε τι τη εποιησεν δαυιδ οτε επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου

12:3

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξον εξων ην αυτω φαγειν ουδε τοις μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν μονοις

12:4

η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι ανετιοι εισιν

12:5

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον μηζων εστιν εστην ωδε

12:6

ει δε εγνωκειτε εγνωκειται τι τη εστιν ελεον ελεος θελω και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε κατεδικασαται τους αναιτιους ανετιους

12:7

κυριος γαρ εστιν εστην του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

12:8

και μεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτων

12:9

και ιδου ανθρωπος ην εκει εχον την χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν εξεστην τοις σαββασιν θεραπευειν ινα κατηγορησωσιν κατηγωρησωσιν αυτου

12:10

ο δε ειπεν αυτοις τις της εσται εξ υμων ανθρωπος ος εξει προβατον εν και εαν εμπεση πεση τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι ουχη κρατησει αυτο και εγερει

12:11

ποσω ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν εξεστην τοις σαββασιν καλως ποιειν

12:12

τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν την χειρα και αποκατεσταθη απεκατεσταθη υγιης ως η αλλη

12:13

οι δε φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου εξελθοντες οπως αυτον απολεσωσιν

12:14

ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω πολλοι οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας

12:15

και επετιμησεν επετημησεν αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

12:16

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

12:17

ιδου ο παις μου ον ηρετισα ηρετησα ο αγαπητος αγαπιτος μου εις ον ευδοκησεν ηυδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει

12:18

ουκ ερισει ερησει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει τις της εν ταις πλατειαις την φωνην αυτου

12:19

καλαμον συντετριμμενον ου κατεαξει και λινον τυφομενον ου σβεσει εως αν εκβαλη εις νικος την κρισιν

12:20

και επι τω ονοματι αυτου εθνη ελπιουσιν

12:21

τοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον κωφον και τυφλον και κωφον και λαλειν και βλεπειν

12:22

και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον μητι ουτος εστιν ο υιος δαυιδ

12:23

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν τω το βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων

12:24

ειδως δε ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια μερισθεισα μερισθησα καθ εαυτης ερημουται και πασα πολις η οικια μερισθεισα μερισθησα καθ εαυτης ου σταθησεται

12:25

και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εκβαλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

12:26

και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι ιοι υμων εν τινι τινει εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται

12:27

ει δε εν πνευματι θεου εγω εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

12:28

Chapter 13

μεν ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν οι δε δουλοι ειπον αυτω θελεις ουν απελθοντες συλλεξομεν αυτα

13:28

ο δε εφη ου μηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια εκριζωσητε εκριζοσειται αμα αυτοις τον σιτον

13:29

αφετε αφεται συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι του θερισμου και εν τω καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε συλλεξαται πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι κατακαυσε αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου

13:30

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ομοια εστιν εστην η βασιλεια των ουρανων κοκκω σιναπεως σηναπεως ον λαβων λαβον ανθρωπος εσπειρεν εν τω αγρω αυτου

13:31

ο μικροτερον μεν εστιν εστην παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη μειζον των λαχανων εστιν και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και κατασκηνουν εν τοις κλαδοις αυτου

13:32

αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη εκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον

13:33

ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης ουκ ελαλει ελαλη αυτοις

13:34

οπως πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολαις το στομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβολης κοσμου

13:35

τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο ιησους και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες φρασον ημιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου

13:36

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ο σπειρων σπειρον το καλον σπερμα εστιν ο υιος του ανθρωπου

13:37

ο δε αγρος εστιν ο κοσμος το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υ υιοι της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι ιοι του πονηρου

13:38

ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν ο διαβολος ο δε θερισμος συντελεια του αιωνος εστιν οι δε θερισται αγγελοι εισιν

13:39

ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια συλλεγεται και πυρι καιεται κεετε ου ουτως τως εσται εν τη συντελεια του αιωνος τουτου

13:40

αποστελει ο υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου και συλλεξουσιν εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους ποιουντας την ανομιαν

13:41

και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

13:42

τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν εκλαμπουσιν ως ος ο ηλιος ηληος εν τη βασιλεια του πατρος αυτων ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

13:43

παλιν ομοια εστιν εστην η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω καικρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ευρον ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

13:44

παλιν ομοια εστιν εστην η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω εμπορω ζητουντι καλους μαργαριτας

13:45

ος ευρων ευρον δε ενα βαρυτιμον πολυτιμον μαργαριτην απελθων πεπρακεν παντα οσα ειχεν και ηγορασεν αυτον

13:46

παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος γενους συναγαγουση συναγαγουσιν

13:47

ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες αναβηβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες καθησαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον

13:48

ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων

13:49

και βαλουσιν αυτους εις την τιν καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

13:50

λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

13:51

ο δε ειπεν αυτοις δια τουτο πας γραμματευς μαθητευθεις εις την βασιλειαν των ουρανων ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστις οστης εκβαλλει εκβαλει εκ του θησαυρου αυτου καινα κενα και παλαια

13:52

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τας παραβολας ταυτας μετηρεν εκειθεν

13:53

και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπληττεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις

13:54

Chapter 15

ο γαρ θεος ενετειλατο λεγων τιμα τον πατερα και την μητερα και ο κακολογων κακολογον πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

15:4

υμεις δε λεγετε λεγεται ος αν εαν ειπη ειπει τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου οφελεθεις ωφεληθης και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου

15:5

και ου μη τημησει τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου και ηκυρωσατε ηκυρωσαται την εντολην του θεου δια την παραδοσιν παραδωσιν υμων

15:6

υποκριται καλως προεφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων

15:7

εγγιζει μοι ο λαος ουτος τω στοματι αυτων και τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου

15:8

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας διδασκαλειας ενταλματα ανθρωπων

15:9

και προσκαλεσαμενος τον οχλον ειπεν αυτοις ακουετε και συνιετε

15:10

ου το εισερχομενον εις το στομα κοινοι τον ανθρωπον αλλα το εκπορευομενον εκ του στοματος τουτο κοινοι τον ανθρωπον

15:11

τοτε προσελθοντες οι μαθηται αυτου ειπον αυτω οιδας οτι οι φαρισαιοι ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν

15:12

ο δε αποκριθεις ειπεν πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται

15:13

αφετε αφε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι ησιν οδειγοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι πεσουνται εις βυθονον βοθυνον πεσουνται

15:14

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην ταυτην

15:15

ο δε ιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

15:16

ουπω ουπο νοειτε οτι παν το εισπορευομενον εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνα εκβαλλεται εκβαλεται

15:17

τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται και κακεινα εκεινα κοινοι τον ανθρωπον

15:18

εκ γαρ της καρδιας εξερχονται διαλογισμοι πονηροι πορνειαι μοιχειαι φονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι βλασφημειαι

15:19

ταυτα εστιν εστην τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανθρωπον

15:20

και εξελθων εκειθεν ο ιησους ανεχωρησεν εις τα μερη μερι τυρου και σιδωνος σηδωνος

15:21

και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν εκραυασεν αυτω λεγουσα ελεησον με κυριε υιε δαυιδ η θυγατηρ μου κακως κακος δαιμονιζεται

15:22

ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων ηρωτον αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν οπιθεν ημων

15:23

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ απεσταλην ει μη μι εις τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

15:24

η δε ελθουσα προσεκυνησεν προσεκυνει αυτω λεγουσα κυριε βοηθει βοηθησον μοι

15:25

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν εστην καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

15:26

η ο δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια εσθιει εσθειη απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

15:27

τοτε αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις πιστης γενηθητω σοι ως θελεις θελης και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

15:28

και μεταβας εκειθεν ο ιησους ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκαθητω εκει

15:29

και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες μεθ εαυτων κωφους χωλους τυφλους κωφους κυλλους και ετερους πολλους και ερριψαν αυτους παρα τους ποδας του αυτου ιησου και εθεραπευσεν αυτους

15:30

ωστε ωσται τους οχλους θαυμασαι βλεποντας κωφους λαλουντας κυλλους υγιεις υγηεις χωλους περιπατουντας και τυφλους βλεποντας και εδοξασαν εδοξαζον τον θεον ισραηλ

15:31

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι σπλαγχνηζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι ημερας τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι τη φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις νιστεις ου θελω μηποτε εκλυθοσιν εκλυθωσιν εν τη οδω

15:32

και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν ημιν εν ερημια εριμηα τοσουτοι αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον

15:33

και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε εχεται οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια

15:34

και εκελευσεν τοις οχλοις αναπεσειν αναπαισειν επι την γην

15:35

και λαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας ευχαριστησας εκλα εκλασεν και εδωκεν τοις μαθηταις αυτου οι δε μαθηται τω οχλω

15:36

Chapter 18

δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν συναραι λογον μετα των δουλων αυτου

18:23

αρξαμενου δε αυτου συναιρειν συνερειν προσηνεχθη αυτω εις οφειλετης μυριων ταλαντων

18:24

μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κυριος αυτου πραθηναι και την γυναικα αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειχεν και αποδοθηναι

18:25

πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε μακροθυμησον επ εμοι και παντα σοι αποδωσω

18:26

σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του δουλου εκεινου απελυσεν αυτον και το δανειον αφηκεν αυτω

18:27

εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια διναρια και κρατησας αυτον επνιγεν επνηγεν λεγων αποδος μοι ει τι οφειλεις οφηλης

18:28

πεσων ουν ο συνδουλος αυτου εις τους ποδας αυτου παρεκαλει αυτον λεγων μακροθυμησον επ ε εμοι μοι και παντα σοι αποδωσω σοι

18:29

ο δε ουκ ηθελεν ειθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον

18:30

ιδοντες δε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες απελθοντες διεσαφησαν τω κυριω εαυτων αυτων παντα τα γενομενα

18:31

τοτε προσκαλεσαμενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει επι παρεκαλεσας με

18:32

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

18:33

και οργισθεις οργησθης ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφειλομενον αυτω αυτο

18:34

ουτως και ο πατηρ μου ο επουρανιος ουρανιος ποιησει υμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υμων τα παραπτωματα αυτων

18:35

Chapter 19

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους μετηρεν απο της γαλιλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας περαν του ιορδανου

19:1

και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει

19:2

και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες αυτω ει εξεστιν εξεστην ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν

19:3

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε ανεγνωται οτι ο ποιησας απ αρχης αρσεν και θηλυ θηλοι εποιησεν αυτους

19:4

και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει καταλειψη ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

19:5

ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ σαρκα μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω

19:6

λεγουσιν αυτω τι ουν μωσης μωυσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι απολυειν αυτην

19:7

λεγει αυτοις οτι μωσης μωυσης προς την σκληροκαρδιαν σκληρωκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι τας γυναικας υμων απ αρχης αρχην δε ου γεγονεν γεγωνεν ουτως

19:8

λεγω δε υμιν οτι ος αν απολυση απολυσει την γυναικα αυτου μη επι παρεκτος λογου πορνεια πορνειας ποιει αυτην μοιχευθηναι και γαμηση αλλην απολελυμενην γαμον μοιχαται και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται

19:9

λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ουτως εστιν εστην η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι

19:10

ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται

19:11

εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες οιτιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων ευνουχισθησαν και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν ευνουχησαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

19:12

τοτε προσηνεχθη προσηνεχθησαν αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετιμησαν επετημησαν αυτοις

19:13

ο δε ιησους ειπεν αφετε αφεται τα παιδια και μη κωλυετε κωλυεται αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

19:14

Chapter 21

ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον πολον υιον υιων υποζυγιου

21:5

πορευθεντες δε οι μαθηται και ποιησαντες καθως προσεταξεν αυτοις ο ιησους

21:6

ηγαγον την ονον και τον πωλον πολον και επεθηκαν επανω επ αυτων αυτον τα ιματια αυτων και επεκαθισεν εκαθησεν επανω αυτων

21:7

ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιματια αυτων εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εστρωσαν εν τη οδω

21:8

οι δε οχλοι οι προαγοντες πρωαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαυιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις

21:9

και εισελθοντος αυτου εις ιεροσολυμα εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος

21:10

οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ιησους ο προφητης ο απο ναζαρετ ναζαρεθ της γαλιλαιας

21:11

και εισηλθεν ο ιησους εις το ιερον του θεου και εξεβαλεν παντας τους πωλουντας πολουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κολυβιστων κατεστρεψεν και τας καθεδρας των πωλουντων πολουντων τας περιστερας

21:12

και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

21:13

και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους

21:14

ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω υιω δαυιδ ηγανακτησαν

21:15

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει ειπεν αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε ανεγνωται οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω κατηρτησω αινον

21:16

και καταλιπων καταλειπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν βιθανιαν και ηυλισθη εκει

21:17

πρωιας προιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν

21:18

και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

21:19

και ιδοντες οι μαθηται εθαυμασαν λεγοντες πως παραχρημα εξηρανθη η συκη

21:20

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε εχηται πιστιν και μη διακριθητε διακριθηται ου μονον το της συκης ποιησετε ποιησαται αλλα καν τω το ορει τουτω ειπητε ειπηται αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

21:21

και παντα οσα εαν αν αιτησητε αιτησηται εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε ληψεσθαι

21:22

και ελθοντι αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια ποι α εξουσια ταυτα ποιεις και τις της σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

21:23

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε ειπηται μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

21:24

το βαπτισμα ιωαννου ιωανου ποθεν ην εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν δια τι ουν ουκ επιστευσατε επιστευσαται αυτω

21:25

εαν δε ειπωμεν ειπομεν εξ ανθρωπων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ εχουσιν τον ιωαννην ως προφητην

21:26

και αποκριθεντες τω ιησου ειπον ειπαν ουκ οιδαμεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω υμιν λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

21:27

τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

21:28

ο δε αποκριθεις ειπεν υπαγω κυριε και ου ουκ θελω υστερον δε μεταμεληθεις απηλθεν

21:29

και προσελθων προσ ελθων τω δευτερω ετερω ειπεν ωσαυτως ο δε αποκριθεις ειπεν εγω κυριε και ουκ ου θελω υστερον δε μεταμεληθεις απηλθεν

21:30

τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πατρος λεγουσιν αυτω ο πρωτος εσχατος λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου

21:31

ηλθεν γαρ προς υμας ιωαννης εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε επιστευσαται αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω υμεις δε ιδοντες ου ουδε μετεμεληθητε μετεμεληθηται υστερον του πιστευσαι αυτω

21:32

αλλην ειπεν ο κυριος την παραβολην ακουσατε ταυτην ανθρωπος τις της ην οικοδεσποτης οστις οστης εφυτευσεν αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον λινον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο εξεδετω αυτον γεωργοις και απεδημησεν

21:33

οτε δε ηγγισεν ηγ γησεν ο καιρος των καρπων απεστειλεν τους δουλους αυτου προς τους γεωργους λαβειν τους καρπους αυτου

21:34

και λαβοντες οι γεωργοι τους δουλους αυτου ον μεν εδειραν ον δε απεκτειναν ον δε ελιθοβολησαν

21:35

παλιν παλην απεστειλεν αλλους αλους δουλους πλειονας πλειωνας των πρωτων και εποιησαν αυτοις ωσαυτως

21:36

υστερον δε απεστειλεν προς αυτους τον υιον αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον μου

21:37

οι δε γεωργοι ιδοντες τον υιον ειπον εν εαυτοις ουτος εστιν εστην ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και κατασχωμεν την κληρονομιαν αυτου

21:38

και λαβοντες αυτον εξεβαλον εξω του αμπελωνος και απεκτειναν

21:39

οταν ουν ελθη ο κυριος του αμπελωνος τι τη ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις

21:40

λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται εκδo σαιτε αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

21:41

λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε ανεγνωται εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος ουτως εγενηθη εγεννηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν εστι θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων

21:42

δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του θεου και δοθησεται εθνει εθνη ποιουντι τους καρπους αυτης εαυτης

21:43

και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται συντριβησεται εφ ον δ αν πεση πεσει λικμησει ληκμησει αυτον

21:44

και ακουσαντες οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι τας παραβολας αυτου εγνωσαν οτι περι αυτων λεγει

21:45

και ζητουντες εζητουν αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους επειδη οτι ως προφητην αυτον ειχον ηχον

21:46

Chapter 22

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων την

22:1

ωμοιωθη ομοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει οστις ωστης εποιησεν γαμους τω υιω αυτου

22:2

και απεστειλεν τους δουλους αυτου καλεσαι τους κεκλημενους εις τους γαμους και οι δε ουκ ηθελον ελθειν

22:3

παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε ειπαται τοις κεκλημενοις ιδου το αριστον μου ητοιμασα οι ταυροι μου και τα σιτιστα σιτευτα τεθυμενα και παντα ετοιμα δευτε εις τους γαμους

22:4

οι δε αμελησαντες απηλθον ο μεν εις τον ιδιον αγρον ο ος δε εις την τιν εμποριαν εμπορειαν αυτου

22:5

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν υβρησαν και απεκτειναν

22:6

και ακουσας ο βασιλευς εκεινος ωργισθη οργισθη και πεμψας τα στρατευματα στρευματα αυτου απωλεσεν απολεσεν τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν

22:7

τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου ο μεν γαμος ετοιμος εστιν εστην οι δε κεκλημενοι ουκ ησαν ησιν αξιοι

22:8

πορευεσθε πο ρευεσθαι ουν επι εις τας διεξοδους των οδων και οσους αν εαν ευρητε ευρειτε καλεσατε εις τους γαμους

22:9

και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας οσους ευρον πονηρους τε και αγαθους και επλησθη ο γαμος των ανακειμενων

22:10

εισελθων δε ο βασιλευς θεασασθαι τους ανακειμενους ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον ενδυμα γαμου

22:11

και λεγει αυτω εταιρε ετερε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη εφημωθη

22:12

τοτε ειπεν ο βασιλευς τοις διακονοις δησαντες αυτου χειρας και ποδας και χειρας αρατε αυτον και εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εξοτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

22:13

πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

22:14

τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου οπως αυτον παγιδευσωσιν παγειδευσωσιν εν λογω

22:15

και αποστελλουσιν αυτω αυ τω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης αληθεις ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων ανθρωπον

22:16

ειπε ουν ημιν τι τη σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

22:17

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι τη με πειραζετε πειραζεται υποκριται

22:18

επιδειξατε επιδειξαται μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

22:19

και λεγει αυτοις τινος τηνος η εικων αυτη και η επιγραφη

22:20

λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

22:21

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθον

22:22

εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι σαδδουκαοι οι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

22:23

λεγοντες διδασκαλε μωσης μωυσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων εχον τεκνα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

22:24

ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαμησας γημας ετελευτησεν και μη εχων εχον σπερμα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

22:25

ομοιως δε και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

22:26

υστερον δε παντων απεθανεν και η γυνη

22:27

εν τη αναστασει ουν αναστασει τινος των επτα εσται η γυνη παντες γαρ εσχον αυτην γυναικα

22:28

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις πλανασθε πλανασθαι μη ειδοτες ιδωτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου

22:29

εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμιζονται γαμισκονται αλλ ως αγγελοι του θεου εν ουρανω εισιν

22:30

περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμιν υπο του θεου λεγοντος

22:31

εγω ειμι ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν ο θεος θεος νεκρων αλλα ζωντων

22:32

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

22:33

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιμωσεν εφημωσεν τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο

22:34

και επηρωτησεν εις εξ αυτων τω καιρω εκεινω νομικος τις προσηλθεν τω ιησου πειραζων αυτον και λεγων

22:35

διδασκαλε ποια εντολη μεγαλη εν τω νομω

22:36

ο δε ιησους εφη αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη καρδια σου και εν ολη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

22:37

αυτη εστιν η πρωτη πρωτι και μεγαλη εντολη

22:38

δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις αγαπησης τον πλησιον σου ως σεαυτον εαυτον

22:39

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται

22:40

συνηγμενων δε των φαρισαιων επηρωτησεν επειρωτησεν αυτους ο ιησους

22:41

λεγων τι υμιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του δαυιδ

22:42

Chapter 23

οστις δε υψωσει εαυτον ταπεινωθησεται και οστις οστης ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται

23:12

ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας κλειεται την βασιλειαν των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθαι ουδε τους εισερχομενους αφιεται εισελθειν

23:13

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν κατεσθιετε τας οικιας των χειρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθαι περισσοτερον κριμα ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν

23:14

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε περιαγεται την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ποιησε ενα προσηλυτον και οταν γενηται γενητε ποιειτε αυτον υιον γεεννης γεενης διπλοτερον διπλωτερον υμων

23:15

ουαι υμιν οδηγοι οδιγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση ομωσει εν τω ναω ουδεν εστιν εστην ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει οφιλει

23:16

μωροι και τυφλοι τις της γαρ μειζων εστιν εστην ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον

23:17

και ος εαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν εστην ος δ αν ομοση ωμωσης εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει οφιλει

23:18

μωροι και τυφλοι τι της γαρ εστην μειζον μειζων το τω δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

23:19

ο ουν ομοσας ωμωσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει ωμνοιει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου

23:20

και ο ομοσας ω ωμωσας εν τω ναω ομνυει ομνοιει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι κατοικισαντι αυτον

23:21

και ο ομοσας ωμωσας εν τω ουρανω ομνυει ωμνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου

23:22

ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα βαρεα του νομου την κρισιν και τον το ελεον ελεος και την πιστιν πιστην ταυτα δε εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι

23:23

Chapter 25

και προσελθων ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας ρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:20

εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης ην πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:21

προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα λαβων ειπεν κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

25:22

εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης εις πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

25:23

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ηλιφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας εσπηρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας

25:24

και φοβηθεις φοβιθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

25:25

αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις ιδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα

25:26

εδει ουν σε βαλειν το αργυριον μου τοις τραπεζιταις τραπεζηταις και ελθων εγω εκομισαμην εκομησαμην αν το τω εμον συν τοκω

25:27

αρατε αραται ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε τω δοται το εχοντι τα δεκα ταλαντα

25:28

τω το γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

25:29

και τον αχρειον δουλον εκβαλετε εκβαλεται εις το σκοτος το εξωτερον εξοτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

25:30

ειπεν ο κυριος οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει καθησει επι θρονου δοξης αυτου

25:31

και συναχθησεται συναχθησονται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αφορεισι αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει αφορειζει τα προβατα απο των εριφων

25:32

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων ευονυμων

25:33

τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ευλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου

25:34

Chapter 26

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται τα προβατα της ποιμνης

26:31

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

26:32

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει και παντες σκανδαλισθησονται σκανδαλησθησεσθαι εν σοι εγω δε ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

26:33

εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι νυκτη πριν αλεκτορα φωνησαι τρις τρεις απαρνηση απαρνησι με

26:34

λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον

26:35

τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον λεγωμενον γεθσημανη γεθσεμανι και λεγει τοις μαθηταις καθισατε καθησατε αυτου εως ου αν απελθων προσευξωμαι εκει

26:36

και παραλαβων τον πετρον και τους δυο β υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι και αδημονειν αδημονην

26:37

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους περιλυπος εστιν εστην η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε γρηγωρειτε μετ εμου

26:38

και προσελθων προελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν εστην παρελθετω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ σοι

26:39

και ερχεται ερχετε προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε ισχυσαται μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου

26:40

γρηγορειτε γρηγορητε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης

26:41

παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο το ποτηριον τουτο παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο αυτω πιω γενηθητω το θελημα σου

26:42

και ελθων ευρισκει ηυρεν αυτους παλιν παλην καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι αυτων βεβαρημενοι

26:43

και αφεις αυτους απελθων παλιν προσηυξατο παλην εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων

26:44

τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων

26:45

α οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

26:57

ο δε πετρος ηκολουθει ηκολουθη αυτω απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο εκαθητω μετα των υπηρετων ιδειν το τελος

26:58

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως θανατωσωσιν αυτον

26:59

και ουχ ευρον ηυρον και πολλων προσελθοντων ψευδομαρτυρων υστερον δε προσελθοντων προσελθοντες ουχ ευρον δυο ψευδομαρτυρες

26:60

υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδομαρτυρες ειπον ειπων ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικοδομησαι αυτον

26:61

και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

26:62

ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

26:63

λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε οψεσθαι τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου

26:64

τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν διερριξεν τα ιματια αυτου λεγων οτι εβλασφημησεν τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε ηκουσαται την βλασφημιαν αυτου

26:65

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν εστην

26:66

τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε ερραπισαν εραπησαν

26:67

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

26:68

ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα εισθα μετα ιησου του γαλιλαιου

26:69

ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις ουδε επισταμαι

26:70

εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα πυλω ειδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις εκει και ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου

26:71

Chapter 27

τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν αυτοις ινα σταυρωθη

27:26

τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον πραιτοριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν

27:27

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω αυτο χλαμυδα κοκκινην

27:28

και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν εθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον επι εν την τη δεξιαν δεξια αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπαιζον ενεπεζον αυτω αυτων λεγοντες χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων

27:29

και εμπτυσαντες ενπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

27:30

και οτε ενεπαιξαν ενεπεξαν αυτω αυτο εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον αυτων τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι

27:31

εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον κυρη ναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου

27:32

και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο εστιν εστην λεγομενος λεγομενον κρανιου τοπος

27:33

εδωκαν αυτω πιειν οξος μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ ηθελεν πιειν

27:34

σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες βαλοντες κληρον ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον

27:35

και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

27:36

και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων

27:37

τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων ευονυμων

27:38

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

27:39

και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και κα εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου καταβηθι απο του σταυρου

27:40

The Gospel of Mark

Chapter 1

οψιας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους

1:32

και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

1:33

και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν ηφηεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον αυτων ειναι

1:34

και πρωι εννυχον εννυχα λιαν λια αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει προσηυχετο

1:35

και κατεδιωξαν αυτον ο τε σιμων και οι μετ αυτου

1:36

και ευροντες ευροντεςς αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντες σε ζητουσιν

1:37

και λεγει αυτοις αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα και κακει εκει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα εληλυθα

1:38

και ην κηρυσσων εν εις ταις τας συναγωγαις συναγωγας αυτων και εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων

1:39

και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων γωνυπετων αυτον και λεγων αυτω αυτο οτι εαν θελης θελεις κυριε δυνασαι με καθαρισαι

1:40

ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι

1:41

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν η λεπρα απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη εκαθερισθη

1:42

και εμβριμησαμενος αυτω ευθεως εξεβαλεν αυτον

1:43

και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

1:44

ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι αυτον δυνασθαι φανερως εις πολιν εισελθειν αλλ εξω εν επ ερημοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον πανταχοθεν παντοθεν

1:45

Chapter 2

και εισηλθεν παλιν εις καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εις οικον εστιν

2:1

Chapter 8

ο δε επιστραφεις και ιδων τους μαθητας αυτου επετιμησεν τω πετρω λεγων υπαγε οπισω μου σατανα οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

8:33

και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις ει οστις τις θελει οπισω μου ακολουθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω αρατο τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

8:34

ως ος γαρ αν θελη θελει την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση απολεσει την εαυτου ψυχην αυτου ενεκεν εμου και του ευαγγελιου ουτος σωσει αυτην

8:35

τι γαρ ωφελησει τον ανθρωπον εαν κερδηση κερδησει τον κοσμον ολον και ζημιωθη ζημιωθτη την ψυχην αυτου

8:36

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

8:37

ος γαρ εαν επαισχυνθη με και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι μοιχαλιδη και τη αμαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων των αγιων

8:38

Chapter 9

και ελεγεν αυτοις αυτοιις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται γευσονται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

9:1

και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και τον ιωαννην και ιακωβον και ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων

9:2

και τα ιματια αυτου εγενοντο στιλβοντα λευκα λιαν ως χιων οια γναφευς επι της γης ου δυναται λευκαναι

9:3

Chapter 10

οι δε μαθηται εθαμβουντο επι τοις λογοις αυτου ο δε ιησους παλιν αποκριθεις λεγει αυτοις τεκνα πως δυσκολον εστιν τους πεποιθοτας επι χρημασιν εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

10:24

ευκοπωτιν ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια της τρυμαλιας της ραφιδος εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

10:25

οι δε περισσως εξεπλησσοντο λεγοντες προς εαυτους και τις δυναται σωθηναι

10:26

εμβλεψας δε αυτοις ο ιησους λεγει παρα ανθρωποις αδυνατον αλλ ου παρα τω θεω παντα γαρ δυνατα εστιν παρα τω θεω

10:27

ηρξατο ο πετρος λεγειν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν ηκολουθηκαμεν σοι

10:28

αποκριθεις ο ιησους ειπεν αμην λεγω υμιν ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η αδελφας η μητερα η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και ενεκεν του ευαγγελιου

10:29

εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον

10:30

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι

10:31

ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ιβ ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

10:32

οτι ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και τοις γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θα θανατω νατω και παραδωσουσιν παραδοσουσιν αυτον τοις εθνεσιν

10:33

και εμπαιξουσιν εμπαιξωσιν αυτω και μαστιγωσουσιν αυτον και εμπτυσουσιν εμπτυσωσιν αυτω και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα αναστησεται

10:34

και προσπορευονται αυτω ιακωβος και ιωαννης οι υιοι ζεβεδαιου λεγοντες διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν σε αιτησωμεν ποιησης ημιν

10:35

ο δε ειπεν αυτοις τι θελετε ποιησαι με ποιησω υμιν

10:36

οι δε ειπον αυτω δος ημιν ινα εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων σου καθισωμεν καθεισωμεν εν τη δοξη σου

10:37

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω πινω και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι

10:38

οι δε ειπον αυτω δυναμεθα ο δε ιησους ειπεν αυτοις το μεν ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε και το βαπτισμα βαπτι σμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε

10:39

το δε καθισαι καθησαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται

10:40

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

10:41

ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων αυτον και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων

10:42

ουχ ουτως δε εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη γενεσθαι γενεσθε μεγας εν υμιν εσται υμων διακονος

10:43

και ος εαν υμων θελη υμων γενεσθαι πρωτος εσται παντων δουλος

10:44

και γαρ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

10:45

και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου υιος τιμαιου βαρτιμαιος ο τυφλος εκαθητο παρα την οδον προσαιτων

10:46

Chapter 11

και ηκουσαν οι γραμματεις και οι αρχιερεις και εζητουν πως αυτον απολεσωσιν εφοβουντο γαρ αυτον οτι πας ο οχλος εξεπλησσετο επι τη διδαχη αυτου

11:18

και οτε οψε εγενετο εξεπορευετο εξεπορευοντο εξω της πολεως πωλεως

11:19

και πρωι παραπορευομενοι ειδον ιδον την συκην εξηραμμενην εκ ριζων

11:20

και αναμνησθεις ο πετρος λεγει αυτω ραββι ραββει ιδε ιδου η συκη ην κατηρασω εξηρανται

11:21

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις ει εχετε πιστιν πιστην θεου

11:22

αμην γαρ λεγω υμιν οτι ος αν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση οτι α λεγει γινεται εσται αυτω ο εαν ειπη

11:23

δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα αν εαν προσευχομενοι αιτησθε αιτισθε πιστευετε οτι λαμβανετε και εσται υμιν

11:24

και οταν στηκητε στηκετε προσευχομενοι αφιετε ει τι εχετε κατα τινος ινα και ο πατηρ πηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφη υ υμιν μιν τα παραπτωματα υμων

11:25

ει δε υμεις ουκ αφιετε ουδε ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφησει αφηση τα παραπτωματα παραπτωμα τα υμων

11:26

και ερχονται παλιν εις ιεροσολυμα και εν τω ιερω περιπατουντος αυτου ερχονται προς αυτον οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι

11:27

και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης

11:28

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις επερωτησω υμας καγω και εγω ενα λογον και αποκριθητε μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:29

το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθητε αποκριθηται μοι

11:30

και ελογιζοντο προς εαυτους λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

11:31

αλλ ει ειπωμεν πωμεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον οχλον απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι οντως προφητης ην

11:32

και αποκριθεντες λεγουσιν τω ιησου ουκ οιδαμεν και αποκριθεις ο ιησους αποκριθεις λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

11:33

Chapter 12

και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν αμπελωνα εφυτευσεν ανθρωπος και περιεθηκεν φραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο εξεδετο αυτον γεωργοις και απεδημησεν

12:1

και απεστειλεν προς τους γεωργους τω καιρω δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη απο του καρπου του αμπελωνος

12:2

οι ο δε λαβοντες αυτον εδειραν και απεστειλαν κενον

12:3

και απεστειλεν παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντες εκεφαλαιωσαν και απεστειλαν ητι ητιμωμενον μωμενον

12:4

και παλιν απεστειλαν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους τους μεν δεροντες τους δε αποκτενοντες αποκτεννοντες

12:5

ετι ουν τον ενα υιον εχων αγαπητον αυτου απεστειλεν και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου

12:6

εκεινοι δε οι γεωργοι θεασαμενοι αυτον ερχομενον ειπον προς εαυτους οτι ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και ημων εσται εστε η κληρονομια

12:7

και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον αυτον εξω του αμπελωνος

12:8

τι ουν ποιησει ο κυριος του αμπελωνος ελευσεται ελευσετε και απολεσει απολεση τους γεωργους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις

12:9

ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κε κεφαλην γωνιας

12:10

ος και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως εαυτον πλειον πλειονα εστιν παντων των ολοκαυτωματων εστιν και θυσιων

12:33

και ο ιησους ιδων αυτον οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου μακραν ει απο της βασιλειας του θεου και ουδεις ουκετι ετολμα αυτον επερωτησαι

12:34

και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πως λεγουσιν οι γραμματεις οτι ο χριστος υιος εστιν δαυιδ

12:35

αυτος γαρ δαυιδ ειπεν εν πνευματι αγιω λεγει ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον υποκατω των ποδων σου

12:36

αυτος ουν δαυιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν και ο πολυς οχλος ηκουεν ηκουσεν αυτου ηδεως

12:37

και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματεων γραμματαιων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις

12:38

και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις

12:39

οι κατεσθιοντες καταισθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει προφασι μακρα προσευχομενοι ουτοι ληψονται λημψονται περισσοτερον κριμα

12:40

και καθισας εστως ο ιησους κατεναντι απεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο οχλος βαλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα

12:41

και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλεν εβαλλεεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης

12:42 (lacunose)

και προσκαλεσαμενος ο ιησους τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις αμην λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων βεβληκεν των βαλλοντων εις το γαζοφυλακιον

12:43

παντες γαρ εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον αυτη δε εκ της υστερησεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης

12:44

Chapter 13

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους

13:12

και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

13:13

οταν δε ιδητε ιδηται το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν υπο δανιηλ του προφητου εστως εστος οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη

13:14

ο δε επι του δωματος μη καταβατω εις την οικιαν μηδε εισελθετω αραι τι εκ της οικιας αυτου

13:15

και ο εις τον αγρον ων μη επιστρεψατω επιστρεψατο εις τα οπισω αραι το ιματιον αυτου

13:16

ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

13:17

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται γενητε η φυγη υμων χειμωνος

13:18

εσονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψις οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχης κτισεως ης εκτισεν εκτι σεν ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται

13:19

και ει μη κυριος εκολοβωσεν τας ημερας εκεινας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτους ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ημερας

13:20

και τοτε εαν αν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ιδου εκει μη πιστευετε

13:21

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σημεια και τερατα προς το αποπλαναν ει δυνατον και τους εκλεκτους

13:22

υμεις δε βλεπετε ιδου προειρηκα υμιν παντα

13:23

αλλ εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος ψεγγος αυτης

13:24

και οι αστερες του ουρανου εσονται εκπιπτοντες και αι δυναμεις αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται

13:25

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερ ερχομενον χομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως πολλης και δοξης πολλης

13:26

και τοτε αποστελει τους αγγελους αυτου και επισυναξει επισυναζει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρου γης εως ακρου ουρανου

13:27

απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν αυτης ηδη ο κλαδος ηδη απαλος γενηται και εκφυη τα φυλλα γινωσκετε οτι εγγυς το θερος εστιν

13:28

ουτως και υμεις οταν ταυτα ιδητε γινομενα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

13:29

αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρι μεχρις ου ταυτα παντα ταυτα γενηται

13:30

ο ουρανος και η γη παρελευσεται παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

13:31

περι δε της ημερας εκεινης η ωρας εκεινης ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ

13:32

βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθε ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος εστιν

13:33

ως ανθρωπος αποδημος αφεις την οικιαν αυτου και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν και εκαστω το εργον αυτου και τω θυρωρω ενετειλατο ινα γρηγορη

13:34

γρηγορειτε ουν ουκ οιδατε γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται οψε η μεσονυκτιου μεσωνυκτιω η αλεκτοροφωνιας η πρωι

13:35

μη ελθων εξαιφνης ευρη ευρησει υμας καθευδοντας

13:36

α ο δε υμιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε

13:37

Chapter 14

ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες κρατεισαντες αποκτεινωσιν

14:1

ελεγον δε μη εν τη εορτη μηποτε θορυβος εσται του λαου

14:2

και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους και συντριψασα το αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης

14:3

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

14:26

και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη ταυτι οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται τα προβατα

14:27

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω προαγξω υμας εις την γαλιλαιαν

14:28

ο δε πετρος εφη αυτω και ει παντες σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω

14:29

και λεγει αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι συ σημερον εν τη νυκτι ταυτη πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρις τρεις απαρνηση με

14:30

ο δε εκπερισσου ελεγεν μαλλον εαν με δεη συναποθανειν συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι απαρνησομαι ωσαυτως δε και παντες ελεγον

14:31

και ερχονται εις χωριον ου το ονομα γεθσημανη γεδσημανι και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε καθεισατε ωδε εως προσευξωμαι προσευξομαι

14:32

και παραλαμβανει τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην μεθ εαυτου και ηρξατο εκθαμβεισθαι και αδημονειν

14:33

και λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε

14:34

και προσελθων μικρον επεσεν επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν παρελθη απ αυτου η ωρα

14:35

και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε το ποτηριον τουτο απ εμου τουτο αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι συ

14:36

και ερχεται και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω σιμων καθευδεις ουκ ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι

14:37

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης ασθενεις

14:38

και παλιν απελθων προσηυξατο τον αυτον λογον ειπων

14:39

και υποστρεψας ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ οι οφθαλμοι αυτων βεβαρημενοι και ουκ ηδεισαν ειδεισαν τι αυτω αποκριθωσιν

14:40 (lacunose)

και ερχεται το τριτον και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε απεχει το τελος ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιος του ανθρωπου εις τας χειρας των αμαρτωλων

14:41

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν

14:42

και ευθεως ετι αυτου λαλουντος παραγινεται ιουδας ο ισκαριωτης εις ων των δωδεκα ιβ και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων γραμματαιων και των πρεσβυτερων

14:43

δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσ συσσημον σημον αυτοις λεγων ον ο αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον και απαγαγετε ασφαλως

14:44

και ελθων ευθεως προσελθων αυτω λεγει αυτω ραββι ραββει ραββι ραββει και κατεφιλησεν αυτον

14:45

οι δε επεβαλον επ αυτον τας χειρας αυτων και εκρατησαν αυτον

14:46

εις δε τις των παρεστηκοτων σπασαμενος την μαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωτιον

14:47

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ως επι ληστην εξηλθετε εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με

14:48

καθ ημεραν ημην προς υμας διδασκων εν τω ιερω διδασκων και ουκ εκρατησατε με αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραφαι

14:49

και αφεντες αυτον οι μαθηται παντες εφυγον εφγον

14:50

και εις τις νεανισκος ηκολουθησεν αυτω περιβεβλημενος σινδονα επι γυμνου και κρατουσιν αυτον οι νεανισκοι

14:51

Chapter 15

μων και οι παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων

15:29

σωσον σεαυτον και καταβα καταβηθι απο του σταυρου

15:30

ομοιως δε και οι αρχιερεις εμπαιζοντες προς αλληλους μετα των γραμματεων γραμματαιων ελεγον αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι

15:31

ο χριστος ο βασιλευς του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν αυτω και οι συνεσταυρωμενοι αυτω ωνειδιζον ονειδιζον αυτον

15:32

και γενομενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης

15:33

και τη ωρα τη ενατη εβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λιμα λειμα σαβαχθανι ο εστιν μεθερμηνευομενον ο θεος μου ο θεος μου εις τι με εγκατελιπες

15:34

και τινες των παρεστηκοτων ακουσαντες ελεγον ιδου ηλιαν φωνει

15:35

δραμων δε εις και γεμισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαμω εποτιζεν εποτειζεν αυτον λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον

15:36

ο δε ιησους αφεις φωνην μεγαλην εξεπνευσεν

15:37

και το καταπετασμα καταπαιτασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο απ ανωθεν εως κατω

15:38

ιδων δε ο κεντυριων κεντυριον ο παρεστηκως εξ εναντιας αυτου οτι ουτως ουτω κραξας εξεπνευσεν ειπεν αληθως ο ανθρωπος ουτος υιος ην θεου

15:39

ησαν δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι εν αις ην και μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου του μικρου και ιωση μητηρ και σαλωμη

15:40

αι και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυμα

15:41

και ηδη οψιας γενομενης επει επι ην παρασκευη παρασκευ η ο εστιν προσαββατον

15:42

ηλθεν ελθων ιωσηφ ο απο αριμαθαιας ευσχημων βουλευτης ος και αυτος ην προσδεχομενος την βασιλειαν του θεου τολμησας εισηλθεν προς πιλατον και ητησατο το σωμα του ιησου

15:43

ο δε πιλατος εθαυμασεν ει ηδη τεθνηκεν και προσκαλεσαμενος τον κεντυριωνα επηρωτησεν αυτον ει παλαι απεθανεν

15:44

και γνους απο του κεντυριωνος εδωρησατο το σωμα τω ιωσηφ

15:45

και αγορασας σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και κατεθηκεν αυτον εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρας και προσεκυλισεν προσεκυλησεν λιθον επι την θυραν του μνημειου

15:46

η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωση εθεωρουν που τιθεται τεθηται

15:47

Chapter 16

και διαγενομενου διαγενομε νου του σαββατου μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν αρωματα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αυτον

16:1

και λιαν πρωι της τη μιας μια των σαββατων ερχονται επι το μνημειον ανατειλαντος του ηλιου

16:2
Back to top